prof. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.

 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 034 830
 • Místnost:
  023402030 pracovna pedagogů 030 - 2. patro - FF a Rektorát´
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigovat

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Životopis

 • Datum narození: 23.07.1968 v Českých Budějovicích
 • Současné pracovní zařazení: docent
 • Adresa pracoviště: Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, Branišovská 31 a, 370 05 České Budějovice, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Vysokoškolské vzdělání: magistr (Mgr.) – 1993 (Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, aprobace český jazyk – dějepis)
 • Vědecké a vědecko-pedagogické hodnosti: doktor filozofie (Ph.D. i PhDr.) – 2002 (Univerzita Karlova v Praze); docent českých dějin (doc.) – 2010 (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích); profesor pro obor České dějiny – 2022 (na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)
 • Akademická kariéra: 1993-2002 odborný asistent katedry historie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; 1994-2002 externí doktorand na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (obor starší české dějiny); 2003-2005 odborný asistent Historického ústavu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; 2006-2009 odborný asistent Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; 2010-2022 docent Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; 2022-do současnosti profesor Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • Vědecké zaměření: sociální a hospodářské dějiny Čech – zvláště 18. a 19. století; dějiny obyvatelstva a rodiny; vliv vojenské služby na životní a rodinný cyklus venkovana; studium mobility a migrací; historická demografie; dějiny každodennosti; historické a kulturně antropologické přístupy k dějinám evropské rodiny
 • Vysokoškolská výuka: od roku 1993 do současnosti přednášky a semináře v Českých Budějovicích (především nové a nejnovější dějiny 1789-1918, dějiny obyvatelstva a evropské rodiny, dějiny každodenní kultury 19. století, metodologie hospodářských a sociálních dějin) specializační seminář k hospodářským a sociálním dějinám 18.-20. století); od roku 2010 vedení doktorandů (zatím úspěšně dovedl k obhajobě disertace čtyř doktorandů)
 • Vědecko-organizační činnost: člen redakční rady časopisu Historická demografie; dlouhodobě působí v Komisi pro historickou demografii; člen České akademie zemědělských věd (odbor agrárních dějin); členství: The Historical Association for Environmentally Local Economy (HAELE), European Rural History Organisation (EURHO)
 • Vědecká grémia: člen Vědecké rady Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Grantové agentury Jihočeské univerzity a oborové rady doktorského studijního programu České dějiny na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
 • Vědecké projekty (výběr): člen mezinárodního řešitelského kolektivu projektu podporovaného Volkswagen Stiftung nazvaného Soziale Strukturen in Böhmen, 16.-19. Jahrhundert (1992-1999); spoluřešitel výzkumného záměru Společnost českých zemí v raném novověku – struktury, individua, vztahy, instituce moci (2005-2011); odpovědný řešitel standardního projektu Grantové agentury České republiky Sociální transformace předměstí jako důsledek migrací a uplatňování strategií venkovského obyvatelstva, České Budějovice 1750-1830 (2013-2016); odpovědný řešitel standardního projektu Grantové agentury České republiky Rekruti, dezertéři, invalidé a vysloužilci. Služba v armádě a její vliv na strukturu jihočeské venkovské rodiny, 1780-1830 (2021-2023)
 • Odborné stáže v zahraničí (výběr): Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien, Rakousko (1996, 1997); University of Cambridge - Faculty of Economics and Politics, The Cambridge Group for History and Population and Social Structure, Velká Británie (1998); Institut für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Ruprecht – Karls – Universität Heidelberg, Německo (2000); Max-Planck-Institut für Geschichte, Göttingen, Německo (2006); Kagawa University, Faculty of Education, Takamatsu, Japonsko (2008, 2015, 2018); Reitaku University, Population and Family History Project, Kashiwa, Japonsko (2018)
 • Publikační činnost: autor nebo spoluautor téměř padesáti kapitol v odborných monografiích vydaných v České republice, Německu, Nizozemí, Belgii, Rakousku a USA, více jak dvaceti vědeckých studií zveřejněných v recenzovaných časopisech (zvláště Český časopis historický, Český lid, Historická demografie) a desítky sdělení ve sbornících. K samozřejmým formám jeho publikační činnosti patří recenze vědeckých publikací, zvláště pro Český časopis historický, Historickou demografii a Opera historica (blíže bibliografie)
 • Popularizační činnost: kromě přednášek pro veřejnost a popularizujících článků spolupráce s redakcí televizního pořadu Historie.cs, který vysílá ČT 24
 • Udělené vyznamenání: Mitteleuropa und Anton-Gindely-Preis (2005)
 • Jazykové znalosti: němčina, angličtina, ruština

 

Vedené kvalifikační práce

Disertační práce

 

Rigorózní práce

 

Diplomové práce

 

 Bakalářské práce

Tvůrčí činnost

Publikační činnost

 1. Odborné monografie
 • Grulich, Josef, Migrační strategie. Město, předměstí a vesnice na panství České Budějovice ve druhé polovině 18. století, České Budějovice 2018 (=Monographia historica 17), 288 s.
 • Grulich, Josef, Migrace městského a vesnického obyvatelstva. Farnost České Budějovice 1750-1824, České Budějovice 2013 (=Monographia historica 13), 392 s.
 • Grulich, Josef, Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16. až 18. století, České Budějovice 2008 (=Monographia historica 10), 475 s.

 

