PhDr. Jan John, Ph.D.

 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 034 893
 • Místnost:
  023400011 pracovna pedagogů 011 - přízemí - FF a Rektorát´
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigovat

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Životopis

Tvůrčí činnost

Publikační činnost (za posledních 10 let)

 

Elektronické verze publikací viz:

http://jcu.academia.edu/JanJohn

 

 1. Odborné monografie

Vondrovský, V. – Chvojka, O. (eds.) – Bumerl, J. – Hlásek, D. – Janda, F. – John, J. – Kapustka, K. – Kovačiková, L. – Novák, J. – Ptáková, M. – Pokorná, K. – Pokorný, P. – Šálková, T. – Šída, P. – Vobejda, L. 2021: Pravěké komunity vnitřní periferie. Vývoj osídlení jižních Čech od 9. do počátku 1. tisíciletí př. Kr. České Budějovice: Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. ISBN 978-80-7394-853-5.

John, J. – Korený, R. – Ryantová, M. 2020: Poklad z Hrachova. České Budějovice. ISBN: 978-80-7394-856-6.

Tišerová, R. – John, J. – Pařez, J. 2018: Frýdlantský poklad. Archeologický výzkum Zámeckého rybníka ve Frýdlantu. Liberec. ISBN 978-80-87810-26-2.

Chvojka, O. – John, J. – Šída, P. – Zavřel, P. 2018: Pravěk Blanského lesa. České Budějovice. ISBN 978-80-87311-95-0.

John, J. – Kovář, D. 2017: Poklady z domu U Slabých v Týně nad Vltavou. České Budějovice. ISBN 978-80-7394-694-4.

Chvojka, J. – John, J.  – Thomová, Z. a kol. 2016: Bošilecký poklad. České Budějovice. ISBN 978-80-7394-574-9.

Gojda, M.  – John, J. a kol. 2013: Archeologie a letecké laserové skenování krajiny – Archaeology nad Airborne Laser Scanning of the Landscape. Plzeň. ISBN 978-80-261-0194-9.

John, J. 2010: Výšinné lokality středního eneolitu v západních Čechách - The Middle Eneolithic Hill-top Sites in West Bohemia. Opomíjená archeologie 1. Plzeň. ISBN 978-80-7043-956-2.

 

 1. Kapitoly v odborných monografiích

Frána, J. – John, J. 2017: Poznámky k analýzám prvkového složení kovových artefaktů z hromadných nálezů. In: O. Chvojka – L. Jiráň – M. Metlička a kol., Nové české depoty doby bronzové, díl 1, 177–193.

Droberjar, E. – John, J. – Zavřel, P. 2017 : Římské a germánské spony ze Sedlce a z dalších jihočeských lokalit. Römische und germanische Fibeln aus Sedlec und aus weiteren südbömischen Fundstellen. In: E. Droberjar - B. Komoróczy (eds.), Římské a germánské spony ve střední Evropě, 199–226.

John, J. 2011: Letecké laserové skenování (LLS) jako nástroj vyhledávání a mapování mohylových pohřebišť v Hemerském polesí. In: O. Chvojka a kol. - Osídlení z doby bronzové v povodí říčky Smutné v jižních Čechách. Archeologické výzkumy v jižních Čechách - Supplementum 8, 245–248.

 

 1. Články v odborných periodikách
 2. 1. Články v zahraničních recenzovaných odborných časopisech

Megaw, V. – John, J. – Chvojka, O. 2020: An Early La Tène find of fine metal work from Hosty (South Bohemia): a first analysis. Germania 97 (2019), 41–64.

Šálková, T. – Chvojka, O. – Hlásek, D. – Jiřík, J. – John, J. – Novák, J. – Kovačiková, L. – Beneš, J. 2019: Crops along the trade routes? Archaeobotany of the Bronze Age in the region of South Bohemia (Czech Republic) in context with longer distance trade and Exchange networks. Archaeological and Anthropological Sciences 11/10, 5569–5590. https://doi.org/10.1007/s12520-019-00893-6.

