Mgr. Václav Černý, Ph.D.

 • Pracoviště:
  FF Historický ústav | vědecký, výzkumný a vývojový pracovník
 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 034 820
 • Místnost:
  023402030 pracovna pedagogů 030 - 2. patro - FF a Rektorát´
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigovat

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Životopis

 • Datum a místo narození: 19.08.1990 v České Lípě
 • Adresa pracoviště: Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, Branišovská 31 a, 370 05 České Budějovice; email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Kontaktní telefon: +420 774 805 399
 • Vysokoškolské vzdělání: (2010-2013) bakalářské studium oboru Historie, Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - (Bc.); (2013-2015) magisterské studium oboru Historie, Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - (Mgr.); (2015-2020) doktorské studium oboru České dějiny, Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - (Ph.D.)
 • Vědecké zaměření: hospodářské a sociální dějiny novověku; dějiny venkova; historická demografie a genealogie; vliv vojenské služby na životní a rodinný cyklus venkovana
 • Členství ve vědeckých orgánech: (2021-dosud) - Česká akademie zemědělských věd Praha (Odbor agrárních dějin); (2021-dosud) - Společnost pro výzkum dějin vojenství
 • Zahraniční studijní pobyty: 2016 (červenec) - Cambridge Group for the History of Population and Social Structure; 2016 (prosinec) - Institut für Wirtschafts und Sozialgeschichte, Universität Wien; 2017 (říjen) - Départment de démographie Université de Montréal; Bibliothèque des lettres et sciences humaines – Université de Montréal; 2021 (říjen) - Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv (Wien).
 • Významná ocenění: (2020) - 5. ročník soutěže o nejlepší kvalifikační práci v oboru Demografie pořádané Českou demografickou společností – 2. místo v kategorii disertační práce; (2015) - Celostátní studentská vědecká konference HISTORIE 2014 – nedělené 1. místo s prací „Královákem nejsi, tak zvyky našeho dobrého selského stavu zachovávej.“ Odlišné rodinné strategie uplatňované ve venkovském prostředí na jihu Čech (1750‑1850). - Současně 2. místo v rámci 15. ročníku Soutěže o Cenu Josefa Šusty

 

Účast na zahraničních vědeckých konferencích a workshopech:

 • 2023 (11. 9.–14. 9.): Cluj-Napoca, Rumunsko
 • konference: EURHO – Rural History 2023
 • název sekce: Demographic crises in rural areas - old questions and new perspectives
 • diskusní příspěvek: (Josef Grulich – Václav Černý): Army, countryside, and death. South Bohemia in 18th–19th century
 • také discussant/moderator sekce: Horses for whom. Military and agricultural interests in equine breeding during peacetime (1700–1900)

 

 • 2023 (28. 6.–2. 7.): Daejeon, Jižní Korea
 • konference: The Seventh Biennial Conference of East Asian Environmental History (EAEH 2023)
 • název sekce: Conflicts, epidemics, and climate crisis: environmental history in comparative perspectives
 • diskusní příspěvek: (Josef Grulich–Václav Černý / presented by Josef Grulich): Soldiers, epidemics and bohemian rural environment in the 18th and 19th century

 

 • 2022 (19.–22. 10.) Kraków, Polsko
 • konference: IV Kongres zagranicznych badaczy dziejów Polski / The 4th Congress of International Researchers of Polish History
 • organizátor: Polish Historical Society, Jagellonian University, Pedagogical University of Krakow, Polish History Museum, Kraków Museum, International Culture Centre
 • diskusní příspěvek (Josef Grulich–Václav Černý): The Military Service and Its Influence on Structure of the Rural Family, 1780–1830. Soldiers from the South of Bohemia in the Polish Territories

 

 • 2022 (20.–23. 6.): Uppsala a Ultuna, Švédsko
 • konference: EURHO – Rural History 2021
 • organizátor: Uppsala University, Swedish University of Agricultural Sciences
 • diskusní příspěvek (Josef Grulich–Václav Černý): Rural Non-Agricultural Activities in South Bohemia During the Second Half of the Seventeenth and in the Eighteenth Century

 

Účast na domácích vědeckých konferencích a workshopech:

 • 2022 (20.–22. 9.): Ústí nad Labem
 • konference: 12. sjezd českých historiků. Profesní setkání historiček a historiků České republiky
 • organizátor: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Sdružení historiků ČR
 • diskusní příspěvek 1): Genealogie metodou historickodemografickou. Přínosy a úskalí jejího uplatnění
 • diskusní příspěvek 2): Zeměbranci na venkově za napoleonských válek. Panství Protivín (1808–1815)

 