 1. Kapitoly v odborných monografiích
 • Grulich, Josef, Between the Abolition of Serfdom and Servitude: The Control of Serfdom and Servitude: The Control of the Mobility and Migration of the Rural Population Conducted by Manorial Officers on Behalf of the Habsburg Monarchy and Its army (South Bohemia–Třeboň Estate during the Napolenic Wars), in: Katja Tikka – Lauri Uusitalo – Mateusz Wyzga (edd.), Managing Mobility in Early Modern Europe and its Empires. Invited, Banished, Tolerated, Palgrave Macmillan – Springer Nature Switzerland, Cham 2023, s. 185–204.
 • Grulich, Josef - Černý, Václav, Nejen víru šířiti, ale i svět poznávati". Rodinný původ českých a moravských jezuitských misionářů, in: Kateřina Bobková-Valentová - Jiří M. Havlík - Zdeněk Hojda (edd.), Amicitiae vinculum potens et praevalidum. Vějíř pohledů do náboženského a kulturního života barokní společnosti k poctě Ivany Čornejové a Marie-Elizabeth Ducreux, Praha 2022, s. 261-280.
 • Grulich, Josef, Migrace poddaného obyvatelstva, in: Václav Bůžek (ed.), Dílo Josefa Petráně a současná historická věda. Pocta Jihočeské univerzity českému historikovi, Praha 2020, s. 40–47.
 • Grulich, Josef, Poddanská argumentace ve světle zhostní agendy (České Budějovice 1750-1787), in: Josef Hrdlička – Pavel Král – Rostislav Smíšek (edd.), Symbolické jednání v kultuře raného novověku. Věnováno Václavu Bůžkovi k jeho životnímu jubileu, Praha 2019, s. 153–166.
 • Grulich, Josef – Zeitlhofer, Hermann, Migration of the South Bohemia Population Before and After the Thirty Years War, in: James R. Palmitessa (ed.), Between Lipany and White Mountain. Essays in Late Medieval and Early Modern Bohemian History in Modern Czech Scholarship, Leiden-Boston 2014, s. 269–299.
 • Grulich, Josef – Dibelka, Jaroslav, Venkov, in: Václav Bůžek a kolektiv, Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010, s. 140–156.
 • Grulich, Josef – Dibelka, Jaroslav, Venkov, in: Václav Bůžek a kolektiv, Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010, s. 402–456.
 • Grulich, Josef – Dibelka, Jaroslav, Venkovská společnost v poli vnitřních konfliktů, in: Václav Bůžek a kolektiv, Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010, s. 558–583.
 • Grulich, Josef – Dibelka, Jaroslav, Venkov na křižovatce konfliktů ve společnosti raného novověku, in: Václav Bůžek a kolektiv, Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010, s. 660–675.
 • Grulich, Josef, Heiratsstrategien der Dorfbevölkerung. Die Herrschaft Třeboň/Wittingau 1792-1836, in: Inken Schmidt-Voges (ed.), Ehe – Haus – Familie. Soziale Institutionen im Wandel 1750-1850, Köln-Weimar-Wien 2010, s. 143–178.
 • Grulich, Josef – Teibenbacher, Peter, Vom demografischen Übergang zum demografischen Wandel. Die demografische Entwicklung in Österreich und Tschechien von 1918 bis heute, in: Stefan Karner - Michal Stehlik (edd.), Österreich.Tschechien. geteilt-getrennt-vereint, Schallaburg 2009 (= Katalog der Niederösterreichischen Landesausstellung 2009), s. 164–169.
 • Grulich, Josef – Teibenbacher, Peter, Od demografického přechodu k demografické proměně. Demografický vývoj v Rakousku a České republice v letech 1918 až 2008, in: Stefan Karner - Michal Stehlík (edd.), Česko. Rakousko. Rozděleni - odloučeni – spojeni, Schallaburg-Jihlava 2009 (= Katalog Dolnorakouské zemské výstavy 2009), s. 164–168.
 • Grulich, Josef, Venkovan, in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Člověk českého raného novověku, Praha 2007, s. 166–189.
 • Grulich, Josef – Pletzer, Karel, Epidemie, in: Jiří Kopáček (ed.), Encyklopedie Českých Budějovic, České Budějovice 20062, s. 123–124.
 • Grulich, Josef – Honner, Jan, Obyvatelstvo, in: Jiří Kopáček (ed.), Encyklopedie Českých Budějovic, České Budějovice 20062, s. 358–369.
 • Grulich, Josef – Krejča, František – Pletzer, Karel – Vondra, Václav, Řemesla a živnosti, in: Jiří Kopáček (ed.), Encyklopedie Českých Budějovic, České Budějovice 20062, s. 482–484.
 • Grulich, Josef, Besitztransfer und reginale Mobilität der untertänigen Bevölkerung (Südböhmen 16.-18. Jahrhundert), in: Markus Cerman – Robert Luft (edd.), Untertanen, Herrschaft und Staat in Böhmen und im „Alten Reich“. Sozialgeschichtliche Studien zur Frühen Neuzeit, München 2005 (= Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 99), s. 127–151.
 • Grulich, Josef, Die Herrschaft Chýnov, in: Markus Cerman – Hermann Zeitlhofer (edd.), Soziale Strukturen in Böhmen. Ein regionaler Vergleich von Wirtschaft und Gesellschaft in Gutsherrschaften, 16.-19. Jahrhundert, Wien-München 2002 (= Sozial- und Wirtschaftshistorische Studien 28), s. 88–100.
 • Grulich, Josef, Lebensläufe von Untertanen in Südböhmen, in: Markus Cerman – Hermann Zeitlhofer (edd.), Soziale Strukturen in Böhmen. Ein regionaler Vergleich von Wirtschaft und Gesellschaft in Gutsherrschaften, 16.-19. Jahrhundert, Wien-München 2002 (= Sozial- und Wirtschaftshistorische Studien 28), s. 192–205.
 • Grulich, Josef – Bůžek, Václav, Borovany, in: Joachim Bahlcke – Winfried Eberhard – Miloslav Polívka (edd.), Lexikon historických míst Čech, Moravy a Slezska, Praha 2001, s. 27.
 • Grulich, Josef – Bůžek, Václav, Boršov nad Vltavou, in: Joachim Bahlcke – Winfried Eberhard – Miloslav Polívka (edd.), Lexikon historických míst Čech, Moravy a Slezska, Praha 2001, s. 28.
 • Grulich, Josef – Bůžek, Václav, Čimelice, in: Joachim Bahlcke – Winfried Eberhard – Miloslav Polívka (edd.), Lexikon historických míst Čech, Moravy a Slezska, Praha 2001, s. 87–88.
 • Grulich, Josef – Bůžek, Václav, Doudleby, in: Joachim Bahlcke – Winfried Eberhard – Miloslav Polívka (edd.), Lexikon historických míst Čech, Moravy a Slezska, Praha 2001, s. 103–104.
 • Grulich, Josef – Bůžek, Václav, Milevsko, in: Joachim Bahlcke – Winfried Eberhard – Miloslav Polívka (edd.), Lexikon historických míst Čech, Moravy a Slezska, Praha 2001, s. 335–336.
 • Grulich, Josef – Bůžek, Václav, Orlík, in: Joachim Bahlcke – Winfried Eberhard – Miloslav Polívka (edd.), Lexikon historických míst Čech, Moravy a Slezska, Praha 2001, s. 394–395.
 • Grulich, Josef – Bůžek, Václav, Písek, in: Joachim Bahlcke – Winfried Eberhard – Miloslav Polívka (edd.), Lexikon historických míst Čech, Moravy a Slezska, Praha 2001, s. 415–416.
 • Grulich, Josef – Bůžek, Václav, Protivín, in: Joachim Bahlcke – Winfried Eberhard – Miloslav Polívka (edd.), Lexikon historických míst Čech, Moravy a Slezska, Praha 2001, s. 462.
 • Grulich, Josef – Bůžek, Václav, Trhové Sviny, in: Joachim Bahlcke – Winfried Eberhard – Miloslav Polívka (edd.), Lexikon historických míst Čech, Moravy a Slezska, Praha 2001, s. 560.
 • Grulich, Josef – Bůžek, Václav, Týn nad Vltavou, in: Joachim Bahlcke – Winfried Eberhard – Miloslav Polívka (edd.), Lexikon historických míst Čech, Moravy a Slezska, Praha 2001, s. 572–573.
 • Grulich, Josef – Bůžek, Václav, Zvíkov, in: Joachim Bahlcke – Winfried Eberhard – Miloslav Polívka (edd.), Lexikon historických míst Čech, Moravy a Slezska, Praha 2001, s. 641-642.
 • Grulich, Josef – Bůžek, Václav, Žumberk, in: Joachim Bahlcke – Winfried Eberhard – Miloslav Polívka (edd.), Lexikon historických míst Čech, Moravy a Slezska, Praha 2001, s. 660-661.
 • Grulich, Josef – Honner, Jan, Obyvatelstvo, in: Jiří Kopáček (ed.), Encyklopedie Českých Budějovic, České Budějovice 1998, s. 320-331.
 • Grulich, Josef – Krejča, František – Pletzer, Karel – Vondra, Václav, Řemesla a živnosti, in: Jiří Kopáček (ed.), Encyklopedie Českých Budějovic, České Budějovice 1998, s. 433–435.
 • Grulich, Josef – Bůžek, Václav, Čimelitz, in: Joachim Bahlcke – Winfried Eberhard – Miloslav Polívka (edd.), Handbuch der historischen Stätten - Böhmen und Mähren, Stuttgart 1998, s. 102.
 • Grulich, Josef – Bůžek, Václav, Forbes, in: Joachim Bahlcke – Winfried Eberhard – Miloslav Polívka (edd.), Handbuch der historischen Stätten - Böhmen und Mähren, Stuttgart 1998, s. 142.
 • Grulich, Josef – Bůžek, Václav, Klingenberg, in: Joachim Bahlcke – Winfried Eberhard – Miloslav Polívka (edd.), Handbuch der historischen Stätten - Böhmen und Mähren, Stuttgart 1998, s. 265–266.
 • Grulich, Josef – Bůžek, Václav, Mirowitz, in: Joachim Bahlcke – Winfried Eberhard – Miloslav Polívka (edd.), Handbuch der historischen Stätten - Böhmen und Mähren, Stuttgart 1998, s. 376.
 • Grulich, Josef – Bůžek, Václav, Moldauthein, in: Joachim Bahlcke – Winfried Eberhard – Miloslav Polívka (edd.), Handbuch der historischen Stätten - Böhmen und Mähren, Stuttgart 1998, s. 379.
 • Grulich, Josef – Bůžek, Václav, Mühlhausen, in: Joachim Bahlcke – Winfried Eberhard – Miloslav Polívka (edd.), Handbuch der historischen Stätten - Böhmen und Mähren, Stuttgart 1998, s. 381–382.
 • Grulich, Josef – Bůžek, Václav, Payerschau, in: Joachim Bahlcke – Winfried Eberhard – Miloslav Polívka (edd.), Handbuch der historischen Stätten - Böhmen und Mähren, Stuttgart 1998, s. 440.
 • Grulich, Josef – Bůžek, Václav, Pisek, in: Joachim Bahlcke – Winfried Eberhard – Miloslav Polívka (edd.), Handbuch der historischen Stätten - Böhmen und Mähren, Stuttgart 1998, s. 452–453.
 • Grulich, Josef – Bůžek, Václav, Protiwin, in: Joachim Bahlcke – Winfried Eberhard – Miloslav Polívka (edd.), Handbuch der historischen Stätten - Böhmen und Mähren, Stuttgart 1998, s. 502.
 • Grulich, Josef – Bůžek, Václav, Schweinitz, in: Joachim Bahlcke – Winfried Eberhard – Miloslav Polívka (edd.), Handbuch der historischen Stätten - Böhmen und Mähren, Stuttgart 1998, s. 561–562.
 • Grulich, Josef – Bůžek, Václav, Sonnberg, in: Joachim Bahlcke – Winfried Eberhard – Miloslav Polívka (edd.), Handbuch der historischen Stätten - Böhmen und Mähren, Stuttgart 1998, s. 577.
 • Grulich, Josef – Bůžek, Václav, Teindles, in: Joachim Bahlcke – Winfried Eberhard – Miloslav Polívka (edd.), Handbuch der historischen Stätten - Böhmen und Mähren, Stuttgart 1998, s. 600.
 • Grulich, Josef – Bůžek, Václav, Worlik, in: Joachim Bahlcke – Winfried Eberhard – Miloslav Polívka (edd.), Handbuch der historischen Stätten - Böhmen und Mähren, Stuttgart 1998, s. 671–672.
 • Grulich, Josef – Bůžek, Václav – Novotný, Miroslav, Grenze in der Frühen Neuzeit. Kristallisationsraum einer länderübergreifenden Politik und Kultur des Adels und des Bürgertums, in: Andrea Komlosy – Václav Bůžek – František Svátek (edd.), Kulturen an der Grenze: Waldviertel, Weinviertel, Südböhmen, Südmähren, Wien 1995, s. 51–58.
 • Grulich, Josef – Bůžek, Václav – Novotný, Miroslav, Život na česko-moravsko-rakouské hranici v raném novověku. Regionální rovina středoevropské integrace v politice a kultuře, in: Andrea Komlosyová – Václav Bůžek – František Svátek (edd.), Kultury na hranici: Jižní Čechy – Jižní Morava – Waldviertel – Weinviertel, Wien 1995, s. 47–54.
 • Grulich, Josef – Bůžek Václav, Das wirtschaftliche Bild der böhmisch-österreichischen Grenze in der frühen Neuzeit, in: Thomas Winkelbauer (ed.), Kontakte und Konflikte. Böhmen, Mähren und Österreich – Aspekte eines Jahrtausends gemeinsamer Geschichte, Horn-Waidhofen an der Thaya 1993, s. 147–153.

