PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D.

 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 034 824
 • Místnost:
  023402034 pracovna pedagogů 034 - 2. patro - FF a Rektorát´
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigovat

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Životopis

Dosažené vzdělání:

1990-1997: magisterské studium na FF UK Praha (obor klasická filologie)

1997: obhájení diplomové práce Visigóti a impérium a získání titulu Mgr.

1998-2004: postgraduální studium na FF UK Praha (obor starověké dějiny)

2004: obhájení disertační práce Interakce Gótů a římského impéria ve 3.–5. století n. l., získání titulů Ph.D. a PhDr.

 

Údaje o praxi:

1994-1998: učitel latiny a starořečtiny na Biskupském gymnáziu v Českých Budějovicích

1998-2001: lektor latiny na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích

1999-2005: lektor starořečtiny na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích

2001-2003: lektor latiny a starořečtiny na Pedagogické fakultě JU v Českých Budějovicích

od 2003: odborný asistent na Historickém ústavu Filozofické fakulty JU v Českých Budějovicích

Tvůrčí činnost

Odborné monografie

 • Doležal, Stanislav, The Reign of Constantine, 306-337. Continuity and Change in the Late Roman Empire, Palgrave Macmillan, Cham 2022, 480s.
 • Doležal, Stanislav, Konstantin: Cesta k moci, České Budějovice 2020, 479 s.
 • Doležal, Stanislav, Interakce Gótů a římského impéria ve 3.-5. století n. l., Praha 2008, 337 s.

 

Kapitoly v odborných monografiích

 • Doležal, Stanislav, St Ambrose: A champion of orthodoxy or an éminence grise at the imperial court?, Clasical and Medieval Literary Criticism, volume 180, Layman Poupard Publishing, Columbia (South Carolina) 2017, s. 39-46.
 • Doležal, Stanislav, Mezi antikou a středověkem, in: J. Jiřík – J. Vávra – M. Šmolíková – M. Kuchařík a kol., Hroby barbarů v Praze-Zličíně. Svět živých a mrtvých doby stěhování národů, Praha 2015, s. 24-35.
 • Doležal, Stanislav – Vávra, Jiří, Zločin, nebo rituál?, in: J. Jiřík – J. Vávra – M. Šmolíková – M. Kuchařík a kol., Hroby barbarů v Praze - Zličíně. Svět živých a mrtvých doby stěhování národů, Praha 2015, s. 132-149.
 • Doležal, Stanislav, The roots of intolerance in Europe (The religious tolerance and intolerance in the Roman Empire), in: Petr Hlaváček (ed.), The (In)tolerance in Europe, Europeana Pragensia 3, 2011, s. 42-74.
 • Doležal, Stanislav, Římská armáda a meč, in: Chvojka, Ondřej – Konrádová, Monika – Török, Jan (eds.). Meč a člověk. Vybrané kapitoly k dějinám mečů a lidí. České Budějovice: Nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2023, s. 77-82.
 • Doležal, Stanislav, Éra Odoakera a Theodericha v Itálii, in: K. Blažková – J. Jiřík – J. Bezáková a kol. (eds), Královské klenoty z Mšece a Řevničova. Unikátní nálezy doby stěhování národů ze středních Čech, Rakovník 2023, s. 137-147.
 • Doležal, Stanislav, The Era of Odoacer and Theoderic in Italy, in: J. Jiřík – K. Blažková – J. Bezáková – B. Ager et al. (eds.), Royal Insignia of Late Antiquity from Mšec and Řevničov. Magnificent Finds from the Migration Period from Central Bohemia, Rakovník 2023, s. 137-147.

 

Články v zahraničních recenzovaných odborných časopisech

 • Doležal, Stanislav, Who was Jordanes?, Byzantion (Revue internationale des Études Byzantines) 84, 2014, s. 145-164.
 • Doležal, Stanislav, Some remarks on the origin of proskynesis at the late antique imperial court, Byzantion (Revue internationale des Études Byzantines) 79, 2009, s. 136-149.
 • Doležal, Stanislav, The new imperial court of Diocletian and Constantine, Palamedes. A Journal of Ancient History 14, 2021/2022, s. 125-137.

