Centrum informačních technologií

Centrum informačních technologií (CIT) je celouniverzitním pracovištěm, které zabezpečuje správu a rozvoj centralizovaných informačních systémů a informační infrastruktury na JU.

Centrum informačních technologií (CIT) zahrnuje:

Ředitel CIT
 • Přímo podřízen rektorovi, metodicky řízen prorektorem pro řízení a vnější vztahy, kterému odpovídá za svoje činnosti,
 • přímo řídí zaměstnance HelpDesku CIT v oblasti administrativní činnosti,
 • přímo řídí vedoucí zaměstnance USII, USIS, USKZ a HDKC,
 • řídí a koordinuje práce na CIT v návaznosti na zajišťované služby a agendy,
 • koordinuje a zajišťuje návrh Strategie rozvoje ICT služeb na JU,
 • je členem Rady ICT JU, koordinuje a navrhuje program jejích jednání,
 • koordinuje přípravu vnitřních norem a metodických pokynů v působnosti CIT,
 • vydává opatření a metodické pokyny v oblasti IT a bezpečnosti pro zaměstnance všech součástí JU,
 • koordinuje výběrová řízení v oblasti působnosti CIT,
 • řídí a koordinuje práce v rámci projektové činnosti CIT,
 • řídí ISMS na JU, je ředitelem ISMS a členem bezpečnostního fóra JU,
 • řeší bezpečnostní incidenty v IT oblasti na JU,
 • připravuje rozpočet celouniverzitních IT služeb a kontroluje jeho čerpání,
 • koordinuje nákup celouniverzitních SW licencí,
 • poskytuje konzultace fakultám, součástem JU a útvarům rektorátu,
 • koordinuje smluvní vztahy týkající se připojení JU do sítě CESNET2 a nepřímého připojování jiných organizací do sítě národního výzkumu,
 • na základě plné moci rektora zastupuje JU na valných hromadách CESNET, z.s.p.o.
Útvar správy informační infrastruktury (USII) CIT

Zajišťuje:

 • provoz a rozvoj páteřní akademické počítačové sítě JU a její připojení do sítě CESNET,
 • správu optických tras, pasivních i aktivních prvků páteřní sítě JU,
 • správu celouniverzitních síťových služeb a serverů,
 • správu a rozvoj centrálních datových úložišť JU,
 • správu a rozvoj centrálních databázových serverů JU,
 • správu bezdrátové sítě JU, včetně jejího začlenění do sítě eduroam,
 • bezpečnost a zálohování celouniverzitních serverů a služeb,
 • správu centrálních webových serverů JU,
 • správu centrálního systému pro správu uživatelských identit JU (IDM) a jeho napojení na další IS,
 • správu centrálních autentizačních a autorizačních systémů JU (LDAP, Shibboleth, FreeRadius),
 • uživatelskou a metodickou podporu v oblasti hardware, software a poskytovaných síťových služeb (FTP, WWW, mail, DNS, DHCP a další),
 • nepřímé připojování jiných organizací do sítě národního výzkumu a správu uzlu sítě CESNET v Č. Budějovicích,
 • správu a rozvoj IP telefonie na JU a ve spolupráci s OSIS také správu a rozvoj akademické digitální telefonní sítě.

 Vedoucí USII CIT:

 • Přímo podřízen řediteli CIT, kterému odpovídá za svoje činnosti,
 • přímo řídí zaměstnance USII,
 • řídí a koordinuje práce na USII v návaznosti na zajišťované služby a agendy,
 • podílí se na přípravě vnitřních norem a metodických pokynů v působnosti CIT v oblasti agend zajišťovaných USII,
 • podílí se na přípravě opatření a metodických pokynů v oblasti bezpečnosti IT pro zaměstnance všech součástí JU,
 • podílí se na tvorbě koncepce rozvoje v oblasti síťových služeb, bezpečnosti a rozvoje serverové infrastruktury na JU,
 • řeší bezpečnostní incidenty došlé na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
 • zajišťuje a rozvíjí vybrané agendy zajišťované USII,
 • poskytuje konzultace fakultám, součástem JU a útvarům rektorátu v oblasti síťových služeb, bezpečnosti a rozvoje serverové infrastruktury na JU,
 • podílí se na zajištění připojení JU do sítě CESNET2 a nepřímého připojování jiných organizací do sítě národního výzkumu.