 

 

 1. Články v odborných periodikách

 

 1. 1. Články v zahraničních odborných časopisech
 • Grulich, Josef, Peasant Mobility and Migration Strategies in Early Modern South Bohemia, Journal of Migration History 8, 2022, s. 241–266.
 • Grulich, Josef – Skořepová, Markéta, "Zu Fuß oder zu Wagen." Arbeits- und Ehemigrationen an den Grenzen Südböhmens und Oberösterreichs vom 17. bis zum 19. Jahrhundert, Mitteilungen des Oberösterreichischen Landesarchivs 25, 2018, s. 169–196.
 • Grulich, Josef, Südböhmen und das obere Waldviertel unter habsburgischer Herrschaft (1526 – 1918), Das Waldviertel. Zeitschrift für Heimat- und Regionalkunde des Waldviertels und der Wachau 49, 2000, s. 112–127.

 

 1. 2. Články v domácích recenzovaných odborných časopisech
 • Grulich, Josef - Černý, Václav, Venkované a služba v armádě na přelomu 18. a 19. století. Panství Protivín a Třeboň, 1775–1830, Historická demografie 46, 2022, s. 1–45.
 • Kurosu, Satomi – Grulich, Josef, Japonská historická demografie a výzkumy rodiny v předmoderní době. Věnováno památce jejího zakladatele Akira Hayami (22.10.1929-4.12.2019), Historická demografie 44, 2019, s. 217–249.
 • Skořepová, Markéta – Grulich, Josef, Palingamní sňatky na území českobudějovické diecéze ve srovnávací perspektivě. Farnosti České Budějovice a Nový Rychnov, 1786-1825, Historická demografie 41, 2017, s. 151–171.
 • Grulich, Josef – Skořepová, Markéta, Rodinná kontinuita a venkovské hospodářství. Držba poddanských usedlostí v 17. až 19. století, Český časopis historický 113, 2015, s. 50–75.
 • Grulich, Josef – Skořepová, Markéta, Cesta z Pelhřimova do Benátek a zpět za 941 dní. Vandr Václava Pokorného v letech 1827–1829, Historická demografie 37, 2013, s. 169–193.
 • Grulich, Josef, Migrační teorie, integrační procesy a evropské dějiny migrací, Český časopis historický 111, 2013, s. 378–406.
 • Grulich, Josef, Rural society in Bohemia – The estate of Chýnov and South Bohemia. The factors influencing property transfers in the seventeenth and eighteenth centurie, Historica. Historical Science in the Czech Republic – Series Nova 13, 2008, s. 75–107.
 • Grulich, Josef, Demografický vývoj jižních Čech, Demografie 49, 2007, s. 254.
 • Grulich, Josef, Sňatkové migrace na jihu Čech (1750-1824), in: Eduard Maur -  Josef Grulich (edd.), Dějiny migrací v českých zemích v novověku, Praha 2006 (= Historická demografie 30 – Suplement), s. 19–72.
 • Grulich, Josef, Historická demografie a dějiny rodiny v Evropě a v České republice po roce 1950, Historická demografie 26, 2002, s. 123–146.
 • Grulich, Josef, Zkoumání „maličkostí“ (Okolnosti vzniku a významu mikrohistorie), Český časopis historický 99, 2001, s. 519–547.
 • Grulich, Josef, „Slavnostní okamžiky“ – svatební a křestní obřad v období raného novověku (Závěry tridentského koncilu a pražské synody ve světle jihočeských matričních zápisů z 2. poloviny 17. století, Historická demografie 24, 2000, s. 49–82.
 • Grulich, Josef – Zeitlhofer, Hermann, Struktura jihočeských venkovských a městských domácností v 16. a 17. století (Příspěvek k dějinám sociální každodennosti poddaných v období raného novověku), Historická demografie 23, 1999, s. 31–84.
 • Grulich, Josef – Zeitlhofer, Hermann, Migrace jihočeského obyvatelstva v období před třicetiletou válkou a po jejím ukončení, Historická demografie 22, 1998, s. 79–105.
 • Grulich, Josef – Zeitlhofer, Hermann, Lebensformen und soziale Muster in Südböhmen im 16. und 17. Jahrhundert, Jihočeský sborník historický 66-67, 1997-1998, s. 26–50.
 • Grulich, Josef, Zu den ausgewählten Aspekten des Familien- und Lebenszyklus (Ein Beitrag zur Geschichte des südböhmischen Landes im 17. und 18. Jahrhundert am Beispiel der Herrschaft Chejnow), Historická demografie 20, 1996, s. 9–56.
 • Grulich, Josef, Poddanská nemovitost a dědické právo na Táborsku. Vřesecká rychta v letech 1625-1825, Jihočeský sborník historický 65, 1996, s. 34–42.
 • Grulich, Josef, Hospodáři na Chýnovsku v druhé polovině 17. století, Jihočeský sborník historický 63, 1994, s. 44–54.
 • Grulich, Josef, Sto let železnice Veselí nad Lužnicí – Jihlava, Jihočeský sborník historický 57, 1988, s. 75–82.

