• Úvod
  • Věda a výzkum
  • Čestné doktoráty

Čestné doktoráty

 

Čestná hodnost doktor honoris causa (ve zkratce „dr. h. c.“ uváděné za jménem) je udělována osobnostem, které se v národním a mezinárodním měřítku významně zasloužily o rozvoj vědy, kultury nebo jinak o prospěch lidstva.

Řád pro udělování čestných hodností, čestných titulů, pamětních medailí a vědeckých a pedagogických ocenění Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Přehled udělených čestných vědeckých hodností doctor honoris causa JU - formát Excel

 

Get Ready to Play: The Top Games in Online Casinos

When it comes to online casinos in Canada, eCheck payment method is gaining popularity for its convenience and security. Players can easily deposit and withdraw funds using their bank accounts without the need for credit cards or e-wallets. Top eCheck Casinos Canada, like Spin Casino and Jackpot City Casino, offer a seamless experience for players looking to enjoy their favorite games without any hassle. With fast transactions and low fees, eCheck is becoming the go-to payment option for many Canadian players.

One of the major advantages of using eCheck at online casinos is the ability to claim generous bonuses and promotions. Best eCheck Casinos Canada often offer exclusive bonuses for players who choose this payment method, such as deposit matches, free spins, and loyalty rewards. These bonuses can help players boost their bankroll and enhance their gaming experience, giving them more chances to win big prizes. With eCheck, players can easily fund their accounts and take advantage of these exciting promotions without any delays.

In addition to the convenience and bonuses offered by eCheck Casinos in Canada, players can also enjoy enhanced security and privacy. eCheck transactions are encrypted and secure, providing players with peace of mind when making deposits and withdrawals. Players can rest assured that their personal and financial information is protected while they enjoy their favorite casino games. With the popularity of eCheck on the rise, more Canadian players are turning to top eCheck Casinos for a safe and enjoyable gaming experience.

36.

Jméno, příjmení:
doc. Marc Vandeputte

Pracoviště:
Institut National de Recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, Francie

Obor:
Rybářství

Charakteristika:
Respektovaný odborník v oblasti genetiky pro potřeby udržitelné akvakultury s využitím různých typů selekce a šlechtění

Na návrh součásti:
Fakulta rybářství a ochrany vod

Datum:
26. 11. 2021

35.

Jméno, příjmení:
prof. Johan Verreth

Pracoviště:
Wageningen University & Research, Nizozemsko

Obor:
Rybářství

Charakteristika:
Mezinárodně uznávaná autorita na poli sladkovodní i mořské akvakultury a rybářství

Na návrh součásti:
Fakulta rybářství a ochrany vod

Datum:
26. 11. 2021

34.

Jméno, příjmení:
prof. Mark Anthony Small, J. D., PhD.

Pracoviště:
Institute on Family and Neighborhood Life, Clemson University, U.S.A.

Obor:
Rehabilitace

Charakteristika:
Uznávaný odborník v sociálních vědách

Na návrh součásti:
Zdravotně sociální fakulta

Datum:
16. 6. 2019

33.

Jméno, příjmení:
prof. Jana Picková, PhD.

Pracoviště:
Swedish University of Agricultural Sciences, Švédsko

Obor:
Rybářství a ochrana vod

Charakteristika:
Mezinárodně uznávaná vědkyně zabývající se významem lipidů pro biologické procesy

Na návrh součásti:
Fakulta rybářství a ochrany vod

Datum:
31. 10. 2018

32.

Jméno, příjmení:
Prof. James Sanford Rikoon, PhD.

Pracoviště:
University of Missouri, Columbia, U.S.A.

Obor:
Management a environmentální sociologie

Charakteristika:
Mezinárodně uznávaný odborník v oblasti sociologie venkova, environmentální sociologie a sociálně-ekonomických otázek regionálního rozvoje.

Na návrh součásti:
Ekonomická fakulta

Datum:
6. června 2018

31.

Jméno, příjmení:
Univ.-Prof. Mag. Dr. Norbert Müller

Pracoviště:
Johannes Kepler Univerzität Linz, Rakousko

Obor:
Biofyzika

Charakteristika:
Mezinárodně respektovaný odborník v oblasti bioorganické chemie

Na návrh součásti:
Přírodovědecká fakulta

Datum:
5. 6.2017

30.

Jméno, příjmení:
prof. Katsutoshi Arai

Pracoviště:
Hokkaido University, Japonsko

Obor:
Rybářství

Charakteristika:
Vynikající japonský vědec zabývající se genetikou ryb

Na návrh součásti:
Fakulta rybářství a ochrany vod

Datum:
1. 3. 2017

29.

Jméno, příjmení:
prof. Ing. Petr Ráb, DrSc.

Pracoviště: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.

Obor:
Rybářství

Charakteristika:
Vynikající český cytogenetik a odborník na cytotaxonomii sladkovodních holarktických skupin ryb

Na návrh součásti:
Fakulta rybářství a ochrany vod

Datum:
1. 3. 2017

28.

