Skip to main content

Habilitační a jmenovací řízení

Informace o habilitačních řízeních a řízeních ke jmenování profesorem konaných na JU

Oznámení o konání habilitačních řízeních a řízeních ke jmenování profesorem

 

 

ZAHÁJENÁ HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ
 

Jméno

Pracoviště

Obor řízení

Datum zahájení řízení

Habilitačí práce

Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta Hydrobiologie 17. 5. 2024

Biodiverzita sladkovodních ekosystémů v proměnách času (pdf)

Ing. Robin Maialeh, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta Ekonomika a management 9. 5. 2024

Dynamic Models and Inequality. The Role of the Market Mechanism in Economic Distribution (pdf)

RNDr. Radek Litvín, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta Biofyzika 28. 3. 2024

Light harvesting in eukaryotic algae
Where light meets life (pdf)

PhDr. Marek Urban, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta Pedagogická psychologie 26. 2. 2024  Úloha metakognície pri kreatívnom riešení problémov (pdf)
doc. Dr. phil. Jakub Sirovátka Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta Filosofie 31. 1. 2024 Autonomie a alterita. Kant a fenomenologie (pdf)
Mgr. Otakar Strunecký, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta Hydrobiologie 16.1.2024 Taxonomic revision of homocytous cyanobacteria (pdf)
Mgr. Zuzana Říhová, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta Teorie a dějiny novější české literatury 9.11.2023

Archeologie modernistické epiky: G. Apollinaire, T. S. Eliot, M. Součková (pdf)

Mgr. Michal Štorch, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta Biofyzika 16.10.2023

High light, UV light, and green light: effects on the plant assimilation apparatus during acclimation (pdf)

RNDr. Lenka Plavcová, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta Fyziologie rostlin 4. 10. 2023

Functional biology of wood: from structure to function (pdf)

Mgr. Hana Auer Malinská, Ph.D.; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta Fyziologie rostlin 21. 9. 2023

Fyziologické a morfologické změny v důsledku stresu u ozdobnice obrovské (Miscanthus x giganteus) (pdf)

 

ZAHÁJENÁ ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM
 


Jméno


Fakulta


Obor řízení

Datum zahájení řízení

Obhájeno

doc. RNDr. Martin Kundrát, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zoologie

14.5.2024

 

doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.

Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

České dějiny

16.4.2024

 

doc. Mgr. Michal Koblížek, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Hydrobiologie

21.11.2023

 

doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Biofyzika

27. 9. 2023

 

doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Botanika

24.3.2023

 

doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Biofyzika

9.3.2023

VR PřF JU: 24. 11. 2023
VR JU: 

doc. Mgr. Elena Gurková, PhD.

Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ošetřovatelství

29.11.2022

 

doc. Ing. MgA. David Boukal, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ekologie

7.11.2022

VR PřF JU: 24. 11. 2023
VR JU: 6. 3. 2024

 

JMENOVANÍ DOCENTI OD ROKU 2019
 


Jméno


Pracoviště


Obor řízení

Datum zahájení řízení


Habilitačí práce

Jmenován docentem

Ing. Martin Janda, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta Fyziologie rostlin 31.7.2023 Zbraňové systémy v interakcích rostlin s patogeny: zaostřeno na kyselinu salicylovou a mimobuněčné váčky (pdf) 1. 5. 2024

RNDr. Libor Ekrt, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta Botanika 10.7.2023 Stories of two life stages: reproduction modes, genome size, diversity and interactions among gametophytes and among sporophytes in ferns (pdf) 1.4.2024

Mgr. Petr Šuleř, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta Ekonomika a management 15.11.2023 Ekonomické nástroje a jejich úloha pro sektorové analýzy s důrazem na sektor dopravy (pdf) 1.4.2024

Ing. Marek Kopecký, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta zemědělská a technologická Obecná produkce rostlinná 28.2.2023 Půdní organická hmota a její vliv na úrodnost půd (pdf) 1.4.2024

RNDr. Luděk Eyer, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta Molekulární a buněčná biologie a genetika 9.11.2022 Inhibitory replikačního cyklu medicínsky významných virových patogenů (pdf) 1.2.2024

PhDr. Mária Sováriová Soósová, PhD.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,Zdravotně sociální fakulta Ošetřovatelství 29.11.2022 Úlohy ošetrovateľstva v podpore adherencie k liečbe u pacientov s artériovou hypertenziou (pdf) 1.6.2023

