Mgr. Veronika Faktorová, Ph.D.

 • Pracoviště:
  FF Ústav bohemistiky | odborný asistent
 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 034 856
 • Místnost:
  023401036 pracovna pedagogů 036 - 1. patro - FF a Rektorát´
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigovat

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Životopis

Mgr. Veronika Faktorová, Ph.D. (nar. 1979) absolvovala obor český jazyk a literatura - historie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a doktorské studium Dějiny novější české literatury na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde nyní působí. Jejím badatelským zájmem je literatura 19. století. Odborně se podílela na řešení mezinárodního projektu Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu (kapitoly v monografiích České literární romantično, 2012; Český a slovenský literární klasicismus, 2017). Samostatně publikovala knihu Mezi poznáním a imaginací. Podoby obrozenského cestopisu (2012), připravila rovněž edici cestopisů Josefa Wünsche (K pramenům Eufratu a Tigridu, 2020) a Idy Pfeifferové (Cesta do Svaté země a Egypta, 2022). Spolu s D. Turečkem se podílela na koncepci výstavy Památníku národního písemnictví v Praze KHM 1810-2010. Dvě století české kultury s Máchou a přípravě stejnojmenného katalogu se studiemi. Na Ústavu bohemistiky vede semináře k dějinám české literatury 19. století, problematice kánonu a proměnám literární kultury. 

Tvůrčí činnost

1. Odborné knihy (monografie)

2) FAKTOROVÁ, Veronika. Mezi poznáním a imaginací. Podoby obrozenského cestopisu. Praha: Arsci 2012, 366s. ISBN 978-80-7420-026-7.

1) FAKTOROVÁ, Veronika; TUREČEK, Dalibor. KHM 1810 – 2010. Dvě století české kultury s Máchou. Praha: Památník národního písemnictví 2010, 158 s. ISBN 978-80-85085-95-2.
 

2. Kapitoly v odborných knihách

13) FAKTOROVÁ, Veronika. Touha vidět. Cesta Idy Pfeifferové do Svaté země a Egypta. In PFEIFFEROVÁ, Ida; FAKTOROVÁ, Veronika, ed. Cesta do Svaté země a Egypta. Podniknutá od března do prosince roku 1842. Praha: Argo, 2022, s. 7–54, ISBN 978-80-257-3838-2.

12) FAKTOROVÁ, Veronika. Tschechische Bibliothek: německý pokus o rekonfiguraci českého literárního kánonu a jeho reflexeIn BAUER, Michal et al. Transfery recepce: Česká literatura ve světě a světová literatura v Česku v období 1989–2020. České Budějovice: Nakladatelství Jihočeské univerzity 2022, s. 95-136. ISBN 978-80-7394-942-6.

11) FAKTOROVÁ, Veronika. Wünschs Expedition nach Armenien und Kurdistan und ihre literarische Darstellung in tschechischen Publikationen. In SIX-HOHENBALKEN Maria (Hg.). Reisen zu den Quellen des Tigris ‒ Travels to the Tigris Springs Josef Wünschs Studien in Mesopotamien ‒ Studies of Josef Wünsch in Mesopotamia. Wien: Verlages der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2021, s. 131–147, ISBN13: 978-3-7001-8579-6.

10) FAKTOROVÁ, Veronika. Kollárova Dichtung und Wahrheit. Vzorové memoáry slovanského vlastence. In KISS SZÉMÁN, Róbert (ed.): Jiný Kollár – Kollárversus Jiní. Budapest: ELTE BTK Szláv es Balti Filológiai Intezét, 2021, s. 83–96, ISBN: 978-963-489-402-5.

9) FAKTOROVÁ, Veronika. Josef Wünsch – beletrista na cestě divokým Kurdistánem a ztracenou Arménií. In WÜNSCH, Josef; FAKTOROVÁ, Veronika, ed. K pramenům Eufratu a Tigridu. Český cestovatel v Arménii a Kurdistánu (1881–1883). Praha: Argo, 2020, s. 7–56. ISBN 978-80-257-3217-5.

