doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.

 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 034 892
 • Místnost:
  023400011 pracovna pedagogů 011 - přízemí - FF a Rektorát´
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigovat

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Životopis

Tvůrčí činnost

 1. Odborné monografie

- Václav Vondrovský – Ondřej Chvojka (eds.) 2021: Pravěké komunity vnitřní periferie. Vývoj osídlení jižních Čech od 9. do počátku 1. tisíciletí př. Kr. České Budějovice.

- Ondřej Chvojka – Rudolf Krajíc – Heinz Gruber (eds.) 2021: Co přinesla dálnice. Archeologické výzkumy v trase dálnice D3 v jižních Čechách a S10 v Horním Rakousku. České Budějovice.

- Ondřej Chvojka – Rudolf Krajíc – Heinz Gruber (eds.) 2021: Was brachte die Autobahn. Archäologische Forschungen auf der Trasse D3 in Südböhmen und S10 in Oberösterreich. České Budějovice.

-    Ondřej Chvojka – Jan John – Petr Šída – Petr Zavřel 2018: Pravěk Blanského lesa. České Budějovice.

-    Ondřej Chvojka – Luboš Jiráň – Milan Metlička a kol. 2017: Nové české depoty doby bronzové. Hromadné nálezy kovových předmětů učiněné do roku 2013. České Budějovice – Praha – Plzeň.

-    Alexander Binsteiner – Ondřej Chvojka – Erwin M. Ruprechtsberger 2014: Zwischen Oberösterreich und Südböhmen. Steinzeit im Mühlviertel. Linzer Archäologische Forschungen 45. Linz.

-    Ondřej Chvojka – Rudolf Krajíc a kolektiv 2014: Poklady, depoty, obětiny... Jihočeské depoty od doby bronzové do novověku. České Budějovice.

-    Luboš Jiráň (ed.) 2013: The Prehistory of Bohemia 4. The Bronze Age. Praha (spoluautor).

-    Ondřej Chvojka a kolektiv 2011: Osídlení z doby bronzové v povodí říčky Smutné v jižních Čechách. Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 8. České Budějovice.

-    Ondřej Chvojka – Jan Michálek 2011: Výzkumy Josefa Ladislava Píče na mohylových pohřebištích doby bronzové a halštatské v jižních Čechách. Fontes Archaeologici Pragenses 35. Praha.

-    Petr Menšík – Petr Krištuf – Ondřej Chvojka 2010: Mohylová pohřebiště na okrese Tábor. Plzeň.

-    Ondřej Chvojka – Petr Krištuf – Ladislav Rytíř 2009: Mohylová pohřebiště na okrese Písek. 1. díl. Cíle, současný stav poznání a metoda sběru dat. Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 6. České Budějovice – Plzeň.

-    Ondřej Chvojka 2009: Jižní Čechy v mladší a pozdní době bronzové. Dissertationes Archaeologicae Brunenses/ Pragensesque 6. Brno.

-    Luboš Jiráň (ed.) 2008: Archeologie pravěkých Čech 5. Doba bronzová. Praha (spoluautor).

-    Ondřej Chvojka – Jan Michálek 2004: Sídelní areály I-IV ze střední doby bronzové u Radčic-Vodňan, okres Strakonice. Výzkumy a povrchové sběry na stavbě silnice v letech 1994-2000. Popis situací, objektů a katalog nálezů. Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 2. České Budějovice – Strakonice.

-    Ondřej Chvojka 2001: Mittleres und unteres Flussgebiet der Otava. Jung- und Spätbronzezeit in Südböhmen. Fontes Archaeologici Pragenses 25. Pragae.  

 1. Kapitoly v odborných monografiích

- Ondřej Chvojka 2021: Osídlení krajiny kolem Přídolí v pravěku a raném středověku pohledem archeologie. In: Ondrová, V. – Jílek, V. (eds.), Přídolí 1220-2020. Osm století jihočeské obce. Přídolí, 12-23.

-     Luboš Jiráň – Ondřej Chvojka – Tereza Šálková 2020: Methodological changes in and new approaches to research on the Bronze Age in Bohemia since 1990. In: Šabatová, K. – Ditrich, L. – Ditrich, O. – Harding, A. – Kiss, V. (eds.), Bringing Down the Iron Curtain. Paradigmatic change in research on the Bronze Age in Central and Eastern Europe? Oxford, 97-101.

- Ondřej Chvojka 2020: Velmoži, náčelníci, knížata... Existovaly v jihočeském pravěku elity a umíme je archeologicky zachytit? In: Bílek, P. A. – Dvořák, M. – Král, P. (eds.), Jak se dělá věda na Filozofické fakultě JU. České Budějovice, 59-70.

-    Daniel Hlásek – Ondřej Chvojka – Petr Zavřel 2016: Pravěké nálezy keramiky z nádvoří radnice. In: Čapek, L. – Militký, J. a kol., Historická radnice v Českých Budějovicích ve světle archeologických výzkumů a rozboru hmotných pramenů. Plzeň – České Budějovice, 101-120.

-    Jiří Fröhlich – Ondřej Chvojka – Jan Michálek 2015: Antonín Beneš (25. 6. 1934 – 7. 3. 2011). In: Hlásek, D. a kol., Vrcovice. Hradiště z počátku střední doby bronzové. Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 10. České Budějovice - Plzeň, 8-9.

-    Ondřej Chvojka 2015: Charakteristika osídlení jižních Čech v období Br A2 – Br A2/B1. In: Hlásek, D. a kol., Vrcovice. Hradiště z počátku střední doby bronzové. Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 10. České Budějovice - Plzeň, 240-245.

-    Daniel Hlásek – Ondřej Chvojka 2015: Přehled současných opevnění. In: Hlásek, D. a kol., Vrcovice. Hradiště z počátku střední doby bronzové. Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 10. České Budějovice - Plzeň, 245-249.

-    Ondřej Chvojka – Jiří Fröhlich 2014: Okolí Olešné v pravěku. In: Křečková, J. a kol., Olešná v průběhu dějin. Olešná, 36-37.

-    Ondřej Chvojka 2013: samostatná hesla: Bernartice, Bezdědovice 2, Bezdědovice 3, Bežerovice, Bohdalovice, Branišovice, Český Krumlov 1, Český Krumlov 2, Hradiště u Písku 2, Chvalšiny 2, Chvalšiny 3, Kájov, Kladenské Rovné, Komařice, Křemže 2, Křtětice, Kučeř, Malčice, Milenovice, Nová Ves 1, Nová Ves 2, Novosedly, Nuzice 1, Nuzice 2, Olešná 1, Olešná 2, Paseky 1, Paseky 3, Paseky 4, Písek 3, Písek 5, Přední Výtoň, Přídolí, Purkarec, Rataje, Rychnov nad Malší, Třísov, Zahrádka u Mirkovic, Zlivice. In: Smejtek, L. – Lutovský, M. – Militký, J., Encyklopedie pravěkých pokladů. Praha.

-    Jan Caletka – Ondřej Chvojka – Petr Zavřel 2010: Pravěké a raně středověké osídlení Zlivi a okolí. In: Zliv kdysi a dnes. Zliv, 5-26.

-    Ondřej Chvojka – Petr Zavřel 2003: Archeologické sbírky. In: Petráš, J. a kol.: Jihočeské muzeum. Historie a sbírky. České Budějovice, 95-104.

