Rada pro vnitřní hodnocení JU

Vnitřní systém zajišťování a hodnocení kvality

Poslání, vize a hodnoty JU


Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) je jako vrcholné centrum vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti orientována na vědecký, kulturní, sociální a ekonomický rozvoj společnosti a svou činností naplňuje poslání univerzitní vysoké školy dle § 1 zákona o vysokých školách: rozvíjí vzdělanost, podporuje nezávislé poznání a tvůrčí činnost ve výzkumu a vývoji a aktivně plní svoji společenskou odpovědnost v kulturní, ekonomické, sociální a environmentální oblasti.

Hlavním posláním JU jako výzkumné organizace je nezávisle provádět základní a aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a veřejně šířit výsledky těchto činností formou výuky, publikací nebo transferu znalostí. Vzdělávací a s ní související vědecká a výzkumná, vývojová a inovační, umělecká nebo další tvůrčí činnost je na JU rozvíjena v přírodovědných, zemědělských, humanitních, sociálněvědních a zdravotnických oborech, a to na mezinárodní úrovni. Kromě vzdělávací a tvůrčí činnosti JU uskutečňuje také doplňkovou činnost tak, aby tato pomáhala naplňovat poslání JU.


Vizí JU je být:

 • vyhledávanou přátelskou univerzitou s motivačním studijním a pracovním prostředím,
 • konkurenceschopnou univerzitou v evropském i světovém měřítku,
 • univerzitou s nezaměnitelnou identitou, prospěšnou městu i regionu,
 • akademickou institucí podporující studenty i zaměstnance.


Hodnoty JU:

 • Profesionalita – JU spoléhá na vysoce kvalifikované a kompetentní pracovníky ve všech oblastech své činnosti.
 • Ambice – JU je vnímavou institucí a klade si vysoké cíle ve všech oblastech své činnosti.
 • Odpovědnost – JU se hlásí ke společenské odpovědnosti a k principům trvale udržitelného života.
 • Integrace – JU propojuje vnitřní i vnější partnery a je svobodným prostředím pro vyjadřování a naplňování jejich idejí.
 • Otevřenost – JU se hlásí k principům demokracie a svobody, je vstřícná k přijímání a sdílení nových myšlenek a přístupů, stejně jako k navazování nových partnerství.
 • Internacionalizace – JU staví na mezinárodní spolupráci při uskutečňování svého poslání.


Pro podporu svých činností JU vytváří a zajišťuje:

 • pracovní a studijní podmínky odpovídající jejím finančním, materiálovým a prostorovým možnostem,
 • informační služby, knihovní fondy a přístup k nim, přístup k elektronickým informacím a informačním technologiím, ediční služby, poradenské služby a ostatní služby pro studenty související s jejich studiem,
 • podmínky pro sportovní a kulturní činnosti související s naplňováním poslání JU, včetně podpory činnosti spolků a společností, sdružujících členy akademické obce JU, jejichž činnost napomáhá plnit poslání JU,
 • sociální podmínky včetně ubytování studentů a stravování studentů a zaměstnanců ve vlastních účelových zařízeních,
 • podmínky pro vytváření a udržování vztahů s absolventy.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1