 

 1. 3. Články v ostatních odborných časopisech
 • Grulich, Josef, Možnosti studia migrací a mobility venkovského obyvatelstva, Východočeské listy historické 32, 2014, s. 123–137.
 • Grulich, Josef, Migrace na jihu Čech během 16.-18. století, Forum Statisticum Slovacum 3, 2007, s. 105–108.

 

 1. Články ve sbornících
 • Grulich, Josef, Demografický vývoj jižních Čech v 17. a 18. století, in: Tomáš Kučera – Vladimír Polášek (edd.), Regionální demografie – Olomouc, 23. a 24. května 2007. Sborník příspěvků XXXVII. výroční (květnové) demografické konference České demografické společnosti, Olomouc 2007, s. 16–30.
 • Grulich, Josef, Motivace migrací a mobility venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 17. až 18. století, in: Václav Bůžek – Jaroslav Dibelka (edd.), Člověk a sociální skupina ve společnosti raného novověku, České Budějovice 2007 (= Opera historica 12), s. 255–290.
 • Grulich, Josef, Selský grunt a jeho obyvatelé mezi normou a skutečností. Sonda do českých poddanských poměrů v 17. a 18. století, in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-1740), České Budějovice 2006 (= Opera historica 11), s. 555–568.
 • Grulich, Josef, Migrace českobudějovického obyvatelstva ve světle propouštěcích listů (1756-1770), in: Milan Myška – Nina Pavelčíková – Ludmila Nesládková – Jana Grollová (edd.), Historiae historica. Profesoru Lumíru Dokoupilovi k sedmdesátinám, Ostrava 2005 (=Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity – Universitas Ostraviensis Acta Facultatis Philosophicae 219), s. 55–72.
 • Grulich, Josef, Okolnosti změn vlastnických poměrů v poddanském prostředí (Situace na jihočeském panství Chýnov v rozmezí let 1625–1795), in: Marie Koldinská – Alice Velková (edd.), Historik zapomenutých dějin. Sborník příspěvků věnovaných prof. dr. Eduardu Maurovi, Praha 2003, s. 108–128.
 • Grulich, Josef, Venkovská žena v období raného novověku (16.-18. století), in: Vladimír Goněc – Jean Monnet Chair (edd.), Česko-slovenská historická ročenka 2001, s. 223–235.
 • Grulich, Josef, Převody poddanských nemovitostí a migrace obyvatelstva na jihu Čech. Situace na Chýnovsku v druhé polovině 17. a 18. století, in: Jana Machačová – Jiří Matějček (edd.), Studie k sociálním dějinám 6, 2001, s. 117–136.
 • Grulich, Josef, Das ländliche Ausgedinge in der Frühen Neuzeit. Ein Beitrag zur Problematik der Wahrnehmung sozialer Kategorien im 17. und 18. Jahrhundert, in: Václav Bůžek – Dana Štefanová (edd.), Menschen – Handlungen – Strukturen. Historisch – anthropologische Zugangsweisen in den Geschichtswissenschaften, České Budějovice 2001 (= Opera historica 9), s. 343–369.
 • Grulich, Josef, Obyvatelstvo chýnovského panství po třicetileté válce, Opera historica 4, 1995, s. 125–143.

 

 1. Popularizace vědy

 

 1. 1. Popularizační texty
 • Grulich, Josef, Rodinné, osobní a profesní strategie uplatňované v průběhu tovaryšských cest koželuha Václava Pokorného (1827-1829) a dřevosoustružníka Aloise Beera (1849-1852, 1852-1856), Kuděj 23, 2022, č. 2, s. 6-29.
 • Grulich, Josef, „Milostivý císař“ v očích venkovské společnosti, Historický obzor 17, 2006, s. 173–181.
 • Grulich, Josef, Dědická praxe na jihu Čech v 17. a 18. století, Historický obzor 15, 2004, s. 36–45.
 • Grulich, Josef – Klášterská-Velková, Alice, „Týkaje se mé mohovitosti, usmyslel jsem sobě ustanovit…“, Dějiny a současnost 20, 1998, s. 12–15.
 • Grulich, Josef, Obraz manželství a rodiny v díle J. A. Komenského a B. Bolzana, Historický obzor 9, 1998, s. 169–172.

 

 1. 2. Popularizační televizní pořady

 

 1. Redakční činnost
 • Grulich, Josef – Maur, Eduard (edd.), Dějiny migrací v českých zemích v novověku, Praha 2006 (= Historická demografie 30 – Suplement).

 

 

Aktuální rozvrhInformace

Diplomový seminář k hospodářským

a sociálním dějinám 17. až 20. století II.

 

Letní semestr 2024

 

Organizují:

Prof. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.

PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.

 

 

Diplomový seminář II. (letní semestr)

 

 1. Úvodní seminář

Shrnutí zpracovávaných témat a zadaných bakalářských a diplomových prací

 

 1. Formální pravidla pro zpracování kvalifikačních prací

Připomenutí: etika vědecké práce, strukturování odborného textu, nutný vědecký aparát a formální zpracování kvalifikační práce

 

 1. Topografie, geografie, mapa jako pramen

 

 1. Modernizační teorie a možnosti jejich uplatnění v sociálních a hospodářských dějinách; protindustrializace, industrializace

 

 1. Literární prameny a jejich uplatnění při studiu sociálních dějin

 

 1. Ego dokumenty v prostředí nižších společenských vrstev a možnosti jejich využití

 

 1. Lidová kultura a možnosti jejího studia, etnografická/antropologická inspirace

 

 1. Prameny hmotné kultury a obrazové prameny; předměty denní potřeby, umělecké dílo, fotografie, reklama

 

 1. Gender history v souvislostech sociálních a hospodářských dějin

 

 1. Prezentace studentů – bakalářské a diplomové práce před dokončením (6. 5.)

 

 

Podmínky udělení zápočtů:

 

 1. Aktivní účast v semináři
 2. Prezentace vlastního výzkumu
 3. Příprava bakalářské, magisterské nebo seminární práce

 

Semináře jsou strukturovány tak, aby vedly k prohlubování vědomostí šířeji souvisejících s badatelskými tématy jednotlivých studentů a nabytí dovedností potřebných pro vytvoření kvalifikační práce / odborného textu. Předpokladem je aktivní přístup studentů k vlastnímu výzkumu a jejich zájem o zkoumání svého tématu z různých úhlů pohledu.

Literatura:

 

Beranová, M. – Kubačák, A.:  Dějiny zemědělství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 2010.

Burke, P.: Lidová kultura v raně novověké Evropě, Praha 2005.

Burke P. (ed.), New Perspektives on Historical Writing, Cambridge 1992.

Cibulka a kol., Čas změny. Moravský a slezský venkov od zrušení poddanství po Velkou válku, Praha – Ostrava 2021.

Eco, U., Jak napsat diplomovou práci, Praha 1997.

Grulich, J.: Migrace městského a vesnického obyvatelstva. Farnost České Budějovice 1750 – 1824, České Budějovice 2013.

Holubová, M.: Jednolisty. Kramářské tisky. Knížky lidového čtení. Výběrová bibliografie, Praha 2007.

Horská, P. – Maur, E. – Musil J.: Zrod velkoměsta: Urbanizace českých zemí a Evropa, Praha 2002.