 • 2021 (24. 6.–25. 6): Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií
 • konference: Vojenská služba v interdisciplinární perspektivě: organizace – disciplinace – zkušenost – kultura
 • organizátor: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Etnologický ústav AV ČR, Společnost pro výzkum dějin vojenství, Terezín – město změny
 • diskusní příspěvek: Dopady reforem vojenské služby přelomu 18. a 19. století na životy rekrutů. Panství Protivín a Třeboň (1780–1830)

 

 • 2021 (15. 6.): Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (on-line)
 • workshop: Prameny mlčí… naší vinou? Perspektivy výzkumu serielních pramenů v kontextu ochrany osobních údajů
 • organizátor: Ústav pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; Národní archiv, Státní oblastní archiv v Praze
 • diskusní příspěvek: Limity studia serielních pramenů vzniklých po roce 1900

 

 • 2020 (4. 12.): Brno (on-line)
 • seminář: Možnosti zpracování serielních historických pramenů v digitálním prostředí
 • organizátor: Ústav pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; Fakulta informačních technologií Vysokého učení technického v Brně
 • diskusní příspěvek: Role genealogie při zprostředkování moderních technologií historické vědě – situace v zahraniční historiografii a inspirace pro české prostředí

 

 • 2017 (13. 9.-15. 9.): Olomouc
 • konference: 11. sjezd českých historiků. Profesní setkání historiček a historiků ČR.
 • organizátor: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Sdružení historiků ČR
 • diskusní příspěvek: Genealogie a historická demografie? Teoretické a praktické možnosti výzkumu sítě sociálních vztahů na příkladu jihočeské vesnice

 

 • 2017 (16. 6.-17. 6.): Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • kolokvium: Besprechung laufender Arbeiten zur Geschichte, Literatur und Kultur des östlichen Europa.
 • organizátor: Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Lehrstuhls für Slavische Literaturen und Kulturen Universität Passau.
 • diskusní příspěvek: Farmstead Headship Successors and Life Fortunes of their Siblings. Domain of Protivín 1780-1830

 

 • 2016 (2. 6.-3. 6.): Praha
 • konference: Soumrak tradiční společnosti. Český venkov a maloměsto na přelomu epoch
 • organizátor: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • diskusní příspěvek: Proměna sociální skladby vsí na panství Protivín (1780–1830)

 

 • 2016 (13. 10.-14. 10.): Národní zemědělské muzeum, Praha
 • konference: Venkov, rolník a válka ve střední Evropě novověku.
 • organizátor: Národní zemědělské muzeum; Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • diskusní příspěvek: Odvod branců, délka vojenské služby a návrat vysloužilců do venkovské společnosti. Panství Protivín 1780-1830

 

 • 2015 (23. 4.-24. 4.): Liberec
 • konference: Celostátní studentská vědecká konference HISTORIE 2014
 • organizátor: Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
 • diskusní příspěvek: „Královákem nejsi, tak zvyky našeho dobrého selského stavu zachovávej.“ Odlišné rodinné strategie uplatňované ve venkovském prostředí na jihu Čech (1750‑1850)

 

 

Tvůrčí činnost

Publikační činnost

1. Kapitoly v odborných monografiích

 • Grulich, Josef - Černý, Václav, "Nejen víru šířiti, ale i svět poznávati." Rodinný původ českých a moravských jezuitských misionářů, in: Kateřina Bobková-Valentová - Jiří M. Havlík - Zdeněk Hojda (edd.), Amicitiae vinculum potens et praevalidum. Vějíř pohledů do náboženského a kulturního života barokní společnosti k poctě Ivany Čornejové a Marie-Elizabeth Ducreux, Praha 2022, s. 261–280.
 • Černý, Václav, Odvod branců, délka vojenské služby a návrat vysloužilců do venkovské společnosti. Panství Protivín 1780–1830, in: Jitka Balcarová – Eduard Kubů – Eduard Šouša (edd.), Venkov, rolník a válka v českých zemích a na Slovensku v moderní době, Praha 2017, s. 23–37.

 

2. Články v odborných periodikách
2.1 Články v domácích recenzovaných časopisech

 • Grulich, Josef - Černý, Václav, Venkované a služba v armádě na přelomu 18. a 19. století. Panství Protivín a Třeboň, 1775–1830, Historická demografie 46, 2022, s. 1–45.
 • Černý, Václav, Dědicové a jejich sourozenci. Sonda do sňatečnosti mužů a žen ze selských rodin, Protivínsko 1780-1830, Historická demografie 45, 2021, s. 19–66.
 • Tlamsová, Hanka – Černý, Václav, Okolnosti uzavírání sňatků "světských" osob od konce 18. do první třetiny 20. století, Historická demografie 43, 2019, s. 67–99.
 • Černý, Václav, Genealogie a historická demografie? Teoretické a praktické možnosti výzkumu sítě sociálních vztahů na příkladu jihočeské vesnice, Historická demografie 42, 2018, s. 153–176.
 • Černý, Václav, Fratres in fide. Příbuzenské vazby staroboleslavského probošta P. Jana Alexia Čapka, Bohemiae Occidentalis Historica 1, 2015, č. 2, s. 34–55.
 • Černý, Václav, Aktuální genealogické programy a jejich přínos pro historickou demografii (diskusní příspěvek), Historická demografie 39, 2015, č. 1, s. 105–122.

