• Úvod
 • Univerzita
 • Organizační struktura

 • Úvod
 • Univerzita
 • Organizační struktura

Organizační struktura


 • Rektorát (010000) - (detail)
  • Úsek rektora (010801) - (detail)
   • Kancelář rektora (010100) - (detail)
    • Útvar autoprovozu (010200) - (detail)
   • Útvar interního auditu (010113) - (detail)
   • Útvar právní (010115) - (detail)
   • Útvar personální (010116) - (detail)
   • Dokumentační středisko (010122) - (detail)
   • Útvar bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (010127) - (detail)
   • Útvar kybernetické bezpečnosti (010137) - (detail)
  • Úsek kvestora (010802) - (detail)
   • Kancelář kvestora (010105) - (detail)
   • Ekonomický odbor (010106) - (detail)
    • Útvar evidence majetku (010129) - (detail)
    • Útvar metodický (010131) - (detail)
    • Útvar mzdové účtárny (010132) - (detail)
    • Útvar provozní účtárny (010133) - (detail)
    • Útvar rozpočtu (010134) - (detail)
   • Útvar správy a údržby budov (010107) - (detail)
   • Útvar veřejných zakázek (010110) - (detail)
   • Útvar finanční kontroly (010125) - (detail)
   • Útvar správy nemovitostí (010135) - (detail)
   • Útvar pro manažerský reporting (010136) - (detail)
   • Investiční odbor (010300) - (detail)
    • Útvar energetiky (010128) - (detail)
    • Útvar investiční výstavby (010130) - (detail)
  • Úsek prorektora pro studium (010803) - (detail)
   • Útvar pro studijní činnost (010108) - (detail)
   • Útvar pro celoživotní vzdělávání (010109) - (detail)
   • Centrum podpory studentů se specifickými potřebami (010126) - (detail)
  • Úsek prorektora pro vědu a výzkum (010804) - (detail)
   • Útvar pro vědu a výzkum (010104) - (detail)
   • Kancelář transferu technologií (010118) - (detail)
  • Úsek prorektora pro rozvoj (010805) - (detail)
   • Útvar projektový (010103) - (detail)
   • Útvar pro strategii a rozvoj (010124) - (detail)
  • Úsek prorektora pro zahraniční vztahy (010806) - (detail)
   • Útvar pro zahraniční vztahy (010102) - (detail)
  • Úsek prorektora pro vnitřní hodnocení (010807) - (detail)
   • Útvar pro vnitřní hodnocení (010119) - (detail)
  • Úsek prorektora pro řízení a vnější vztahy (010808) - (detail)
   • Útvar marketingu (010112) - (detail)
   • Útvar spisové služby a podatelna (010117) - (detail)
 • Koleje a menzy (020000) - (detail)
  • Útvar ekonomický (020010) - (detail)
  • Útvar technické údržby (020016) - (detail)
  • Útvar menzy (020020) - (detail)
   • Útvar menzy bufet (020021) - (detail)
   • Útvar menzy kavárna (020023) - (detail)
  • Útvar kolejí (020030) - (detail)
 • Pedagogická fakulta (030000) - (detail)
  • Centrum didaktických inovací (030089) - (detail)
  • Vysokoškolská psychologická poradna (030200) - (detail)
  • Katedry (030300) - (detail)
   • Katedra společenských věd (030220) - (detail)
   • Katedra arteterapie (030230) - (detail)
   • Katedra pedagogiky (030231) - (detail)
   • Katedra primární a preprimární pedagogiky (030232) - (detail)
   • Katedra speciální pedagogiky (030233) - (detail)
   • Katedra psychologie (030234) - (detail)
   • Katedra germanistiky (030312) - (detail)
   • Katedra anglistiky (030313) - (detail)
   • Katedra geografie (030317) - (detail)
   • Katedra slovanských jazyků a literatur (030320) - (detail)
    • Oddělení ruského jazyka a literatury (030311) - (detail)
    • Oddělení českého jazyka a literatury (030321) - (detail)
   • Katedra aplikované fyziky a techniky (030360) - (detail)
    • Oddělení didaktik a technické výchovy (030450) - (detail)
   • Katedra biologie (030370) - (detail)
   • Katedra hudební výchovy (030390) - (detail)
   • Katedra výtvarné výchovy (030410) - (detail)
   • Katedra tělesné výchovy a sportu (030430) - (detail)
   • Katedra výchovy ke zdraví (030431) - (detail)
   • Katedra matematiky (030470) - (detail)
   • Katedra informatiky (030481) - (detail)
