Centrum informačních technologií

Centrum informačních technologií (CIT) je celouniverzitním pracovištěm, které zabezpečuje správu a rozvoj centralizovaných informačních systémů a informační infrastruktury na JU.

Centrum informačních technologií (CIT) zahrnuje:

Ředitel CIT

a) Přímo podřízen rektorovi, metodicky řízen prorektorem pro řízení a vnější vztahy, kterému odpovídá za svoje činnosti,
b) přímo řídí zaměstnance HelpDesku CIT v oblasti administrativní činnosti,
c) přímo řídí vedoucí zaměstnance APS, SEPS, SSPS a HDKC,
d) řídí a koordinuje práce na CIT v návaznosti na zajišťované služby a agendy,
e) koordinuje a zajišťuje návrh Strategie rozvoje ICT služeb na JU,
f) je členem Rady ICT JU, koordinuje a navrhuje program jejích jednání,
g) koordinuje přípravu vnitřních norem a metodických pokynů v působnosti CIT,
h) vydává opatření a metodické pokyny v oblasti IT a bezpečnosti IT pro zaměstnance všech součástí JU,
i) koordinuje výběrová řízení v oblasti působnosti CIT,
j) řídí a koordinuje práce v rámci projektové činnosti CIT,
k) řídí ISMS na JU, je ředitelem ISMS a členem bezpečnostního fóra JU,
l) řeší bezpečnostní incidenty v IT oblasti na JU,
m) připravuje rozpočet celouniverzitních IT služeb a kontroluje jeho čerpání,
n) koordinuje nákup celouniverzitních SW licencí,
o) poskytuje konzultace fakultám, součástem JU a útvarům rektorátu,
p) koordinuje smluvní vztahy týkající se připojení JU do sítě CESNET2 a nepřímého připojování jiných organizací do sítě národního výzkumu,
q) na základě plné moci rektora zastupuje JU na valných hromadách CESNET, z.s.p.o.

Akademické počítačové středisko (APS) CIT

a) Zajišťuje provoz a rozvoj páteřní akademické počítačové sítě JU a její připojení do sítě CESNET,
b) zajišťuje správu optických tras, pasivních i aktivních prvků páteřní sítě JU,
c) zajišťuje správu celouniverzitních síťových služeb a serverů,
d) zajišťuje správu a rozvoj centrálních datových uložišť JU,
e) zajišťuje správu a rozvoj centrálních databázových serverů JU,
f) zajišťuje správu bezdrátové sítě JU včetně jejího začlenění do sítě eduroam,
g) zajišťuje bezpečnost a zálohování celouniverzitních serverů a služeb,
h) zajišťuje správu centrálních webových serverů JU,
i) zajišťuje správu centrálního systému pro správu uživatelských identit JU (IDM) a jeho napojení na další IS,
j) zajišťuje správu centrálních autentizačních a autorizačních systémů JU (LDAP, Shibboleth, FreeRadius),
k) zajišťuje uživatelskou a metodickou podporu v oblasti hardware, software a poskytovaných síťových služeb (FTP, WWW, mail, DNS, DHCP a další),
l) zajišťuje nepřímé připojování jiných organizací do sítě národního výzkumu a správu uzlu sítě CESNET v Č. Budějovicích.

 

Vedoucí APS CIT:

a) Přímo podřízen řediteli CIT, kterému odpovídá za svoje činnosti,
b) přímo řídí zaměstnance APS,
c) řídí a koordinuje práce na APS v návaznosti na zajišťované služby a agendy,
d) podílí se na přípravě vnitřních norem a metodických pokynů v působnosti CIT v oblasti agend zajišťovaných APS,
e) podílí se na přípravě opatření a metodických pokynů v oblasti bezpečnosti IT pro zaměstnance všech součástí JU,
f) podílí se na tvorbě koncepce rozvoje v oblasti síťových služeb, bezpečnosti a rozvoje serverové infrastruktury na JU,
g) řeší bezpečnostní incidenty došlé na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
h) zajišťuje a rozvíjí vybrané agendy zajišťované APS,
i) poskytuje konzultace fakultám, součástem JU a útvarům rektorátu v oblasti síťových služeb, bezpečnosti a rozvoje serverové infrastruktury na JU,
j) podílí se na zajištění připojení JU do sítě CESNET2 a nepřímého připojování jiných organizací do sítě národního výzkumu.

Středisko ekonomických a provozních systémů (SEPS) CIT

a) Zajišťuje správu centrálních ekonomických systémů (ekonomický systém a spisová služba iFIS, mzdový a personální systém EGJE, systém pro pasportizaci budov a místností JU, interní platební systém, ),
b) zajišťuje správu databází Oracle (ve spolupráci s APS CIT),
c) zajišťuje správu a rozvoj "Akademické digitální telefonní sítě" a ve spolupráci s APS CIT také rozvoj IP telefonie na JU,
d) zajišťuje správu a řízení mobilních služeb na JU (ve spolupráci s HDKC CIT),
e) zajišťuje správu centrální domény Active Directory JU,
f) zajišťuje správu služeb Office 365 pro JU,
g) zajišťuje správu celouniverzitních licencí pro JU,
h) zajišťuje uživatelskou a metodickou podporu v oblasti spravovaných informačních systémů,
i) zajišťuje správu PC a sítě Rektorátu a FF JU,
j) zajišťuje objednávání a nákup PC a jiné výpočetní techniky pro Rektorát a FF JU.