Powell, W. – Mathur, R. – Bankoff, A. H. – John, J. – Chvojka, O. – Tisucká, M. – Bulatovic, A. – Filipovic, V. 2018: Copper isotopes as a means of determining regional metallurgical practices in European prehistory: A reply to Jansen. Journal of Archaeological Science 93, 216–221. https://doi.org/10.1016/j.jas.2018.02.015

Msallamová, Š. - Šálková, K. - Fousová, M. - Dvorský, D. - Jiřík, J. - Šálková, T. - Hiltscher, T. - Hlásek, D. - John, J.  - Pták, M. - Dohnal, J. - Jáně, Z. 2017: Material Investigation of Bronze Artefacts from the Late Bronze Age. Materials Science Forum 891, 602–607.

Chytráček, M. – Chvojka, O. – Egg, M. – John, J. – Kyselý, R. – Michálek, J. – Ritter, S. – Stránská, P. 2015: Zu einem Fürstengrab aus der Späthallstattzeit mit zweirädrigem Wagen und Bronzegefäßen bei Rovná (okr. Strakonice) in Südböhmen. Ein Vorbericht. Archäologisches Korrespondenzblatt 45/1, 71–89.

 

 1. 2. Články v domácích recenzovaných časopisech

John, J. 2020: Tři ojedinělé nálezy pozdně avarských opaskových kování z jižních Čech. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 33, 179–187.

Chvojka, O. – John, J. – Parkman, M. – Šálková, T. 2020: Dva nové depoty doby bronzové ze střední Šumavy. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 33, 25–44.

Chvojka, O. – Beneš, J. – John, J. – Šálková, T. – Průchová, E.  2020: Pohřební a sídlištní areály střední a mladší doby bronzové v okolí Březnice u Bechyně. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 33, 59–151.

Bursák, D. – John, J. – Korený, R. – Míček, F. 2020: Podmoky (okr. Příbram) – nová laténská Viereckschanze? Archeologické výzkumy v jižních Čechách 33, 153–177.

John, J. – Zavřel, P. 2019: Dvě spony s knoflíkem na lučíku z jižních Čech. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 32, 181–189.

John, J. – Šálková, T. – Ciglbauer, J. 2019: Hradiště z doby bronzové u Kostelce (okr. České Budějovice). Archeologické výzkumy v jižních Čechách 32, 93–101.

Chvojka, O. – John, J. – Šmahelová, L. 2019: Dva hromadné nálezy bronzových výrobků ze střední doby bronzové od Kájova (okr. Český Krumlov). Archeologické výzkumy v jižních Čechách 32, 77–91.

Chvojka, O. – John, J. – Ouško, P. – Štěrbík, J. 2019: Mohylová pohřebiště z doby bronzové v povodí Němé strouhy na Českobudějovicku. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 32, 59–76.

Korený, R. – Šálková, T. – Průchová, E. – John, J. 2019: Hroby z pozdní doby halštatské z Podmok, okr. Příbram. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 32, 161–180.

Thomová, Z. – Kocina, J. – John, J. – Kovář, D. 2019: Záchranný archeologický výzkum budovy Solnice na dnešním Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 32, 275–314.

Řezáč, M. – John, J. – Zavřel, P. 2019: Nedochovaný depot římských mincí z Folmavy. Archeologie západních Čech, 42–50.

Chvojka, O. – Beneš, J. – John, J. – Šálková, T. 2018: Nové depoty doby bronzové z Bechyňska. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 31, 45–86.

John, J. – Ciglbauer, J. 2018: Dobřejovice u Hosína – Jindřiška, nově identifikované raně středověké mohylové pohřebiště. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 31, 241–246.

Michálek, J. – Chvojka, O. – John, J. – Jiřík, J. – Fröhlich, J. – Militký, J. 2018: Nálezy kovových předmětů z doby halštatské a laténské v jižních Čechách, dokumentované v letech 2014–2017. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 31, 133–218.

Pták, M. – John, J. – Beneš, J. 2018: Olověné předměty z hradiště Na Jánu v Netolicích. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 31, 247–252.