  • Děkanát (030800) - (detail)
   • Úsek děkana (030801) - (detail)
    • Kancelář děkana (030900) - (detail)
   • Úsek tajemníka fakulty (030802) - (detail)
    • Centrum technologické podpory vzdělávání (030485) - (detail)
    • Oddělení správy a údržby budov (030973) - (detail)
     • Správa tělovýchovných zařízení (Stadion) (030918) - (detail)
     • Autoprovoz (030971) - (detail)
    • Personální oddělení (030987) - (detail)
    • Oddělení správy informačních systémů (030988) - (detail)
    • Ekonomické oddělení (030991) - (detail)
    • Oddělení správy majetku a MTZ (030993) - (detail)
   • Úsek proděkana pro studium (030803) - (detail)
    • Studijní oddělení (030994) - (detail)
   • Úsek proděkana pro vědu (030804) - (detail)
    • Oddělení vědy a výzkumu (030123) - (detail)
   • Úsek proděkana pro rozvoj (030805) - (detail)
    • Středisko správy projektů (030995) - (detail)
   • Úsek proděkana pro zahraniční vztahy (030806) - (detail)
    • Zahraniční oddělení (030124) - (detail)
   • Úsek proděkana pro akreditace (030807) - (detail)
   • Úsek proděkana pro praxe (030808) - (detail)
    • Oddělení pedagogické praxe (030985) - (detail)
   • Úsek proděkana pro středoškolské studijní programy (030809) - (detail)
  • Centrum dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (030986) - (detail)
 • Teologická fakulta (040000) - (detail)
  • Knihovna (040700) - (detail)
  • Děkanát (040900) - (detail)
   • Úsek děkana (040801) - (detail)
   • Úsek tajemníka fakulty (040802) - (detail)
    • Personální oddělení (040910) - (detail)
    • Ekonomické oddělení (040950) - (detail)
    • Správa budovy (040960) - (detail)
    • Správa sítě (040970) - (detail)
   • Úsek proděkana pro studijní a pedagogickou činnost (040803) - (detail)
    • Studijní oddělení (040990) - (detail)
   • Úsek proděkana pro vědu a rozvoj (040804) - (detail)
    • Projektové oddělení (040920) - (detail)
   • Úsek proděkana pro zahraniční vztahy (040805) - (detail)
    • Zahraniční vztahy (040940) - (detail)
  • Oddělení celoživotního vzdělávání (040980) - (detail)
  • Katedry (041000) - (detail)
   • Oddělení praxe (040100) - (detail)
   • Oddělení jazyků (040200) - (detail)
   • Katedra teologických věd (040300) - (detail)
   • Katedra filosofie a religionistiky (040400) - (detail)
   • Katedra sociální a charitativní práce (040500) - (detail)
   • Katedra pedagogiky (040600) - (detail)
 • Fakulta zemědělská a technologická (050000) - (detail)
  • Katedry (051000) - (detail)
   • Katedra genetiky a biotechnologií (051100) - (detail)
   • Katedra aplikované chemie (051300) - (detail)
   • Katedra agroekosystémů (051400) - (detail)
    • Laboratoř LCA (051410) - (detail)
   • Katedra techniky a kybernetiky (051500) - (detail)
    • BAT centrum (051510) - (detail)
    • Mezinárodní vzdělávací a výzkumné centrum společnosti DeLaval (051520) - (detail)
   • Katedra zootechnických věd (051800) - (detail)
   • Katedra potravinářských biotechnologií a kvality zemědělských produktů (051850) - (detail)
    • Výukový minipivovar (051860) - (detail)
    • Muzeum pivovarnictví (051870) - (detail)
   • Katedra biologických disciplín (052500) - (detail)
   • Katedra krajinného managementu (052520) - (detail)
    • Dronové centrum (052523) - (detail)
   • Katedra rostlinné výroby (052600) - (detail)
    • Účelové zařízení pokusné pozemky (052220) - (detail)
   • Katedra aplikované ekologie (052650) - (detail)
  • Děkanát (059000) - (detail)
   • Úsek děkana (050801) - (detail)
    • Centrum informačních technologií (056200) - (detail)
    • Sekretariát děkana (059100) - (detail)
    • Personální oddělení (059520) - (detail)
    • Oddělení praxí a spolupráce s aplikační sférou (059600) - (detail)
     • Účelové zařízení Čtyři Dvory (052210) - (detail)
    • Provozně technické oddělení (059700) - (detail)
    • Oddělení marketingu (059740) - (detail)