8) FAKTOROVÁ, Veronika; STIBRAL, Karel. Czeskie wędrowki po Karkonoszach v długim wieku XIX. In Grzęda, Ewa a kol.: Od Kaukazu po Sudety. Studia i szkice o poznawaniu i zamieszkiwaniu gór dalekich i bliskich. Kraków: TaiWPN Universitas, 2020, s. 117–152. ISBN 978-83-242-3678-7.

7) FAKTOROVÁ, Veronika; STIBRAL, Karel. Kde se vzala obliba cest do Krkonoš? Estetický rozměr poutí do hor. In SEHO, Hana et al.: Útulny. Projekt FA ČVUT Ústav Navrhování 2. Praha: FA ČVUT, 2020, s. 125–138. ISBN 978-80-01-06709-3.

6) FAKTOROVÁ, VeronikaPuchmajerovy almanachy a klasicistní model poezie. In TUREČEK, Dalibor; ZAJAC, Peter a kol. Český a slovenský literární klasicismus. Brno: Host 2017, s. 302-389, ISBN 978-80-7577-186-5.

5) FAKTOROVÁ, Veronika; STIBRAL, Karel. Počátky estetického oceňování a uměleckého zobrazení industriální krajiny. In MALURA, Jan; TOMÁŠEK, Martin, eds. Příroda vs. industriál. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2016, s. 4167. ISBN 978-80-7464-864-9.

4) FAKTOROVÁ, Veronika; STIBRAL, Karel. Krajina: slovo, pojem, koncept. In STIBRAL, Karel; FAKTOROVÁ, Veronika, eds. Krajina - maska přírody. Studie k estetice krajiny a environmentu. České Budějovice: Episteme, 2015, s. 7-23. ISBN 978-80-7394-569-5. 

3) FAKTOROVÁ, Veronika. Krajina mezi vědou a uměním, univerzálním a národním. Reprezentace Fingalovy jeskyně. In STIBRAL, Karel; FAKTOROVÁ, Veronika, eds. Krajina - maska přírody. Studie k estetice krajiny a environmentu. České Budějovice: Episteme, 2015, s. 155-179. ISBN 978-80-7394-569-5. 

2) FAKTOROVÁ, Veronika; KAPLICKÁ YAKIMOVA, VeraCizí, a přece naše. Bulharsko očima českých spisovatelů 19. století. In HRABAL, Jiří, ed. Fenomén cestopisu v literatuře a umění střední Evropy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2015, s. 148-176. ISBN 978-80-244-4876-3.

1) FAKTOROVÁ, Veronika. Poetika obrozenské vědy a pluralita romantismu. In TUREČEK, Dalibor a kol. České literární romantično. Synopticko-pulzační model kulturního jevu. Brno, Host 2012, s. 239-262. ISBN 978-80-7294-733-1.

 

 

3. Články v odborných periodikách

3. 1. Články v zahraničních periodikách

8) FAKTOROVÁ, Veronika; STIBRAL, Karel. The Giant Mountains – as beautiful as the Alps. The origins of the aesthetic discovery of mountains in the Central European context. Journal of Tourism History, 2022; https://doi.org/10.1080/1755182X.2021.1999510

7) FAKTOROVÁ, Veronika. České a slovenské hory jako součást národního mýtu/ Góry czeskie i słowackie jako element narodowego mitu. Góry, Literatura, Kultura, Tom 15, 2021, s. 175–183, s. 184–190, DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.15.10 a DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.15.10.

6) FAKTOROVÁ, Veronika. Stylizace romantického subjektu. Paměti Josefa Václava Friče. Acta Universitatis Wratislaviensis Slavica Wratislaviensia 2021, 173 (3986). Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, s. 315–326. ISSN 0137-1150 (SW), ISSN 0239-6661 (AUWr).

5) FAKTOROVÁ, Veronika; STIBRAL, Karel. The origins of the aesthetic appreciation and artistic depiction of the industrial landscape. Journal of Heritage Tourism 16 (2), 2020; https://doi.org/10.1080/1743873X.2020.1778009.

4) FAKTOROVÁ, Veronika. Krkonoše jako ideální horská krajina na konci 18. a počátku 19. století. / Karkonosze jako idealny górski krajobraz na przełomie XVIII i XIX wieku. Góry – Literatura – Kultura. Acta Universitatis Wratislaviensis 2019, 13 (3974), s. 83–102. ISSN 2084-4107 (GLK), ISSN 0239-6661(AUWr).

