• Úvod
  • Věda a výzkum
  • Čestné doktoráty

Čestné doktoráty

Přehled udělených čestných vědeckých hodností doctor honoris causa Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích

36.

Jméno, příjmení:
doc. Marc Vandeputte

Pracoviště:
Institut National de Recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, Francie

Obor:
Rybářství

Charakteristika:
Respektovaný odborník v oblasti genetiky pro potřeby udržitelné akvakultury s využitím různých typů selekce a šlechtění

Na návrh součásti:
Fakulta rybářství a ochrany vod

Datum:
26. 11. 2021

35.

Jméno, příjmení:
prof. Johan Verreth

Pracoviště:
Wageningen University & Research, Nizozemsko

Obor:
Rybářství

Charakteristika:
Mezinárodně uznávaná autorita na poli sladkovodní i mořské akvakultury a rybářství

Na návrh součásti:
Fakulta rybářství a ochrany vod

Datum:
26. 11. 2021

34.

Jméno, příjmení:
prof. Mark Anthony Small, J. D., PhD.

Pracoviště:
Institute on Family and Neighborhood Life, Clemson University, U.S.A.

Obor:
Rehabilitace

Charakteristika:
Uznávaný odborník v sociálních vědách

Na návrh součásti:
Zdravotně sociální fakulta

Datum:
16. 6. 2019

33.

Jméno, příjmení:
prof. Jana Picková, PhD.

Pracoviště:
Swedish University of Agricultural Sciences, Švédsko

Obor:
Rybářství a ochrana vod

Charakteristika:
Mezinárodně uznávaná vědkyně zabývající se významem lipidů pro biologické procesy

Na návrh součásti:
Fakulta rybářství a ochrany vod

Datum:
31. 10. 2018

32.

Jméno, příjmení:
Prof. James Sanford Rikoon, PhD.

Pracoviště:
University of Missouri, Columbia, U.S.A.

Obor:
Management a environmentální sociologie

Charakteristika:
Mezinárodně uznávaný odborník v oblasti sociologie venkova, environmentální sociologie a sociálně-ekonomických otázek regionálního rozvoje.

Na návrh součásti:
Ekonomická fakulta

Datum:
6. června 2018

31.

Jméno, příjmení:
Univ.-Prof. Mag. Dr. Norbert Müller

Pracoviště:
Johannes Kepler Univerzität Linz, Rakousko

Obor:
Biofyzika

Charakteristika:
Mezinárodně respektovaný odborník v oblasti bioorganické chemie

Na návrh součásti:
Přírodovědecká fakulta

Datum:
5. 6.2017

30.

Jméno, příjmení:
prof. Katsutoshi Arai

Pracoviště:
Hokkaido University, Japonsko

Obor:
Rybářství

Charakteristika:
Vynikající japonský vědec zabývající se genetikou ryb

Na návrh součásti:
Fakulta rybářství a ochrany vod

Datum:
1. 3. 2017

29.

Jméno, příjmení:
prof. Ing. Petr Ráb, DrSc.

Pracoviště: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.

Obor:
Rybářství

Charakteristika:
Vynikající český cytogenetik a odborník na cytotaxonomii sladkovodních holarktických skupin ryb

Na návrh součásti:
Fakulta rybářství a ochrany vod

Datum:
1. 3. 2017

28.

Jméno, příjmení:
Jiří Fröhlich

Pracoviště:
Vedoucí archeologického oddělení Prácheňského muzea v Písku (do odchodu do penze)

Obor:
Archeologie

Charakteristika:
Významný český archeolog a historik, specialista na středoevropskou montánní archeologii

Na návrh součásti:
Filozofická fakulta

Datum:
14. 9. 2016

27.

Jméno, příjmení:
prof. Michel Sasseville, Ph.D.

Pracoviště:
Faculté de philosophie, Université Laval, Québec,Canada

Obor:
Didaktika filosofie

Charakteristika:
Vynikající kanadský odborník v oblasti zprostředkování filosofie, respektive filosofického myšlení, studentům, a to i dětem školního a předškolního věku.

Na návrh součásti:
Teologická fakulta

Datum:
20.5.2015

26.

Jméno, příjmení:
doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc.

Pracoviště:
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., a Katolická teologická fakulta UK v Praze

Obor:
Dějiny české literatury

Charakteristika:
Vynikající český literární historik, kritik a editor. Hlavní oblastí jeho vědeckého zájmu je moderní česká literatura z přelomu 19. a 20. století a křesťansky orientovaná poezie a próza.

Na návrh součásti:
Filozofická fakulta a Teologická fakulta

Datum:
20.5.2015

25.