   • Úsek tajemníka fakulty (050802) - (detail)
    • Ekonomické oddělení (059500) - (detail)
    • Oddělení údržby a autodopravy (059750) - (detail)
   • Úsek proděkana pro pedagogickou činnost (050803) - (detail)
    • Studijní oddělení (059400) - (detail)
   • Úsek proděkana pro vědu a výzkum (050804) - (detail)
    • Oddělení vědy a výzkumu (059200) - (detail)
   • Úsek proděkana pro zahraniční vztahy (050805) - (detail)
    • Oddělení vnějších vztahů (059020) - (detail)
   • Úsek proděkana pro vnitřní hodnocení a akreditace (050806) - (detail)
    • Oddělení pro akreditace a vnitřní hodnocení (059300) - (detail)
 • Přírodovědecká fakulta (060000) - (detail)
  • Děkanát (061001) - (detail)
   • Úsek vedoucího kanceláře děkana (060801) - (detail)
   • Úsek tajemníka fakulty (060802) - (detail)
    • Ekonomické oddělení (061016) - (detail)
    • Personální oddělení (061021) - (detail)
    • Sekretariát (061024) - (detail)
    • Podatelna (061025) - (detail)
   • Úsek proděkana pro studium (060803) - (detail)
    • Studijní oddělení (061010) - (detail)
    • IT (061017) - (detail)
   • Úsek proděkana pro vědu (060804) - (detail)
    • Oddělení vědy (061020) - (detail)
   • Úsek proděkana pro rozvoj (060805) - (detail)
    • Oddělení rozvoje a projektů (061022) - (detail)
   • Úsek proděkana pro učitelství (060806) - (detail)
    • Centrum pro přírodovědné vzdělávání (061026) - (detail)
   • Úsek proděkana pro doktorské studium (060807) - (detail)
   • Úsek proděkana pro investice (060808) - (detail)
   • Úsek proděkana pro vnější vztahy (060809) - (detail)
    • Propagační oddělení (061023) - (detail)
   • Úsek proděkana pro kvalitu a zahraničí (060810) - (detail)
    • Zahraniční oddělení (061019) - (detail)
   • Technická správa (061012) - (detail)
  • Česká arktická stanice Josefa Svobody (061034) - (detail)
  • Centrum biomedicínského výzkumu a klinické diagnostiky (061035) - (detail)
  • Katedry a vědecko-výzkumná centra (062000) - (detail)
   • Centrum polární ekologie (061030) - (detail)
   • Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (061031) - (detail)
   • Katedra zoologie (062020) - (detail)
   • Katedra biologie ekosystémů (062030) - (detail)
   • Katedra parazitologie (062040) - (detail)
   • Katedra medicínské biologie (062050) - (detail)
   • Oddělení jazyků (062080) - (detail)
   • Katedra experimentální biologie rostlin (062090) - (detail)
   • Katedra botaniky (062100) - (detail)
   • Katedra molekulární biologie a genetiky (062110) - (detail)
   • Katedra chemie (062120) - (detail)
   • Katedra fyziky (062130) - (detail)
   • Katedra matematiky (062140) - (detail)
   • Katedra informatiky (062150) - (detail)
 • Zdravotně sociální fakulta (070000) - (detail)
  • Ústavy (070401) - (detail)
   • Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče (070405) - (detail)
    • Simulační centrum pro zdravotnické obory (070406) - (detail)
   • Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd (070410) - (detail)
   • Ústav humanitních studií v pomáhajících profesích (070415) - (detail)
   • Ústav laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví (070420) - (detail)
   • Ústav fyzioterapie a vybraných medicínských oborů (070425) - (detail)
   • Ústav radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva (070430) - (detail)
   • Institut aplikovaných zdravotně sociálních věd (070440) - (detail)
    • Centrum aktivit pro seniory (070441) - (detail)
    • Centrum fyzioterapie (070442) - (detail)
    • Centrum prevence civilizačních chorob (070443) - (detail)
    • Centrum zdravotní gramotnosti (070444) - (detail)
  • Děkanát (070900) - (detail)
   • Úsek děkana (070801) - (detail)
    • Ediční a distribuční činnost (070920) - (detail)
    • Oddělení informačních technologií (070927) - (detail)
    • Organizace kvality (070928) - (detail)