Kolektiv autorů: Biedermeier: Umění a kultura v českých zemích 1814–1848, Praha 2008.

Kolektiv autorů: Velké dějiny zemí Koruny české – Lidová kultura, Praha 2014.

Krofta, K., Dějiny selského stavu, Praha 1949.

Maur, E., Země – paměť – lidé, Praha 2017.

Mitterauer,M.: Historisch-anthropologische Familienforschung. Fragestellung und Zugangsweisen, Wien-Köln 1990.

Moring, B. (ed.), Female Economic Strategies in the Modern World, London 2012.

Petráň, J.: Dějiny českého venkova v příběhu Ouběnic, Praha 2011.

Petráň, J.: Poddaný lid v Čechách na prahu třicetileté války, Praha 1964.

Skořepová, M.: Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov (1785-1855), České Budějovice 2016.

Kubů, E. – Šouša, J. – Zářický, A., Český a německý sedlák v zrcadle krásné literatury 1848-1948, Praha 2014.

Vavák, F. J.: Paměti Františka J. Vaváka souseda a rychtáře milčického z let 1770–1816, I-VII. Praha 2009.

Velková, A.: Krutá vrchnost, ubozí poddaní? Proměny venkovské rodiny a společnosti v 18. a první polo­vině 19. století na příkladu západočeského panství Šťáhlavy, Praha 2009.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dějiny každodenní kultury 19. století II

 

Letní semestr 2024

 

 

Přednášející: prof. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.

 

Základní tematické okruhy:

 

 1. Společenský život – salony a spolky
 2. Volnočasové aktivity – četba a sport
 3. Lidé na okraji společnosti
 4. Židé a Cikáni
 5. Prostituce
 6. Kriminalita
 7. Čistota – osobní a komunální hygiena, ideál krásy, péče o tělo.
 8. Trhy, krámy, obchody, nákupy a stravování
 9. Závěrečný seminář

 

Podmínky udělení zápočtu:

Zápočtový pohovor na základě četby (4 knihy nad 100 stran)

 

Požadavky ke zkoušce:

Znalosti učiva probraného v přednáškách a seminářích (ZS a LS)

 

Vydané prameny:

Beneš, A., Pražský Galanthomme. Neocenitelné poučení o způsobném chování, Praha 1865.

Beer, A., Lituji, že nejsem básník, Praha 1970.

Beer, A., Alois Beer na vandru, Praha 1973.

Beer, A., Památnosti mého podomování, Hradec Králové 1978.

Bílý, F. (ed.), Korespondence a zápisky Frant. Ladislava Čelakovského I-IV,

Praha 1907-1939.

Brod, M., Život plný bojů, Praha 1966.

Cirkl, J. (ed.), Zneuznaní Edisoni, Praha 1979.

Čapková, H., Moji milí bratři (ed. E. Martin), Praha 1986.

Čelakovský, J., (ed. L. Velek), Moje zápisky 1871-1914, Praha 2004.

Čenský, F. (ed.), Z dob našeho probuzení. Sbírka přátelských některých spisovatelů

a vlastenců našich..., Praha 1875.

Černý, J. (edd.), Novostrašecká kronika Václava Preinheltera z let 1801-1834 a další

písmácké texty z přelomu 18. a 19. století v regionu. Edice vyprávěcích pramenů,

Rakovník 2008.

Červinková-Riegrová, M., Vzpomínky z mladých let dra Františka Ladislava Riegra.

Osvěta 33, 1903, s. 481-497, 575-585, 765-781.

Červinková-Riegrová, M. (edd. M. Vojáček a kol.), Zápisky I. (1880-1884), Praha 2009.

Eisenmenger, V., Paměti osobního lékaře Františka Ferdinanda: Nejtěžší roky následníka trůnu, Praha 2019.

Englund, P., Válka a naděje. Osobní příběhy z I. světové války, Brno 2014.

Firt, J., Knihy a osudy (ed. L. Veselý), Praha 1991.

Frejka, J., Outěchovice. Vyprávění o rodu dědičných svobodných myslivců Frejků

v Outěchovicích a o světě kolem nich, České Budějovice 1970.

Frič, J. J. – Zielecká, O. (edd.), Paměti babičky Kavalírové, Praha 1940.

Frič, J. V., Paměti I (ed. K. Cvejn), Praha 1957.

Guth-Jarkovský, J. S., Paměti I-III, Praha 1929.

Guth-Jarkovský, J. S., Společenský katechismus I-III, Praha 1914.

Hančová, B., Palacký v domácnosti, in: Památník na oslavu stých narozenin Fr. Palackého,

Praha 1898, s. 130-136.

Havel, V. M., Mé vzpomínky, Praha 1993.

Heller, S., Z minulé doby našeho života národního, kulturního a politického I-V,

Praha 1916-1923.

Hellmuth-Brauner, V., Paměti rodu, Praha 2000.

Herrmann, I., Před padesáti lety I-IV, Praha 1926-1938.

Hoffmeister, A. (ed.), Kavárna Union. Sborník vzpomínek pamětníků, Praha 1953.

Holeček, J., Pero. Román-paměti (výbor), Praha 1976.

Kramář, K., Paměti (ed. K. Hoch), Praha b.d.

Kratochvíl, M. V., Čechy krásné, Čechy mé. O dvou podřipských rodech, Praha 1981.

Lauermannová-Mikschová, A., Lidé minulých dob. Kniha lidských a básnických osudů

(ed. M. Rutte), Praha 1941.

Mácha, K. H., Literární zápisníky, deníky, dopisy (ed. M. Pohorský), Praha 1972.

Masaryková, A., Dětství a mládí. Vzpomínky a myšlenky, Praha 1994.

Metelka, V., Ze života zapadlého vlastence (ed. J. Jech), Praha 1982.

Němcová, B., Listy I-IV (ed. M. Novotný), Praha 1951-1962.

Nováček, V. J. (ed.), Františka Palackého korespondence a zápisky I-III, Praha 1898-1911.

Novotný, M. (ed.), Život Boženy Němcové I-VI, Praha 1959.

Palacký, F., Popis Království českého čili Podrobné poznamenání všech dosavadních krajův,

panství, statkův, měst, městeček a vesnic, někdejších hradův a tvrzí, též samot

a zpustlých osad, Praha 1848.

Pechová-Krásnohorská, E., Co přinesla léta I-II, Praha 1928.

Pechová-Krásnohorská, E., Z mého mládí. Vzpomínky životopisné I-III, Praha 1920.

Pichl, J. B., Vlastenecké vzpomínky (ed. M. Hýsek), Praha 1936.

Podlipská, S. (ed.), Paměti a korespondence Bohuslavy Rajské z let 1839-1844, Praha 1872.

Pokorná-Purkyňová, R., Život tří generací. Vzpomínky na velké Purkyně. Listy a články

Karla Purkyně, Praha 1944.

Quis, L., Kniha vzpomínek I-II, Praha 1902.

Rada, F., Když se psalo c. k. Ze života Českých Budějovic na počátku století,

České Budějovice 1966.

Rada, F., Když se psalo T. G. M. České Budějovice v prvním desetiletí republiky,

České Budějovice 1992.

Raková, S. – Lequesne, Ch. (edd.), Jakou Evropu ohlašovala bitva u Slavkova? Praha 2006.

Rettigová, M. D., Domácí kuchařka (ed. F. Wünschová), Praha 1986.

Rettigová, M. D., Mladá hospodyňka v domácnosti, jak sobě počínati má,

aby své i manželovy spokojenosti došla, Praha 1940.

Sealsfield, Ch., Rakousko, jaké je, Praha 1992.

Secká, M., Jen Náprstková, prosím…: Neobyčejný život v dobových pramenech, Praha 2016.

Sedlák, J., Z lavice za katedru, Praha 1960.

Skořepová, M., Kramářské písně ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov, Pelhřimov 2016.