Chvojka, O. – Fröhlich, J. – John, J. – Jiřík, J. – Král, V. – Menšík, P. – Michálek, J. – Pták, M. 2017: Ojedinělé nálezy kovových předmětů z doby bronzové, dokumentované v jižních Čechách v letech 2013–2016. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 30, 97–157.

John, J. 2017: Prvková analýza raně středověkých kovových ozdob z Ratají u Bechyně. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 30, 337–341.

John, J. 2017: Neznámá chyboražba kiprového 75krejcaru Ferdinanda II. - An unknown defective kipper 75-kreuzer struck under Ferdinand II. Numismatický sborník 31/2, 286–287.

John, J. – Ouško, P. 2017: Laténské kovové předměty z okolí třísovského oppida - prospekce v letech 2013–2016. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 30, 281–289.

John, J. – Thomová, Z. – Zavřel, P. 2017: Ostatkový kříž – enkolpion z Vitína na Českobudějovicku. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 30, 357–370.

Fröhlich, Jiří – Chvojka, Ondřej – John, Jan – Šálková, Tereza 2016: Kovové depoty z doby bronzové v zázemí hradiště u Chřešťovic na Písecku. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 29, 117–141.

Hlásek, Daniel – Pták, Martin – Hiltscher, Tomáš – John, Jan – Novák, Jan – Průchová, Erika – Zavřel, Jan 2016: Sídelní areál mladší doby bronzové z podhůří Píseckých hor. Pohřební a sídlištní (?) komponenta z Kuklí u Tálína. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 29, 143–166.

Chvojka, Ondřej – John, Jan – Hlásek, Daniel – Fröhlich, Jiří – Michálek, Jan – Šálková, Tereza 2016: Hradiště na soutoku. Nové poznatky k opevněné výšinné lokalitě Týn nad Vltavou - U sv. Anny. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 29, 99–115.

John, Jan 2016: Hromadný nález kiprových mincí z Dřítně (okr. České Budějovice). Numismatický sborník 29/2, 276–278.

John, Jan – Konrádová, Monika 2016: Nález groše hrabství Lippe-Detmold u Horních Slověnic (okr. České Budějovice). Numismatický sborník 29/1, 115–116.

John, Jan 2016: Analýza prvkového složení halštatské situly z Veselí nad Lužnicí. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 29, 29–32.

John, Jan – Vondrovský, Václav – Kovář, Daniel 2016: Hašlovice (okr. Český Krumlov) – nově objevená fortifikace v prostoru vltavského kaňonu. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 29, 213–224.

Nováček, Karel – John, Jan – Šebková, Kateřina 2016: Liběvice – zaniklá vesnice s tvrzí u Černošína (Liběvice – untergegangenes Dorf mit Feste bei Černošín). Archeologie západních Čech 10, 150–155.

Zavřel, Petr – Chvojka, Ondřej – John, Jan 2016: Otázka existence pravěkých stezek v jihočeské části Šumavy (The issue of prehistoric pathways in the South Bohemian part of Šumava Mountains). Praehistorica 33/1-2, 479–485.

Fröhlich, Jiří – Chvojka, Ondřej – John, Jan 2015: Čtyři mladobronzové depoty z vysokých poloh Píseckých hor - Vier jungbronzezeitliche Hortfunde von den Höhen der Píseker Berge (Písecké hory). Archeologické výzkumy v jižních Čechách 28, 101–118.

John, Jan – Militký, Jiří – Chvojka, Ondřej – Vlášek, Milan 2015: Hromadný nález skordiských tetradrachem z Knína (okr. České Budějovice) – Der Sammelfund von Skordisker Tetradrachmen aus Knín (Kr. České Budějovice). Archeologické výzkumy v jižních Čechách 28, 139–150.

John, Jan – Pokorná, Kamila 2015: Kovotepecké kladívko z Milešova, okr. Příbram. Archeologie ve středních Čechách 19, 547–550.