 

 1. Články v odborných periodikách
 2. 1. Články v zahraničních recenzovaných odborných časopisech  - Martin Kuna – Roman Křivánek – Ondřej Chvojka – Tereza Šálková 2021: A quantitative approach to magnetometer survey data: The case of the Late Bronze Age site of Březnice, Journal of Archaeological Science 126, 105298.

- Martin Kuna – Roman Křivánek – Ondřej Chvojka – Tereza Šálková 2021: The Late Bronze Age settlement site of Březnice: Magnetometer survey data, Data in Brief 36, 106793.   

- Ondřej Chvojka – Jan John 2020: Zlatá záušnice z Homol (okr. České Budějovice) jako doklad kontaktu jižních Čech s Karpatskou kotlinou ve starší době bronzové. In: Kozubová, A. – Makarová, E. – Neumann, M. (eds.), Scientia antiquitatis est tamquam alter idem. Venované Jozefovi Bátorovi k 70. narodeninám. Slovenská archeológia – Supplementum 1. Nitra, 237-246.

- Ondřej Chvojka – Petr Menšík 2020: Mohylová pohřebiště starší a střední doby bronzové v jižních Čechách. Kontinuita nebo diskontinuita využívání pohřebních areálů? In: Kozubová, A. – Makarová, E. – Neumann, M. (eds.), Scientia antiquitatis est tamquam alter idem. Venované Jozefovi Bátorovi k 70. narodeninám. Slovenská archeológia – Supplementum 1. Nitra, 247-256

- Jiří Kmošek – Yulia Kochergina – Ondřej Chvojka – Marek Fikrle 2020: Tracking Alpine copper – analysis of Late Bronze Age copper ingot hoard from South Bohemia, Archaeological and Anthropological Sciences 12/234, 1-21.

     -    Ondřej Chvojka – Martin Kuna – Roman Křivánek – Petr Menšík – Tereza Šálková 2019: Weaving looms, Intentional Demolitions, Burnt Offerings...?  Trenchlike Features of the Urnfield Period in Central Europe, Archäologisches Korrespondenzblatt 49/3, 321-340.

     -    Tereza Šálková – Ondřej Chvojka – Daniel Hlásek – Jaroslav Jiřík – Jan John – Jan Novák – Lenka Kovačiková – Jaromír Beneš 2019: Crops along the trade routes? Archaeobotany of the Bronze Age in the region of South Bohemia (Czech Republic) in context with longer distance trade and Exchange networks, Archaeological and Anthropological Sciences 11, October 2019, 5569-5590.

    -     Wayne Powell – R. Mathur – Arthur H. Bankoff – Jan John – Ondřej Chvojka – Marika Tisucká – Alexander Bulatović – Vojislav Filipović 2018: Copper isotopes as a means of determining regional metallurgical practices in European prehistory: A reply to Jansen, Journal of Archaeological Science 30, 216-221.

-    Miloslav Chytráček – Ondřej Chvojka – Markus Egg – Jan John – René Kyselý – Jan Michálek – Stephan Ritter – Petra Stránská 2015: Zu einem Fürstengrab aus der Späthallstattzeit mit zweirädrigem Wagen und Bronzegefässen bei Rovná (Kr. Strakonice) in Südböhmen. Ein Vorbericht, Archäologisches Korrespondenzblatt 45, 71-89.

 

 1. 2. Články v domácích recenzovaných časopisech

 - Ondřej Chvojka 2021: Rovinná sídliště starší a počátku střední doby bronzové na Českobudějovicku, Studia Archaeologica Brunensia 26/1, 23-47.

- Ondřej Chvojka – Petr Menšík – Jiří Beneš – Vladimír Prokop 2021: Věčné pomezí? Dynamika osídlení v povodí Židovy strouhy v jižních Čechách v období tzv. zemědělského pravěku, Archeologie ve středních Čechách 25, 15–46.

     -     Ondřej Chvojka – Jan John – Marek Parkman – Tereza Šálková 2020: Dva nové depoty doby bronzové ze střední Šumavy, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 33, 25-44.

     -     Ondřej Chvojka – Jiří Beneš – Jan John – Tereza Šálková – Erika Průchová 2020: Pohřební a sídlištní areály střední a mladší doby bronzové v okolí Březnice u Bechyně, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 33, 59-151.

     -     Ondřej Chvojka – Petr Menšík – Tereza Šálková – Martin Kuna 2019: Tkalcovská závaží nebo podstavce pod rožně? Hliněná závaží ze sídelního areálu z mladší doby bronzové u Březnice (okr. Tábor) z pohledu archeologie a archeobotaniky, Archeologické rozhledy 71, 267-308.

     -     Miloslav Chytráček – Ondřej Chvojka – Markus Egg – Jan John – Jan Michálek – Jaroslav Cícha – Jindřich Hladil – Peter Koník – Radka Kozáková Roman Křivánek – René Kyselý – Antonín Majer – Jan Novák – Jaroslav Pavelka – Michaela Rašková Zelinková – Petra Stránká – Ivo Světlík – Tereza Šálková 2019: Interdisciplinární výzkum knížecí mohyly doby halštatské v Rovné u Strakonic. Reprezentace sociální identity a symbolika uměleckého projevu elit starší doby železné, Památky archeologické 110, 59-172.

     -     Daniel Hlásek – Ondřej Chvojka 2019: The Beginning of the Bronze Age in South Bohemia, Studia Hercynia 23/2, 54-72.

     -     Ondřej Chvojka – Jan John – Petr Ouško – Jakub Štěrbík 2019: Mohylová pohřebiště z doby bronzové v povodí Němé strouhy na Českobudějovicku, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 32, 59-76.

     -     Ondřej Chvojka – Jan John – Lucie Šmahelová 2019: Dva hromadné nálezy bronzových výrobků ze střední doby bronzové od Kájova (okr. Český  Krumlov), Archeologické výzkumy v jižních Čechách 32, 77-91.

     -     Václav Vondrovský – Jiří Bumerl – Petr Šída – Michaela Ptáková – Martin Pták – Ondřej Chvojka 2018: Nové poznatky o neolitickém osídlení jižních Čech, Archeologické rozhledy 70, 147-194.

     -     Ondřej Chvojka – Petr Menšík – Petra Houfková – Tereza Šálková 2018: K depotům měděných žeber ze starší doby bronzové v sídlištním kontextu: Depot z Kučeře (okr. Písek) pohledem archeologie a archeobotaniky, Archeologické rozhledy 70, 195-238.

     -     Ondřej Chvojka – Petr Menšík – Petr Šída – Vladimír Prokop – Jiří Bumerl 2018: Nové pravěké a raně středověké nálezy na střední Lužnici.  Povrchové sběry v letech 2014-2017, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 31, 25-44.

     -     Ondřej Chvojka – Jiří Beneš – Jan John – Tereza Šálková 2018: Nové depoty doby bronzové z Bechyňska, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 31, 45-86.

     -     Jiří Havlice – Ondřej Chvojka – Daniel Kovář – Petr Zavřel 2018: Pravěké nálezy z hradu v Nových Hradech (okr. České Budějovice). Příspěvek k pravěkému osídlení Novohradských hor, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 31, 115-131.

     -     Jan Michálek – Ondřej Chvojka – Jan John – Jaroslav Jiřík – Jiří Fröhlich – Jiří Militký 2018: Nálezy kovových předmětů z doby halštatské a laténské v jižních Čechách, dokumentované v letech 2014-2017, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 31, 133-218.