Jméno, příjmení:
Prof. Villy Sundström

Pracoviště:
Lund University, Sweden

Obor:
Biofyzika

Charakteristika:
Přední světový odborník v oboru časově rozlišené spektroskopie - metody, která umožňuje sledovat extrémně rychlé děje na molekulární úrovni.

Na návrh součásti:
Přírodovědecká fakulta

Datum:
24.9.2014

24.

Jméno, příjmení:
RNDr. Jan Květ, CSc.

Pracoviště:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Obor:
Biologie ekosytémů

Charakteristika:
Celosvětově uznávané odborníky v oblasti ekologie mokřadních rostlin.

Na návrh součásti:
Přírodovědecká fakulta

Datum:
4.6.2013

23.

Jméno, příjmení:
doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc.

Pracoviště:
Masarykův ústav AV ČR,v.v.i.

Obor:
Dějiny české literatury

Charakteristika:
Literární historik, lexikograf a editor. Těžiště jeho práce spočítá v literární historii – především v oblasti poezie a myšlení o umění

Na návrh součásti:
Filozofická fakulta

Datum:
4.6.2013

22.

Jméno, příjmení:
prof. Dr. Steven M. Reppert

Pracoviště:
University of Massachussets, Medical School, U.S.A.

Obor:
Molekulární a buněčná biologie a genetika

Charakteristika:
Světově uznávaný neurobiolog zabývající se výzkumem cirkadiánních rytmů. Jeho oblíbeným objektem zájmu je motýl monarcha stěhovavý (Danaus plexippus).

Na návrh součásti:
Přírodovědecká fakulta

Datum:
19.3.2013

21.

Jméno, příjmení:
prof. Dr. Jeffrey R. Johansen

Pracoviště:
John Carroll University, Ohaio, U.S.A.

Obor:
Botanika

Charakteristika:
Světově uznávaný biolog věnující se dvěma hlavním výzkumným tématům, a to taxonomii a ekologii rozsivek a kombinovanému přístupu k systematice sinic.

Na návrh součásti:
Přírodovědecká fakulta

Datum:
22.11.2012

20.

Jméno, příjmení:
prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc.

Pracoviště:
Univerzita Karlova v Praze

Obor:
Teologie

Charakteristika:
Významný český filozof druhé poloviny dvacátého století. Zaměřuje se na dějiny české novověké filozofie a v systematické oblasti na komunikaci scholastické filozofie s analytickou filozofií.

Na návrh součásti:
Teologická fakulta

Datum:
23.5.2012

19.

Jméno, příjmení: 
prof. Dr. Jean Bérenger

Pracoviště: 
Université Paris-Sorbonne, Francie

Obor: 
Historie

Charakteristika: 
Vynikající evropský historik se zaměřením na výzkum dějin střední Evropy.

Na návrh součásti: 
Filozofická fakulta

Datum: 
23.11.2010

18.

Jméno, příjmení: 
prof. Dr. Francisco J. Ayala

Pracoviště: 
University of California v Irvine, U.S.A.

Obor: 
Evoluční biologie

Charakteristika: 
Světově uznávaný odborník v oblasti evoluční biologie a genetiky

Na návrh součásti: 
Přírodovědecká fakulta

Datum: 
11.5.2010

17.

Jméno, příjmení: 
prof. Dr. Jacky Cosson

Pracoviště: 
Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, Francie

Obor: 
Buněčná biologie

Charakteristika: 
Světově uznávaný odborník v oblasti buňky, gamet a reprodukční biologie

Na návrh součásti: 
Fakulta rybářství a ochrany vod

Datum: 
1.12.2009

16.

Jméno, příjmení: 
prof. Dr. Erik De Clercq, MD.

Pracoviště: 
Rega Institute for Medical Research Catholic University, Leuven, Belgie

Obor: 
Molekulární a buněčná biologie

Charakteristika: 
Světově uznávaný odborník ve výzkumu a vývoji antivirových látek, antimetabolitů a antiparazitárních látek

Na návrh součásti: 
Přírodovědecká fakulta

Datum: 
4.6.2009

15.

Jméno, příjmení: 
prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc.

Pracoviště: 
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Obor: 
Molekulární a buněčná biologie

Charakteristika: 
Světově uznávaný odborník ve virologii, zejména v oblasti výzkumu a vývoje inhibitorů replikačních mechanismů virových patogenů

Na návrh součásti: 
Přírodovědecká fakulta

Datum: 
4.6.2009

14.