John, Jan – Pták, Martin – Průchová, Erika – Hojerová, Hana – Vondrovský, Václav 2015: Laténský žárový pohřeb z „mohyly“ v lese Doubrava u Netolic - La Tène Period cremation burial on the top of “tumulus” in the forest Doubrava at Netolice. Živá archeologie 17, 10–14.

Hlásek, Daniel – Houfková, Petra – John, Jan – Novák, Jan – Šálková, T. 2015: Všemyslice – Kozí vrch. Nové poznatky o hradišti z počátku střední doby bronzové, výsledky multidisciplinárního výzkumu. Archeologie západních Čech 9, 96–121.

Šálková, Tereza – Bezděk, Aleš – Březinová, Helena – Farkašová, Kristýna – Houfková, Petra – Chvojka, Ondřej – John, Jan – Kmošek, Jiří – Koník, Peter – Kovačiková, Lenka – Michálek, Jan – Msallamová, Šárka – Novák, Jan – Pavelka, Jaroslav – Šuláková, Hana – Bešta, Tomáš – Myšková, Eva – Weiter, Libor – Zronek, Petr 2015: Bioarchaeological reconstruction of the funeral rite – case study based on organic material from the Hallstatt Period tumulus at the site Zahrádka (South Bohemia, Czech Republic). Bioarchaeologická rekonstrukce pohřebního ritu – případová studie na základě organického materiálu z halštatské mohyly na lokalitě Zahrádka (jižní Čechy, Česká republika). Památky archeologické 106, 95–135.

Vondrovský, Václav – Pták, Martin – Kovář, Daniel – John, Jan – Hojerová, Hana 2015: Zpráva o výsledcích terénní prospekce v rámci projektu Linecká stezka – Report on the results of field prospection within the Linz trail project. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 28, 81–99.

Fröhlich, Jiří – Chvojka, Ondřej – John, Jan – Michálek, Jan – Pokorná, Kamila – Šálková, Tereza – Beneš, Jaromír 2014: Dvě fortifikace u Brloha na Písecku – Zwei Fortifikationen bei Brloh (Kr. Písek). Archeologické výzkumy v jižních Čechách 27, 87–102.

John, Jan – Houfková, Petra 2014: Laténský depot z Holubova – Ein latenezeitlicher Hortfund von Holubov. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 27, 181–192.

Droberjar, Eduard – John, Jan 2014: Kování kapsáře z konce doby římské v Přešťovicích - Ein Gürteltaschenbeschlag aus dem Ende der römischen Kaiserzeit von Přešťovice. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 27, 207–216.

Hojerová, Hana – John, Jan – Kocina, Jan – Kovář, Daniel – Pták, Martin – Vondrovský, Václav 2014: Nový nález militárie a terénních reliktů souvisejících se zaniklou tvrzí Trojaň (okr. Český Krumlov) – New find of a militaria and terrain relics at former stronghold Trojaň (distr. Český Krumlov). Archeologické výzkumy v jižních Čechách 27, 281–293.

Michálek, Jan – Chvojka, Ondřej – Fröhlich, Jiří – John, Jan – Jiřík, Jaroslav – Pták, Martin 2014: Nové nálezy kovových předmětů z doby halštatské a laténské v jižních Čechách (pokračování) – Neue Funde der Metallgegenständen aus der Hallstatt- und Latenezeit von Südböhmen (Fortsetzung). Archeologické výzkumy v jižních Čechách 27, 151–180.

Šálková, Tereza – Sakastr, Michal – Pták, Martin – Ciglbauer, Jan – Figura, Jindřich – Hieke, Erik – Chvojka, Ondřej – Jiřík, Jaroslav – John, Jan 2014: Opevněná ostrožna nad Libochovkou v katastru Vitína (okr. Č. Budějovice). Archeologické výzkumy v jižních Čechách 27, 217–225.

John, Jan 2014: Vývoj mapování hradiště Vladař u Žlutic - Entwicklung der Kartierung des Burgwalls Vladař bei Žlutice. Archeologie západních Čech 8, 67–71.

