Souhlas se zasláním informačních sdělení

JU při této činnosti vystupuje v pozici správce osobních údajů odběratelů newsletteru. Rozesílání newsletteru zajišťuje JU sama, nevyužívá za tímto účelem žádnou další osobu (zpracovatele).

Odběratel newsletteru uděluje registrací k odběru informačních sdělení JU svůj svobodný a vědomý souhlas ke shromažďování, uchovávání a zpracovávání své e-mailové adresy, kterou uvede v registračním formuláři, a to za účelem zasílání informačních sdělení (newsletteru).

Souhlas je udělen na dobu 5 let ode dne jeho udělení.

Souhlas je zcela dobrovolný a může být kdykoli odvolán. Odvolání souhlasu je možné prostřednictvím odkazu, který je součástí každého zaslaného newsletteru, případně je možné ho odvolat zasláním e-mailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

V souvislosti se zasíláním informačních sdělení může odběratel newsletteru uplatňovat práva, která mu přisuzuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Zejména má právo po JU požadovat informaci, zda a jakým způsobem jeho e-mailovou adresu zpracovává, k zasílání jakých informačních sdělení ji využívá apod.,

Pokud se odběratel newsletteru domnívá, že zpracování jeho e-mailové adresy a její využívání pro zasílání informačních sdělení JU provádí v rozporu s právními předpisy, může nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., abychom mohli konkrétní případ posoudit a případný závadný stav odstranit.  Případně má odběratel newsletteru právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz

Pokud odběratel newsletteru uplatní některé právo ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům, bude o vyřešení svého požadavku vyrozuměn nejpozději do jednoho měsíce od doručení žádosti. Tato lhůta může být s ohledem na složitost a počet vyřizovaných žádostí prodloužena o dva měsíce.

Uplatnění práv je bezplatné. JU může vyžadovat poplatek za vyřízení žádosti jen v případě, že žádost je zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, protože se tato žádost opakuje.

Bližší pravidla pro uplatnění práv naleznete na: https://www.jcu.cz/ochrana-osobnich-udaju