     -     Ondřej Chvojka – Miloslav Chytráček – Milan Metlička – Jan Michálek 2017: Jantar střední až pozdní doby bronzové v Čechách, Památky        archeologické 108, 89-120.

     -     Miloslav Chytráček – Martin Golec – Ondřej Chvojka – Milan Metlička – Jan Michálek – Miroslava Novotná – Drahomíra Frolíková 2017: Jantar starší doby železné a průběh jantarové stezky ve střední Evropě, Památky archeologické108, 121-256.

     -     Miloslav Chytráček – Ondřej Chvojka – Jan John – Jan Michálek – Petra Stránská – Tereza Šálková 2017: Lidská oběť z pozdní doby halštatské v jižních Čechách? K interpretaci nálezů pod výšinnou lokalitou starší doby železné na Vraném vrchu u Spolí, okr. Český Krumlov, Archeologické rozhledy 69, 583-628.     

     -     Ondřej Chvojka – Jiří Fröhlich – Jan John – Jaroslav Jiřík – Vlastimil Král – Petr Menšík – Jan Michálek – Martin Pták 2017: Nové nálezy kovových  předmětů z doby bronzové, dokumentované v jižních Čechách v letech 2013-2016, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 30, 97-157.

     -     Ondřej Chvojka – Petr Menšík 2017: Možnosti identifikace elit doby bronzové v jižních Čechách na příkladu výšinných lokalit, Živá archeologie 19,16-21.

-    Ondřej Chvojka – Petr Menšík – Vladimír Prokop – Petr Šída 2016: Nové doklady pravěkého a raně středověkého osídlení na středním toku Blanice na Benešovsku, Archeologie ve středních Čechách 20/1, 91-102.

-    Jiří Bumerl – Ondřej Chvojka – Petr Menšík 2016: Pravěké nálezy z prostoru "vlkovských" pískoven u Veselí nad Lužnicí (okr. Tábor), Archeologické výzkumy v jižních Čechách 29, 7-27.

-    Markéta Šálová – Ondřej Chvojka – Petr Menšík 2016: Pravěká mohyla u Maršova (okr. Tábor). Příspěvek ke starší době bronzové na Táborsku, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 29, 87-97.

-    Ondřej Chvojka – Jan John – Daniel Hlásek – Jiří Fröhlich – Jan Michálek – Tereza Šálková 2016: Hradiště na soutoku. Nové poznatky v opevněné výšinné lokalitě Týn nad Vltavou – U sv. Anny, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 29, 99-115.

-    Jiří Fröhlich – Ondřej Chvojka – Jan John – Tereza Šálková 2016: Kovové depoty z doby bronzové v zázemí hradiště u Chřešťovic na Písecku, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 29, 117-141.

-    Jiří Fröhlich – Ondřej Chvojka 2016: Jihočeské olověné plomby na importované zboží, Archeologie západních Čech 10, 245-249.

-    Ondřej Chvojka – Petr Menšík 2016: Kovové depoty starší a počátku střední doby bronzové v jižních Čechách a možnosti jejich interpretace, Živá archeologe – REA 18, 37-42.

-    Jan Hošek – Jindřich Prach – Petr Šída – Petra Houfková – Daniel Vondrák – Lenka Lisá – Petr Pokorný – Ondřej Chvojka – Jiří Dohnal 2016: Sedimentární vývoj pozdně galciálních jezer u Veselí nad Lužnicí, Zprávy o geologických výzkumech – Geoscience Research Reports 49, 157-164.

-    Tereza Šálková – Aleš Bezděk – Helena Březinová – Kristýna Farkašová – Petra Houfková – Ondřej Chvojka – Jan John – Jiří Kmošek – Peter Koník – Lenka Kovačiková – Jan Michálek – Šárka Msallamová – Jan Novák – Jaroslav Pavelka – Hana Šuláková – Tomáš Bešta – Eva Myšková – Libor Weiter – Petr Zronek 2015: Bioarchaeological reconstruction of the funeral rite – case study based on organic material from the Hallstatt Period tumulusat the site Zahrádka (South Bohemia, Czech Republic), Památky archeologické 106, 95-135.

-    Ondřej Chvojka – Petr Menšík – Vladimír Prokop – Petr Zavřel 2015: Nové pravěké a raně středověké nálezy na střední Lužnici. Povrchové sběry v letech 2010-2014, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 28, 19-33.

-    Daniel Hlásek – Ondřej Chvojka – Zuzana Thomová – Petr Zavřel 2015: Pravěké a raně středověké nálezy z historického centra Českých Budějovic, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 28, 35-79.

-    Jiří Fröhlich – Ondřej Chvojka – Jan John 2015: Čtyři mladobronzové depoty z vysokých poloh Píseckých hor, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 28, 101-118.

-    Jan Michálek – Jiří Fröhlich – Ondřej Chvojka 2015: Halštatský depot z Třebanic u Netolic (okr. Prachatice), Archeologické výzkumy v jižních Čechách 28, 119-138.

-    Jan John – Jiří Militký – Ondřej Chvojka – Milan Vlášek 2015: Hromadný nález skordiských tetradrachem z Knína (okr. České Budějovice), Archeologické výzkumy v jižních Čechách 28, 139-150.

-    Ladislav Čapek – Ondřej Chvojka – Kateřina Kodýdková – Jaromír Beneš – Petra Houfková – Eva Myšková 2015: Středověká odpadní jímka domu čp. 7 v Krajinské ulici v Českých Budějovicích ve výsledcích rozboru artefaktů a environmentálních analýz, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 28, 227-252.

-    Martin Janovský – Ondřej Chvojka – Daniel Kovář 2015: Archeologický výzkum domu v ulici čp. 295/17 v Českých Budějovicích, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 28, 253-262.

-    Ondřej Chvojka 2015: Současný stav poznání pozdní doby bronzové v jižních Čechách, Studia Hercynia XIX/1-2, 111-121.

-    Jaromír Beneš – Adéla Pokorná – Alexandra Bernardová – Michaela Divišová – Petra Houfková – Ondřej Chvojka – Kateřina Kodýdková – Veronika Komárková – Klára Paclíková – Karel Prach – Michal Preusz – Kamila Lencová – Jan Novák – Tereza Šálková 2015: PAPAVER. Centre of Human and Plant studies of Postglacial Europeanmd Northern Africa, 2013-2015, Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences in Archaeology VI/1, 113-123.

-    Ondřej Chvojka – Petr Menšík 2014: Archeologické památky a nálezy z pravěku a raného středověku na Táborsku, Časopis Společnosti přátel starožitností 122/4, 193-210.

-    Ondřej Chvojka – Petr Menšík 2014: Nové nálezy žeber ze starší doby bronzové z jižních Čech, Studia Archaeologica Brunensia 19, 95-111.

-    Rudolf Krajíc – Ondřej Chvojka – Jaroslav Frána – Marek Fikrle – David Hradil – Janka Hradilová 2014: Depot měděných žeber ze starší doby bronzové z Bernartic (okr. Písek), Archeologické výzkumy v jižních Čechách 27, 21-50.

-    Daniel Hlásek – Ondřej Chvojka – Luboš Jiráň – Petr Menšík – Jan Brožák – Jan Čibera – Lenka Kovačiková 2014: Hradiště "Kozí vrch" u Všemyslic, okr. České Budějovice, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 27, 51-67.