Vedoucí SEPS CIT:
a) Přímo podřízen řediteli CIT, kterému odpovídá za svoje činnosti,
b) přímo řídí zaměstnance SEPS,
c) řídí a koordinuje práce na Středisku ekonomických a provozních systémů v návaznosti na zajišťované služby a agendy,
d) podílí se na přípravě vnitřních norem a metodických pokynů v působnosti CIT v oblasti agend zajišťovaných SEPS,
e) podílí se na přípravě opatření a metodických pokynů v oblasti bezpečnosti IT pro zaměstnance všech součástí JU,
f) podílí se na tvorbě koncepce rozvoje v oblasti informačních systémů na JU,
g) zajišťuje a rozvíjí vybrané agendy zajišťované SEPS,
h) poskytuje konzultace fakultám, součástem JU a útvarům rektorátu v oblasti informačních systémů a jejich bezpečnosti na JU.

Středisko studijních a procesních systémů (SSPS)

a) Zajišťuje správu studijního systému STAG, včetně modulů na podporu mezinárodních mobilit,
b) zajišťuje správu a podporu e-learningových systémů a online výuky,
c) zajišťuje správu systému studentského hodnocení výuky,
d) zajišťuje správu systému hodnocení akademických pracovníků,
e) zajišťuje správu systému OBD pro evidenci vědecko-výzkumné činnosti na JU,
f) zajišťuje uživatelskou a metodickou podporu v oblasti spravovaných informačních systémů a podporu fakult při tvorbě výkazů pro MŠMT,
g) zajišťuje správu systému pro evidenci a komunikaci pracovníků CPSSP,
h) zajišťuje správu systému pro evidenci CŽV,
i) zajišťuje správu systému pro elektronické podepisování,
j) zajišťuje správu mobilní aplikace StuduJU,
k) zajišťuje správu e-oběhových systémů (objednávky, likvidační listy, smlouvy, majetek,..).


Vedoucí SSPS CIT
a) Přímo podřízen řediteli CIT, kterému odpovídá za svoje činnosti,
b) přímo řídí zaměstnance SSPS,
c) řídí a koordinuje práce na Středisku studijních a procesních systémů v návaznosti na zajišťované služby a agendy,
d) podílí se na přípravě vnitřních norem a metodických pokynů v působnosti CIT v oblasti agend zajišťovaných SSPS,
e) podílí se na přípravě opatření a metodických pokynů v oblasti bezpečnosti IT pro zaměstnance všech součástí JU,
f) podílí se na tvorbě koncepce rozvoje v oblasti informačních systémů na JU,
g) zajišťuje a rozvíjí vybrané agendy zajišťované SSPS,
h) poskytuje konzultace fakultám, součástem JU a útvarům rektorátu v oblasti informačních systémů a jejich bezpečnosti na JU.

HelpDesk a Kartové centrum CIT (HDKC)

a) Zajišťuje podporu uživatelů, vyřizování požadavků a řešení problémů uživatelů (ve spolupráci s dalšími středisky CIT),
b) zajišťuje veškeré agendy týkající se vydávání a prodlužování platnosti jednotných elektronických identifkačních karet pro studenty, zaměstnance i hosty na JU,
c) zajišťuje správu benefitu mobilních služeb pro zaměstnance JU (ve spolupráci se SEPS CIT),
d) zajišťuje správu a rozvoj jednotného přístupového systému JIS,
e) zajišťuje správu a rozvoj kamerového systému JU,
f) zajišťuje přístup k záznamům kamerového systému JU,
g) podílí se na administraci interního platebního systému JU (IPS),
h) zajišťuje administraci systému SafeQ pro správu tisku a kopírování na JU,
i) zajišťuje uživatelskou a metodickou podporu v oblasti spravovaných informačních systémů,
j) zajišťuje řešení reklamací v rámci systému SafeQ,
k) zajišťuje správu dobíjecích automatů SafeQ/IPS,
l) zajišťuje provoz pokladny IPS.


Vedoucí HDKC CIT:
a) Přímo podřízen řediteli CIT, kterému odpovídá za svoje činnosti,
b) přímo řídí zaměstnance HDKC,
c) řídí a koordinuje práce na HelpDesku a Kartovém centru v návaznosti na zajišťované služby a agendy,
d) podílí se na přípravě vnitřních norem a metodických pokynů v působnosti CIT v oblasti agend zajišťovaných HDKC,
e) podílí se na přípravě opatření a metodických pokynů v oblasti bezpečnosti IT pro zaměstnance všech součástí JU,
f) podílí se na tvorbě koncepce rozvoje v oblasti fyzické bezpečnosti na JU,
g) řeší bezpečnostní incidenty a požadavky na exporty týkající se přístupového a kamerového systému,
h) zajišťuje a rozvíjí vybrané agendy zajišťované HDKC,
i) poskytuje konzultace fakultám, součástem JU a útvarům rektorátu v oblasti fyzické bezpečnosti na JU.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.