• Úvod
 • Uchazeči
 • Základní informace o IT

Základní informace o IT

Nastavení hesla, freeradius hesla a univerzitní e-mail

Co je IDM?

Portál IDM (https://idm.jcu.cz) slouží uživatelům na Jihočeské univerzitě ke změně hlavního hesla do IDM (STAG, e-mail, …), ke změně FreeRadius hesla určeného pouze pro WiFi a VPN a pro změnu Vaší osobní emailové adresy, evidované v IDM.

 

Kde získám k IDM přístupové údaje?

Krok 1: Zjištění Vašeho uživatelského jména

Krok 2: Zjištění Vašeho vygenerovaného hesla

 • Pokud potřebujete poradit jak zjistit Vaše generované heslo do IDM pošlete požadavek o návod na tento e-mail: servicedesk[@]jcu.cz

Krok 3: Přihlášení do portálu IDM

 • Přihlašte s uživatelskými údaji na portál: https://idm.jcu.cz
 • Po výzvě ke změně hesla si nastavte vlastní heslo.

Nyní s nastaveným vlastním heslem se můžete přihlásit k ostatním informačním systémům JU jako je Váš univerzitní mail, STAG, e-learning a další.

 

Jestliže se Vám ale přihlášení přesto nezdaří, kontaktujte správce IDM na e-mailové adrese servicedesk[@]jcu.cz. V e-mailu uveďte Vaše jméno, příjmení, studentské/zaměstnanecké číslo a uživatelské jméno (IDM LOGIN), kterým se do portálu IDM přihlašujete.

Jak si změním heslo?

Krok 1: Přihlášení do portálu IDM

Krok 2: Změna hesla

 • Klikněte na dlaždici s názvem ZMĚNA UŽIVATELSKÉHO HESLA
 • Vyplňte Vaše současné heslo do prvního řádku
 • Do druhého a třetího řádku vyplňte Vaše nové heslo. Vaše nové heslo musí splňovat požadavky na kvalitu hesla.

 

Jak si změním Freeradius heslo k Wifi a VPN?

Krok 1: Přihlášení do portálu IDM

Krok 2: Změna hesla

 • Klikněte na dlaždici s názvem ZMĚNA FREERADIUS HESLA
 • Vyplňte Vaše heslo do prvního řádku
 • Do druhého a třetího řádku vyplňte Vaše nové freeradius heslo. Vaše nové freeradius heslo musí splňovat požadavky na kvalitu hesla.

 

Jak si změním a ověřím osobní e-mailovou adresu?

Krok 1: Přihlášení do portálu IDM

Krok 2: Změna hesla

 • Klikněte na dlaždici s názvem ZMĚNA / OVĚŘENÍ OSOBNÍHO E-MAILU
 • Vyplňte Vaše heslo do prvního řádku
 • Do druhého a třetího řádku vyplňte Váš nový e-mail. 
 • Ve Vašem e-mailu potvrďte ověřovací zprávu kliknutím na odkaz

 

Jak nastavím oznámení o příchozí zprávě na univerzitní e-mail?

Krok 1: Přihlášení do portálu IDM

Krok 2: Nastavení e-mailových služeb

 • Klikněte na dlaždici s názvem NASTAVENÍ E-MAILOVÝCH SLUŽEB
 • Nastavte si zasílání oznámení o příchozí zprávě na Váš univerzitní e-mail na Váš ověřený soukromý e-mail.
 • Nastavte si zobrazování titulů.
 • Nastavte si automatické přesměrování veškeré korespondence na Vaši soukromou e-mailovou adresu po dokončení studia nebo skončení pracovního poměru.

 

Jaká jsou pravidla pro provoz elektronické pošty na JU?

Provoz elektronické pošty na JU je upraven v Opatření rektora č. R 436.

Výtah nejdůležitějších ustanovení z Opatření rektora č. R 436

Článek 1 Obecná ustanovení

1. Systém elektronické pošty na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (dále jen „JU“) je určen k plnění pracovních a studijních povinností studentů a zaměstnanců JU a ke komunikaci uživatelů elektronické pošty na JU s ostatními uživateli elektronické pošty.