-    Ondřej Chvojka – Petr Menšík – Vladimír Prokop – Jan Novák – Tereza Šálková – Jiří Fröhlich – Jan Michálek 2014: Sídliště z mladší doby bronzové ve Zhoři na Táborsku, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 27, 69-85.

-    Jiří Fröhlich – Ondřej Chvojka – Jan John – Jan Michálek – Kamila Pokorná – Tereza Šálková – Jaromír Beneš 2014: Dvě fortifikace u Brloha na Písecku, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 27, 87-112.

-    Ondřej Chvojka – Dominika Chrastová – Karel Malý 2014: Halštatské sídliště s doklady hutnění železa v Čakově (okr. České Budějovice), Archeologické výzkumy v jižních Čechách 27, 113-149.

-    Jan Michálek – Ondřej Chvojka – Jiří Fröhlich – Jan John – Jaroslav Jiřík – Martin Pták 2014: Nové nálezy kovových předmětů z doby halštatské a laténské v jižních Čechách (pokračování), Archeologické výzkumy v jižních Čechách 27, 151-180.

-    Tereza Šálková – Michal Sakastr – Martin Pták – Jan Ciglbauer – Jindřich Figura – Erik Hieke – Ondřej Chvojka – Jaroslav Jiřík – Jan John 2014: Opevněná ostrožna nad Libochovkou v katastru Vitína (okr. České Budějovice), Archeologické výzkumy v jižních Čechách 27, 217-225.

-    Ondřej Chvojka – Jan John – Martin Janovský – Jan Michálek 2013: Pravěké osídlení hradiště u Skočic (okr. Strakonice), Archeologické výzkumy v jižních Čechách 26, 25-76.

-    Ondřej Chvojka – Jiří Fröhlich 2013: Ojedinělé nálezy kovových předmětů z doby bronzové, dokumentované v jižních Čechách v letech 2010-2012, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 26, 77-112.

-    Pavel Břicháček – Ondřej Chvojka – Lenka Kovačiková – Jan Novák 2013: Objekty z mladší a pozdní doby bronzové v Bernarticích (okr. Písek), Archeologické výzkumy v jižních Čechách 26, 113-136.

-    Vlastimil Simota – Ondřej Chvojka 2013: Neolitické a eneolitické kamenné broušené artefakty z Pacovska, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 26, 249-263.

-    Ondřej Chvojka – Petr Menšík 2013: Nález bronzové jehlice a náramku od Sepekova na Písecku, Časopis Společnosti přátel starožitností 121, 8-13.

-    Jan John – Ondřej Chvojka 2013: Příklady artefaktů současného pohanství v jižních Čechách, Studia Archaeologica Brunensia 18/2, 33-41.

-    Ondřej Chvojka - Jan Michálek 2013: Nové poznatky k mohylovým pohřbům doby bronzové v jižních Čechách, Archeologie západních Čech 5, 7-22.

-    Jan Říha – Denisa Brejchová – Petr Menšík – Petr Koscelník – Ondřej Chvojka 2013: Možnosti využití nedestruktivních analýz na bázi RTG záření v archeologii, Antropowebzin 3/2013, 111-119.

-    Ondřej Chvojka – Petr Menšík – Vladimír Prokop – Petr Šída 2012: Nové doklady pravěkého a raně středověkého osídlení na středním toku Lužnice, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 25, 5-41.

-    Ondřej Chvojka – Michal Lutovský – Jan John – Petr Menšík – Tereza Šálková – Zuzana Thomová 2012: Hradiště Svákov u Soběslavi, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 25, 133-164.

-    Ondřej Chvojka – Petr Zavřel 2012: Příspěvek k dataci jihočeských hradišť u Litoradlic a u Kaplice, Archeologie západních Čech 3/2012, 44-49.

-    Ondřej Chvojka – David Parma 2011: Keramický podstavec mladší doby bronzové z Ivanovic na Hané, Studia Archaeologica Brunensia – Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity M16, 77-88.

-    Ondřej Chvojka – Petr Zavřel 2011: Sídliště ze starší doby bronzové v Býšově, k. ú. Knín, okr. České Budějovice, Archeologie ve středních Čechách 15/1, 233-253.

-    Petr Šída – Ondřej Chvojka – Petr Pokorný – Jan Novák 2011: Výsledky první etapy výzkumu mezolitické lokality Švarcenberk 11 u Ponědrážky (okr. Jindřichův Hradec), Archeologické výzkumy v jižních Čechách 24, 5-18.

-    Ondřej Chvojka – Jiří Beneš – Jiří Fröhlich – Jan John – Jan Michálek – Tereza Šálková 2011: Výšinné sídliště starší doby bronzové a pozdní doby halštatské u Opařan (okr. Tábor), Archeologické výzkumy v jižních Čechách 24, 19-40.

-    Ondřej Chvojka – Jan Michálek – Petr Zavřel 2011: Výzkum mohyl z doby bronzové a halštatské u Radošovic, okres České Budějovice, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 24, 41-77.

-    Ondřej Chvojka – Jan John – Petr Menšík – Jaroslav Frána – Roman Křivánek 2010: Hradec u Nuzic (okr. České Budějovice). Hradiště na soutoku Lužnice a Židovy strouhy, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 23, 53-71.

-    Jiří Fröhlich – Ondřej Chvojka – Jan John 2010: Nové ojedinělé nálezy kovových předmětů z doby bronzové v jižních Čechách, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 23, 73-90.

-    Jiří Fröhlich – Ondřej Chvojka – Jan Michálek 2010: Nálezy rolniček v jižních Čechách, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 23, 205-220.

-    Petr Pokorný – Petr Šída – Ondřej Chvojka – Pavla Žáčková – Petr Kuneš – Ivo Světlík – Josef Veselý 2010: Palaeoenvironmental research of the Schwarzenberg Lake, southern Bohemia, and exploratory excavations of this key Mesolithic archaeological area, Památky archeologické 101, 5-38.

-    Ondřej Chvojka – Jiří Havlice 2009: Měděná žebra starší doby bronzové v jižních Čechách. Nové depoty z Přídolí, Purkarce a Chvalšin, Památky archeologické 100, 49-90.

-    Jaroslav Frána – Ondřej Chvojka – Marek Fikrle 2009: Analýzy obsahu chemických prvků nových depotů surové mědi z jižních Čech. Příspěvek k metalurgii starší doby bronzové, Památky archeologické 100, 91-118.

-    Miloslav Chytráček – Ondřej Chvojka – Jan John – Jan Michálek 2009: Halštatský kultovní areál na vrchu Burkovák u Nemějic, Archeologické rozhledy 61, 183-217.

-    Miroslav Králík – Ondřej Chvojka 2009: Trasologické poznámky k zlomkům keramických plastik z Burkováku u Nemějic, Archeologické rozhledy 61, 217-222.

-    Ondřej Chvojka – Jaroslav Frána – Jan John – Petr Menšík 2009: Dva depoty ze starší doby bronzové v areálu mohylového pohřebiště u Nové Vsi (okr. Český Krumlov), Archeologické rozhledy 61, 607-636.

-    Petr Šída – Ondřej Chvojka – Petr Pokorný 2009: Výsledky první etapy výzkumu mezolitické lokality Švarcenberk 7 u Ponědrážky (okr. Jindřichův Hradec), Archeologické výzkumy v jižních Čechách 22, 5-16.

