Rada pro vnitřní hodnocení JU

Poslání a působnost

Rada pro vnitřní hodnocení (dále jen "Rada") je samosprávným akademickým orgánem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen "JU"), jehož hlavním posláním je zajišťování a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností JU. Rada zejména:

  • schvaluje návrh pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností JU předložený předsedou Rady před předložením návrhu Akademickému senátu JU,
  • řídí průběh vnitřního hodnocení kvality činnosti vzdělávací, činnosti vědecké a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti (dále jen „tvůrčí činnost“) a s nimi souvisejících činností JU,
  • zpracovává Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností JU a dodatky k této zprávě,
  • vede průběžné záznamy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností JU,
  • schvaluje záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů předložený rektorem na návrh vědecké rady příslušné fakulty,
  • schvaluje studijní programy předložené rektorem na návrh vědecké rady příslušné fakulty,
  • vyjadřuje se k otázkám realizace studijních programů uskutečňovaných na JU, které jí k posouzení předloží rektor.

Rada pro vnitřní hodnocení JU dále rozhoduje o možnostech a termínech mezinárodního hodnocení JU některou z uznávaných zahraničních hodnotících agentur a poskytuje na požádání i z vlastní iniciativy svá stanoviska a doporučení rektorovi, Vědecké radě JU a Akademickému senátu JU, a to i v záležitostech, které mohou mít vliv na rozpočet JU (rozpočtové priority z hlediska excelentních a zaostávajících pracovišť či potřeb rozvoje ostatních činností JU).

Radě pro vnitřní hodnocení JU mohou předkládat své podněty všichni členové akademické obce JU, a to prostřednictvím svých zvolených zástupců v Akademickém senátu JU. Tyto podněty, společně s vlastními podněty Akademického senátu JU, postupuje Radě pro vnitřní hodnocení JU předseda Akademického senátu JU.

Působnost Rady upravuje:

Při své činnosti Rada rovněž zohledňuje další předpisy JU zaměřené na rozvoj vnitřního systému zajišťování kvality na JU. Jedná se zejména o tyto předpisy:

Členové

 

Rada je složena z 21 členů.

Jméno e-mail Fakulta / pracoviště
prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.
(předseda)
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Rektorát / Fakulta rybářství a ochrany vod
doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.
(místopředseda)
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Rektorát / Teologická fakulta
PhDr. Petr Dvořák, Ph.D
(předseda Akademického senátu JU)
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Pedagogická fakulta
Ing. Michaela Hana Votruba
(studentka)
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Fakulta zemědělská a technologická
doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Ekonomická fakulta
doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Ekonomická fakulta
prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Filozofická fakulta
doc. Mgr. Lenka Martínková, Ph.D. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Filozofická fakulta
doc. Ing. Martin Pšenička, Ph.D. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Fakulta rybářství a ochrany vod
prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Pedagogická fakulta
doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Přírodovědecká fakulta
prof. RNDr. Vítězslav Straňák, Ph.D. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Přírodovědecká fakulta
prof. Mgr. Ivana Kutá Smatanová, Ph.D. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Přírodovědecká fakulta
doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Teologická fakulta
doc. Ing. Pavel Smetana, Ph.D. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Fakulta zemědělská a technologická
prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Fakulta zemědělská a technologická
prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Zdravotně sociální fakulta
doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Zdravotně sociální fakulta
Ing. Vladimír Jandík Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Bankovní sféra
prof. RNDr. Ivo Šauman, Ph.D. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Biologické centrum AV ČR
RNDr. Jiří Peterka, Ph.D. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Biologické centrum AV ČR

Materiální a technickou podporu činnosti Rady zabezpečuje Rektorát JU. Administra­tivní činnost Rady zabezpečuje tajemník Rady. Tajemník není členem Rady, má však oprávnění se jednání Rady účastnit.

Tajemník Rady: Tomáš Klimpera (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1