2. Pro komunikaci pomocí elektronické pošty v záležitostech uvedených v odstavci 1 používají všichni zaměstnanci a studenti JU pouze univerzitní e-mailové adresy.1

5. Kapacita e-mailových schránek2 je omezena, omezení je dáno technickými možnostmi jednotlivých serverů elektronické pošty.4 Při překročení kapacity může dojít k automatickému odmítání příjmu elektronické pošty. Naplnění kapacity e-mailové schránky je povinen její uživatel předcházet.

6. Velikost přenášených zpráv elektronické pošty je omezena. Konkrétní limit je dán technickými možnostmi jednotlivých serverů elektronické pošty.

 

Článek 2 Osobní e-mailové adresy a osobní e-mailové schránky

1.  Uživatel elektronické pošty na JU má přidělenu osobní e-mailovou adresu ve tvaru jméTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně e-mailovou adresu nebo adresy ve tvaru jméno@doména fakulty JU nebo ve tvaru jméTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

2.  Po vytvoření osobní e-mailové schránky3 k ní má přístup pouze uživatel, kterému byla e-mailová schránka přidělena a který se stává také jejím vlastníkem, přičemž přístup ke schránce je chráněn uživatelským jménem a heslem.

7.  V osobní e-mailové schránce si studenti a zaměstnanci nesmí nastavit přeposílání příchozí pošty na jinou e-mailovou adresu z důvodu zajištění spolehlivého doručování písemností ve správních řízeních a ve věcech pracovně právních a z důvodu zabránění úniku osobních nebo citlivých údajů.

 


1 Adresa ve formátu jméTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (doména JU, např. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), ve formátu jméno@doména fakulty JU (např. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo ve formátu jméTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

2  Domény fakult JU: ef.jcu.cz, ff.jcu.cz, frov.jcu.cz, pf.jcu.cz, prf.jcu.cz, tf.jcu.cz, zf.jcu.cz, zsf.jcu.cz.

3 Osobní e-mailová schránka: úložiště poskytující prostor pro e-mailové zprávy adresované na e-mailovou adresu, která je odvozena od občanského jména osoby, které byla přidělena, např. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

 

WiFi, VPN, StuduJU a další informační systémy

Jak se připojím k Wifi (Eduroam) na PC nebo MAC?

Krok 1: Aktivace bezdrátové sítě u notebooku

 • Ujistěte se, že máte aktivovanou bezdrátovou síť. Většina notebooků má fyzický přepínač nebo klávesovou zkratku pro zapnutí a vypnutí bezdrátového rozhraní. Tuto funkci můžete aktivovat stisknutím příslušné klávesy nebo tlačítka.

 Krok 2: Najděte dostupné WiFi sítě

 • Klikněte na ikonu WiFi v dolním pravém rohu obrazovky (v systému Windows) nebo v horní části obrazovky (v systému macOS). To vám zobrazí seznam dostupných WiFi sítí v dosahu. Měli byste se nacházet v areálu JU, kde je WiFi síť EDUROAM dostupná.

 Krok 3: Vyberte síť k připojení

 • Klikněte na název WiFi sítě EDUROAM. Mějte na paměti, že síť EDUROAM je zabezpečená a bude potřeba vyplnit uživatelské jméno a heslo. 

 Krok 4: Zadejte heslo

 • Vyplňte Vaše uživatelské jméno ve tvaru: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a heslo které jste si nastavili v portálu IDM, pokud nemáte heslo nastavené přejděte do sekce Nastavení hesla, freeradius hesla a univerzitní mail, kterou najdete na této stránce.

 Krok 5: Počkejte na připojení

 • Po zadání hesla, počkejte, než se váš notebook úspěšně připojí k síti. Můžete to vidět na ikoně Wi-Fi, která by měla indikovat, že jste připojeni.

 Krok 6: Test připojení

 • Pro ověření, že jste úspěšně připojeni k internetu, můžete otevřít webový prohlížeč a načíst nějakou internetovou stránku.

 

Tímto způsobem byste měli úspěšně připojit váš notebook k Wi-Fi síti. Je důležité si pamatovat, že postup může být mírně odlišný v závislosti na operačním systému a konkrétním zařízení, ale obecně platí, že tyto kroky pokrývají většinu situací.

Jak se připojím k WiFi (Eduroam) na mobilním telefonu (Apple, Android)?