3) 2) FAKTOROVÁ, Veronika. Žanr putěvych zamjetok v intencijach češskovo bieděrmejera perioda nacijonalnovo vozražděnija. Colloquia litteraria sedlcensia XXII, Санкт Peтepcбуpк – Siedlice 2016, s. 127-142. ISSN 2081-3295.

2) FAKTOROVÁ, Veronika. Zur Rezeption von Alexander Humboldt in der tschechischen Literatur. Von direkter Rezeption zu literarischen Kontexten. Brücken, Germanistisches JahrbuchNeue Folge. 2014, 22 (1-2), s. 179-190. ISSN 1803-456X.

1) FAKTOROVÁ, Veronika. Kontury máchovského mýtu. Poznańskie Studia Slawistyczne, 2011, 1, s. 47-57. ISSN 2084-3011.

 

3. 2. Články v domácích periodikách

5) FAKTOROVÁ, Veronika. Paralely a rozdíly. Cestopisné obrazy Jana Nerudy a Josefa Wünsche. Marginalia historica 2018, 9 (1), s. 19-38. 

4) FAKTOROVÁ, Veronika. Od textu k dílu, od svědectví k příběhu. Korespondence obrozenských spisovatelů v rukou současných editorů. Česká literatura 2018, 66 (5), s. 708-733, ISSN 0009-0468

3) FAKTOROVÁ, Veronika. Koncept romantického časopisu. Periodika Krok a Časopis českého Musea z perspektivy středoevropského časopisectví. Česká literatura. 2016, 64 (2), s. 167-203. ISSN 0009-0468.

2) FAKTOROVÁ, Veronika. Romantická imaginace: příroda a krajina v obrozenském cestopise. Česká literatura. 2009, 57 (6), s. 817-835.

1) FAKTOROVÁ, Veronika. Itálie českých obrozenců. Literární archiv 39, 2007, s. 7-19. ISSN 0075-9872.

 

4. Překladatelská / ediční / redakční činnost / příspěvky do slovníků či encyklopedií

6) PFEIFFEROVÁ, Ida; FAKTOROVÁ, Veronika, ed. Cesta do Svaté země a Egypta. Podniknutá od března do prosince roku 1842. Praha: Argo, 2022, 431 s. ISBN 978-80-257-3838-2

5) WÜNSCH, Josef; FAKTOROVÁ, Veronika, ed. K pramenům Eufratu a Tigridu. Český cestovatel v Arménii a Kurdistánu (1881–1883). Praha: Argo, 2020, 596 s. ISBN 978-80-257-3217-5

4) FAKTOROVÁ, VeronikaPÁCALOVÁ, Jana; URVÁLKOVÁ, Zuzana, eds. Víno, ženy, zpěv. V(d)ěčné téma literárních dějin. České Budějovice: Episteme, 2017, 290 s. 

3) FAKTOROVÁ, Veronika; STIBRAL, Karel., eds. Krajina - maska přírody. Studie k estetice krajiny a environmentu. České Budějovice: Episteme, 2015, 190 s.

2) FAKTOROVÁ, Veronika. Arnold, Heinz Ludwig, ed. Kindlers Literatur Lexikon I – XVII. Stuttgart – Weimar: Verlag J. B. Metzler 2009; tam hesla K. Klostermann: Ecce Homo (sv. IX, s. 179), A. Hejduk: Dědův odkaz (sv. VII, s. 453-454), V. Řezáč: Rozhraní (sv. XIII, s. 624-625), J. Škvorecký: Legenda Emöke (sv. XV, s. 262), Z. Winter: Mistr Kampanus (sv. XVII, s. 493, spolu s J. Hahn).

1) BROUČKOVÁ, Veronika; FAKTOROVÁ, Veronika, MARTINEK, Jakub; SKALICKÝ, David, eds. Dialog mezi filozofií a literaturou. České Budějovice: Nakladatelství Tomáš Halama, 2006, 96 s.

