Skip to main content

Spolupráce s firmami

Spolupráce s firmami

Jihočeské Univerzitní a Akademické centrum transferu technologií slouží jako prostředník mezi odbornými kapacitami Jihočeské univerzity a firmami už od roku 2012.

Služby pro firmy

Díky nám můžete využít:

 • kreativitu výzkumných pracovníků JU a Biologického centra AV ČR
 • laboratorní kapacity, kontrahovaný výzkum, licence a odborné konzultace
 • aktivní podporu při zakládání spin-off a start-up firem
 • poradenství, jak ochránit výsledky vlastního výzkumu – patenty, apod.

Služby pro pracoviště JU

V čem jsme prospěšní:

 • jsme kontaktním centrem před zveřejněním výsledků výzkumu a vývoje
 • chráníme duševní vlastnictví JU – naše „rodinné zlato“
 • vyhledáváme možnosti uplatnění výzkumů v praxi
 • zapojujeme JU do rozvoje na regionální i národní úrovni

Stránky projektu

Na www.jctt.cz najdete více informací o našich projektech a nabídce spolupráce.

Projekt "Jihočeské Univerzitní a Akademické CTT "

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) získala dotaci na realizaci společného projektu dvou nejvýznamnějších výzkumných organizací v Jihočeském kraji – Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen JU) a Biologického centra AV ČR, v.v.i., (dále jen BC) s názvem „Jihočeské Univerzitní a Akademické CTT.“ Projekt usiluje o důsledné podchycení výzkumného potenciálu na pracovištích JU a BC a následného uplatnění vytvořených výsledků v aplikační sféře.

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je vybudovat multifunkční platformu pro podporu a popularizaci výzkumu, vývoje a inovací, tedy platformu spolupráce vybraných klíčových regionálních partnerů s výrazným zapojením podnikatelské a veřejné sféry v rámci Jihočeského kraje.

Dílčí cíle projektu:

 • Vytvoření a ustanovení dvou vzájemně kooperujících pracovišť na straně JU (KTT JU) a na straně BC (KTT BC)
 • Vytvoření týmů specializovaných pracovníků (interně i externě) za účelem mapování a identifikace potřeb subjektů aplikační sféry
 • Zabezpečení organizačního a správního ukotvení pracovišť v rámci jednotlivých institucí a vymezení podmínek vzájemné kooperace
 • Zajištění pilotního provozu obou kanceláří CTT
 • Identifikace a ověření jednotlivých výsledků VaV s potenciálem tržního uplatnění

Hlavní výstup projektu:

Celkovým výstupem projektu bude fungující CTT. Základní funkcí CTT bude propojování technologické nabídky (VaV kapacity) a podněcování, aktivace a uspokojování technologické poptávky (subjekty aplikační sféry).

Dílčí výstupy projektu:

 • Analýza fungujících pracovišť CTT v zahraničí a ČR vč. doporučení pro KTT JU a KTT BC resp. CTT.
 • Komplexní návrh ustanovení KTT JU a KTT BC vč. koordinace obou kanceláří v rámci CTT.
 • Zabezpečení materiálně-technických podmínek pro ustanovení KTT JU a KTT BC.
 • Ustanovení konečné organizační formy a obsazení pozic Řídících orgánů a pracovníků CTT. resp. KTT JU a KTT BC, podmínky pro zahájení pilotního provozu.
 • Realizované stáže a proškolení pracovníci KTT JU a KTT BC
 • Zajištěné členství v regionálních, národních a mezinárodních organizacích vč. partnerských smluv.
 • Vybudované a/nebo pořízené databázové systémy vč. jejich naplnění, mapování a aktivní nabídka výsledků VaV vč. jejich popularizace.
 • Podrobné postupy podpory jednotlivých případů TT.
 • Ustanovený licenční fond a podmínky jeho správy.
 • Identifikované výsledky VaV s potenciálem uplatnění
 • Komplexní realizovaný plán komercializace dílčích výsledků
 • Zprostředkované akce smluvního výzkumu
 • Zprostředkované prodeje ochráněných vynálezů, poskytnuté licence
 • Akční plán udržitelnosti CTT

Dopady projektu:

CTT bude v konečném důsledku zajišťovat komplexní portfolio služeb, od mapování výzkumného potenciálu a jeho podchycení, až po praktické uplatnění významných vynálezů učiněných na pracovištích JU a BC nebo kteréhokoliv dalšího, regionálně či oborově příbuzného subjektu, až po akvizici a provádění dlouhodobých smluvních kontraktů a společných projektů s partnery aplikační sféry.

Základní informace o projektu:

Název projektu:

Jihočeské Univerzitní a Akademické CTT

Registrační číslo projektu:

CZ.1.05/3.1.00/10.0214

Operační program:

Věda a výzkum pro inovace

Zahájení projektu:

1.5.2012

Ukončení projektu:

30.4.2015

Partner projektu:

Bilogické centrum Akademie Věd České Republiky v.v.i.

Výše dotace:

56 496 832,00 Kč

Kontakty

 • RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková
  Vedoucí Kanceláře transferu technologií

 • +420 702 027 182

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Ing. Ivana Paďourková
  Projektová manažerka

 • +420 389 032 025

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Petra Střelečková
  Manažer komercionalizace IP

 • +420 389 036 041

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Mgr. Jan Černý
  Právník - manažer ochrany IP

 • +420 389 036 042

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1