Schůtová, J a kol., Manželka, matka, tchyně: dochované památky a korespondence Kateřiny

Fügnerové, Praha 2018.

Stašek A., Vzpomínky, Praha 1925.

Stloukal, K. (ed.), Františka Palackého rodinné listy dceři Marii a zeti F. L. Riegrovi,

Praha 1930.

Stloukal, K. (ed.), Milostné dopisy F. L. Riegra a Marie Palacké, Praha 1932.

Strettiová, M., O starých časech a dobrých lidech, Praha 1940.

Světlá, K., Z literárního soukromí, Praha 1959.

Šubert, F. A. (ed.), Čechy I-XIV, Praha 1883-1908.

Šusta, J., Léta dětství a jinošství. Vzpomínky I, Praha 1947.

Tomek, V. V., Paměti z mého života I-II, Praha 1904.

Trachtová, M., Domácí hospodářství, Praha 1909.

Tyršová, R. – Jindřich Fügner. Paměti a vzpomínky na mého otce I-II, Praha 1927.

Velde, T. H. van de, Dokonalé manželství. Studie o jeho fysiologii a technice,

Moravská Ostrava 1933.

Vondráček, V., Lékař vzpomíná (1895-1920); Lékař dále vzpomíná (1920-1938);

Konec vzpomínání (1938-1945), Praha 1976-1978.

Vrchlická, E., Dětství a mládí s Vrchlickým, Praha 1988.

Wels, Š., U Bernátů, Praha 1993.

Zweig, S., Svět včerejška, Praha 1994.

Žižka L. K., Praha před osmdesáti lety, Praha 1960.

 

Literatura:

Abramsová, L., Zrození moderní ženy. Evropa 1789-1918, Brno 2005.

Aries, P., Geschichte des Kindheit, 1978.

Aries, P., Dějiny smrti, Praha 2000.

Aries, P. – Duby, G. (edd.), Geschichte des privaten Lebens IV. Von der Revolution

zum Großen Krieg, Frankfurt am Main 1994.

Aries, Ph. – Duby, G. (edd.), Geschichte des privaten Lebens V. Vom Ersten Weltkrieg

zur Gegenwart, Frankfurt am Main 1993.

Bahenská, M., Počátky emancipace žen v Čechách. Dívčí vzdělávání a ženské spolky v Praze

v 19. století, Praha 2005.

Bahenská, M. – Musilová, D. – Heczková, L. (edd.), Iluze spásy. České feministické myšlení

 1. a 20. století, Praha 2011.

Bahenská, M. a kol., Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná. O ženské práci,

České Budějovice 2017.

Bendová, E., Pražské kavárny a jejich svět, Praha 2008.

Benešová, M., Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Praha 1984.

Beranová, M. – Kubačák, A., Dějiny zemědělství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,  

            Praha 2010.

Bláhová, K. – Petrbok, V. (edd.), Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století, Praha 2008.

Bobková, L. – Neudertová, M. (edd.), Cesty a cestování v životě společnosti,

Ústí n. Labem 1995.

Bocková, G., Ženy v evropských dějinách. Od středověku do současnosti, Praha 2007.

Bologne, J. C., Svatby. Dějiny svatebních obřadů na Západě, Praha 1997.

Cohen G. B., Němci v Praze 1861-1914, Praha 2000.

Corbin, A., Narcis a miazma. Pach a společenské představy 18. a 19. století, Praha 2004.

Corbin, A., Na stopě neznámému. Znovuzrození L. F. Pinagota, Praha 2007.

Corbin, A., Vesnice "kanibalů", Praha 2011.

Darbyshire, L., Encyklopedie sběratele. Hračky a panenky, Praha 1999.

Drápala, D., Venkovský obchod Moravy a Slezska. Socioekonomické sondy, Brno 2014.

Dyková, V. – Dörfelová, Y., Kam se v Praze chodilo za múzami. Literární salony, kavárny, hospody a stolní společnosti, Praha 2009.

Ehm, J. – Poche, E., Pražské interiéry, Praha 1973.

Efmertová, M., České země v letech 1848-1918, Praha 1998.

Fahr-Beckerová, G., Secese, Praha 2007.

Fasora, L., Dělník a měšťan. Vývoj jejich vzájemných vztahů na příkladu šesti moravských

            měst 1870-1914, Brno 2010.

Fasora L. (ed.), Svobodný občan ve svobodné obci? Občanské elity a obecní samospráva

města Brna 1851-1914, Brno 2007.

Foucault M., Dějiny šílenství, Praha 1994.

Foucault M., Dohlížet a trestat, Praha 2000.

Foucault, M., Vůle k vědění. Dějiny sexuality I, Praha 1999.

Foucault, M., Zrození kliniky, Praha 2010.

Frankl, M., „Emancipace od židů.“ Český antisemitismus na konci 19. století,

Praha-Litomyšl 2008.

Furet, F., Člověk romantismu a jeho svět, Praha 2010.

Goody, J., Proměny rodiny v evropské historii. Historicko-antropologická esej, Praha 2007.

Grulich, J., Migrace městského a vesnického obyvatelstva. Farnost České Budějovice

1750-1824, České Budějovice 2013.

Grulich, J., Migrační strategie. Město, předměstí a vesnice na panství České Budějovice

ve druhé polovině 18. století, České Budějovice 2018.

Hádek, K., Čtení o staré Praze, Praha 1940.

Hamannová, B., Rudolf. Korunní princ a rebel, Praha 1993.

Hamannová, B., Alžběta. Císařovna proti své vůli, Praha 1997.

Hanuš, J. – Fasora, L. – Malíř, J., Člověk na Moravě v 19. století, Brno 2004.

Havránek, J., Předpoklady působení české kultury v Čechách v 19. století, in: Město v české

kultuře 19. století, Praha 1983, s. 108-122.

Heere, F., Než se začalo psát 1900. V obavách ze zániku i s vírou v pokrok, Praha 1999.

Heyden-Rynschová, V., Evropské salony. Vrcholy zaniklé ženské kultury, Praha 2005.

Hlavačka, M., Jubilejní výstava 1891, Praha 1991.

Hlavačka, M., Cestování v éře dostavníku. Všední den na středoevropských cestách,

Praha 1996.

Hlavačka, M. – Bek, P. a kol., Rodinné podnikání v moderní době, Praha 2018.

Hlavačka, M. a kol., Sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781-1939.

Ideje, legislativa, instituce, Praha 2015.

Hlaváčková, L. – Svobodný, P., Pražské špitály a nemocnice, Praha 1999.

Hojda, Z. – Ottlová, M. – Prahl, R., Vetché stáří, aneb zralý věk moudrosti? Sborník

příspěvků z 28. sympozia k problematice 19. století, Praha 2009.

Hojda, Z. – Pokorný, J., Pomníky a zapomníky, Praha 1997.

Hojda, Z. – Prahl, R. (edd.), Bůh a bohové. Církve, náboženství a spiritualita v českém 19.

století. Sborník příspěvků z 22. ročníku sympozia k problematice 19. století,

Praha 2003.

Holubová, M. (ed.), Obraz ženy v kramářské produkci, Praha 2008.

Horská, P., Naše prababičky feministky, Praha 1999.

Horská, P., Sladká Francie, Praha 1996.

Horská, P. – Kučera, M. – Maur, E. – Stloukal, M., Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy,

Praha 1990.

Horská, P. – Maur, E. – Musil, J., Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa,

Praha 2002.

Hospody a pivo v české společnosti, Praha 1997.

Houdková, Z., Všední život Františka Ladislava Riegra a jeho rodiny na letním bytě v Malči

v letech 1862-1903. Opera historica 4, 1995, s. 253-263.

Hrčková, N. (ed.), Dějiny hudby V. Hudba 19. století, Praha 2011.

Hrdina, M. – Piorecká, K. – Bendová, E., Pochopit vteřinu: prožívání času v české kultuře

 1. století, Praha 2019.

