• Úvod
 • Věda a výzkum
 • O nás

O nás

 

Útvar pro vědu a výzkum

Útvar pro vědu a výzkum, řízený prorektorem pro vědu a výzkum, zajišťuje odbornou a administrativní agendu související s vědeckovýzkumnou činností univerzity, zejména pak:

 • poskytuje metodické vedení a podporu zaměstnancům JU působícím v agendě vědy a výzkumu (VaV);
 • organizuje a zajišťuje přípravu, vydávání a diseminaci vědeckovýzkumných strategií a politik JU;
 • zajišťuje a organizuje zasedání Vědecké rady JU;
 • zabezpečuje celouniverzitní agendu habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem;
 • vede evidenci oborů, ve kterých je JU oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, včetně evidence žádostí o akreditace a komunikace s NAÚ;
 • zajišťuje administrativní a organizační činnosti spojené s udělováním čestných hodností doktor honoris causa a profesor honoris causa, stejně jako s jmenováním emeritních, hostujících a mimořádných profesorů JU;
 • administrativně a organizačně zajišťuje agendu vědeckých ocenění JU a ocenění JU za popularizaci vědy;
 • zajišťuje administrativní chod Grantové agentury JU;
 • administruje žádosti a projekty podporované z DKRVO na mimořádné aktivity spojené s VaV;
 • administruje agendu univerzitních postdoktorských pozic podporovaných z DKRVO;
 • zajišťuje agendu českých i zahraničních projektů VaV a komunikaci s poskytovateli na centrální úrovni – viz Metodicky pokyn kvestora K 158 (TA ČR, GA ČR, Mezinárodní visegradský fond, Specifický vysokoškolský výzkum /GA JU/, mezinárodní projekty např. Horizon 2020, Horizon Europe a LIFE, mimořádné RVO, INTER-EXCELLENCE II, Velké výzkumné infrastruktury, Ministerstvo zemědělství – NAZV, Ministerstvo zdravotnictví ČR – AZV, Granty Ministerstva kultury ČR – NAKI, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu, a další vědecké a výzkumné projekty);
 • koordinuje agendu podávání grantových přihlášek stejně jako průběžných a závěrečných zpráv grantových projektů;
 • je kontaktním místem JU pro komunikaci s EFSA, GA ČR, TA ČR, NAZV;
 • registruje a administruje členství JU v zahraničních databázích (např. Pador, NATO, v přípravě SAM.GOV)
 • slouží za JU jako LEAR (Legal Entity Appointed Representative) pro „Funding and tender opportunities“ portál – projekty Horizon Europe a projekty EU podávané prostřednictvím tohoto portálu;
 • připravuje podklady a poskytuje informace z oblasti VaV jednotlivým fakultám;
 • shromažďuje a zpracovává údaje související s vědeckou a výzkumnou činností za účelem hodnocení této činnosti na JU, včetně administrativního zajištění hodnocení výsledků v Modulu 1 dle Metodiky 2017+;
 • zpracovává podklady situačních zpráv a rozborů z oblasti tvůrčí činnosti a grantových aktivit pro potřeby JU, případně vnějších orgánů;
 • monitoruje a eviduje zapojení JU do národních i mezinárodních grantových projektů a soutěží VaV;
 • plní další úkoly související s provozem útvaru dle pokynů prorektora pro vědu a výzkum.

 

JU

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1