Ing. Jaroslav Bernas, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta zemědělská a technologická Aplikovaná a krajinná ekologie 18. 11. 2022 Environmental potential and sustainability estimation of crop production from the agricultural LCA perspective (pdf) 1.5.2023

RNDr. Petr Pařil, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta Hydrobiologie 30.9.2022 Response of freshwater communities to hydrology and temperature regime changes accelerated by climate change and human activities (pdf) 1.5.2023

RNDr. Alena Panicucci Zíková, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta Molekulární a buněčná biologie a genetika 20. 6. 2022  Mitochondrial adaptations throughout the Trypanosoma brucei life cycle (pdf) 1. 2. 2023

RNDr. Jindřich Chmelař, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta Molekulární a buněčná biologie a genetika 15. 6. 2022 The role of tick salivary serpins in the modulation of host’s immune system (pdf) 1. 1. 2023

PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta České dějiny 1.4.2022  Markéta Marie Španělská v alegorické řeči barokních performancí (pdf) 1. 12. 2022

Ing. Radek Trnka, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta Pedagogická psychologie 31.1.2022  Emočně-osobnostní determinanty a zvládání stresu v kontextu pedagogické psychologie (pdf) 1. 12. 2022

Mgr. Bc. Eva Urbanová, PhD.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,Zdravotně sociální fakulta Ošetřovatelství 5.4.2022 Virtuálna realita v univerzitnom vzdelávaní zdravotníckych odborov (pdf) 1. 11. 2022

Mgr. Lenka Šedová, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,Zdravotně sociální fakulta Ošetřovatelství 5.4.2022 Role sestry v úpravě životního stylu u osob s vysokým kardiovaskulárním rizikem (pdf) 1. 11. 2022

Ing. Roman Švec, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta Ekonomika a management 25.1.2022  Aplikace environmentálně šetrných přístupů v ubytovacích službách (pdf) 1. 6. 2022

Ing. Ivan Soukal, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta Ekonomika a management 1. 12. 2021 Problém ceny v odvětví síťových služeb (pdf) 1. 6. 2022

Ing. Tomáš Volek, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta Ekonomika a management 8. 12. 2021 Sbližování úrovně produktivity práce v průmyslu zemí Visegrádské skupiny a Německa (pdf) 1. 6. 2022

Mgr. Jaroslava Lieskovská, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta Molekulární a buněčná biologie a genetika  25. 10. 2021  Vliv klíštěcích slin na signalizaci v patogenem aktivovaných dendritických buňkách (pdf) 1. 6. 2022

MSc. Ankush Prasad, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta Biofyzika 29. 11. 2021  Reaktivní formy kyslíku v biologickém systému: výzvy a metodologické pokroky (pdf) 1. 6. 2022

Ing. Vlastimil Stejskal, Ph.D

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod Rybářství 2. 12. 2021  Optimalizace intenzivního chovu a výživy ryb v recirkulačních akvakulturních systémech (pdf) 1. 6. 2022

Ing. Radek Zdeněk, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta Ekonomika a management 6. 10. 2021  Příjmy a chudoba venkovských domácností (pdf) 1. 3. 2022

Ing. Martina Novotná, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta  Ekonomika a management  22. 11. 2021  Ukazatele efektivnosti výrobních faktorů a jejich vazby na makro a mikro úrovni na příkladu odvětví zpracovávající odpad (pdf)  1.3.2022

Mgr. Radka Symonová, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta Molekulární a buněčná biologie a genetika 26.4.2021 Komposiční evoluce genomu strunatců 1. 1. 2022

Ing. Martin Bláha, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta Hydrobiologie 8.3.2021 The diversity of crayfish and major threats they face 1. 1. 2022

PhDr. Václav Vaněk, CSc.

 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta Teorie a dějiny novější české literatury 16.3.2020 Obrazy života v české literatuře (pdf) 1. 12. 2021

Mgr. Jiří Rypl, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta

Aplikovaná a krajinná ekologie

17.2.2020

Vybrané aspekty enviromentální geomorfologiena modelovém území (pdf) 1. 10. 2021

Ing. Roman Konečný, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta

Speciální zootechnika

17.2.2020

Výskyt jodu v prostředí a důsledky jeho zvýšeného příjmu u přežvýkavců (pdf) 1. 10. 2021

RNDr. Tomáš Ditrich, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta

Aplikovaná a krajinná ekologie

12. 11. 2019

Vybrané aspektyenviromentální geomorfologiena modelovém území (pdf) 1. 8. 2021

RNDr. Marta Žambochová, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta

Ekonomika a management

15. 12. 2020

Segmentace a klasifikace jako nástroje pro zvýšení efektivity rozhodování v období velkých dat (pdf) 1. 6. 2021