Šebková, Kateřina – John, Jan 2014: Identifikace nemovitých archeologických památek pomocí leteckého laserového skenování v oblasti extravilánu zaniklé středověké vesnice Javor a mohylníku Javor-Hádky - Identifizierung der unbeweglichen archäologischen Denkmäler auf dem Außengebiet des untergegangenen mittelalterlichen Dorfes Javor und des Hügelgräberfeldes Javor – Hádky mit Hilfe des flugzeuggestützten Laserscannings. Archeologie západních Čech 8, 97–106.

John, Jan – Fikrle, Marek 2013: První doklad kruhového šperku typu Şimleul Silvaniei (Rustoiu 3) v jižních Čechách - The first evidence of a ring jeweler of Şimleul Silvaniei (Rustoiu 3) type in South Bohemia. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 26, 273–277.

Chvojka, Ondřej – John, Jan – Janovský, Michal – Michálek, Jan 2013: Pravěké osídlení hradiště u Skočic (okr. Strakonice) - Die vorgeschichtliche Besiedlung des Burgwalls bei Skočice (Kr. Strakonice). Archeologické výzkumy v jižních Čechách 26, 25–76.

John, Jan – Chvojka, Ondřej 2013: Příklady artefaktů současného pohanství v jižních Čechách - Examples of contemporary pagan artefacts in South Bohemia. Studia archaeologica Brunensia 18/1, 33–41.

Fröhlich, Jiří – John, Jan – Militký, Jiří 2013: Nález mince makedonského města Amfipolis z Českého Heršláku (okr. Český Krumlov) - A coin struck in Macedonian Amphipolis from Český Heršlák (Český Krumlov district). Numismatický sborník 27/1, 123–125.

John, Jan – Eigner, Jan – Fröhlich, Jiří – Šálková, Tereza 2012: Výšinné sídliště u Velké a další nové poznatky o eneolitických výšinných lokalitách na střední Vltavě - A hilltop site by Velká and other new data from Aeneolithic hilltop sites in Middle-Vltava river area. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 25, 63–81.

Chvojka, Ondřej – Lutovský, Michal – John, Jan – Menšík, Petr – Šálková, Tereza – Thomová, Zuzana 2012: Hradiště Svákov u Soběslavi - Der Burgwall Svákov bei Soběslav. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 25, 133–164.

John, Jan – Štěpánek, Ivo 2012: Nález spirálové náušnice z přelomu starší a mladší doby železné na lokalitě Sedlec (okr. České Budějovice) – The Iron Age spiral earring from the site Sedlec (dist. České Budějovice). Archeologické výzkumy v jižních Čechách 25, 243–247.

John, Jan 2012: Indicie kovářské výroby na jižní akropoli oppida u Třísova (okr. Český Krumlov) – Possible evidence of blacksmith production on the south acropolis of oppidum Třísov (dist. Český Krumlov). Archeologické výzkumy v jižních Čechách 25, 259–264.

Stolz, Daniel - John, Jan - Žák, Karel 2012: Nové hradiště nad Vůznicí, k. ú. Běleč, okr. Kladno. Archeologie ve středních Čechách 16, 815–819.

John, Jan – Stolz, Daniel 2012: Výsledky průzkumu hradiště Pišťák u Řevnic (okr. Praha-západ). Archeologie západních Čech 3, 50–53.

Chvojka, Ondřej – Beneš, Jiří – Fröhlich, Jiří – John, Jan – Michálek, Jan – Šálková, Tereza 2011: Výšinné sídliště ze starší doby bronzové a pozdní doby halštatské u Opařan (okr. Tábor). Archeologické výzkumy v jižních Čechách 24, 19–40.

John, Jan – Řeřichová, Markéta 2011: Povrchový průzkum terénních reliktů výšinné lokality Boletice-Raciberk (okr. Český Krumlov). Archeologické výzkumy v jižních Čechách 24, 337-342.

Gojda, Martin – John, Jan – Starková, Lenka 2011: Archeologický průzkum krajiny pomocí leteckého laserového skenování - Dosavadní průběh a výsledky prvního českého projektu (Archaeological remote sensing by means of airborne laser scanning. Interim report upon the first lidar research project in Bohemia). Archeologické rozhledy 63/4, 680–698.