-    Ondřej Chvojka – Jan John 2009: Hradiště s nálezy ze starší doby bronzové a doby halštatské u Opalic (okr. České Budějovice), Archeologické výzkumy v jižních Čechách 22, 27-36.

-    Ondřej Chvojka – Tereza Šálková – Jiří Beneš – Lenka Kovačiková – Jan Novák 2009: Březnice – první ploché pohřebiště mladší doby bronzové na Bechyňsku, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 22, 61-97.

-    Ondřej Chvojka – Petr Menšík 2009: Nové kovové nálezy z povodí středního a dolního toku Lužnice, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 22, 137-146.

-    Ondřej Chvojka 2008: Ojedinělý nález bronzové jehlice od Velešína na Českokrumlovsku, Časopis Společnosti přátel starožitností 116/3, 173-176.

-    Petr Šída – Jiří Fröhlich – Ondřej Chvojka 2008: Pozdně paleolitická a mezolitická stanoviště na horní Vltavě u Perneku. Nové poznatky o předneolitickém osídlení Lipenska, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 21, 5-31.

-    Ondřej Chvojka – Jan John – Tereza Šálková 2008: Hradec u Dobřejovic (okr. České Budějovice). Hradiště ze starší doby bronzové, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 21, 59-77.

-    Ondřej Chvojka – Eduard Červenka 2008: Nové pravěké nálezy z okolí Českého Krumlova, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 21, 97-113.

-    Jiří Fröhlich – Ondřej Chvojka – Jaroslav Jiřík 2008: Třetí sídelní areál mohylové kultury střední doby bronzové v průmyslové zóně Písek – Sever, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 21, 115-128.

-    Ondřej Chvojka 2007: Hromadný nález bronzových předmětů z Holašovic na Českobudějovicku, Pravěk NŘ 15/2005, 263-297.

-    Jiří Beneš – Ondřej Chvojka – Petr Šída 2007: Předneolitické osídlení Bechyňska, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 20, 65-78.

-    Jiří Fröhlich – Ondřej Chvojka – Jaroslav Jiřík 2007: Mohylové sídliště na stavbě firmy Faurecia v Písku, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 20, 167-182.

-    Ondřej Chvojka – Jiří Beneš 2007: Pravěké polykulturní sídliště u Rataj (okr. Tábor). Příspěvek k laténskému osídlení Bechyňska, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 20, 331-345.

-    Ondřej Chvojka – Daniel Kovář 2007: Středověká fortifikace u Dražic na Táborsku, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 20, 417-423.

-    Ondřej Chvojka – Jan John 2006: Hradiště Baba u Hluboké nad Vltavou, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 19, 23-41.

-    Ondřej Chvojka – Jaroslav Jiřík 2006: Sídliště z mladší a pozdní doby bronzové v Čížové u Písku. Dodatek – archeologický výzkum v roce 2005, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 19, 85-89.

-    Petr Šída – Ondřej Chvojka 2006: Středověká tvrz a novověký dvůr v Býšově, okr. České Budějovice, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 19, 203-217.

-    Ondřej Chvojka – Jan Kypta 2006: Novověký hrob s nádobou v interiéru kostela v Trhových Svinech, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 19, 325-338.

-    Jiří Fröhlich – Ondřej Chvojka – Jaroslav Jiřík – Jan Michálek – Marek Parkman 2005: Nové nálezy bronzových předmětů z doby bronzové v jižních Čechách, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 18, 5-20.

-    Ondřej Chvojka – Jan John – Daniel Kovář 2005: Středověký hrádek na vrchu Thurmbergu u Ostrova na Šumavě (okr. Český Krumlov), Archeologické výzkumy v jižních Čechách 18, 91-103.

-    Ondřej Chvojka 2004: Současný stav poznání doby popelnicových polí v jižních Čechách, Archeologické rozhledy 56, 59-87.

-    Ondřej Chvojka – Marek Parkman 2004: Nové nálezy kamenných sekeromlatů na Prachaticku, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 17, 37-41.

-    Jiří Fröhlich – Ondřej Chvojka – Jaroslav Jiřík 2004: Mladomohylové sídliště v průmyslové zóně Písek-sever, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 17, 83-101.

-    Ondřej Chvojka – Jan Michálek 2004: Knovízské nálezy na stavbě silnice u Radčic-Vodňan (2. část - dodatek), Archeologické výzkumy v jižních Čechách 17, 121-161.

-    Ondřej Chvojka – Luboš Jiráň 2004: Kontakty jižních Čech a rakouského Podunají v době popelnicových polí, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 17, 163-173.

-    Ivo Hajn – Ondřej Chvojka – Antonín Majer 2004: Nové poznatky o přepřahací stanici koněspřežní dráhy v Bujanově, okr. Český Krumlov, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 17, 267-278.

-    Antonín Beneš – Ondřej Chvojka 2003: Dva hromadné nálezy ze starší doby bronzové z Hluboké nad Vltavou, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 16, 5-13.

-    Jaromír Beneš – Ondřej Chvojka 2003: Bronzová dýka z Pasovska, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 16, 39-41.

-    Jiří Fröhlich – Ondřej Chvojka 2003e Knovízská výšinná lokalita a mohylové pohřebiště na Chlumu u Sepekova, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 16, 43-60.

-    Ondřej Chvojka – Jan Michálek 2003: Sídliště ze střední doby bronzové u Radčic - Vodňan, okres Strakonice. Výzkumy na stavbě silničního obchvatu v letech 1994-1996, Památky archeologické 94, 83-160.

-    Petr Hrubý – Ondřej Chvojka 2002: Výšinné lokality mladší a pozdní doby bronzové v jižních Čechách. Archeologické rozhledy 54, 582-624 (spolu s P. Hrubým).

-    Ondřej Chvojka – Zuzana Karasová – Petr Zavřel 2002: Záchranný archeologický výzkum v areálu třísovského oppida v roce 2000, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 15, 95-108.

-    Jiří Fröhlich – Ondřej Chvojka 2001: Knovízské osídlení mikroregionu výšinného sídliště „Skalka“ u Milenovic, okr. Písek. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 14, 65-158.

-    Jan Michálek – Ondřej Chvojka 2000: Knovízské nálezy na stavbě silnice u Radčic-Vodňan v roce 1994, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 13, 7-67.

-    Ondřej Chvojka 1999: Užití grafitu v jihočeské knovízské kultuře, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 12, 7-17.

-    Ondřej Chvojka 1998: Předmincovní platidla u Slovanů v českých zemích a na Slovensku, Pravěk NŘ 8, 183-226.

-    Ondřej Chvojka 1998: Střední a dolní Pootaví v mladé a pozdní době bronzové (Předběžná informace o diplomové práci), Archeologické výzkumy v jižních Čechách 11, 71-75.

 

 1. 3. Články v ostatních odborných časopisech

- Ondřej Chvojka – Petr Zavřel 2020: Archeologické výzkumy v trase dálnice D3 na Českobudějovicku, Výběr 57, 176-189. 

-     Ondřej Chvojka 2018: Archeologický výzkum koněspřežní dráhy v jižních Čechách, Výběr 55/3, 133-147.