Jméno, příjmení:
Jiří Fröhlich

Pracoviště:
Vedoucí archeologického oddělení Prácheňského muzea v Písku (do odchodu do penze)

Obor:
Archeologie

Charakteristika:
Významný český archeolog a historik, specialista na středoevropskou montánní archeologii

Na návrh součásti:
Filozofická fakulta

Datum:
14. 9. 2016

27.

Jméno, příjmení:
prof. Michel Sasseville, Ph.D.

Pracoviště:
Faculté de philosophie, Université Laval, Québec,Canada

Obor:
Didaktika filosofie

Charakteristika:
Vynikající kanadský odborník v oblasti zprostředkování filosofie, respektive filosofického myšlení, studentům, a to i dětem školního a předškolního věku.

Na návrh součásti:
Teologická fakulta

Datum:
20.5.2015

26.

Jméno, příjmení:
doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc.

Pracoviště:
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., a Katolická teologická fakulta UK v Praze

Obor:
Dějiny české literatury

Charakteristika:
Vynikající český literární historik, kritik a editor. Hlavní oblastí jeho vědeckého zájmu je moderní česká literatura z přelomu 19. a 20. století a křesťansky orientovaná poezie a próza.

Na návrh součásti:
Filozofická fakulta a Teologická fakulta

Datum:
20.5.2015

25.

Jméno, příjmení:
Prof. Villy Sundström

Pracoviště:
Lund University, Sweden

Obor:
Biofyzika

Charakteristika:
Přední světový odborník v oboru časově rozlišené spektroskopie - metody, která umožňuje sledovat extrémně rychlé děje na molekulární úrovni.

Na návrh součásti:
Přírodovědecká fakulta

Datum:
24.9.2014

24.

Jméno, příjmení:
RNDr. Jan Květ, CSc.

Pracoviště:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Obor:
Biologie ekosytémů

Charakteristika:
Celosvětově uznávané odborníky v oblasti ekologie mokřadních rostlin.

Na návrh součásti:
Přírodovědecká fakulta

Datum:
4.6.2013

23.

Jméno, příjmení:
doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc.

Pracoviště:
Masarykův ústav AV ČR,v.v.i.

Obor:
Dějiny české literatury

Charakteristika:
Literární historik, lexikograf a editor. Těžiště jeho práce spočítá v literární historii – především v oblasti poezie a myšlení o umění

Na návrh součásti:
Filozofická fakulta

Datum:
4.6.2013

22.

Jméno, příjmení:
prof. Dr. Steven M. Reppert

Pracoviště:
University of Massachussets, Medical School, U.S.A.

Obor:
Molekulární a buněčná biologie a genetika

Charakteristika:
Světově uznávaný neurobiolog zabývající se výzkumem cirkadiánních rytmů. Jeho oblíbeným objektem zájmu je motýl monarcha stěhovavý (Danaus plexippus).

Na návrh součásti:
Přírodovědecká fakulta

Datum:
19.3.2013

21.

Jméno, příjmení:
prof. Dr. Jeffrey R. Johansen

Pracoviště:
John Carroll University, Ohaio, U.S.A.

Obor:
Botanika

Charakteristika:
Světově uznávaný biolog věnující se dvěma hlavním výzkumným tématům, a to taxonomii a ekologii rozsivek a kombinovanému přístupu k systematice sinic.

Na návrh součásti:
Přírodovědecká fakulta

Datum:
22.11.2012

20.

Jméno, příjmení:
prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc.

Pracoviště:
Univerzita Karlova v Praze

Obor:
Teologie

Charakteristika:
Významný český filozof druhé poloviny dvacátého století. Zaměřuje se na dějiny české novověké filozofie a v systematické oblasti na komunikaci scholastické filozofie s analytickou filozofií.

Na návrh součásti:
Teologická fakulta

Datum:
23.5.2012

19.

Jméno, příjmení:
prof. Dr. Jean Bérenger

Pracoviště:
Université Paris-Sorbonne, Francie

Obor:
Historie

Charakteristika:
Vynikající evropský historik se zaměřením na výzkum dějin střední Evropy.

Na návrh součásti:
Filozofická fakulta

Datum:
23.11.2010

18.

Jméno, příjmení:
prof. Dr. Francisco J. Ayala

Pracoviště:
University of California v Irvine, U.S.A.

Obor:
Evoluční biologie

Charakteristika:
Světově uznávaný odborník v oblasti evoluční biologie a genetiky

Na návrh součásti:
Přírodovědecká fakulta

Datum:
11.5.2010

17.

Jméno, příjmení:
prof. Dr. Jacky Cosson

Pracoviště:
Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, Francie

Obor:
Buněčná biologie

Charakteristika:
Světově uznávaný odborník v oblasti buňky, gamet a reprodukční biologie

Na návrh součásti:
Fakulta rybářství a ochrany vod

Datum:
1.12.2009

16.

Jméno, příjmení:
prof. Dr. Erik De Clercq, MD.

Pracoviště:
Rega Institute for Medical Research Catholic University, Leuven, Belgie

Obor:
Molekulární a buněčná biologie

Charakteristika:
Světově uznávaný odborník ve výzkumu a vývoji antivirových látek, antimetabolitů a antiparazitárních látek

Na návrh součásti:
Přírodovědecká fakulta

Datum:
4.6.2009

15.