Hroch, M., Na prahu národní existence. Touha a skutečnost, Praha 1999.

Hroch, P. – Lukeš, Z., Praha na prahu moderny. Velký průvodce po architektuře

            1850-1900, Praha 2017.

Hutečka, J. – Kohoutová, J. – Pavlíčková, R., Konstrukce maskulinní identity v minulosti

a současnosti, Praha 2012.

Hutečka, J., Muži proti ohni. Motivace, morálka a mužnost českých vojáků Velké války,

Praha 2016.

Janák, P., Sto let obytného domu nájemního v Praze, Praha 1933.

Janata, M. - Brix, M., Velkoměsta v 19. a 20. století - křižovatky změn: urbanistické

            strategie v komparativní perspektivě, Zlín 2016.

Jedlička, J., České typy aneb Poptávka po našem hrdinovi, Praha 1992.

Jirát, V., Uprostřed století. Podobizny lidí devatenáctého věku, Praha 1948.

Kárníková, L., Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754-1914, Praha 1965.

Karpaš, R., Pohlednice. Historie Lístků, které zmenšily svět, Praha 2005.

Klabouch, J., Manželství a rodina v minulosti, Praha 1962.

Kladiwa, P. – Zářický, A. (edd.), Město a městská společnost v procesu modernizace

1740-1918, Ostrava 2009.

Kecanda, J., Devatenácté století slovem i obrazem. Dějiny politické a kulturní I-II,

Praha 1904.

Klímová D. (ed.), Stará dělnická Praha, Praha 1981.

Knob, S. – Rucki, S. (edd.), Problematika dělnictva v 19. a 20. století I. Bilance a výhledy

studia. Konference věnovaná 95. výročí narození Arnošta Klímy, Ostrava 2011.

Kodrová, J., Rodina Braunerova. Příspěvek ke studiu každodenního života měšťanské

společnosti Prahy ve druhé polovině 19. století. Opera historica 4, 1995, s. 267-279.

Kodym, S., Dům U Halánků. Vzpomínky na Vojtu Náprstka, Praha 1955.

Kol., Dějiny obyvatelstva českých zemí, Praha 19982.

Kol., Město v české kultuře 19. století, Praha 1983.

Kol., Oznamuje se láskám našim... aneb svatby a svatební zvyky v českých zemích v průběhu

staletí, Pardubice 2007.

Koliš, J. – Niger, M., Český sport 1862-1914, Praha 2004.

Kořalka, J., Kulturně aktivní vrstvy české maloměstské společnosti v druhé polovině 19.

století. (Na příkladu Tábora), in: Město v české kultuře 19. století, Praha 1983,

 1. 337-341.

Kovář, D., Budějovice před sto lety, České Budějovice 2000.

Kovář, D., Zmizelé České Budějovice 1-2, Praha 2006.

Kroutvor, J., Potíže s dějinami. Eseje, Praha 1990.

Křížová, M., Šlechtické interiéry 19. století, Praha 1993.

Kukla, K. L., Pražské bahno, Praha 1992.

Kybalová, L., Od empíru k druhému rokoku, Praha 2004.

Kybalová, L., Doba turnýry a secese, Praha 2006.

Ledvinka, V. – Mráz, B. – Vlnas, V., Pražské paláce. Encyklopedický ilustrovaný přehled,

Praha 1995.

Lenderová, M., A ptáš se, knížko má... Ženské deníky 19. století, Praha 2008.

Lenderová, M., Chytila patrola... aneb prostituce za Rakouska i republiky, Praha 2002.

Lenderová, M., K hříchu i k modlitbě. Žena v minulém století, Praha 20172.

Lenderová, M., Tragický bál. Život a smrt Pavlíny ze Schwarzenbergu,

Praha – Litomyšl 2004.

Lenderová, M., Zdenka Braunerová, Praha 2000.

Lenderová, M. a kol., Žena v českých zemích od středověku do 20. století, Praha 2009.

Lenderová, M. – Jiránek, T. – Doušová, H., Dějiny každodennosti „dlouhého“ 19. století I,

Pardubice 2001.

Lenderová, M. – Macková, M. – Bezecný, Z. – Jiránek, T., Dějiny každodennosti „dlouhého“

 1. století II, Pardubice 2005.

Lenderová, M. – Jiránek, T. – Macková, M., Z dějin české každodennosti. Život v 19. století.

Praha 2009.

Lenderová, M. – Halířová, M. – Jiránek, T., Vše pro dítě! Válečné dětství 1914-1918,

Praha 2015.

Lenderová, M. – Rýdl, K., Radostné dětství? Dítě v Čechách devatenáctého století,

Praha 2006.

Lenderová, M. – Tinková, D. – Hanulík, V., Tělo mezi medicínou a disciplínou. Proměny

lékařského obrazu a ideálu lidského těla a tělesnosti v dlouhém 19. století, Praha 2014.

Lněničková, J., České země v době předbřeznové 1792-1848, Praha 1999.

Lorenzová, H. – Petrasová, T. (edd.), Fenomén smrti v české kultuře 19. století, Praha 2001.

Lorenzová, H. – Petrasová, T. (edd.), Salony v české kultuře 19. století. Sborník z příspěvků

z 18. ročníku sympozia k problematice 19. století, Praha 1999.

Lunáček, J., Rakouské vojenské zdravotnictví za napoleonských válek, Olomouc 2018.

Macura, V., Český sen, Praha 1998.

Macura, V., Znamení zrodu. České obrození jako kulturní typ, Praha 1995.

Macura, V., Znamení rodu a české sny, Praha 2015.

Machačová, J. – Matějček, J., Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781-1914, Praha 2010.

Maier, K., Hospodaření a rozvoj českých měst 1850-1938, Praha 2005.

Marek, J., Česká moderní kultura, Praha 1998.

McLeod, H., Náboženství a lidé západní Evropy (1789-1989), Brno 2007.

McLeod, H., Sekularizace v západní Evropě (1848-1914), Brno 2008.

Melnikovová-Papoušková, N., Praha před sto lety, Praha 1935.

Merhoul, C. a kol., Zmizelá Praha. Starý obraz města a jeho památek zničených v druhé

polovici 19. a ve 20. století, Praha 1945.

Míka, Z., Zábava a slavnosti staré Prahy, Praha 2008.

Mlynaříková, B., Geografický horizont prostého člověka v Čechách v letech 1740-1830,

Praha 2001.

Myška, M. (ed.), Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny

 1. Století, Ostrava 2003.

Myška, M., Rytíři průmyslové revoluce: šest studií k dějinám podnikatelů v českých zemích,

Šenov u Ostravy 1997.

Myška, M. – Zářický, A. (ed.), Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku 1-2,

Ostrava 2008-2010.

Neudorflová, M. L., České ženy v 19. století, Praha 1999.

Nešpor, Z. R., Náboženství na prahu nové doby. Česká lidová zbožnost 18. a 19. století,

Ústí n. L. 2006.

Novák, P. (ed.), Dějiny hmotné kultury a každodennosti českého venkova devatenáctého

a první poloviny dvacátého století, Praha 2007.

Novotný, A., Naposledy v Praze F. L. Věka, Praha 1948.

Novotný, A., Toulky nenávratnem, Praha 1946.

Pijoan, J., Dějiny umění 8-9, Praha 1990, 2000.

Pavelková Čevelová, Z., Každodennost a manželství 19. století v Čechách pohledem soudních

akt a příruček pro katolické kněze, České Budějovice 2015.

Pešková, J. (ed.), Komunikace a izolace v české kultuře 19. století, Praha 2002.

Petrasová, T. – Michalíková, P. (edd.), Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století. Sborník

příspěvků z 29. ročníku sympozia k problematice 19. století, Praha 2010.

Petrbok, V. (ed.), Sex a tabu v české kultuře 19. století, Praha 1999.

Pešek, J., Od aglomerace k velkoměstu. Praha a středoevropské metropole 1850-1920,

Praha 1999.