 

Články v domácích recenzovaných časopisech

 • Doležal, Stanislav, Diocletian and Maximian and the Agri Decumates, Graeco-Latina Brunensia 27/1, 2022, s. 19-28.
 • Doležal, Stanislav, Two of Constantine´s „Official Lies“, Graeco-Latina Brunensia 25/2, 2020, s. 61-71.
 • Doležal, Stanislav, Kdy se narodil Konstantin Veliký? Auriga (ZJKF) 62/1, 2020, s. 7-24.
 • Doležal, Stanislav, The political and military aspects of accession of Constantine the Great, Graeco-Latina Brunensia 24, 2/2019, s. 19-32.
 • Doležal, Stanislav, Constantine’s military operations against the Goths and the Sarmatians in 332 and 334, Eirene 55, 2019, s. 231-257.
 • Doležal, Stanislav, Rutilius Namatianus, Constantius III. a Stilicho, Auriga 60/1, 2018, s. 50-73.
 • Doležal, Stanislav, Where did Rausimod come from?, Eirene 54, 2018, s. 155-167.
 • Doležal, Stanislav, Did Hadrian ever meet a Parthian king?, Graecolatina Pragensia 27, 2017, s. 111-125.
 • Doležal, Stanislav, Iordanes a Iamblichos, Listy filologické 139, 2016, č. 3-4, s. 301-314.
 • Doležal, Stanislav, Intolerance v římské říši vůči Židům, Auriga 57, 2015, č. 2, s. 25–45.
 • Doležal, Stanislav, Rethinking a masacre: What really happened in Thesalonica and Milan in 390?, Eirene 80, 2014, s. 89-107.
 • Doležal, Stanislav, Relegi v Jordanových Getikách aneb kolikrát přečetl Jordanes Casiodora?, Auriga 54, 2012, č. 1, s. 51-61.
 • Doležal, Stanislav, Thúlé a Scandza u Jordana a souvislosti s Prokopiem, Listy filologické 134, 2011, s. 285-307.
 • Doležal, Stanislav, Posible legal impact of the homilies „Against the Jews" by Joannes Chrysostomos, Graecolatina Pragensia 23, 2010, s. 15-29.
 • Doležal, Stanislav, Who, if anyone, was a reiks in fourth-century Gothia?, Byzantinoslavica (Revue internationale des Études Byzantines) 68, 2010, s. 41-48.
 • Doležal, Stanislav, Hatred and Awe. The Ambivalent Attitude of the Germans towards the Roman Empire in the First Century CE, Eirene 46, 2010, s. 227-233.
 • Doležal, Stanislav, Dvůr v pohybu. Některé otázky spojené s mobilitou dvora v římském císařství, Listy filologické 133, 2010, s. 9-23.
 • Doležal, Stanislav, Amici et comites principis (od consilia ke consistoriu), Auriga 51, 2009, s. 39-51.
 • Doležal, Stanislav, Tertium genus hominum: k roli eunuchů na pozdně antickém císařském dvoře, Listy filologické 131, 2008, č. 1-2, s. 3-27.
 • Doležal, Stanislav, Some Remarks on the Late Antique Imperial Court Culture, Eirene 44, 2008, s. 219-228.
 • Doležal, Stanislav, St Ambrose: A champion of orthodoxy or an éminence grise at the imperial court?, Graecolatina Pragensia 22, 2007, s. 155-165.
 • Doležal, Stanislav, Joannes Chrysostomos and the Goths, Graecolatina Pragensia 21, 2006, s. 161-181.
 • Doležal, Stanislav, O několika velmi užitečných webových stránkách se vztahem ke starověku a klasické filologii, Auriga 47, 2006, č. 1-2, s. 90-92.
 • Doležal, Stanislav, Právní klasifikace a literární reflexe obyvatelstva neřímského původu pozdní římské říše, Český časopis historický 102, 2004, s. 32-76.
 • Doležal, Stanislav, Stručná historie zkoumání gótských dějin, Auriga 45, 2003, č.1-2, s. 82-86.

 

Články v ostatních odborných časopisech

 • Doležal, Stanislav, Giovanni Belzoni (Stoa badatelů a popularizátorů antiky), Relationes Budvicenses 6, 2005, s. 133-4.
 • Doležal, Stanislav, The Ashmolean Museum of Art and Archaeology, Minerva 1, 2005, s. 120-121.
 • Doležal, Stanislav, Synesios z Kyrény a Joannes Chrysostomos: dva různé pohledy na "římské Góty", Relationes Budvicenses 4-5, 2003-2004, s. 79-88.
 • Doležal, Stanislav, Peter J. Heather (Stoa badatelů a popularizátorů antiky), Relationes Budvicenses 4-5, 2003-2004, s. 175-176.
 • Doležal, Stanislav, Jordanova Getica jako zdroj poznání "barbarského" světa, Menerva 5-6, 2002-2003, s. 97-104.
 • Doležal, Stanislav, Římská říše a Gótové v Jordanově pojetí, Relationes Budvicenses 3, 2002, s. 17-24.
 • Doležal, Stanislav, Carnuntum - svědectví římské slávy a moci, Menerva 4, 2001, s. 112-114.