 

5. Články ve sbornících

11) FAKTOROVÁ, Veronika. Dvanáctero písní Václava Hanky. In FAKTOROVÁ, Veronika; PÁCALOVÁ, Jana; URVÁLKOVÁ, Zuzana, eds. Víno, ženy, zpěv. V(d)ěčné téma literárních dějin. České Budějovice: Episteme, 2017, s. 92-105. ISBN 978-80-7394-673-9.

10) FAKTOROVÁ, Veronika. Übersetzungen romanischer Literatur im Kontext der tschechischen und deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts. In JAKLOVÁ, Alena; FERENCE, Anja E., eds. Deutsch ohne Grenzen. Gesselschaftwissenschaften. Brno: Tribun EU 2015, s. 351-368. ISBN 978-80-263-0931-4.

9) FAKTOROVÁ, Veronika. Itálie v ironickém nadhledu. In HOJDA, Zdeněk; OTTLOVÁ, Marta; PRAHL, Roman, eds. Naše Itálie. Stará a mladá Itálie v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 31. ročníku sympozia k problematice 19. století. Praha: Academia 2012, s. 193-199. ISBN 978-80-200-2032-1.

8) FAKTOROVÁ, Veronika. Strašlivá vězení benátská v literatuře 19. století. In PEISERTOVÁ, Lucie; PETRBOK, Václav; RANDÁK, Jan, eds. Zločin a trest v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 30. ročníku sympozia k problematice 19. století. Praha: Academia 2011, s. 268-273. ISBN 978-80-200-1900-4.

7) FAKTOROVÁ, Veronika. Koncepty krajiny v romantické geologii, aneb o významu obrazotvornosti. In MALURA, Jan; TOMÁŠEK, Martin, eds. Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 2012, s. 128-139 (obr. příloha 18-21). ISBN 978-80-7464-176-3.

6) FAKTOROVÁ, Veronika. Nesnáze s realismem (Na příkladu cestopisů ze čtyřicátých let). In MIKULOVÁ, Marcela; TARANENKOVÁ, Ivana, eds. Reálna podoba realizmu. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry 2011, s. 124-134. ISBN 978-80-88746-17-1.

5) FAKTOROVÁ, Veronika. Města v divočině. Střet přírody a civilizace ve vědeckém a uměleckém diskursu první poloviny 19. století. In MALURA, Jan; TOMÁŠEK, Martin, eds. Město. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 2011, s. 194-202. ISBN 978-80-7368-996-4.

4) FAKTOROVÁ, Veronika. Proměny exotiky v cestopisech a cestopisných zprávách v časopisech doby předbřeznové. In BLÁHOVÁ, Kateřina, PETRBOK, Václav, eds. Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století : sborník příspěvků z 27. ročníku sympozia k problematice 19. století. Praha: Academia KLP 2008, s. 283-293. ISBN 978-80-200-1584-6.

3) FAKTOROVÁ, Veronika. Osamělé poutě horskými pustinami. K jedné z podob obrozenského cestopisu. In VYČICHLO, Jan; VIKTORA, Viktor, eds. Jeden jazyk naše heslo buď IV : český romantismus – jiskření a záblesky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké mezioborové konference konané u příležitosti 170. výročí prvního vydání Máchova Máje. Radnice: Spolek divadelních ochotníků 2007, s. 193-201. ISBN 978-80-86944-18-0.

2) FAKTOROVÁ, Veronika. Poetika biedermeieru a idea slovanské vzájemnosti v Kollárově italském cestopise. In HOJDA, Zdeněk; OTTLOVÁ, Marta; PRAHL, Roman, eds. Slovanství a česká kultura 19. století, Sborník příspěvků z 25. plzeňského mezioborového sympozia, Praha: KLP 2006, s. 384-394. ISBN 80-86791-32-7.

1) FAKTOROVÁ, Veronika. Literárněhistorický výzkum žánrů na pozadí obrozenského cestopisu. In HALAMOVÁ, Martina, ed. Nadnárodní dimenze české národní kultury I. České Budějovice: Nakladatelství Tomáš Halama 2006, s. 7-18. ISBN 80-903600-2-5.