Jméno, příjmení: 
Prof. Dr. Rolf Hilgenfeld

Pracoviště: 
Universität zu Lübeck, Německo

Obor: 
Biofyzika

Charakteristika: 
Světově uznávaný odborník v oboru proteinové krystalografie

Na návrh součásti: 
Ústav fyzikální biologie

Datum: 
22.4.2009

13.

Jméno, příjmení: 
prof. Dr. James H. Oliver, Jr.

Pracoviště: 
Georgia Southern University, Statesboro GA, U.S.A.

Obor: 
Parazitologie

Charakteristika: 
Světově uznávaný odborník v oblasti biologie klíšťat a klíšťaty přenášených chorob

Na návrh součásti: 
Přírodovědecká fakulta

Datum: 
8.10.2008

12.

Jméno, příjmení: 
prof. PhDr. Sylvie Richterová

Pracoviště: 
Sapienza Università di Roma, Itálie

Obor: 
Česká literatura

Charakteristika: 
Světově uznávaná představitelka současné bohemistiky

Na návrh součásti: 
Filozofická fakulta

Datum: 
11.6.2008

11.

Jméno, příjmení: 
prof. PhDr. František Šmahel, DrSc

Pracoviště: 
Historický ústav Akademie věd ČR a Centrum medievistických studií

Obor: 
České dějiny

Charakteristika: 
Světově uznávaný historik středověkých dějin

Na návrh součásti: 
Filozofická fakulta

Datum: 
1.11.2007

10.

Jméno, příjmení: 
prof. Dr. Hans Joachim Behr

Pracoviště: 
Universität Braunschweig, Německo

Obor: 
Německá litaretura

Charakteristika: 
Mezinárodně uznávaný odborník na středověkou německou literaturu a světově uznávaným specialistou na problematiku starší německé literatury v Čechách

Na návrh součásti: 
Pedagogická fakulta

Datum: 
24.5.2007

9.

Jméno, příjmení: 
prof. Dr. Anthony Frederick George Dixon

Pracoviště: 
University of Norwich, Velká Británie

Obor: 
Ekologie

Charakteristika: 
Mezinárodně uznávaným odborníkem v oboru ekologie mšic a jejich predátorů

Na návrh součásti: 
Biologická fakulta

Datum: 
5.12.2006

8.

Jméno, příjmení: 
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.

Pracoviště: 
Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko

Obor: 
Veřejné zdravotnictví

Charakteristika: 
Lékař

Na návrh součásti: 
Zdravotně sociální fakulta

Datum: 
25.4.2006

7.

Jméno, příjmení: 
prof. PhDr. Josef Petráň, CSc.

Pracoviště: 
Univerzita Karlova v Praze

Obor: 
České dějiny

Charakteristika: 
Přední český historik

Na návrh součásti: 
Historický ústav JU

Datum: 
11.10.2005

6.

Jméno, příjmení: 
prof. Dr. John Law

Pracoviště: 
University of Georgia, Athens, U.S.A.

Obor: 
Molekulární a buněčná biologie

Charakteristika: 
Světově uznávaný specialista v oblasti biochemie a molekulární biologie hmyzu

Na návrh součásti: 
Biologická fakulta

Datum: 
4.11.2004

5.

Jméno, příjmení: 
prof. Dr. Werner Williams

Pracoviště: 
Universität Augsburg,  Německo

Obor: 
Německá literatura

Charakteristika: 
Světově uznávaný vědec v oboru germanistická medievalistika

Na návrh součásti: 
Pedagogická fakulta

Datum: 
13.5.2004

4.

Jméno, příjmení: 
prof. Dr. Peter Johanek

Pracoviště: 
Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Německo

Obor: 
České dějiny

Charakteristika: 
Světově uznávaný historik středověkých dějin

Na návrh součásti: 
Historický ústav JU

Datum: 
13.5.2004

3.

Jméno, příjmení: 
prof. Dr. Manfred Anke

Pracoviště: 
Friedrich-Schiller-Universität Jena, Německo

Obor: 
Fyziologie a výživa hospodářských zvířat

Charakteristika: 
Světově uznávaný vědec v oboru výživy zvířat

Na návrh součásti: 
Zemědělská fakulta

Datum: 
6.11.2003

2.

Jméno, příjmení: 
prof. Dr. Hans Rothe

Pracoviště: 
Universität Bonn, Německo

Obor: 
Dějiny české literatury

Na návrh součásti: 
Pedagogická fakulta

Datum: 
29.4.2003

1.

Jméno, příjmení: 
prof. Dr. Ernest Kulhavy

Pracoviště: 
Johannes Kepler Univerzität Linz, Rakousko

Obor: 
Ekonomické vědy

Na návrh součásti: 
Zemědělská fakulta

Datum: 
8.6.2000

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1