Chvojka, Ondřej – John, Jan – Menšík, Petr – Frána, Jaroslav – Křivánek, Roman 2010: Hradec u Nuzic (okr. České Budějovice). Hradiště na soutoku Lužnice a Židovy strouhy. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 23, 53–71.

John, Jan 2010: František Xaver Franc a Velká skála u Bzí. Archeologie západních Čech 1, 72–76.

John, Jan 2010: Možnosti a limity počítačové rekonstrukce minulých cest na příkladu Čertovy louky v Krkonoších. Acta FF ZČU 4/10, 231–239.

Chytráček, Miloslav – Chvojka, Ondřej – John, Jan – Michálek, Jan 2009: Halštatský kultovní areál na vrchu Burkovák u Nemějic - zpráva o komplexním zpracování a zhodnocení lokality. Archeologické rozhledy 61/2, 183–217.

Gojda, Martin – John, Jan 2009: Dálkový archeologický průzkum starého sídelního území Čech - Konfrontace výsledků letecké prospekce a analýzy družicových dat. Archeologické rozhledy 61/3, 467–492.

Chvojka, Ondřej – John, Jan 2009: Hradiště s nálezy ze starší doby bronzové a doby halštatské u Opalic (okr. České Budějovice). Archeologické výzkumy v jižních Čechách 22, 27–36.

Chvojka, Ondřej – Frána, Jaroslav – John, Jan – Menšík, Petr 2009: Dva depoty ze starší doby bronzové v areálu mohylového pohřebiště u Nové Vsi (okr. Český Krumlov). Archeologické rozhledy 61/4, 607–636.

 

 1. 3. Články v ostatních odborných časopisech

Chvojka, O. – John, J. 2017: Nové nálezy kovových předmětů z doby bronzové z Prachaticka. Zlatá stezka 24, 189–204.

John, J. – Vondrovský, V. 2016: Nový nález mincí z období třicetileté války mezi Třeboní a Majdalenou. Vlastivědný sborník Dačicka, jindřichohradecka a Třeboňska 28, 5–13.

 

 1. Články ve sbornících

Čapek, Ladislav – John, Jan 2017: Archaeology and history of forest – Approaches to study of archaeological monuments in woodland environment and conceptual design for their heritage protection. In: W. Irlinger – G. Suhr (eds.), Archaeological Sites in Forests - Strategies for their Protection. Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege 14, 40–51.

Chytráček, Miloslav – Chvojka, Ondřej – Egg, Markus – John, Jan – Kozáková, Radka – Křivánek, Roman ­– Kyselý, René – Michálek, Jan – Stránská, Petra 2017: A Disturbed Late Hallstatt Period Princely Grave with a Two-wheeled Chariot and Bronze Vessels in Sedlina Forest near Rovná in South Bohemia: a Preliminary Report. In: W. Irlinger – G. Suhr (eds.), Archaeological Sites in Forests - Strategies for their Protection. Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege 14, 83–90.

John, Jan 2017: Novověké mince a středověká tvrz, aneb nové nálezy na k. ú. Babina (okr. Plzeň-sever). In: J. Eigner – R. Trnka (eds.), Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech. Sborník přátel k životnímu jubileu Milana Řezáče, 25–30.

Chvojka, Ondřej – John, Jan – Šálková, Tereza 2015: Nové kovové depoty ze starší doby bronzové v jižních Čechách – New metal hoards from the Early Bronze Age in southern Bohemia. In: J. Bátora – P. Tóth (eds.), Keď bronz vystriedal meď, 421–432.

Chytráček, Miloslav – Chvojka, Ondřej – John, Jan – Michálek, Jan – Stránská, Petra 2015: Eine rituelle Deponierung der Hallstattzeit unter der Höhensiedlung von Vraný vrch bei Spolí, Kr. Český Krumlov. Fines Transire 24, 209–223.