    • Personální činnost (070929) - (detail)
    • Public relations (070930) - (detail)
    • Sekretariát děkanky (070933) - (detail)
   • Úsek tajemníka fakulty (070802) - (detail)
    • Ekonomické oddělení (070921) - (detail)
    • Provozně technické oddělení (070932) - (detail)
    • Sekretariát tajemníka (070934) - (detail)
   • Úsek proděkana pro akademické záležitosti (070803) - (detail)
    • Kancelář pro akademické záležitosti (070922) - (detail)
    • Kancelář pro celoživotní vzdělání (070923) - (detail)
   • Úsek proděkana pro vědu a výzkum (070804) - (detail)
    • Kancelář pro doktorská studia (070924) - (detail)
    • Kancelář pro vědu a výzkum (070925) - (detail)
    • Projektová kancelář (070931) - (detail)
   • Úsek proděkana pro studijní a sociální záležitosti (070805) - (detail)
    • Studijní oddělení (070935) - (detail)
   • Úsek proděkana pro zahraniční vztahy (070806) - (detail)
    • Kancelář pro zahraniční vztahy (070926) - (detail)
 • Fakulta rybářství a ochrany vod (090000) - (detail)
  • Děkanát (090800) - (detail)
   • Úsek děkana (090801) - (detail)
    • Kancelář děkana (090811) - (detail)
    • Pracoviště správy a údržby majetku (090814) - (detail)
   • Úsek tajemníka fakulty (090802) - (detail)
    • Ekonomické pracoviště (090812) - (detail)
   • Úsek proděkana pro pedagogickou činnost (090803) - (detail)
    • Studijní pracoviště (090813) - (detail)
   • Úsek proděkana pro vědu a výzkum (090804) - (detail)
    • Pracoviště vědy a výzkumu (090821) - (detail)
    • Redakční rada a knihovna (090824) - (detail)
   • Úsek proděkana pro zahraniční vztahy (090805) - (detail)
    • Pracoviště zahraničních vztahů (090815) - (detail)
   • Úsek proděkana pro rozvoj (090806) - (detail)
   • Úsek manažerský (090807) - (detail)
    • Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod Vod (090817) - (detail)
    • Projektové pracoviště (090827) - (detail)
  • Ústavy (090900) - (detail)
   • Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický (090010) - (detail)
    • Laboratoř sladkovodních ekosystémů (090011) - (detail)
    • Laboratoř intenzivní akvakultury (090012) - (detail)
    • Kancelář VÚRH (090019) - (detail)
    • Laboratoř fyziologie reprodukce (090021) - (detail)
    • Laboratoř molekulární, buněčné a kvantitativní genetiky (090022) - (detail)
    • Laboratoř zárodečných buněk (090023) - (detail)
    • Laboratoř environmentální chemie a biochemie (090031) - (detail)
    • Laboratoř vodní toxikologie a ichtyopatologie (090032) - (detail)
    • Genetické rybářské centrum (090052) - (detail)
    • Experimentální rybochovné pracoviště a pokusnictví (090053) - (detail)
   • Ústav akvakultury a ochrany vod (090110) - (detail)
    • Kancelář ÚAOV (090119) - (detail)
    • Zpracovna a prodejna ryb a produktů akvakultury (090121) - (detail)
    • Laboratoř řízené reprodukce a intenzivního chovu ryb (090171) - (detail)
    • Laboratoř výživy (090191) - (detail)
   • Ústav komplexních systémů (090210) - (detail)
    • Laboratoř experimentálních komplexních systémů (090211) - (detail)
    • Laboratoř zpracování signálu a obrazu (090213) - (detail)
    • Kancelář ÚKS (090219) - (detail)
  • Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz (092400) - (detail)
   • VP 1 - Reprodukční a genetické postupy pro uchování biodiverzity ryb a akvakulturu (092401) - (detail)
   • VP 2 - "Nové" polutanty v životním prostředí a jejich vliv na ekosystémy (092402) - (detail)
   • VP 3 - Dlouhodobě udržitelná akvakultura s odpovědným hospodařením s vodou a živinami (092403) - (detail)
   • VP 4 - Sladkovodní ekosystémy v éře globálních změn (092404) - (detail)
   • Kancelář CENAKVA (092410) - (detail)
 • Filozofická fakulta (110000) - (detail)
  • Ústavy (110301) - (detail)
   • Ústav anglistiky (110300) - (detail)
   • Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky (110305) - (detail)