Krok 1: Zapněte WiFi

 • Klepněte na přepínač WiFi (najdete ho v horní části obrazovky na Androidu nebo v sekci "WiFi" na iOS) a přesvědčte se, že je aktivní.

Krok 2: Otevřete nastavení WiFi

 • Na většině mobilních zařízeních můžete otevřít nastavení WiFi následujícím způsobem:
  • Android: Otevřete "Nastavení" a klepněte na "Síť a internet" nebo "WiFi".
  • iOS (iPhone/iPad): Otevřete "Nastavení" a klepněte na "WiFi".

 Krok 3: Najděte dostupné WiFi sítě

 • Váš telefon nyní začne vyhledávat dostupné WiFi sítě v dosahu. Po chvíli by měly být zobrazeny dostupné sítě. Měli byste se nacházet v areálu JU, kde je WiFi síť EDUROAM dostupná.

 Krok 4: Vyberte síť k připojení

 • Klepněte na název WiFi sítě EDUROAM. Mějte na paměti, že síť EDUROAM je zabezpečená a bude potřeba vyplnit uživatelské jméno a heslo. 

 Krok 5: Zadejte heslo (pokud je potřeba)

 • Vyplňte Vaše uživatelské jméno ve tvaru: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a heslo které jste si nastavili v portálu IDM, pokud nemáte heslo nastavené přejděte na začátek této stránky do sekce "Kde získám přístupové údaje?" nebo "Jak změním heslo?".

 Krok 6: Počkejte na připojení

 • Po zadání hesla, počkejte, než se váš mobilní telefon úspěšně připojí k síti. Můžete to vidět na ikoně WiFi, která by měla indikovat, že jste připojeni.

 Krok 7: Test připojení

 • Pro ověření, že jste úspěšně připojeni k internetu, můžete otevřít webový prohlížeč a načíst nějakou internetovou stránku.

 

Tímto způsobem byste měli úspěšně připojit váš mobilní telefon k WiFi síti. Je důležité si pamatovat, že postup může být mírně odlišný v závislosti na značce a modelu telefonu a verzi operačního systému, ale obecně platí, že tyto kroky pokrývají většinu situací.

Jak se připojím k VPN na PC nebo MAC?

FortiClient je software pro vytváření VPN (Virtual Private Network) spojení, který je často používán pro zabezpečený přístup k firemním sítím nebo pro ochranu vašeho internetového spojení. Následující návod vám ukáže, jak se připojit k VPN pomocí programu FortiClient. Před zahájením postupu ujistěte se, že máte nastavené Freeradius heslo.

 

Krok 1: Stažení a instalace FortiClient

 • Navštivte oficiální web: https://www.fortinet.com/support/product-downloads a stáhněte si nejnovější verzi FortiClient pro vaši platformu (Windows, macOS, iOS, Android).
 • Po stažení spusťte instalační soubor a postupujte podle pokynů na obrazovce k dokončení instalace.

Krok 2: Spuštění FortiClient

 • Po instalaci spusťte program FortiClient.

Krok 3: Přidání a konfigurace nového profilu VPN

 • Klikněte na tlačítko Konfigurovat VPN v hlavním okně FortiClient.
 • VPN: SSL-VPN
 • Jméno připojení: VPN JU (volitelné)
 • Vzdálená brána: ssl-access.jcu.cz
 • Klientský certifikát: Žádný
 • Autentizace: Vyzvat k přihlášení

 

Krok 4: Připojení k VPN

 • Po nastavení profilu vyplňte Vaše uživatelské jméno va tvaru: uživatelské_jméTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a Vaše Freeradius heslo.
 • Klikněte na tlačítko "Připojit", abyste se připojili k VPN.
 • Pokud jste zadali správné údaje, FortiClient se připojí k VPN serveru a zobrazí, že jste online.

Krok 5: Používání VPN

 • Po úspěšném připojení můžete používat VPN pro zabezpečený přístup do univerzitní sítě.

Krok 6: Odpojení od VPN

 • Když budete hotovi, můžete se odpojit od VPN kliknutím na tlačítko "Disconnect" (Odpojit) v programu FortiClient.

 

Tímto způsobem se můžete připojit k VPN pomocí FortiClient a bezpečně komunikovat prostřednictvím zabezpečeného spojení.