 

Články ve sbornících

 • Doležal, Stanislav, The Era of Odoacer and Theoderic in Italy, in: J. Jiřík – K. Blažková – J. Bezáková – B. Ager et al. (eds.), Royal Insignia of Late Antiquity from Mšec and Řevničov. Magnificent Finds from the Migration Period from Central Bohemia, Rakovník 2023, s. 137-147.
 • Doležal, Stanislav, Éra Odoakera a Theodericha v Itálii, in: K. Blažková – J. Jiřík – J. Bezáková a kol. (eds), Královské klenoty z Mšece a Řevničova. Unikátní nálezy doby stěhování národů ze středních Čech, Rakovník 2023, s. 137-147.
 • Bůžek, Václav – Doležal, Stanislav – Hrdlička, Josef – Novotný, Miroslav – Smíšek, Rostislav, Jezuitská divadelní hra Rosa Novodomensis. Zlatá a červená pětilistá růže na zlatých hroudách jako nástroj tvorby mýtu, in: Václav Bůžek (ed.), Šlechta raného novověku pohledem českých, francouzských a španělských historiků, České Budějovice 2009 (= Opera historica 13), s. 263-305. 

 

Překladatelská činnost

 • Doležal, Stanislav, Jordanes, Gótské dějiny / Římské dějiny, Argo, Praha 2012, 330 s.

 

Vedené diplomové práce

 

Vedené bakalářské práce


Granty

01/GAFF/2020: "Konstantin: cesta k moci" (Filozofická fakulta Jihočeské univerzity)

 

Aktuální rozvrhInformace

Dějiny starověku (přednáška) - UHE/7DSV


Přednášející: PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D.

Akademický rok 2023/2024 – letní semestr

Rozsah: 2/0

Místo a čas konání přednášky: S14, pondělí 9,40-11,15


Rozvržení přednášek:

Mezopotámie: od Sumeru k novoasyrské a perské říši.
Ostatní části Blízkého východu ve starověku: Levanta, Anatolie a Egypt.
Egejská civilizace a temná staletí v Řecku. Archaická doba: velká řecká kolonizace a vznik řecké polis.
Řecká klasická doba: Athény v 5. století, válka s Persií, athénská námořní říše a Athény jako kulturní velmoc. Sparta.
Peloponéská válka a dopad na řecký svět. Boj o hegemonii v Řecku ve 4. století a podrobení Řecka Makedonií.
Alexandr Veliký a rozšíření řeckého světa: kolonizace a urbanizace Východu. Helénistická království.
Počátky Říma: italické kmeny, etruský a řecký vliv v Itálii; Keltové. Ovládnutí Itálie a vnitřní
vývoj římského státu ve 4.-3. století.
Punské války a vznik impéria ve 2.-1. století.
Občanské války v Římě v 1.stol. Druhý triumvirát, bitva u Actia a počátek císařství.
Dynastie klaudijsko-julská, Flaviovci, dynastie adoptivních císařů.
Krize třetího století. Vnější války, uzurpace moci, separatismus, selhání římské ekonomiky.
Dioklecián, Konstantin a obnova stability říše. Změny ve společnosti v pozdní antice.
Říše ve 4. a 5. století. Zánik západní části a vznik barbarských království na Západě.


Ke zkoušce je požadován seznam deseti přečtených odborných publikací k dějinám starověku. Je třeba vybírat z těchto knih:

Všeobecná díla:

J. Burian - P. Oliva, Civilizace starověkého Středomoří, Praha 1984 (nebo druhé vydání, 2015).
J. Burian, Cesty starověkých civilizací, Praha 1973.
J. Pečírka a kol., Dějiny pravěku a starověku I-II, Praha 1979.
G. Clark, Prehistorie světa, Praha 1973.
W. Ekschmitt, Paměť národů, Praha 1974.
L. Deuel, Svědkové časů, Praha 1974.
J. Heller, Starověká náboženství. Náboženské systémy starého Egypta, Mezopotámie a Kenaanu, Praha 1988.
D. Kelly a kol., Bitvy starověkého světa. Od Kadeše (1285 př. n. l.) po Katalaunská pole, Praha 2008.
S. N. Kramer a kol., Mytologie starověku, Praha 1977.
J. J. Norwich, Města, která utvářela starověký svět, Praha 2016.
M. Oliphantová, Atlas starověkého světa, Praha 1993.
P. Oliva, Dějiny starověkého světa, Praha 1994.
N. Ostler, Říše slova. Jazykové dějiny světa, Praha 2007.