  

6. Odborná sdělení, recenze, popularizační články

 

10) FAKTOROVÁ, Veronika. Dopisy Zesnulého I. Anglie v letech 1826–1828 očima pruského knížete. Dějiny a současnost 9–10, 2022, s. 79.    

9) FAKTOROVÁ, Veronika. Smyčkovo objevování dějin z pohledu literární historie. Česká literatura 2022, 70 (3), s. 359-364. 

8) FAKTOROVÁ, Veronika. Imagologická studia cestopisu — podnět pro literární historii žánru. Česká literatura 2021, 69 (1), s. 112-116

7) FAKTOROVÁ, Veronika. Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí. Česká literatura 2019, 67 (2), s. 258-261

6) FAKTOROVÁ, Veronika. Obrozenské časopisy jako literární a kulturní fenomén. Česká literatura. 2013, 61 (4), s. 613-616.

5) FAKTOROVÁ, Veronika; ŠKARPOVÁ, Marie. Germania Bohemia litterata. Erudovaná sonda do česko-německých vztahů 17.-19. století. Slovo a smysl. 2012, IX (18), s. 107-112.

4) FAKTOROVÁ, Veronika; HRDINA, Martin. Romantismus v dějinách české literatury. Česká literatura, 2008, 56 (5), s. 760-762.

3) FAKTOROVÁ, Veronika. Mezi imaginací a poznáním. Host 6, 2008, s. 65-68.

2) FAKTOROVÁ, Veronika. Rukopisy – romantický text? Rozrazil. Kulturní revue 2007, 02, s. 36-38.

1) FAKTOROVÁ, Veronika; SKALICKÝ, David. Otázky metodologie literárních dějin (zpráva ze stejnojmenné konference konané v Č. Budějovicích 22.-23. září 2005). Česká literatura 2006, 53 (1), s. 128-131.

 

7. Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí a v ČR a vyžádané přednášky v zahraničí

 

7. 1. Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí

9) Objevená a ztracená paměť kurdských hor. Cesta Josefa Wünsche do Arménie a Kurdistánu (ref. polsky a německy). 9. Międzynarodowa konferencja naukowa Góry - Literatura - Kultura/ 6. Internationale Tagung Gebirge - Literatur - Kunst, Instytut Filologii Polskiej, Universytet Woclawski, Polanica a Universität Wien, říjen 2022

8) The other Kollár - Kollár and the other one. JINÝ Kollár - Kollár a ten JINÝ. Mezinárodní konference. ELTE BTK Szláv es Balti Filológiai Intezét, Budapest, červen 2021 (online)  

7) České a slovenské hory jako součást národního mýtu (ref. polsky a německy). 7. Międzynarodowa konferencja naukowa Góry - Literatura - Kultura/ 6. Internationale Tagung Gebirge - Literatur - Kunst, Instytut Filologii Polskiej, Universytet Woclawski, Polanica, říjen 2019

6) Stylizace romantického subjektu. Paměti Josefa Václav Friče (ref. česky). Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Pamięć. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wroclaw, květen 2019

5) Krása, poznání, užitek. Krkonoše jako ideální horská krajina na konci 18. a počátku 19. století (ref. polsky a německy). 6. Międzynarodowa konferencja naukowa Góry - Literatura - Kultura/ 6. Internationale tagung Gebirge - Literatur - Kunst, Instytut filologii polskiej, Universytet Woclawski, Polanica, listopad 2018

4) Žánr cestopisu v kontextu českého biedermeieru. Konference Biedermeier ve slovanských literaturách. Katedra slovanské filologie, Sankt-Petěrburská státní univerzita, červen 2015.  

3) Rezeption von Alexander Humboldt. Konference Romantiker in. Prag. Kulturelle Entwicklungen zwischen Austerlitz und Restauration. Praha, HfM Weimar/FSU und DAAD In-formationszentrum Prag, listopad 2012.

2) Nesnáze s realismem (Na příkladu cestopisů ze čtyřicátých let). Konference Reálna podoba realizmu. Bratislava, Ústav slovenské literatury, říjen 2011.

1) Kontury máchovského mýtu. Konference Tradycje romantyczne we współczesnych literaturach słowiańskichUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznaň, listopad 2010.