Ing. Miloš Buřič, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod

Rybářství

7.4.2020

Chování raků jako nástroj pro výzkum invazních druhů a měnících se podmínek prostředí (pdf) 1.2.2021

Mgr. Roman Tůma, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta

Molekulární a buněčná biologie a genetika

19.9.2019

Molecular mechanisms of virus asembbly – how new technology shapes our understanding of infectious agents 1.7.2020

Mgr. Karel Kubíček, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta

Biofyzika

19.12.2019

NMR-based Structural Biology for Studying Biomolecular Interactions 1.7.2020

Ing. Jiří Bárta, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta

Ekologie

17.12.2019

"Some like it rough“ Functioning of soil microbial communities in C and N cycle under harsh environmental conditions 1.7.2020

Ing. Michael Rost, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta

Speciální zootechnika

25.9.2019

Využití statistických metod při analýze dat plynoucích z biologických experimentů 31.3.2020

Ing. Jan Beran, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta

Speciální zootechnika

24.10.2019

Faktory ovlivňující oplozovací schopnost ejakulátu býků a reprodukci dojnic 31.3.2020

Ing. Pavel Smetana, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta

Speciální zootechnika

12.9.2019

Dietární antioxidanty ve vybraných zemědělských produktech a jejich využití 31.3.2020

ThLic. Adam Mackerle, Th.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta

Teologie

25.2.2019

Etické aspekty u předexilních Malých proroků 1.12.2020

RNDr. Pavlína Maloy Řezáčová, Ph.D.

Oddělení strukturní biologie, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Biofyzika

3.3.2019

Structure-assisted design of enzyme inhibitors 1.12.2020

PhDr. Andrea Solgajová, PhD.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta

Ošetřovatelství

16.4.2019

Psychometrické vlastnosti posudzovacej škály Úroveň úzkosti-12 u hospitalizovaných pacientov 1.12.2020

Ing. Veronika Bártová, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta

Speciální produkce rostlinná

15.4.2019

Variabilita obsahových a vybraných funkčních vlastností hlízových bílkovin brambor v rámci rodu Solanum 1.12.2020

MVDr. Lucie Hasoňová, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta

Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat

26.3.2019

Vybrané aspekty kvality a zdravotní nezávadnosti mléka 15.10.2019

Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta

Pedagogická psychologie

  Didaktika psychologie: od cíle výuky k jeho realizaci 1.8.2019

Hana Kocour Kroupová, Ph.D.

 

Rybářství

  Vybrané přírodní a antropogenní faktory způsobující endokrinní disrupci u ryb 1.6.2019

Jitka Rutkayová, Ph. D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta

Speciální zootechnika

  Souvislosti produkce ryb v podmínkách České republiky 1.6.2019

Mgr. Eva Kaštovská, Ph.D.

 

Ekologie

  Plant-microbial-soil interactions as drivers of ecosystem C and N cycling 1.5.2019

Ing. Milan Štech, Ph.D.

 

Botanika

  Plant systematics as a jigsaw puzzle: from population diversity to species stories 1.5.2019

Mgr. Lenka Sokolová, PhD.

 

Pedagogická psychologie

  Lepšie raz vidieť…video v pedagogickej príprave učitelov a učiteliekJak to vidí 1.5.2019

 

JMENOVANÍ PROFESOŘI OD ROKU 2019
 

Jméno

Pracoviště

Obor řízení

Datum zahájení řízení

Obhájeno

Jmenován profesorem

doc. Ing. Roman Sobotka, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Molekulární a buněčná biologie a genetika

30. 9. 2022

VR PřF JU: 23. 3. 2023
VR JU: 11. 10. 2023

29.11.2023

doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc.

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ekologie

13. 7. 2022

VR PřF JU: 23. 3. 2023
VR JU: 11. 10. 2023

29. 11. 2023

doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.

Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Rybářství

11. 5. 2022

VR FROV JU: 16. 12. 2022
VR JU: 15. 3. 2023

18. 5. 2023

doc. Ing. Marcel Honza, Dr.

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zoologie

29. 4. 2022

VR PřF JU: 16. 11. 2022
VR JU: 15. 3. 2023

18.5.2023

doc. Mgr. Roman Tůma, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Molekulární a buněčná biologie a genetika

1. 10. 2021

VR PřF JU: 13. 5. 2022
VR JU: 5. 10. 2022

28.11.2022

doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.

Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

České dějiny

4.11.2020

VR FF JU: 11. 11. 2021
VR JU: 5. 10. 2022

28.11.2022

doc. Alexander William Bruce, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Molekulární a buněčná biologie a genetika

26. 8. 2021

VR PřF JU: 10. 11. 2022
VR JU: 16. 3. 2022

7. 6. 2022

doc. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D.

Středoevropský technologický institut Masarykovy univerzity v Brně

Molekulární a buněčná biologie a genetika

25.11.2020

VR PřF JU: 14. 5. 2021
VR JU: 6. 10. 2021

15. 12. 2021

doc. PharmDr. Alena Sumová, CSc., DSc.

Fyziologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.

Fyziologie živočichů

19.11.2020

VR PřF JU: 14. 5. 2021
VR JU: 6. 10. 2021

15. 12. 2021

doc. RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Botanika

8.4.2020

VR PřF JU: 10. 12. 2021
VR JU: 17. 3. 2021
8. 5. 2021

doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc.

Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Rybářství

30.4.2019

VR FROV JU: 16.12.2019
VR JU: 19.3.2020
15.12.2020

doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc.

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zoologie

13.3.2019

VR PřF JU: 17. 10. 2019
VR JU: 20. 11. 2019
17.6.2020

doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zoologie

25.1.2019

VR PřF JU: 17. 10. 2019
VR JU: 20. 11. 2019
17.6.2020

doc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita

Molekulární a buněčná biologie a genetika

7.11.2018

VR PřF JU: 21. 3. 2019
VR JU: 15. 5. 2019
28.11.2019

doc. Ing. Josef Elster, CSc.

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Botanika

22.11.2017

VR PřF JU: 21. 3. 2019
VR JU: 15. 5. 2019
28.11.2019

doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Ošetřovatelství

10.4.2018

VR ZSF JU: 9. 10. 2018
VR JU: 20. 2. 2019
23.5.2019

doc. Mgr. Ivana Kutá Smatanová, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta JU a Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

Biofyzika

2.10.2017

VR PřF JU: 17. 5. 2018
VR JU: 10. 10. 2018
23.5.2019

doc. MSc. Vyacheslav Yurchenko, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity

Molekulární a buněčná biologie a genetika

20.9.2017

VR PřF JU: 17. 5. 2018
VR JU: 10. 10. 2019
23.5.2019

 

ZASTAVENÁ HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ
 

Jméno

Fakulta

Obor řízení

Datum zahájení řízení

Habilitačí práce

Habilitační řízení bylo zastaveno dne

PhDr. Ivana Olecká, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,Zdravotně sociální fakulta

Zdravotně sociální péče

18.4.2023

Zdravotně sociální aspekty abúzu alkoholu v České republice 7.9.2023

PhDr. Bc. Pavla Kudlová, PhD.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,Zdravotně sociální fakulta

Ošetřovatelství

5.4.2022

Vzdělávání a kompetence všeobecných sester jako jeden z faktorů podmiňujících kvalitu poskytované ošetřovatelské péče v diabetologii 15.3.2023

Ing. Ján Derco, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta

Ekonomika a management

17. 6. 2021

Kúpeľný turizmus v Slovenskej republike 2. 11. 2021

Ing. Lenka Hanusová, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta

Speciální zootechnika

19.3.2019

Možnosti využití molekulárně genetických analýz v chovu a šlechtění skotu 24.6.2021

Mgr. Richard Změlík, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta

Teorie a dějiny novější české literatury

27.3.2019

Konceptualizace barev v narativní fikci na pozadí kvantitativních modelů 22.4.2021

Mgr. Lenka Šedová, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta

Ošetřovatelství

24.11.2020

Role sestry v úpravě životosprávy v kardioprevenci 4.2.2021

PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Th.D., Ph.D.

Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Teologie

4.9.2019

Křesťanský učitel v sekulární škole 22.10.2020

Ing. Jiří Peterka, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta

Obecná produkce rostlinná

25.9.2019

  20.1.2020

Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D.

Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu

Ekonomika a management

14.5.2019

  1.10.2019

PhDr. Eva Škorvagová, PhD.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta/p>

Pedagogická psychologie

25.9.2019

  11.6.2019

 

ZASTAVENÁ ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM

Jméno

Pracoviště

Obor řízení

Datum zahájení řízení

Habilitačí práce

Řízení ke jmennování profesorem zastaveno dne

doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., JC.D.

Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Právniká fakulta, Trnavská univerzita

Teologie

23.10.2019

22.10.2020

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1