K dějinám Egypta:

J. Baines – J. Málek, Svět starého Egypta, Praha 1996.
L. Bareš – R. Veselý – E. Gombár, Dějiny Egypta, Praha 2021.
M. Grant, Kleopatra, královna egyptská, Praha 2003.
Ch. Jacq, Egypťanky. Královny, manželky, milenky, kněžky, Praha 2001.
Ch. Jacq, Toulky Egyptem faraonů, Ostrava 2003.
J. Janák, Brána nebes. Bohové a démoni starého Egypta, Praha 2005.
P. Johnson, Civilizace starého Egypta, Praha 2002.
J. Málek, Poklad krále Tutanchamona, Praha 2006.
P. Parsons, Dějiny ukryté v písku, Praha 2008.
J. Pollard – H. Reid, Vzestup a pád Alexandrie, Praha 2008.
C. N. Reeves, Achnaton. Falešný egyptský prorok, Praha 2003.
I. Shaw, Dějiny starověkého Egypta, Praha 2003.
E. Strouhal, Život starých Egypťanů, Praha 1989.
B. G. Trigger - B. J. Kemp - D. O´Connor - A. B. Lloyd, Starověký Egypt: Sociální dějiny, Praha 2004.
J. Tyldesley, Nefertiti, Ostrava 2000.
B. Vachala, Staří Egypťané, Praha 2001.
B. Vachala, Egypt (Stručná historie států), Praha 2003.
B. Vachala, Abúsír: staroegyptské královské pohřebiště, Praha 2006.
M. Verner, Ztracené pyramidy, zapomenutí faraóni, Abúsír, Praha 1997.
M. Verner, Pyramidy - tajemství minulosti, Praha 1997.
M. Verner, Starověký Egypt, Praha 2016.
M. Verner - L. Bareš - B. Vachala, Encyklopedie starověkého Egypta, Praha 2007.
M. Vilímková, Starověký Egypt, Praha 1977.
B. Watterson, Egypťané, Praha 2005.
V. Zamarovský, Jejich veličenstva pyramidy, Praha 2006.

K dějinám Předního východu:

D. Antalík, P. Čech, J. Dušek, J. Mynářová, Písemnictví starého Předního východu. Praha 2013.
D. Antalík, P. Čech, J. Dušek, J. Mynářová, Na stezkách doma Baalova. Náboženské texty literární a kritické. Praha 2014.
D. Antalík, P. Čech, J. Dušek, J. Mynářová, Poskytni králi výmluvná slova. Korespondence starověké Levanty, Praha 2013.
D. Antalík, P. Čech, J. Dušek, J. Mynářová, Jak je psáno. Vědecké, právní, administrativní a školní texty starověké Levanty. Praha 2014.
D. Antalík, P. Čech, J. Dušek, J. Mynářová, Jako pták v kleci. Epigrafické památky starověké Levanty. Praha 2014.
M. Bič, Stopami dávných věků (Mezi Nilem a Tigridem), Praha 1979.
M. Bič, Při řekách babylónských. Dějiny a kultura starověkých říší Předního Orientu, Praha 1990.
J. Burian, Cesty starověkých civilizací, Praha 1973.
E. C. Cline, 1177 př. Kr.: Zhroucení civilizace a invaze mořských národů, Praha 2019.
J.-J. Glassner, Mezopotámie. 34. století př. n. l. až 539 př. n. l., Praha 2004.
V. Holub, Civilizace starověkého Egypta a Mezopotámie, Praha 2017.
B. Hruška, Kultovní život starého Sumeru, Praha 1995.
B. Hruška - L. Matouš - J. Prosecký - J. Součková, Mýty staré Mezopotámie, Praha 1977.
A. Jepsen, Královská tažení ve starém Orientu. Prameny k dějinám starověké Palestiny, Praha 1987.
F.-K. Kienitz, Národy ve stínu, Praha 1991.
E. Klengelová - Brandtová, Starověký Babylón, Praha 1983.
J. Klíma, Společnost a kultura starověké Mezopotámie, Praha 1963.
J. Klíma, Lidé Mezopotámie, Praha 1976.
J. Klíma, Nejstarší zákony lidstva, Praha 1979.
O. Klíma, Sláva a pád starého Íránu, Praha 1977.
G. Leicková, Mezopotámie. Počátky měst, Praha 2005.
H. McCallová, Mezopotamské mýty, Praha 1998.
S. Moscati, Živoucí minulost, Praha 1984.
S. Moscati, Foiničané, Praha 1975.
S. Moscati, Staré semitské civilizace, Praha 1969.
N. Nováková - L. Pecha - F. Rahman, Dějiny Mezopotámie, Praha 1998.
A. L. Oppenheim, Starověká Mezopotámie. Portrét zaniklé civilizace, Praha 2001.
J. Pečírková, Asýrie - od městského státu k říši, Praha 2000.
P. Pokorný, Řecké dědictví v Orientu, Praha 1993.
J. Prosecký, Když království sestoupilo z nebes, Praha 2015.
J. Součková, Starověký Přední východ, Praha 1979.
M. Van De Mieroop, Dějiny Blízkého východu okolo 3000-323 př. Kr., Praha 2010.
V. Zamarovský, Na počátku byl Sumer, Praha 1983.
V. Zamarovský, Za sedmi divy světa, Praha 1980.
V. Zamarovský, Za tajemstvím říše Chetitů, Praha 2006.