-    Ondřej Chvojka – Jan John 2017: Nové nálezy kovových předmětů z doby bronzové z Prachaticka, Zlatá stezka 24 (Sborník Prachatického muzea),189-204.

-    Ondřej Chvojka – Daniel Kovář 2016: Dvojí výročí jihočeské archeologie. První odborný archeologický výzkum v Plavu a první archeologická výstava v Českých Budějovicích před 150 lety, Výběr 53/3, 190-194.

-    Ondřej Chvojka – Vladislav Burian 2015: Nález fragmentu neolitické kamenné teslice z Hluboké u Dešné, okres Jindřichův Hradec, Vlastivědný sborník Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska 27, 5-11.

-    Petr Menšík – Vladimír Prokop – Ondřej Chvojka 2013: Nová mohylová pohřebiště na Táborsku zjištěná povrchovou prospekcí v letech 2011–2013, Výběr 50, 165-172.

-    Ondřej Chvojka – Vladislav Burian 2013: Nález neolitického kamenného sekeromlatu z Nekrasína, Vlastivědný sborník Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska 25, 5-9.

-    Jiří Fröhlich – Ondřej Chvojka 2012: Nález středověkého palcátu v Kolodějích nad Lužnicí, Výběr 49, 186-189.

-    Ondřej Chvojka 2009: Nálezy z doby bronzové na Jindřichohradecku, Vlastivědný sborník Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska 21, 20-31.

-    Jiří Fröhlich – Ondřej Chvojka 2009: Slepičí hory z pohledu archeologie, Výběr 46, 3-8.

-    Ondřej Chvojka 2006: Nález depotu žeber z Přídolí, Archeologie 1/2006, 7.

-    Ondřej Chvojka – Marek Parkman 2005: Údajné pravěké nálezy z Horního Záblatí (okr. Prachatice), Zlatá stezka – Sborník Prachatického muzea 11, 169-176.

-    Ondřej Chvojka 2003: Archeologický výzkum městského opevnění ve Vodňanech v roce 1999, Zlatá stezka – Sborník Prachatického muzea 10, 151-168.

-    Ondřej Chvojka – Daniel Kovář 2003: Archeologický doklad zaniklého barbakánu v Českých Budějovicích, Výběr 40, 358-370.

-    Ondřej Chvojka – Marek Parkman 2001/2002: Dva nové archeologické výzkumy v historickém jádru Prachatic. Zlatá stezka 8-9, 179-196.

-    Ondřej Chvojka 2001: Nové archeologické nálezy z Frymburku, okr. Český Krumlov, Výběr 38/4, 299-306.

-    Ondřej Chvojka 2000: Středověká keramická hlavička z Frymburku, Výběr 37/2, 131-134.

-    Jiří Fröhlich – Ondřej Chvojka 2000: Dva archeologické nálezy z jihočeských jeskyní, Výběr 37/3, 173-179.

-    Ondřej Chvojka 1999: Parohová střenka nože z Českého Krumlova, Výběr 36/2, 133-134.

 

 1. Články ve sbornících

- Ondřej Chvojka – Jan John 2021: Mimořádný depot z přelomu střední a mladší doby bronzové z Všetče (okr. České Budějovice). In: Archeologické výzkumy v Čechách 2020. Sborník referátů z informačního kolokvia. Zprávy České archeologické společnosti – Supplément 119. Praha, 16-17.

- Ondřej Chvojka – Petr Zavřel 2020: Alt bekannt, neu untersucht. Ergebnisse der aktuellen archäologischen Forschung an drei vorgeschichtlichen Grabhügeln bei Plav, Kr. České Budějovice, Fines Transire 29, 19-31.

- Ondřej Chvojka – Petr Menšík 2020: Frühbronzezeitliche Grabhügelbestattungen in Südböhmen, Fines Transire 29, 43-51.

- Nevenka Atanasoska – Ondřej Chvojka 2020: Chronological transformation of prehistoric burial moundsin South-Western Balkans, Fines Transire 29, 87-96.

     -     Ondřej Chvojka – Martin Kuna – Petr Menšík – Tereza Šálková – Roman Křivánek 2020: Březnice u Bechyně (okr. Tábor). Sídelní areál se žlabovitými objekty z mladší doby bronzové. In: Mitáš, V. – Oždáni, O. (eds.), Doba popolnicových polí a doba halštatská. Zborník príspevkov z XV. medzinárodnej konferencie, Smolenice 15. – 19. október 2018. Nitra, 77-90.

     -     Ondřej Chvojka 2020: Nové ojedinělé nálezy kamenné broušené industrie z Českobudějovicka. In: Mikota, P. – Trnka, R. (eds.), Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech 4. Sborník přátel k životnímu jubileu Vladimíra Prokopa. Plzeň, 29-34.

     -     Ondřej Chvojka – Martin Kuna – Roman Křivánek – Petr Menšík – Tereza Šálková 2020: Archeologický výzkum a geofyzikální průzkum sídliště z mladší doby bronzové v Březnici u Bechyně (okr. Tábor) v letech 2018-2019. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2019. Sborník referátů z informačního kolokvia. Zprávy České archeologické společnosti – Supplément 116. Praha, 28-29.

     -    Miloslav Chytráček – Ondřej Chvojka – Jan John – Jan Michálek – Petra Stránská 2019: Menschenopfer in der späten Hallstattzeit in Südböhmen? Zur Interpretation der Funde unweit der äletreisenzeitlichen Höhenfundstelle Vraný vrch bei Spolí (okr. Český Krumlov/CZ). In: Baitiniger, H. –Schönfelder, M. (eds.), Hallstatt und Italien. Festschrift für Markus Egg. Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Band 154. Mainz,147-161.

     -    Pavel Sankot – Ondřej Chvojka – Jan John – Jan Michálek 2019: Zwei neue figürliche Fibeln aus Grabhügeln der Frühlatènezeit in Südböhmen. In: Baitiniger, H. – Schönfelder, M. (eds.), Hallstatt und Italien. Festschrift für Markus Egg. Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Band 154. Mainz, 573-587.

     -   Ondřej Chvojka – Petr Menšík – Lenka Starková 2019: Vorgeschichtliche Burgwälle und Höhenfundstellen im südböhmischen Bereich des Böhmerwaldes, Fines Transire 28, 95-120.

     -   Ondřej Chvojka – Petr Zavřel 2019: Archeologické výzkumy v trase dálnice D3 na Českobudějovicku – shrnutí výsledků za roky 2013-2018. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2018. Sborník referátů z informačního kolokvia. Zprávy České archeologické společnosti – Supplément 113. Praha, 7-8.

     -     Jan John – Ondřej Chvojka – Jiří Beneš 2018: Kurhany z lasu Hemera (poludniowe Czechy): uwagi na temat prospekcji, badań i chronologii. In: Gojda, M. – Kobyliński, Z. (eds.), Lotnicze skanowanie laserowe jako narzdedzie archeologii. Archaeologica Hereditas 11. Warszawa, 251-259.

     -    Ondřej Chvojka – Jan John 2018: Sekeromlat typu Nortycken z depotu v Olešné (okr. Písek). In: Benediková, L. – Horňák, M. (eds.), Sídla, artefakty a čas... Zborník štúdií o dobe bronzovej a dobe halštatskej k 75. narodeninám Ladislava Veliačika. Nitra – Vrútky, 153-162.