Jméno, příjmení:
prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc.

Pracoviště:
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Obor:
Molekulární a buněčná biologie

Charakteristika:
Světově uznávaný odborník ve virologii, zejména v oblasti výzkumu a vývoje inhibitorů replikačních mechanismů virových patogenů

Na návrh součásti:
Přírodovědecká fakulta

Datum:
4.6.2009

14.

Jméno, příjmení:
Prof. Dr. Rolf Hilgenfeld

Pracoviště:
Universität zu Lübeck, Německo

Obor:
Biofyzika

Charakteristika:
Světově uznávaný odborník v oboru proteinové krystalografie

Na návrh součásti:
Ústav fyzikální biologie

Datum:
22.4.2009

13.

Jméno, příjmení:
prof. Dr. James H. Oliver, Jr.

Pracoviště:
Georgia Southern University, Statesboro GA, U.S.A.

Obor:
Parazitologie

Charakteristika:
Světově uznávaný odborník v oblasti biologie klíšťat a klíšťaty přenášených chorob

Na návrh součásti:
Přírodovědecká fakulta

Datum:
8.10.2008

12.

Jméno, příjmení:
prof. PhDr. Sylvie Richterová

Pracoviště:
Sapienza Università di Roma, Itálie

Obor:
Česká literatura

Charakteristika:
Světově uznávaná představitelka současné bohemistiky

Na návrh součásti:
Filozofická fakulta

Datum:
11.6.2008

11.

Jméno, příjmení:
prof. PhDr. František Šmahel, DrSc

Pracoviště:
Historický ústav Akademie věd ČR a Centrum medievistických studií

Obor:
České dějiny

Charakteristika:
Světově uznávaný historik středověkých dějin

Na návrh součásti:
Filozofická fakulta

Datum:
1.11.2007

10.

Jméno, příjmení:
prof. Dr. Hans Joachim Behr

Pracoviště:
Universität Braunschweig, Německo

Obor:
Německá litaretura

Charakteristika:
Mezinárodně uznávaný odborník na středověkou německou literaturu a světově uznávaným specialistou na problematiku starší německé literatury v Čechách

Na návrh součásti:
Pedagogická fakulta

Datum:
24.5.2007

9.

Jméno, příjmení:
prof. Dr. Anthony Frederick George Dixon

Pracoviště:
University of Norwich, Velká Británie

Obor:
Ekologie

Charakteristika:
Mezinárodně uznávaným odborníkem v oboru ekologie mšic a jejich predátorů

Na návrh součásti:
Biologická fakulta

Datum:
5.12.2006

8.

Jméno, příjmení:
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.

Pracoviště:
Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko

Obor:
Veřejné zdravotnictví

Charakteristika:
Lékař

Na návrh součásti:
Zdravotně sociální fakulta

Datum:
25.4.2006

7.

Jméno, příjmení:
prof. PhDr. Josef Petráň, CSc.

Pracoviště:
Univerzita Karlova v Praze

Obor:
České dějiny

Charakteristika:
Přední český historik

Na návrh součásti:
Historický ústav JU

Datum:
11.10.2005

6.

Jméno, příjmení:
prof. Dr. John Law

Pracoviště:
University of Georgia, Athens, U.S.A.

Obor:
Molekulární a buněčná biologie

Charakteristika:
Světově uznávaný specialista v oblasti biochemie a molekulární biologie hmyzu

Na návrh součásti:
Biologická fakulta

Datum:
4.11.2004

5.

Jméno, příjmení:
prof. Dr. Werner Williams

Pracoviště:
Universität Augsburg, Německo

Obor:
Německá literatura

Charakteristika:
Světově uznávaný vědec v oboru germanistická medievalistika

Na návrh součásti:
Pedagogická fakulta

Datum:
13.5.2004

4.

Jméno, příjmení:
prof. Dr. Peter Johanek

Pracoviště:
Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Německo

Obor:
České dějiny

Charakteristika:
Světově uznávaný historik středověkých dějin

Na návrh součásti:
Historický ústav JU

Datum:
13.5.2004

3.

Jméno, příjmení:
prof. Dr. Manfred Anke

Pracoviště:
Friedrich-Schiller-Universität Jena, Německo

Obor:
Fyziologie a výživa hospodářských zvířat

Charakteristika:
Světově uznávaný vědec v oboru výživy zvířat

Na návrh součásti:
Zemědělská fakulta

Datum:
6.11.2003

2.

Jméno, příjmení:
prof. Dr. Hans Rothe

Pracoviště:
Universität Bonn, Německo

Obor:
Dějiny české literatury

Na návrh součásti:
Pedagogická fakulta

Datum:
29.4.2003

1.

Jméno, příjmení:
prof. Dr. Ernest Kulhavy

Pracoviště:
Johannes Kepler Univerzität Linz, Rakousko

Obor:
Ekonomické vědy

Na návrh součásti:
Zemědělská fakulta

Datum:
8.6.2000

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1