 

7. 2. Referáty na konferencích v ČR a SR

15) Tradice, selekce, inovace. Formování básnického kánonu v intencích obrozenské kritiky (na příkladu časopisu Krok). VI. kongres literárněvědné bohemistiky. Na křižovatkách. Koncepce, otázky a perspektivy literárněvědné bohemistiky v globálním světě, 27. 6. - 1. 7. 2022  (panel Literární kritika obrozenské doby: instituce národního kánonu?) 

14) Poetika krajiny – možnosti a limity. Poetika novodobej slovenskej literatúry a jej poetologické a komparatívne kontexty. Ústav slovenskej literatúry, Bratislava, listopad 2019 

13) Diskurzivita literatury v česko-slovenském kontextu. Diskusní panel. Ústav pro českou literaturu AV ČR, duben 2019

12) Šumava jako divočina: zdroje a upevňování jednoho literárního obrazu, konference Kulturní krajina - most mezi člověkem a přírodou, mezi přírodními a společenskými vědami, Konference IALE-CZ, Česká společnost pro krajinnou ekologii, České Budějovice, Jihočeská univerzita, únor 2018

11) Josef Wünsch a Jan Neruda. Konference Učitelé na cestách v 18. až 20. století. Ku poctě Josefa Wünsche středoškolského profesora a objevitele pramenů Tigridu. Plzeň, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, duben 2017.

10) Počátky estetického oceňování a uměleckého zobrazení industriální krajiny. Konference Příroda vs. industriál. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, listopad 2015.

9) Übersetzungen romanischer Literatur im Kontext der tschechischen und deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts. Konference Deutsch ohne Grenzen. České Budějovice, Filozofická fakulta JU, září 2014.

8) Reprezentace Fingalovy jeskyně. Konference Krása, krajina, příroda VI., Společnost pro estetiku, Praha, listopad 2012.

7) Itálie v ironickém nadhledu. Konference Naše Itálie. Stará a mladá Itálie v české kultuře 19. století. 31. ročník sympozia k problematice 19. století. Plzeň, Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, únor 2011.

6) Koncepty krajiny v romantické geologii. Konference Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, listopad 2011.

5) Města v divočině. Konference Město. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, listopad 2010.

4) Strašlivá vězení benátská v literatuře 19. století. Konference Zločin a trest v české kultuře 19. století. 30. ročník sympozia k problematice 19. století. Plzeň, Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky 2010.

3) Proměny exotiky v cestopisech a cestopisných zprávách v časopisech doby předbřeznové. Konference Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století. 27. ročník plzeňského sympozia k problematice 19. století. Plzeň, Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, únor 2007.

2) Osamělé poutě horskými pustinami. Konference Jeden jazyk naše heslo buď IV. Český romantismus – jiskření a záblesky. Radnice, Pedagogická fakulta ZČU, duben 2007.

1) Poetika biedermeieru a idea slovanské vzájemnosti v Kollárově italském cestopise. Konference Slavme slavně slávu Slávóv slavných. Slovanství a česká kultura 19. Století. 25. ročník plzeňského sympozia k problematice 19. století. Plzeň, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, únor 2006.

 

7.3. Vyžádané přednášky v zahraničí

1) The construction of  Czech national identity. Armstrong Atlantic State University, Savannah, USA, duben 2010.

 

7. 4. Vyžádané přednášky na českých univerzitách

5) Cestopisy Josefa Wünsche a jejich ediční příprava, seminář pro studenty 4. ročníku, Ústav české literatury FF MU Brno, květen 2021

4) Josef Wünsch jako cestovatel a cestopisce; seminář pro studenty 5. ročníku, Katedra bohemistiky FF UP Olomouc, duben 2021 

3) Model klasicistní poezie. Ústav české literatury FF MU, Brno, seminář pro studenty 4. a 5 ročníku studia, březen 2019

2) Počátky estetického ocenění a uměleckého zobrazení industriální krajiny (spolu s K. Stibralem), Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Seminář estetiky FF MU a Společnost pro estetiku, 12. 12. 2017

1) Podoby obrozenského cestopisu, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Ústav české literatury FF MU – seminář k české literatuře 19. století, duben 2012

Aktuální rozvrhInformace

GRANTY

 

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1