     -     Miloslav Chytráček – Ondřej Chvojka – Markus Egg – Jan John – René Kyselý – Jan Michálek – Petra Stránská 2018: Späthallstattzeitlichea Fürstengrab von Rovná in Südböhmen. Symbolische Kunstform der Elite 6./5. Jahr. v. Chr., ihre Inspiration und Funktion. In: Gediga, B. – Grossman, A. – Piotrowski, W. (eds.), Inspiracje i funkcje sztuki pradziejowej i wczesnośredniowiecznej. Biskupin – Wroclaw, 283-321.

     -    Ondřej Chvojka – Petr Zavřel 2018: "Mohyly Plavské v Budějovsku" – archeologický výzkum pravěkých mohyl po 150 letech. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2017. Sborník referátů z informačního kolokvia. Zprávy České archeologické společnosti – Supplément 109. Praha, 23-24.

     -     Goce Naumov – Jan John – Ondřej Chvojka 2017: Geomagnetic scanning of the neolithic tells in central Pelagonia. In: Fidanoski, L. – Naumov, G. (eds.), Neolithic in Macedonia: A Step forward in the Study of the First Farming Societies. Skopje, 162-188.

     -    Miloslav Chytráček – Ondřej Chvojka – Markus Egg – Jan John – René Kyselý – Jan Michálek – Petra Stránská 2017: Ein späthallstattzeitlicher Fürstengrabhügel bei Rovná in Südböhmen mit jüngeren Eingriffen aus der Jung- und Spätlatènezeit. In: Kysela, J. – Danielisová, A. – Militký, J. (eds.), Stories that made the Iron Age. Studies in honour of Natalie Venclová. Praha, 339-351.

     -    Ondřej Chvojka – Daniel Hlásek – Petr Menšík 2017: Mitteleuropäische Kontakte der südböhmischen Bronzezeit, Fines Transire 26, 133-145.

     -    Miloslav Chytráček – Ondřej Chvojka – Milan Metlička – Jan Michálek – Martin Golec 2017: Bernstein der älteren Eisenzeit und die Frage nach dem Verlauf der Bernsteinstraßen in Mitteleuropa, Fines Transire 26, 247-260.

     -    Ondřej Chvojka – Jan John – Jiří Beneš 2017: Archeologické nálezy k jihočeské době bronzové v roce 2016. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2016. Sborník referátů z informačního kolokvia. Zprávy České archeologické společnosti – Supplément 105. Praha, 18-20.

-    Miloslav Chytráček – Ondřej Chvojka – Markus Egg – Jan John – Radka Kozáková – Roman Křivánek – René Kyselý – Jan Michálek – Petra Stránská 2017: Disturbed Late Hallstatt Period Princely Grave with a Two-wheeled Chariot and Bronze Vessels in Sedlina Forest near Rovná in South Bohemia: a Preliminary report. In: Irlinger, W. – Suhr, G. (eds.), Archaeological Sites in Forests. Strategies for their Protection. München, 83-90.

-    Ondřej Chvojka – Leona Töröková 2017: Archeologický výzkum v Ratajích u Bechyně a restaurování keramických nádob z vybraných objektů. In: Výroční zpráva Jihočeského muzea v Českých Budějovicích za rok 2016, 78-80.

-    Ondřej Chvojka 2016: Finds of Amber in Bohemia in the Middle Bronze Age and the Urnfield Period. In: Cellarosi P. L. et al. (ed.), The Amber Roads. The ancient cultural and commercal communication between the peoples. Millenni Studi di Archeologia Preistorica. San Marino, 106-115.

-    Bohumír Dragoun – Václav Horák – Ondřej Chvojka – Milan Metlička 2016: Die Archäoparks in der Tschechischen Republik – Ein Überblick. In: Fines Transire 25, 71-80.

-    Miloslav Chytráček – Ondřej Chvojka – Jan John – Milan Metlička – Jan Michálek 2016: Rekonstruierte Grabkammern vorgeschichtlicher Grabhügel in Süd- und Westböhmen. In: Fines Transire 25, 139-145.

-    Ondřej Chvojka – Petr Menšík – Robert Trnka 2016: Möglichkeiten der baulichen Rekonstruktion eines urnenfelderzeitlichen Webstuhls. In: Fines Transire 25, 205-209.

-    Ondřej Chvojka 2016: Nové poznatky k době bronzové v jižních Čechách za rok 2015. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2015. Sborník referátů z informačního kolokvia. Zprávy České archeologické společnosti – Supplément 101. Praha, 17-18.

-    Ondřej Chvojka 2016: Restaurování bronzových nádob z tzv. knížecí mohyly z odby halštatské z Rovné (okr. Strakonice). In: Výroční zpráva Jihočeského muzea v Českých Budějovicích za rok 2015, 70-71.

-    Ondřej Chvojka 2016: Záchranný archeologický výzkum sídliště ze starší doby bronzové u Borku (okr. České Budějovice) v roce 2015. In: Výroční zpráva Jihočeského muzea v Českých Budějovicích za rok 2015, 71-73.

-    Jiří Fröhlich – Ondřej Chvojka – Petr Zavřel 2016: Nové archeologické nálezy pravěkých bronzových předmětů na Vodňansku. In: Vodňany a Vodňansko 10. Vodňany, 3-20.

-    Ondřej Chvojka 2016: Urbanizační tendence v jihočeském pravěku a raném středověku. In: Kovář, D. (ed)., Počátky měst a městeček v jižních Čechách. Jihočeský sborník historický – Supplementum 7. České Budějovice, 79-102.

-    Petr Zavřel – Ondřej Chvojka – Jan John 2016: Otázka existence pravěkých stezek v jihočeské části Šumavy. In: Popelka, M. – Šmidtová, R. – Burgert, P. – Jílek, J. (eds.), ...tenkrát na východě... Sborník k 80. narozeninám Víta Vokolka. Praehistorica XXXIII. Praha, 479-485.

-    Ondřej Chvojka 2016: Nové kovové depoty doby popelnicových polí z jižních Čech. In: Juchelka, J. (ed.), Doba popelnicových polí a doba halštatská ve střední Evropě, 2. díl. Materiál z XIII. mezinárodní konference "Popelnicová pole a doba halštatská". Opava – Brno, 50-66.

-    Ondřej Chvojka – Petr Menšík 2016: Osídlení doby bronzové v povodí středního toku řeky Lužnice. In: Juchelka, J. (ed.), Doba popelnicových polí a doba halštatská ve střední Evropě, 2. díl. Materiál z XIII. mezinárodní konference "Popelnicová pole a doba halštatská". Opava – Brno, 67-74.

-    Ondřej Chvojka a kol. 2015: Nové archeologické výzkumy a nálezy k době bronzové v jižních Čechách. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2014. Sborník referátů z informačního kolokvia. Zprávy České archeologické společnosti – Supplément 97. Praha, 31-32.

-    Ondřej Chvojka 2015: Bronzezeitliche Metallhortfunde in Südböhmen. Aktueller Forschungsstand, Fines Transire 24, 49-65.

-    Petr Menšík – Ondřej Chvojka 2015: Massenfunde vorgeschichtlicher tönerner Webgewichte in der Tschechischen Republik, Fines Transire 24, 191-207.

-    Miloslav Chytráček – Ondřej Chvojka – Jan John – Jan Michálek – Petra Stránská 2015: Eine rituelle Deponierung der Hallstattzeit uner der Höhensiedlung von Vraný vrch bei Spolí, Kr. Český Krumlov, Fines Transire 24, 209-223.