K dějinám řeckého a hellénistického světa:

L. Adkins – R. A. Adkins, Starověké Řecko, Praha 2011.
A. Bartoněk, Zlaté Mykény, Praha 1983.
A. Bartoněk, Odysseové na mořích historie, Praha 1976.
A. Bartoněk, Světem starých Řeků, Praha 1977.
A. Bartoněk, Zlatá Egeis, Praha 1969.
J. Bleicken, Athénská demokracie, Praha 2002.
J. Bouzek, Objevy ve Středomoří, Praha 1979.
J. Bouzek - R. Hošek, Antické Černomoří, Praha 1978.
J. Bouzek - I. Ondřejová, Periklovo Řecko, Praha 1989.
R. Dostálová - R. Hošek, Antická mystéria, Praha 1997.
J. Frel, Od tyranů k Sókratovi, Praha 1969.
H. J. Gehrke, Alexandr Veliký, Praha 2002.
H. Geiss, Starověký Knóssos, Praha 1985.
M. Grant, Zrození Řecka, Praha 1999.
M. Grant, Klasické Řecko, Praha 2004.
R. Graves, Řecké mýty, Praha 2004.
R. Hošek, Náboženství antického Řecka, Praha 2004.
R. Hošek, Země bohů a lidí. Pohledy do řeckého dávnověku, Praha 1972.
A. Krawczuk, Kleopatra, Praha 1973.
P. Léveque, Zrození Řecka, Praha 1995.
P. Levi, Svět starého Řecka, Praha 1995.
P. Oliva, Zrození evropské civilizace, Praha 2003 (= P. Oliva, Zrození řecké civilizace, Praha 1976).
P. Oliva, Kolébka demokracie. Dějiny a kultura klasického Řecka, Praha 2000.
P. Oliva, Svět helénismu, Praha 2001.
P. Oliva, Řecko mezi Makedonií a Římem, Praha 1998.
P. Oliva, Solón, Praha 1971.
P. Oliva, Sparta a její sociální problémy, Praha 1971.
P. Oliva, Polybios a jeho svět, Praha 2013.
R. Osborne, Dějiny klasického Řecka, Praha 2010.
A. Świderková, Helada králů, Praha 1972.
A. Świderková, Tvář helénistického světa. Od Alexandra Velikého do císaře Augusta, Praha 1983.
A. Świderková, Sedm Kleopater, Praha 1987.
A. Świderková, Když papyry promluvily, Praha 1972.
V. Vavřínek, Alexandr Veliký, Praha 1976.
L. Vidman, Od Olympu k Panteonu, Praha 1997.
V. Zamarovský, Řecký zázrak, Praha 1972.
V. Zamarovský, Objevení Tróje, Praha 1962.
V. Zamarovský, Vzkříšení Olympie, Praha 1980.