   • Historický ústav (110330) - (detail)
   • Ústav bohemistiky (110340) - (detail)
   • Ústav archivnictví a pomocných věd historických (110360) - (detail)
   • Archeologický ústav (110370) - (detail)
   • Ústav romanistiky (110380) - (detail)
   • Ústav věd o umění a kultuře (110395) - (detail)
  • Výzkumná centra (110700) - (detail)
   • Centrum pro výzkum novější české literatury a literární teorie (110710) - (detail)
   • Habsburkové v dějinách českých zemí raného novověku (110720) - (detail)
   • Teorie, metody a modely v současném jazykovědném výzkum (110730) - (detail)
  • Děkanát (110900) - (detail)
   • Úsek děkana (110801) - (detail)
    • Personální oddělení (110960) - (detail)
    • Kancelář děkana (110980) - (detail)
   • Úsek tajemníka fakulty (110802) - (detail)
    • Ekonomické oddělení (110970) - (detail)
   • Úsek proděkana pro studium (110803) - (detail)
    • Studijní oddělení (110920) - (detail)
   • Úsek proděkana pro vědu a výzkum (110804) - (detail)
    • Oddělení pro vědu a výzkum (110930) - (detail)
   • Úsek proděkana pro zahraniční vztahy a rozvoj (110805) - (detail)
    • Oddělení pro zahraniční vztahy (110940) - (detail)
    • Projektové a marketingové oddělení (110990) - (detail)
   • Úsek proděkana pro akreditace a řízení kvality (110806) - (detail)
    • Oddělení CŽV a správy IS/STAG (110950) - (detail)
 • Ekonomická fakulta (120000) - (detail)
  • Katedry (120100) - (detail)
   • Katedra aplikované matematiky a informatiky (120110) - (detail)
   • Katedra aplikované ekonomie a ekonomiky (120120) - (detail)
   • Katedra obchodu, cestovního ruchu a jazyků (120130) - (detail)
   • Katedra regionálního managementu a práva (120140) - (detail)
   • Katedra řízení (120150) - (detail)
   • Katedra účetnictví a financí (120160) - (detail)
  • IT oddělení (120620) - (detail)
  • Znalecký ústav (120800) - (detail)
  • Děkanát (120900) - (detail)
   • Úsek děkana (120801) - (detail)
    • Sekretariát děkana (120910) - (detail)
    • Personální oddělení (120952) - (detail)
   • Úsek tajemníka fakulty (120802) - (detail)
    • Ekonomické oddělení (120950) - (detail)
    • Správní oddělení (120971) - (detail)
    • Autoprovoz (120972) - (detail)
    • Energetik (120973) - (detail)
    • Provozně-technické oddělení (120975) - (detail)
    • BOZP a PO (120980) - (detail)
   • Úsek proděkana pro pedagogickou činnost (120803) - (detail)
    • Studijní oddělení (120940) - (detail)
   • Úsek proděkana pro vědu a výzkum (120804) - (detail)
    • Oddělení vědy a výzkumu (120920) - (detail)
   • Úsek proděkana pro rozvoj a vnější vztahy (120805) - (detail)
    • Oddělení pro podporu CŽV (120700) - (detail)
    • Projektové oddělení (120921) - (detail)
     • Kariérní centrum JU (120923) - (detail)
    • Kariérní centrum a PR (120922) - (detail)
   • Úsek proděkana pro zahraničí (120806) - (detail)
    • Oddělení pro zahraniční vztahy (120902) - (detail)
 • Předškolní zařízení (130000) - (detail)
  • Dětská skupina Kvítek 1 (130001) - (detail)
  • Dětská skupina Kvítek 2 (130002) - (detail)
 • Akademická knihovna (810900) - (detail)
  • Útvar informačních služeb a podpory studia (810902) - (detail)
  • Útvar doplňování a zpracování fondu (810903) - (detail)
  • Útvar výpůjčních služeb a ochrany fondu (810904) - (detail)
  • Pobočka FROV (810905) - (detail)
  • Prodejna skript (810906) - (detail)
  • Sekretariát (810907) - (detail)
 • Britské centrum (820510) - (detail)
 • Centrum informačních technologií (830400) - (detail)
  • Útvar správy informační infrastruktury (830410) - (detail)
  • Útvar správy koncových zařízení (830420) - (detail)
  • HelpDesk a Kartové centrum (830430) - (detail)
  • Útvar správy informačních systémů (830440) - (detail)
 • Goethe centrum (840520) - (detail)
 • Nakladatelství (850123) - (detail)

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1