Ombudsman Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Ombudsman JU je nezávislá osoba, která svou činností poskytuje všem pracovníkům univerzity důvěrnou pomoc při řešení pracovních konfliktů, sporů a stížností. Cílem jeho činnosti je zajistit v rámci univerzity spravedlivé a rovné zacházení mezi zaměstnanci a zlepšit celkovou kvalitu pracovního prostředí.  Ve své činnosti se zaměřuje na mediaci a řešení nejrůznějších podnětů či sporů (nad rámec již existujících předpisů) za účelem ochrany zaměstnanců JU proti nepřiměřené tvrdosti, nepředvídatelnosti, nezákonnosti a zvůli v průběhu trvání pracovního poměru na JU. 

Ombudsmana JU volí členové Etické komise JU ze svých řad. Ombudsmanem JU nemůže být zvolen předseda Etické komise JU.

 

Co ombudsman řeší

 • Řeší stížnosti a podněty, pokud se domníváte, že se k vám vedoucí pracovník/kolega chová arogantně či nevhodně.
 • Řeší stížnosti a podněty, pokud vztahy na pracovišti vykazují znaky sexuálního obtěžování, šikany, mobbingu, bossingu, či jiných forem zvůle a nejsou řešeny v souladu s postupem stanoveným vnitřními předpisy JU.

 

Co ombudsman neřeší

 • Neodpovídá na dotazy spadající do agendy konkrétních útvarů JU. S dotazy se obracejte na věcně příslušné útvary JU.
 • Všeobecné (bez řádného zdůvodnění) nebo anonymní stížnosti.

 

Kdy se na ombudsmana obrátit?

 • Když potřebujete radu, jak postupovat při problémech v oblasti mezilidských vztahů na pracovišti.
 • Když jste využili všech dostupných nápravných prostředků, které vnitřní předpisy JU nabízejí a nejste i nadále spokojeni s vyřešením vašeho případu.

 

Jaká má ombudsman oprávnění

 • Ombudsman je oprávněn vést samostatná šetření, k nimž dostal od zaměstnanců podnět, ale nemůže nahrazovat činnost příslušných univerzitních orgánů ani měnit jejich rozhodnutí.
 • Je oprávněn požadovat podklady a ověřovat skutečnosti, které přispějí k objektivnímu posouzení případu.
 • Při zjištění rozporu s postupem stanoveným vnitřními předpisy JU a shledání opodstatněnosti stížnosti/podnětu ombudsman předá stížnost/podnět spolu se svým doporučením k řešení Etické komisi, jejíhož jednání se v takovém případě zúčastní pouze jako nezávislý odborník.

 

KONTAKTY

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Pro rychlejší řešení stížností/podnětů prosím uveďte informace v následující struktuře:

 • popis záležitosti
 • způsob, jak jste se již pokoušeli svou záležitost řešit, případně jak byla řešena
 • čeho chcete podáním stížnosti dosáhnout
 • celé jméno, email a telefonní číslo, na kterém jste k zastižení

Nebo si můžete stáhnout formulář žádosti ZDE.

Nepodávejte stížnost telefonicky! 

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1