K dějinám Říma a římského impéria:

L. Adkins – R. A. Adkins, Antický Řím, Praha 2012.
A. Barrett (ed.), Životy císařů, Praha 2012.
M. Bartošek, Dějiny římského práva ve třech fázích jeho vývoje, Praha 1995.
M. Bartošek, Encyklopedie římského práva, Praha 1994.
J. Bednaříková, Stěhování národů, Praha 2003.
J. Bednaříková, Frankové a Evropa, Praha 2009.
J. Bednaříková, Attila: Hunové, Řím a Evropa, Praha 2012.
J. Bednaříková - A. Homola - Z. Měřínský, Stěhování národů a východ Evropy. Byzanc, Slované a Arabové, Praha 2006.
M. T. Boatwright, D. J. Gargola - R. J. A. Talbert, Dějiny římské říše. Od nejranějších časů po Konstantina Velikého, Praha 2012.
F. Bourbon – A. Liberati, Starověký Řím, Praha 2006.
J. Burian, Římské impérium, Praha 1994.
J. Burian, Zánik antiky, Praha 1972.
J. Burian, Řím. Světla a stín antického velkoměsta, Praha 1970.
J. Burian, Hannibal, Praha 1967.
J. Burian, G. J. Caesar, Praha 1963.
D. B. Campbell, Řecká a římská obléhací technika 399 př. n. l. – 363 n. l., Praha 2008.
R. Caratini, Nero. Básník potřísněný krví, Praha 2004.
R. Caratini, Tiberius. Pohnutý život císaře, Praha 2004.
M. Clauss, Konstantin Veliký. Římský císař mezi pohanstvím a křesťanstvím, Praha 2005.
R. Collins, Evropa raného středověku 300-1000, Praha 2005.
T. Cornell - J. Matthews, Svět starého Říma, Praha 1995.
R. Cowan, Římská bojová taktika 109 př. n. l. – 313 n. l., Praha 2008.
J. Češka, Zánik antického světa, Praha 2000.
J. Češka, Poslední století starověku, Brno 1987.
J. Češka, Římský dominát, Brno 1976.
W. Dahlheim, U kolébky Evropy. Odkaz antického Říma, Praha 2006.
S. Doležal, Konstantin: Cesta k moci, České Budějovice 2020.
S. Doležal, Interakce Gótů a římského impéria ve 3.-5. století n.l., Praha 2008.
W. Eck, Augustus a jeho doba, Praha 2004.
R. Étienne, Julius Caesar, Praha 2007.
J. Fryš, Život ve stínu Vesuvu, Příbram 2000.
E. Gibbon, Úpadek a pád římské říše (výběr), Praha 1983.
A. K. Goldsworthy, Ve jme?nu R?i?ma: muz?i, kter?i? vi?te?zili pro ři?mskou ři?s?i, Praha 2009.
A. K. Goldsworthy, Armáda starého Říma, Praha 2010.
A. K. Goldsworthy, Caesar: život giganta, Praha 2010.
M. Goodman, Řím a Jeruzalém. Střet starověkých civilizací, Praha 2007.
M. Grant, Dějiny antického Říma, Praha 1999.
M. Grant, Pád říše římské, Praha 1997.
M. Grant, Římští císařové, Praha 2002.
M. Grant, Dvanáct cézarů, Praha 1998.
M. Grant, Židé v římském světě, Praha 2003.
K. Harper, Pád Říma, Praha 2021.
T. Holland, Rubikon: triumf a tragédie římské republiky, Praha 2005.
R. Hošek - V. Marek, Řím Marka Aurelia, Praha 1990.
J. Kincl – V. Urfus, Římské právo, Praha 1990.
F. Knotek, Hannibal, Brno 1996.
K. Christ, Krize a zánik římské republiky, Praha 2010.
J. Kovařík, Vítězové nad Kartágem, Třebíč 2014.
A. Krawczuk, Nero, Praha 1976.
J. Man, Attila. Barbarský král a pád Říma, Praha 2007.
Ch. Markschies, Mezi dvěma světy. Dějiny antického křesťanství, Praha 2005.
P. Matyszak – J. Berryová, Životy Římanů, Praha 2009.
S. Nappo, Pompeje. Průvodce starověkým městem, Praha 1999.
J. Penrose, Řím a jeho nepřátelé. Říše stvořená a zničená válkou, Praha 2007.
S. Pescarino, Řím. Archeologický průvodce po antickém Římě, Praha 2000.
J. - N. Robert, Řím, Praha 2001.
J. Rüpke, Náboženství Římanů, Praha 2007.
P. Schäfer, Dějiny Židů v antice. Od Alexandra Velikého po arabskou nadvládu, Praha 2003.
R. Turcan, Mithra a mithraismus, Praha 2004.
G. Ürögdi, Tak žil starý Řím, Praha 1968.
P. Wilkinson, Pompeje. Poslední den, Praha 2004.
R. Wolters, Římané v Germánii, Praha 2002.
V. Zamarovský, Dějiny psané Římem, Praha 1995.