Útvar správy informačních systémů (USIS) CIT

Zajišťuje:

 • správu studijního systému STAG, včetně modulů na podporu mezinárodních mobilit,
 • správu a podporu e-learningových systémů a online výuky,
 • správu systému studentského hodnocení výuky,
 • správu systému hodnocení akademických pracovníků,
 • správu systému OBD pro evidenci vědecko-výzkumné činnosti na JU,
 • uživatelskou a metodickou podporu v oblasti spravovaných informačních systémů a podporu fakult při tvorbě výkazů pro MŠMT,
 • správu systému pro evidenci a komunikaci pracovníků CPSSP,
 • správu systému pro evidenci CŽV,
 • správu systému pro elektronické podepisování,
 • správu mobilní aplikace StuduJU,
 • správu e-oběhových systémů (objednávky, likvidační listy, smlouvy, majetek, ...),
 • správu centrálních ekonomických systémů (ekonomický systém a spisová služba iFIS, mzdový a personální systém EGJE, systém pro pasportizaci budov a místností JU, interní platební systém),
 • správu organizační struktury,
 • správu databází Oracle (ve spolupráci s USII CIT),
 • správu akademické digitální telefonní sítě,
 • správu a řízení služeb operátorů mobilních a pevných linek na JU (ve spolupráci s HDKC CIT).

Vedoucí USIS CIT:
 • Přímo podřízen řediteli CIT, kterému odpovídá za svoje činnosti,
 • přímo řídí zaměstnance USIS,
 • řídí a koordinuje práce na USIS v návaznosti na zajišťované služby a agendy,
 • podílí se na přípravě vnitřních norem a metodických pokynů v působnosti CIT v oblasti agend zajišťovaných USIS,
 • podílí se na přípravě opatření a metodických pokynů v oblasti bezpečnosti IT pro zaměstnance všech součástí JU,
 • podílí se na tvorbě koncepce rozvoje v oblasti informačních systémů na JU,
 • zajišťuje a rozvíjí vybrané agendy zajišťované USIS,
 • poskytuje konzultace fakultám, součástem JU a útvarům rektorátu v oblasti informačních systémů a jejich bezpečnosti na JU.
Útvar správy koncových zařízení (USKZ) CIT

Zajišťuje:

 • správu centrální domény Active Directory JU,
 • správu služeb Microsoft 365 pro JU,
 • správu autentizačních služeb a SSO v rámci AD a Microsoft 365,
 • správu celouniverzitních licencí pro JU,
 • uživatelskou a metodickou podporu v oblasti AD, Microsoft 365 a dalších spravovaných systémů,
 • správu PC a sítě Rektorátu, FF, BC, GC a PZ JU,
 • objednávání a nákup PC a jiné výpočetní techniky pro Rektorát, FF, BC, GC a PZ JU.

Vedoucí USKZ CIT:
 • Přímo podřízen řediteli CIT, kterému odpovídá za svoje činnosti,
 • přímo řídí zaměstnance USKZ,
 • řídí a koordinuje práce na USKZ na zajišťované služby a agendy,
 • podílí se na přípravě vnitřních norem a metodických pokynů v působnosti CIT v oblasti agend zajišťovaných USKZ,
 • podílí se na přípravě opatření a metodických pokynů v oblasti bezpečnosti IT pro zaměstnance všech součástí JU,
 • podílí se na tvorbě koncepce rozvoje v oblasti informačních systémů na JU,
 • zajišťuje a rozvíjí vybrané agendy zajišťované USKZ,
 • poskytuje konzultace fakultám, součástem JU a útvarům rektorátu v oblasti informačních systémů a jejich bezpečnosti na JU.
HelpDesk a Kartové centrum (HDKC) CIT

Zajišťuje:

 • podporu uživatelů, vyřizování požadavků a řešení problémů uživatelů (ve spolupráci s dalšími středisky CIT),
 • veškeré agendy týkající se vydávání a prodlužování platnosti jednotných elektronických identifikačních karet pro studenty, zaměstnance i hosty na JU,
 • správu služeb mobilního operátora (ve spolupráci s USIS CIT),
 • správu a rozvoj jednotného přístupového systému JIS,
 • správu a rozvoj kamerového systému JU,
 • přístup k záznamům kamerového systému JU,
 • podíl na administraci interního platebního systému JU (IPS),
 • administraci systému SafeQ pro správu tisku a kopírování na JU,
 • uživatelskou a metodickou podporu v oblasti spravovaných informačních systémů,
 • řešení reklamací v rámci systému SafeQ,
 • správu dobíjecích automatů SafeQ/IPS,
 • provoz pokladny IPS.


Vedoucí HDKC CIT:

 • Přímo podřízen řediteli CIT, kterému odpovídá za svoje činnosti,
 • přímo řídí zaměstnance HDKC,
 • řídí a koordinuje práce na HelpDesku a Kartovém centru v návaznosti na zajišťované služby a agendy,
 • podílí se na přípravě vnitřních norem a metodických pokynů v působnosti CIT v oblasti agend zajišťovaných HDKC,
 • podílí se na přípravě opatření a metodických pokynů v oblasti bezpečnosti IT pro zaměstnance všech součástí JU,
 • podílí se na tvorbě koncepce rozvoje v oblasti fyzické bezpečnosti na JU,
 • řeší bezpečnostní incidenty a požadavky na exporty týkající se přístupového a kamerového systému,
 • zajišťuje a rozvíjí vybrané agendy zajišťované HDKC,
 • poskytuje konzultace fakultám, součástem JU a útvarům rektorátu v oblasti fyzické bezpečnosti na JU.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1