Michálek, Jan – Fröhlich, Jiří – Chvojka, Ondřej – John, Jan 2014: Depot železných nástrojů z doby laténské z Bohdalovic (okr. Český Krumlov) - Ein Hortfund der Eisengegenstände aus der Latènezeit von Bohdalovice (Bez. Český Krumlov). In: J. Čižmářová – N. Venclová – G. Březinová (eds.), Moravské křižovatky - Střední Podunají mezi pravěkem a historií, 707–716.

Chytráček, Miloslav – Chvojka, Ondřej – Egg, Markus – John, Jan – Křivánek, Roman – Michálek, Jan – Kyselý, René – Stránská, Petra – Kozáková, Radka – Fikrle, Marek 2014: Die Untersuchung eines späthallstattzeitlichen Fürstengrabhügels bei Rovná (Kr. Strakonice) im Lichte naturwissenschaftlicher Analysen. Fines Transire 23, 39–50.

Chvojka, Ondřej – John, Jan – Zavřel, Petr 2013: Fernverbindungen zwischen Südböhmen und dem Linzer Raum während der Jüngeren Eisenzeit und römischen Kaiserzeit. In: E. M. Ruprechtsberger – O. H. Urban (eds.), Vom Keltenschatz zum frühen Linze, 67–75.

Chvojka, Ondřej – John, Jan – Fröhlich, Jiří – Michálek, Jan – Hlásek, Daniel – Menšík, Petr 2013: Vývoj dokumentace pravěkých a raně středověkých hradišť v jižních Čechách (Die Entwicklung der Dokumentation der vor- und frühgeschichtlichen Burgwällen in Südböhmen). In: O. Chvojka (ed.), Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku (Archeologické výzkumy v jižních Čechách - Supplementum 9), 143–154.

Fröhlich, Jiří – John, Jan – Hlásek, Daniel 2013: Několik příkladů využití leteckého laserového skenování pro dokumentaci archeologických lokalit na Písecku (Einige Beispiele der Nutzung von Airborne Laserscanning für die Dokumentation der archäologischen Fundstellen im Gebiet von Písek). In: O. Chvojka (ed.), Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku (Archeologické výzkumy v jižních Čechách - Supplementum 9), 107–112.

John, Jan 2013: K možnostem využití lidarových dat DMR5G pro dokumentaci a identifikaci mohylových pohřebišť – případ dvou jihočeských lokalit (Zu den Ausnützungsmöglichkeiten der Airborne Laserscanning Daten DMR5G für die Dokumentation und Identifikation der Hügelgräberfelder – ein Beispiel von zwei südböhmischen Fundstellen). In: O. Chvojka (ed.), Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku (Archeologické výzkumy v jižních Čechách - Supplementum 9), 155–158.

Chvojka, Ondřej – Fröhlich, Jiří – John, Jan – Michálek, Jan 2013: Frühbronzezeitliche Kugelkopfnadeln mit durchlochtem Kopf aus Südböhmen. In: M. Bartelheim - J. Peška - J. Turek (eds.), From Copper to Bronze. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichtliche Mitteleuropas 74, 171–183.

Chvojka, Ondřej – John, Jan – Šálková, Tereza 2012: Nové nálezy jantaru z doby bronzové v jižních Čechách – Neue bronzezeitliche Bernsteinfunde in Südböhmen. In: R. Kujovský – V. Mitáš (eds.) - Václav Furmánek a doba bronzová. Zborník k 70. narodeninám, 129–135. Nitra, AÚ SAV.

John, Jan – Chvojka, Ondřej 2012: Airborne laser scanning (ALS) as a tool for searching and mapping of burial mounds in the area of Hemera forest (Czech Republic). In: Morintz, A. S. – Kogalniceanu, R. (eds.), Survey in Archaeology, often a neglected Science. Archaeological Debates 2, 187–197.

Chvojka, Ondřej – John, Jan – Menšík, Petr 2012: Neue Erkenntnisse zu den vor- und frühgeschichtlichen Burgwällen in Südböhmen. Fines Transire 21, 85–102.