K dějinám jiných starověkých kultur a civilizací:

G. Barker - T. Rasmusen, Etruskové, Praha 2005.
J. Bouzek, Thrákové, Praha 1990.
J. Burian - B. Mouchová, Záhadní Etruskové, Praha 1966.
H. Daicoviciu, Dákové, Praha 1973.
E. Droberjar, Věk barbarů, Praha 2005.
E. Droberjar, Příběh o Marobudovi a jeho říši, Praha 2000.
P. B. Ellis, Keltové. První tisíciletí keltských dějin, Praha 1996.
J. Filip, Keltská civilizace a její dědictví, Praha 1963.
P. Heather, Gótové, Praha 2002.
T. Jones – A. Ereira, Barbaři, Praha 2008.
W. Keller, Etruskové, Praha 1974.
J. Man, Attila, Praha 2007.
J. A. Mauduit, Keltové, Praha 1973.
E. Redgateová, Arméni, Praha 2003.
S. Richter, Kartágo, Praha 1974.
A. P. Smirnov, Skytové, Praha 1980.
K. Smoláriková, Antická Libye, Brandýs n/L 2006.
E. A. Thompson, Hunové, Praha 1999.
M. Todd, Germáni, Praha 1999.

 

Ke zpracovávání referátů můžete rovněž využít tyto publikace (nepočítají se do stanovených deseti povinných knih):

V. Bahník a kol., Slovník antické kultury, Praha 1974.
B. Borecký – R. Dostálová (eds.), Slovník řeckých spisovatelů, Praha 2006.
L. Canfora, Dějiny řecké literatury, Praha 2001.
G. B. Conte, Dějiny římské literatury, Praha 2003.
J. Heller, Encyklopedie starověkého Předního východu, Praha 1997.
E. Kuťáková – A. Vidmanová (eds.), Slovník latinských spisovatelů, Praha 2004.
L. Svoboda a kol., Encyklopedie antiky, Praha 1974.
kol. aut., Toulky minulostí světa 1 (Přední východ), Praha 1999.
kol. aut., Toulky minulostí světa 2 (Řecko), Praha 2000.
kol. aut., Toulky minulostí světa 3 (Řím), Praha 2016.

 

Dodatek: antičtí historikové (nepočítají se do stanovených deseti povinných knih)

Ammianus Marcellinus, Soumrak římské říše, Praha 1975 (nebo: Dějiny římské říše za soumraku antiky, Praha 2002).
Appiános, Zrod římského impéria, Praha 1986.
Appiános, Krize římské republiky, Praha 1989.
Arriános, Tažení Alexandra Velikého, Praha 1972.
Aurelius Augustinus, O boží obci, Praha 1950.
Aurelius Augustinus, Vyznání, Praha 2006.
Julius Caesar, Zápisky o válce galské, Praha 1964 (nebo: Válečné paměti, Praha 1972).
Eusebius Pamphili, Církevní dějiny, Praha 1988.
Eutropius a Festus, Stručné dějiny Říma, Praha 2008.
Héródiános, Řím po Marku Aureliovi, Praha 1975.
Hérodotos, Dějiny, Praha 2004.
Flavius Josephus, Válka židovská I, II, Praha 1990.
Flavius Josephus, O starobylosti Židů / Můj život, Praha 2006.
Jordanes, Gótské dějiny / Římské dějiny, Praha 2012.
Livius, Dějiny I-VII, Praha 1971-79.
Orosius, Dějiny proti pohanům, Praha 2018.
Plútarchos, Životopisy slavných Řeků a Římanů I-II, Praha 2007.
Polybios, Dějiny I-IV, Praha 2008, 2009, 2011 a 2012.
Portréty světovládců I-II, Praha 1982.
Sallustius Crispus, Catilinovo spiknutí - Válka s Jugurthou, Praha 1988.
Sokrates Scholastikos, Církevní dějiny, Praha 1989 a 1990.
Suetonius Tranquillus, Životopisy dvanácti císařů, Praha 1974.
Synové slávy - oběti iluzí, Praha 1977.
Cornelius Tacitus, Letopisy, Praha 1975.
Cornelius Tacitus, Z dějin antického Říma, Praha 1976.
Thúkýdidés, Dějiny peloponéské války, Praha 1977.
Velleius Paterculus a Florus, Dvojí pohled na římské dějiny, Praha 2013.
Xenofón, Řecké dějiny, Praha 1982.
Xenofón, Anabaze, Praha 1974.
Xenofón, Vzpomínky na Sókrata, Praha 1972.
Xenofón, O Kýrově vychování, Praha 1970.
Zósimos, Stesky posledního Římana, Praha 1983.