Poche, E. (ed.), Praha národního probuzení, Praha 1980.

Pokludová, A., Každodennost studentů na přelomu 19. a 20. století, in: JUDr. Václav Kounic

a jeho doba. Brno, Matice moravská 2009, s. 337-343.

Pokorná, M., Josef Němec. Neobyčejný muž neobyčejné ženy, Praha 2009.

Pokorný, J., Český svět, I., Praha 1997.

Pokorný, J., Lidová výchova na přelomu 19. a 20. století, Praha 2003.

Pražák, F., Paměti českých spisovatelů z dětství, Praha 1946.

Rak, J., Bývali Čechové, Praha 1995.

Randák, J. Kult mrtvých. Smrt a umírání v revoluci 1848, Praha 2008.

Rémond, R., Náboženství a společnost v Evropě, Praha 2003.

Rozhoň, V., Čeští cestovatelé a obraz zámoří v české společnosti, Praha 2005.

Řepa, M. (ed.), 19. století v nás. Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly, Praha 2008.

Řezníčková, K., Študáci a kantoři za starého Rakouska, Praha 2007.

Sak, R., Josef Jungmann. Život obrozence, Praha 2007.

Sak, R., „...ona nikdy nezraňuje, vždycky blaží.“ Milostný vztah Františka Ladislava Riegra

a Marie Palacké ve vzájemné korespondenci. Opera historica 4, 1995, s. 237-250.

Sak, R., Salon dvou století. Anna Lauermannová-Mikschová a její hosté, Praha 2003.

Scull, A., Šílenství a civilizace: Kulturní historie duševních chorob od bible po Freuda

a od blázince k moderní medicíně, Praha 2019.

Seibt, F. (ed.), Böhmen im 19. Jahrhundert. Vom Klassizismus zur Moderne, Berlin 1995.

Sekera, V., Obyvatelstvo českých zemí v letech 1754-1918, I-II, Praha 1978.

Sekyrková, M., K sebereflexi pracujících žen na přelomu 19. a 20. století, Historická

Demografie 34, 2010, s. 30-44.

Scheufler, P., Fotografické album Čech 1839-1914, Praha 1989.

Scheufler, P., Praha 1848-1914. Čtení nad dobovými fotografiemi, Praha 1984.

Scheufler, P., Teze k dějinám fotografie do roku 1914. Praha 2000.

Schorske, C. E., Vídeň na přelomu století, Brno 2000.

Skautské století. Dobrodružný příběh 100 let českého skautingu, Praha 2012.

Sklenář, K., Obraz vlasti. Příběh Národního muzea, Praha 2001.

Skopec, R., Dějiny fotografie v obrazech od nejstarších dob do dnešku. Praha 1963.

Skořepová, M., Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov

(1785-1855), České Budějovice 2016.

Smithová, V., Dějiny čistoty a osobní hygieny, Praha 2011.

Soukupová, B., Česká společnost před sto lety. Identita, stereotyp, mýtus, Praha 2000.

Stekl, H., Österreichs Aristokratie im Vormärz. Herrschaftsstill und Lebensformen

der Fürstenhäuser Liechtenstein und Schwarzenberg, Wien 1973.

Stekl, H. – Urbanitsch, P. – Bruckmüller, E. – Heiss, H. (edd.), Bürgertum in der

Habsburgermonarchie I-VI, Wien-Köln-Graz 1990-2000.

Stoklasová, H., Katolické přechodové rituály v českých zemích v „dlouhém“ 19. století,

Pardubice 2017.

Stoklásková, Z., Cizincem na Moravě. Zákonodárství a praxe pro cizince na Moravě

1750-1867, Brno 2007.

Stompfe, A., Devadesát let Besedy měšťanské v Praze. 1845-1936, Praha 1936.

Stráníková, J., Výchova a vzdělávání dívek na cestě k moderní občanské společnosti.

Genderové a sociální aspekty procesu socializace mládeže v období 1774–1868,

Pardubice 2013.

Svoboda, J. E. (ed.), Praha 1891-1918. Kapitoly o architektuře velkoměsta, Praha 1997.

Svobodný, P. – Hlaváčková, L., Pražské špitály a nemocnice, Praha 1999.

Svobodný, P. – Hlaváčková, L., Dějiny lékařství v českých zemích. Praha 2004.

Šafránek, J., Školy české, I-II, Praha 1918.

Šantora, R. – Nosek, V. – Janov, S. – Dostál, V., Skautské století, Praha 2012.

Šárecká-Radoňová, M., Ozářené krby. Vlastenecké rodiny české, Praha 1945.

Šárecká-Radoňová, M., Salony, Praha 1920.

Šárecká-Radoňová, M., Z kulturních dějin lidstva IV. Obrazy společenského života XIX.

století, Praha 1938.

Šedivý, I., Češi, české země a velká válka 1914-1918, Praha 2001

Šimůnková, A., Status, odpovědnost a láska: vztahy mezi mužem a ženou v české měšťanské

společnosti 19. století, ČČH 95,1997, s. 55-107.

Švaříčková-Slabáková, R., Rodinné strategie šlechty. Mensdorffové-Pouilly v 19. století,

Praha 2007.

Tinková, D., Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa, Praha 2004.

Tyllner, L. (ed.), Velké dějiny zemí Koruny české. Lidová kultura, Praha-Litomyšl 2014.

Úchalová, E., Česká móda 1780-1870. Pro salon i promenádu, Praha 1999.

Úchalová, E., Česká móda 1870-1918. Od valčíku po tango, Praha 1997.

Úchalová, E., Česká móda 1918-1938. Elegance první republiky, Praha 1996.

Úchalová, E., Pražské módní salony / Prague Fashion Houses. 1900-1948, Praha 2012.

Úlehlová-Tilschová, M., Česká strava lidová, Praha 1945.

Ulmanová, K., Cestování před sto lety aneb všude dobře, doma nejlépe, Praha 2011.

Umění a byt 1800-1850. Katalog výstavy, Praha 1941/42.

Urban, O., K některým aspektům životního stylu českého měšťanstva v polovině 19. století,

in: Město v české kultuře 19. století, Praha 1983, s. 34-42.

Urban, O., Kapitalismus a česká společnost, Praha 1978.

Velek, L., "Takový život nestojí za zlámanou grešli!" Obrázky ze života českých poslanců 19.

století, Kuděj 1, 1999, č. 2, s. 49-63.

Veselý, M. – Kaiserová, K., Pivo lepších časů, Ústí nad Labem 2007.

Vojáček, M. (ed.), Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století,

Praha 2007.

Vondráček, R., Biedermeier – Umění a kultura v českých zemích 1814-1848, Praha 20102.

Vošahlíková, P., Jak se žilo za časů Františka Josefa I., Praha 1996.

Vošahlíková, Pavla, Rákoska v dílně lidskosti. Česká škola v 19. století očima účastníků,

Praha 2016.

Vošahlíková, P., Zlaté časy české reklamy, Praha 1999.

Vošahlíková, P., Z moci úřední. Úřady a úředníci za vlády Františka Josefa I., ČČH 92, 1994,

 1. 460-476.

Vybíral, J., Století dědiců a zakladatelů, Praha 1999.

Vybíral, J., Česká architektura na prahu moderní doby. Devatenáct esejů o devatenáctém

století, Praha 2002.

Vydrová, J., Žena doby secese, Praha 1976.

Wittlich, P., Česká secese, Praha 1982.

Wittlich, P., Umění a život - doba secese, Praha 1987.

Wittlich, P. - Škrabánek, V., Praha secesní, Praha 2017.

Zatloukal, P., Architektura 19. století, Praha 2001.

Zíbrt, Č., Jak se kdy v Čechách tancovalo. Dějiny tance v Čechách, na Moravě, ve Slezsku

a na Slovensku z věků nejstarších až do nové doby se zvláštním zřetelem k dějinám

tance vůbec, Praha 1895.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1