John, Jan 2011: Status of Spondylus Artifacts within the LBK Grave Goods. In: F. Ifantidis - M. Nikolaidou (eds.): Spondylus in Prehistory- New data and approaches. BAR International Series 2216, 39-45.

John, Jan 2011: Letecké laserové skenování (ALS/LIDAR) a možnosti jeho využití v archeologii – úvodní informace o projektu. In: M. Kuchařík – L. Gál – J. Koštial (eds.), Počítačová podpora v archeologii 3, 24–28.

John, Jan 2011: The current state of knowledge on the Middle Eneolithic Period in west Bohemia. Fines Transire 20, 187–192.

John, Jan – Kočár, Petr – Křivánek, Roman – Hendrychová, Lucie 2010: Výsledky průzkumu chamské výšinné lokality Kaliště-Teplá skála (okr. Klatovy). In: P. Krištuf – P. Vařeka (eds.): Opomíjená archeologie 2007 – 2008, 56–63.

John, Jan – Stolz, Daniel – Sůvová, Zdeňka 2010: Výšinná lokalita na Otmíčské hoře (k.ú. Otmíče, okr. Beroun) – příspěvek k rozsahu oikumeny chamské kultury. In: P. Krištuf – P. Vařeka (eds.): Opomíjená archeologie 2007 – 2008, 64–76.

John, Jan – Pavelka, Jaroslav 2010: Imunologická analýza rezidua na vnitřní straně eneolitické nádobky z lokality Otmíče-Otmíčská hora (okr. Beroun). In: P. Krištuf – P. Vařeka (eds.): Opomíjená archeologie 2007 – 2008, 156–159.

John, Jan 2010: Řakom (okr. Klatovy) – eneolitické ohrazení, anebo pozůstatek třicetileté války? In: Polní opevnění od třicetileté války do roku 1945. Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově, 33–36.

John, Jan – Majer, Antonín 2010: The archaeomagnetic examination of Cham Culture daub – a first attempt. Fines Transire 19, 221–227.

John, J. – Kočár, Petr 2009: Trial excavation of talus cone at the Middle Eneolithic site Radkovice - Osobovská skála and its archaeobotanical analysis. Fines Transire 18 (Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen – Oberösterreich), 209–213.

John, Jan 2008: Počítačová podpora dokumentace terénních reliktů v archeologii. In: Počítačová podpora v archeologii 2. Brno-Praha-Plzeň, 254–262.

John, Jan 2008: Some remarks on the Middle Eneolithic fortified settlements in Bohemia. In: J. Czebreszuk – S. Kadrow - J. Müller (eds.), Defensive Structures from Central Europe to the Aegean in the 3rd and 2nd millenium BC. Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa 5, 57–64.

John, Jan – Eckhardt, Kamil 2008: Bibliografická databáze na internetových stránkách plzeňské katedry archeologie. In: Počítačová podpora v archeologii 2. Brno-Praha-Plzeň, 272-277.

 

 1. Učební texty a odborné výstupy aplikačního typu
 2. 1. Učební texty

John, J. – Chvojka, O. – Krištufová, T. 2009: Česko-německo-anglický slovníček pro studenty archeologie. Plzeň. ISBN 978-80-7043-843-5.

 

 1. Popularizační texty

Vondrovský, V. – Hojerová, H. – Kovář, D. – Pták, M. – John, J. – Šálková, T. – Beneš, J. – Houfková, P. 2014: Linecká stezka – obchodní stezka mezi jižními Čechami a Podunajím. Lhenice – Netolice – Bad Leonfelden.

Hojerová, H. – Kovář, D. – Pták, M. – John, J. – Vondrovský, V. – Balák, L. 2014: Průvodce dějinami Linecké stezky - Begleiter durch die Geschichte des Linzer Steigs. Lhenice – Netolice – Bad Leonfelden. ISBN: 9788090598003

Gojda, M. – John, J. 2011: Družicová archeologie v průzkumu Čech. Vesmír 90/1, 34-36.

Aktuální rozvrhPřihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1