Skip to main content

Projekty

Budujeme nové objekty, rekonstruujeme a modernizujeme stávající objekty, zajišťujeme inovaci materiální základny (laboratorní zařízení, stroje a technologie), podporujeme principy efektivního řízení, systém zajišťování kvality ve všech činnostech univerzity, popularizujeme vědeckou činnost, přenášíme znalosti do praxe, zaměřujeme se na zlepšení dostupnosti studijního prostředí pro všechny studenty apod.

Projektová podpora pro univerzitu

Koncipujeme, sbíráme a rozpracováváme náměty pro rozvoj univerzity a jejích součástí. Převádíme je do podoby uceleného projektového záměru za účelem získání finanční podpory, zajišťujeme komplexní management realizace celouniverzitních projektů strategického významu po věcné i administrativně-finanční stránce a v neposlední řadě zajišťujeme udržitelnost ukončených strategických projektů.

Činnosti

Činnosti a postavení Útvaru projektového jsou upraveny v Organizačním řádu Rektorátu JU.

Útvar projektový:

 • Zajišťuje přípravu, realizaci a udržitelnost celouniverzitních projektů podporovaných zejména z dotačních prostředků EU, popř. jiné prioritní rozvojové oblasti JU podle pravidel stanovených poskytovatelem dotace,
 • zajišťuje formální kontrolu před přijetím projektu, předprojektové poradenství, asistenci ve fázi zpracování projektové žádosti vč. přípravy rozpočtu projektu s ohledem na uznatelnost a neuznatelnost nákladů,
 • zajišťuje povinné přílohy žádosti o projekt,
 • zajišťuje dohled nad realizací – dodržování podmínek poskytovatele dotace, vymezování rizikových bodů, analýzy, evaluace, průběžné konzultace,
 • zajišťuje výměnu informací mezi jednotlivými řešitelskými týmy a komunikaci mezi řešitelskými týmy a organizačními útvary rektorátu při realizaci projektů,
 • poskytuje řešiteli a spoluřešiteli metodickou pomoc v oblasti administrace projektu,
 • podílí se na přípravě podkladů k výběrovým řízením v rámci projektů,
 • podílí se na vypracování Cost benefit analýzy (finanční analýza, ekonomická analýza u vybraných projektů),
 • provádí monitoring projektů, kontroluje splnění formálních náležitostí monitorovacích a závěrečných zpráv projektů, které jsou předloženy součástmi JU,
 • provádí kontrolu čerpání finančních prostředků dle rozpočtu projektu,
 • spravuje evidenci projektů a projektové dokumentace ve své působnosti,
 • vyhledává, zveřejňuje a upozorňuje na příležitosti získání projektů; aktivně informuje o existenci výzvy odpovídající zaměření součástí,
 • další činnosti v oblasti rozvoje dle aktuálních požadavků vedení JU.

Strategie vedoucí k získání HR Award

Podílíme se na koordinaci činností souvisejících se získáním certifikátu HR Award, který uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers).

Více naleznete v sekci HR AWARD - HRS4R.

Mohlo by vás také zajímat

Vize

Útvar projektový bude spolupracovat se všemi akademickými a neakademickými pracovníky na efektivní a účinné tvorbě a naplňování cílů strategického záměru naší univerzity.

Mise

Efektivně a účelně přetvářet strategické cíle univerzity v realitu.

Naše hodnoty

 • Spolupráce
 • Otevřenost
 • Profesionalita
 • Kvalita

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1