Co je aplikace StuduJU a jak ji nainstalovat?
Oficiální mobilní aplikace pro studenty a vyučující Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

V aplikaci naleznete detailní přehled o studiu včetně přehledného rozvrhu, harmonogramu zkouškových termínů nebo interaktivní mapy Českých Budějovic. Můžete si zapisovat či odepisovat zkouškové termíny a mít tak plnou kontrolu nad studiem na dosah ruky. A co víc, jste ihned upozorněni na zadanou známku ve STAGu nebo na uvolnění zaplněného zkouškového termínu.

 

 

APLIKACI StuduJU NA ZAŘÍZENÍ APPLE NEBO ANDROID STÁHNEŠ OSKENOVÁNÍM QR KÓDU

 

Informační systémy a weby JU které byste měli znát.

IS/STAG - https://wstag.jcu.cz

 • Ve STAGu najdeš vše pro tvé studium jako je rozvrh, známky, zápisy předmětů a mnoho dalšího.

E-learningový systém - https://elearning.jcu.cz/

 • Nebo-li MOODLE je výukový systém určený k distribuci materiálů pro výuku.

ServiceDesk - https://servicedesk.jcu.cz/

 •  Je platforma určená pro poskytování podpory v oblasti IT všem uživatelům na JU.

Microsoft365 - http://office365.jcu.cz/

 • Je webové rozhraní, kde najdeš nejenom e-mail, ale i webové verze programů MS WORD, MS EXCEL, MS TEAMS, ONEDRIVE. Odtud také můžeš získat odkaz na instalaci MS Office na tvůj osobní počítač.

 

 M365

Jak se přihlásím k webovému rozhraní MS Office 365?

Pro přihlášení do Office 365 použijte uživatelské jméno ve tvaru Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a Vaše hlavní heslo na URL adrese: http://office365.jcu.cz/

Základní informace o Office 365.

Studenti i zaměstnanci JU mohou zdarma využívat službu Office 365.

Obsah Microsoft 365:

 • Exchange Online: e-mail, kalendáře, kontakty, úkoly,…
 • Office Online: MS Office v aktuální verzi i ve verzi lokální + webové aplikace (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook) – editace přímo ve webovém prohlížeči
 • MS TEAMS: instant messaging, audio a videokonference
 • SharePoint: webové služby – týmové a osobní weby
 • OneDrive: úložiště dokumentů
 • Project: týmová správa projektů
 • Viva Engage: podniková sociální síť

 

Uživatel při použítí Microsoft 365 získá:

 • E-mailovou schránku o velikosti 50 GB: dostupnost odkudkoliv, možnost použít standardní poštovní klienty nebo webové rozhraní, synchronizace s PC a mobilními zařízeními
 • Kalendářové služby: osobní i týmové kalendáře, plánování schůzek, sdílení kalendářů, sychronizace s PC a mobilním zařízením
 • Adresářové služby: osobní adresář synchronizovaný s PC a mobilním zařízením, globální adresář uživatelů a skupin na JU
 • Úkoly: sledování a sdílení úkolů (synchronizace s PC a mobilním zařízením)
 • OneDrive: úložiště dokumentů (synchronizace s PC a mobilním zařízením, sdílení dokumentů)
 • SharePoint: osobní web, týmové weby

Kancelářský balík Microsoft Office Pro: díky využití EES (dříve Campus Agreement) mohou kancelářský balík využívat studenti i zaměstnanci JU, a to až na 5-ti svých soukromých zařízeních

Jak nainstalovat Office 365 na mé soukromé zařízení?

Krok 1: Přihlášení do M365

 • Pro přihlášení do Office 365 použijte uživatelské jméno ve tvaru Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a Vaše hlavní heslo na URL adrese: http://office365.jcu.cz/

Krok 2: Stažení instalačního souboru

 • Stáhněte si instalační soubor kliknutím na tlačítko Instalace aplikací (v červeném rámečku) a následně na Aplikace Microsoft 365

Krok 3: Instalace

 • Projděte procesem instalace

Krok 4: Přihlášení

 • Otevřete MS Word
 • V nabídce Soubor se přihlaste Vašimi uživatelskými údaji

 

Přístupové karty

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1