Skip to main content

Učitelské praxe

Vítejte na informační stránce věnované učitelským praxím realizovaných na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Cílem stránky je poskytnout základní informace o organizaci praxí a nabídnout školám možnost spolupráce s jednotlivými fakultami, které studium učitelství zajišťují.

Jaké typy praxí studenti učitelství během studia absolvují?

Asistentská praxe

Asistentská praxe je realizována v podobě Pedagogicko-psychologické asistentské praxe a Oborové asistentské praxe v bakalářském stupni studia učitelství pro ZŠ.

Student v rámci této praxe absolvuje náslechové hodiny, které jsou případně doplněny výukovými bloky na fakultě, kde se studenti setkávají s odborníky z praxe. Spolupracující školy a pedagogové přijímají studenty v řádu několika hodin za semestr. Studenti se účastní náslechových hodin a mohou být zapojeni do výuky v pozici asistenta pedagoga a mohou se také podílet na pomocných nebo organizačních činnostech ve škole.

Zaměření praxe:

  • po absolvování náslechů asistovat učiteli v práci s třídou, příp. asistovat žákovi se specifickými potřebami ve třídě;
  • pod přímým řízením učitele se podílet na pomocných a organizačních činnostech při přípravě a realizaci výuky;
  • praxe probíhá v malých skupinách nebo individuálně.
Průběžná pedagogická praxe

Průběžná pedagogická praxe je čistě oborová a studenti ji absolvují jedenkrát týdně po celý semestr v prvním ročníku navazujícího magisterského studia u pedagogů dle kombinace svých aprobačních předmětů.

Studenti pod vedením provázejícího učitele a fakultního metodika nejprve analyzují náslechové hodiny a pak sami vyučují. Na každou hodinu praxe navazuje podrobná reflexe.

Zaměření praxe:

  • pod mentorským vedením provázejícího učitele a fakultního metodika nejprve analyzovat studentovy náslechové hodiny a pak realizovat výukové hodiny studentů s následnou podrobnou reflexí;
  • praxe probíhá v malých skupinách
Souvislá pedagogická praxe

Souvislá pedagogická praxe je realizována individuálně na škole dle výběru studenta/studentky zpravidla po dobu jednoho měsíce v průběhu druhého ročníku navazujícího magisterského studia.

Jedná se o praxi čistě oborovou. Rozsah náslechů a výuky se přibližuje reálnému úvazku učitele na daném typu školy. Studenti během souvislé praxe spolupracují zpravidla s jedním či dvěma provázejícími pedagogy v závislosti na aprobaci. 

Zaměření praxe:

  • pod mentorským vedením provázejícího učitele nejprve analyzovat studentovy náslechové hodiny a pak realizovat výukové hodiny studentů v rozsahu blízkému úvazku ve škole. Praxe je doprovázena následnou podrobnou reflexí na fakultě;
  • praxe probíhá individuálně.
Pedagogicko-psychologická učitelská praxe

Pedagogicko-psychologická učitelská praxe doplňuje praxi oborovou

Jejím cílem je seznámení se s poskytováním poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy v rámci školního poradenského pracoviště (dále ŠPP) na středních školách. Na příkladu z konkrétních středních škol jsou studenti seznámeni s rozsahem práce metodika prevence, výchovného poradce, školního psychologa. Řešeny jsou možnosti aktivní spolupráce učitele se ŠPP.
Tato praxe je provázána s praxí oborovou, na které studenti zrealizují rozhovor s jedním pracovníkem ze školního poradenského pracoviště.

Zaměření praxe:

  • seznámit se s činností školního poradenského pracoviště
  • praxe probíhá v malých skupinách

Máte zájem s námi spolupracovat na učitelských praxích? Prosím dejte nám vědět vyplněním formuláře níže.

Chcete vědět více informací o učitelství na našich fakultách?

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1