 

2.2 Články v ostatních odborných časopisech

 • Tlamsová, Hanka – Černý, Václav, Skutečně Jaroslav Hašek (1883–1923)? Aneb co přinesl nejnovější výzkum předků z otcovy i matčiny strany, Genealogické a heraldické listy 43, 2023, č. 2, s. 2–11.
 • Černý, Václav, Genealogie v historické demografii. Vývoj a výhody jednoho metodologického spojení, Genealogické a heraldické listy 41, 2021, č. 4, s. 16–21.
 • Černý, Václav – Tlamsová, Hanka, Stašské královácké rody jako badatelský problém. Literatura, prameny a překážky, Genealogické a heraldické listy 37, 2017, č. 4, s. 34–40.
 • Černý, Václav, Villa Daheim. Historie domu čp. 234 v Zahradní ulici, Zlatá stezka: sborník prachatického muzea 23, 2016, s. 357–378.
 • Černý, Václav, Vysokomýtský rod Josefy. Od Bernarda k Františce Josefě, Genealogické a heraldické listy 35, 2015, č. 1, s. 26–45.

 

3. Články ve sbornících

 • Černý, Václav, „Královákem nejsi, tak zvyky našeho dobrého selského stavu zachovávej.“ Odlišné rodinné strategie uplatňované ve venkovském prostředí na jihu Čech (1750–1850), in: Milan Svoboda (ed.), Historie 2014. Sborník prací z celostátní studentské vědecké konference. Liberec 23.–24. dubna 2015, Liberec 2019, s. 161‑190.

 

4. Kvalifikační a soutěžní práce

 • Černý, Václav, Dědicové a jejich sourozenci. Sonda do poměrů selských rodin, Protivínsko (1780–1830), disertační práce, Historický ústav FF JU, České Budějovice 2019, 334 s. [vedoucí doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.]
 • Černý, Václav, Rodinné strategie sedláků ve vsi Vítkov 1700-1850, diplomová práce, Historický ústav FF JU, České Budějovice 2015, 205 s. [vedoucí doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.]
 • Černý, Václav, „Královákem nejsi, tak zvyky našeho dobrého selského stavu zachovávej.“ Odlišné rodinné strategie uplatňované ve venkovském prostředí na jihu Čech (1750–1850), soutěžní práce CSVK Historie 2014, Historický ústav FF JU, České Budějovice 2015, 34 s. [vedoucí doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.]
 • Černý, Václav, Živnostenské podnikání v Prachaticích v poválečných letech. Příspěvek k hospodářským dějinám města v polovině 20. století, bakalářská práce, Historický ústav FF JU, České Budějovice 2013, 115 s. [vedoucí PhDr. et PaeDr. Jiří Dvořák, Ph.D.]

 

Granty

 • (2020–2023) – spoluřešitel standardního grantového projektu Grantové agentury České republiky Rekruti, dezertéři, invalidé a vysloužilci. Služba v armádě a její vliv na strukturu jihočeské venkovské rodiny, 1780-1830, 21-16050S (řešitel doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.)
 • (2017) – řešitel individuálního grantového projektu Grantové agentury Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Genealogie a dějiny rodiny. Západoevropské a severoamerické podněty pro českou historickou demografii, 058/2017/H
 • (2016) – řešitel individuálního grantového projektu Grantové agentury Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Postavení mladších sourozenců v sociální struktuře venkova. Specifika českého prostředí v kontextu zahraničního bádání (stav a možnosti výzkumu), 096/2016/H
 • (2016–2018) – účast v grantovém projektu Grantové agentury Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Rozvoj doktorských studijních programů na FF JU – teoretické, metodické a ediční aspekty programů Historické vědy a Archeologie, 145/2016/H, (řešitel prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.)
 • (2015) – účast v grantovém projektu Grantové agentury Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Reflexe války očima člověka raného novověku, 166/2013/H, (řešitel prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.)

 

 

 

 

Informace

ORCID: 0000-0002-1176-3965

SCOPUS AUTHOR ID: 57200415665

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1