Sociální bezpečí, akademická integrita, rovné příležitosti

Sociální bezpečí lze definovat jako ideální stav prostředí, ve kterém je chování a jednání všech přítomných přirozeně vedeno principy kolegiality, integrity, rovnosti, respektu, otevřenosti a pozornosti k ostatním a kde jakákoliv forma nežádoucího chování, zastrašování, agrese, šikany nebo diskriminace je považována za nepřijatelnou, a to bez ohledu na to, zda se jedná o studentky a studenty nebo zaměstnankyně a zaměstnance.

Sociálním bezpečím v prostředí veřejných vysokých škol se české vysoké školy společně zabývaly v rámci Centralizovaných rozvojových projektů od roku 2022, kdy navázaly na dosavadní spolupráci na rozvoji tématu akademické etiky a integrity a prevence plagiátorství. V roce 2023 se pozornost zaměřila na téma prevence neetického jednání na akademické půdě a podpora kompetencí v péči o oběti.

V rámci Centralizovaných rozvojových projektů vznilky webové stránky, které se věnují otázkám akademické integrity, otevírají nová témata, podávají přehled o workshopech, shormažďují užitečné odkazy a příručky a mají vlastní blog. Vše najdete na 

akademickaetika.cz

Společné výstupy CRP projektů:

Sociální bezpeční na českých vysokých školách v kontextu akademické etiky (EN)

Ombudsosoby a osoby v obdobném postavení - doporučení pro vysoké školy

Prevence šikany na pracovišti - průvodce pro vysoké školy

Magazín vysokých škol Universitas

Dalším tématem prostupujícím činnostmi vysokých škol napříč vzděláváním, výzkumen i třetí rolí je podpora genderové rovnosti. Jihočeská univerzita má zpracovaný Plán genderové rovnosti, který je v současné době aktualizován, resp. probíhá jeho evaluace. 

Činnosti v této oblasti rámcuje především Vládní strategie pro rovnost žen a mužů ČR na léta 2014-2020 a každoročně aktualizovaný Akční plán pro rovnost žen a mužů. MŠMT svou vlastní činnost rozvíjejí na základě Plánu podpory žen a mužů MŠMT na léta 2021-2024.

Tématu genderu v obsahu výzkumu a invoací se systematicky věnzje také Technologická agentrua České republiky. Na svých webových stránkách přehledně informuje o novinkách, výzkumech a sdílí metodiky a návody a tipy pro výzkuníky.

 Ucelený pohled na podporu genderové rovnosti ve výzkumu, podporu výzkumných organizací a státní správy v prosazování genderové rovnosti ve vědě a výzkumu podává Národní kontaktní centrum - gender a vědaMimo konzultací a in-house školení poskytují studie, příručky a výstupy projektů zabývajících se dopadem genderové nerovnosti a možností institucí na efektivní opatření podporující bezpečné prostředí. Zájemci mohou absolvovat e-learningový kurz.

Další tipy:

Jak zohledňovat genderovou dimenzi v obsahu výzkumu, vývoje a inovací

Implicitní zkreslení na základě genderu v procesu hodnocení výzkumu, vývoje a inovací

Šárka Homfray: Právní aspekty problematiky genderově podmíněného násilí 

  

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1