 

 

Dějiny starověku (seminář) – UHE/7DSV


Akademický rok 2023/24, letní semestr

Rozsah: 0/2

Vedoucí semináře: PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D.

Místo a čas konání semináře: S14, pondělí 11,20-12,55


Témata pro práci:

12.2. úvod. Téma: Hérodotos
19.2. Téma: Thúkýdidés
26.2. Téma: Xenofón
4.3. Téma: Polybios
11.3. TEST1. Téma: Livius
18.3. Téma: Sallustius
25.3. Téma: Caesar
8.4. TEST2. Téma: Plútarchos
15.4. Téma: Tacitus
22.4. Téma: Suetonius
29.4. TEST3. Téma: Héródiános
6.5. Téma: Ammianus Marcellinus
13.5. TEST4. Témata: Lactantius, církevní historici (Eusebios, Sókratés, Evagrios) a Orosius; Zósimos, Jordanes a Prokopios.


Podmínky pro udělení zápočtu:

- prezence na semináři
- ústní referáty podle zadání (případně seminární písemné práce)
- dva úspěšně (na 70%) napsané faktografické kontrolní testy (celkově ze čtyř)
- aktivní práce na semináři
- četba povinné literatury a vypracování seznamu četby (seznam základní literatury ke studiu témat a k výběru povinné četby se nachází na stránce přednášky starověku)

 

 

UHE/0KAC2 - Dějiny každodenní kultury antické civilizace II

PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D.

Akademický rok 2023/2024, letní semestr

Rozsah: 2/0

Místo a čas konání: S4, čtvrtek 12,10-13,45


Přednáška přibližuje obraz každodenního života v římském světě. Na pozadí historických událostí a změn v antickém světě a za pomoci citací z antických autorů je vysvětlován římský způsob života a jeho odlišnost od okolního, „barbarského“ světa. Zdůrazněna je role umění, literatury, jazyka a náboženství, která byla zodpovědná za identitu římské kultury.


Rozvržení přednášek:
1. Počátky římské civilizace, etruský a řecký vliv
2. Republika a císařství
3. Římská armáda od republiku až po Byzanc
4. Zvětšující se římský svět: občané, cizinci, otroci
5. Mince jako platidlo i jako nositel propagandy
6. Chlouba římské civilizace: akvadukty, lázně, silnice
7. Římské výtvarné umění veřejné i soukromé
8. Římská literatura a jazyk
9. Svět římského práva
10. Manželství, rodina, rod, předkové a tradice
11. Výchova a vzdělání; školy a římská učenost
12. Náboženství státní a soukromé; svět mrtvých
13. Řím a provincie
14. Barbaři a Římané - romanizace a barbarizace


Doporučená studijní literatura:
L. Adkins - R. A. Adkins, Antický Řím, Praha 2012.
M. T. Boatwright - D. J. Gargola - R. J. A. Talbert, Dějiny římské říše. Od nejranějších časů po Konstantina Velikého, Praha 2012.
J. - N. Robert, Řím, Praha 2001.
R. Hošek - V. Marek, Řím Marka Aurelia, Praha 1990.
F. Bourbon - A. Liberati, Starověký Řím, Praha 2006.
A. M. Liberati - F. Bourbon, Starověký Řím, Praha 1998.
T. Cornell - J. Matthews, Svět starého Říma, Praha 1995.
J. Burian – P. Oliva, Civilizace starověkého Středomoří, Praha 2015.
S. N. Kramer a kol., Mytologie starověku, Praha 1977.
J. Pečírka a kol., Dějiny pravěku a starověku I-II, Praha 1979.
(další publikace se nacházejí na stránce přednášky Dějiny starověku)

 

 

Specializační seminář k bakalářské práci II (UHE/7SBP2)


Akademický rok 2023/2024 – letní semestr

Rozsah: 0/2

Garant: PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D.

Místo a čas konání: čtvrtek 9,40-11,15 (bez učebny)

Ve specializačním semináři k bakalářské práci, který je zaměřen na dějiny středověku, případně starověku, si studenti výrazně prohloubí vlastní teoretické, heuristické, metodologické a historiografické znalosti o zmiňovaném období. V rámci semináře jsou diskutovány nejnovější vědecké příspěvky v daném oboru. Podle výběru tématu bakalářské práce jsou rovněž reflektována témata sociální, politická, náboženská či kulturní.
Požadavky k zápočtu: Aktivní účast na seminářích, pravidelné vyhodnocování domácí přípravy a odevzdání bakalářské práce.

 

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1