-    Ondřej Chvojka 2015: Chronologie und Kulturen der südböhmischen Bronzezeit und Ihre Parallelisierung zu den Donaugebieten und Karpatenbecken. In: Németh, R. E. – Rezi, B., Bronze Age Chronology in the Carpathian Basin. Proceedings of the Internation Colloquium from Targu Mures 2-4 October 2014. Targu Mures, 9-22.

-    Ondřej Chvojka 2015: Možnosti rekonstrukce dálkových komunikací i lokálních stezek v době bronzové v jižních Čechách. In: Kubů, F. – Parkman, M. (eds.), Staré stezky. Sborník příspěvků z konference o výzkumu starých komunikací. Prachatice 9. – 11. 6. 2010. Zlatá stezka – Supplementum 1. Prachatice, 115-127.

-    Ondřej Chvojka – Jan John – Tereza Šálková 2015: Nové kovové depoty ze starší doby bronzové v jižních Čechách. In: Bátora, J. – Tóth, P. (eds.), Keď bronz vystriedal meď. Zborník príspevkov z XXIII. medzinárodného sympózia "Staršia doba bronzová v Čechách, na Morave a na Slovensku". Bratislava – Nitra, 421-432.

-    Ondřej Chvojka 2014: Ein frühbronzezeitlicher Beilhortfund von Třísov in Südböhmen. In: Husty, L. - Irlinger, W. - Pechtl, J. (eds.), "...und es hat doch was gebracht!". Festschrift für Karl Schmotz zum 65. Geburtstag. Internationale Archäologie - Studia honoraria 35. Rahden/West., 207-214.

-    Jan Michálek – Jiří Fröhlich – Ondřej Chvojka – Jan John 2014: Depot železných nástrojů z doby laténské z Bohdalovic (okr. Český Krumlov). In: Čižmářová, J. – Venclová, N. – Březinová, G., Moravské křižovatky. Střední Podunají mezi pravěkem a historií. Brno, 707-716.

-    Miloslav Chytráček – Ondřej Chvojka – Markus Egg – Jan John – Roman Křivánek – Jan Michálek – René Kyselý – Petra Stránská – Radka Kozáková – Marek Fikrle 2014: Die Untersuchung eines späthallstattzeitlichen Fürstengrabhügels bei Rovná (Kr. Strakonice) im Lichte natruwissenschaftlicher Analysen, Fines Transire 23, 39-52.

-    Tereza Šálková – Ondřej Chvojka – Petr Zavřel 2014: Archäobotanische Untersuchungen in vorgeschichtlichen Siedlungen Südböhmens, Fines Transire 23, 57-74.

-    Ondřej Chvojka – Jiří Beneš – Tereza Šálková – Jan John – Jiří Fröhlich – Daniel Hlásek – Jan Michálek 2014: Nová plochá pohřebiště z mladší doby bronzové na k. ú. Březnice u Bechyně (okr. Tábor). In: Archeologické výzkumy v Čechách 2013. Sborník referátů z informačního kolokvia. Zprávy České archeologické společnosti – Supplément 93. Praha, 23-24.

-    Ondřej Chvojka – Jan John – Petr Zavřel 2013: Fernverbindungen zwischen Südböhmen und dem Linzer Raum während der jüngeren Eisenzeit und römischen Kaiserzeit. In: Ruprechtsberger, E. – Urban, O. H. (eds.), Vom Keltenschatz zum frühen Linze. Linzer Archäologische Forschungen 43. Linz, 67-75.

-    Jan John – Ondřej Chvojka 2013: Airborne laser scanning (ALS) as a tool for mapping of burial mounds in the area of Hemera Forest (Czech Republic). In: Neubauer, W. – Trinks, I. – Salisbury, R. – Einwögerer, Ch. (eds), Archaeological prospction. Proceedings of the 10th International Conference – Vienna. Wien, 54.

-    Ondřej Chvojka – Tereza Šálková 2013: Archeologický výzkum sídliště ze střední doby bronzové v Mladém u Českých Budějovic, Staré Budějovice 5, 7-16.

-    Ondřej Chvojka – Petr Menšík 2013: Archeologický a historický výzkum koněspřežné dráhy v jižních Čechách. In: Vařeka, P. (ed.), Archeologie 19. a 20. století. Přístupy – metody – témata. Plzeň, 91-98.

-    Ondřej Chvojka – Miloslav Chytráček 2013: Archeologický výzkum tzv. knížecí mohyly z doby halštatské v Rovné (okr. Strakonice) v roce 2012. In: Výroční zpráva Jihočeského muzea v Českých Budějovicích za rok 2012. České Budějovice, 61-64.

-    Ondřej Chvojka – Jiří Fröhlich – Jan John – Jan Michálek 2013: Frühbronzezeitliche Kugelkopfnadeln mit durchlochtem Kopf aus Südböhmen. In: From Copper to Bronze. Cultural and Social Transformations at the Turn of the 3rd/2nd Millenia B.C. in Central Europe. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 74. Langenweissbach, 171-183.

-    Miloslav Chytráček – Milan Metlička – Kateřina Tomková – Ondřej Chvojka – Jan Michálek 2013: Quellen in befestigten Arealen der Vor- und Frühgeschichte Böhmens, Fines Transire 22, 83-97.

-    Ondřej Chvojka – Luboš Jiráň 2013: Bronzezeitliche Hortfunde in Böhmen und ihre Beziehungen zu Fließgewässern, Fines Transire 22, 237-244.

-    Ondřej Chvojka – Jan John – Jiří Fröhlich – Jan Michálek – Daniel Hlásek – Petr Menšík 2013: Vývoj dokumentace pravěkých a raně středověkých hradišť v jižních Čechách. In: Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku. Sborník z konference, Jindřichův Hradec 6. 3. – 7. 3. 2013. Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 9. České Budějovice, 143-154.

-    Antonín Majer – Ondřej Chvojka 2013: Magnetické měření keramických zlomků na příkladu lokality z mladší doby bronzové u Březnice (okr. Tábor). In: Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku. Sborník z konference, Jindřichův Hradec 6. 3. – 7. 3. 2013. Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 9. České Budějovice, 193-198.

-    Ondřej Chvojka – Tereza Šálková 2012: Zur Deutung der urnenfelderzeitlichen streifenförmigen Siedlungsobjekte. In: Blajer, W. (ed.), Peregrinationes archaeologicae in Asia et Europa Joanni Chochorowski dedicatae. Kraków, 183–191.

-    Ondřej Chvojka – Jan John – Tereza Šálková 2012: Nové nálezy jantaru z doby bronzové v jižních Čechách. In: Kujovský, R. – Mitáš, V. (eds.), Václav Furmánek a doba bronzová. Zborník k sedemdesiatym narodeninám. Nitra, 129-135.

-    Ondřej Chvojka – Jan John – Petr Menšík 2012: Neue Erkenntnisse zu den vor- und frühgeschichtlichen Burgwällen in Südböhmen. In: Fines Transire 21 (Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/ West- und Südböhmen/ Oberösterreich, 21. Treffen 22. – 25. 6. 2011 in Stříbro). Rahden/Westf., 85-102.

-    Jan John – Ondřej Chvojka 2012: Airborne laser scanning (ALS) as a tool for searching and mapping of burial mounds in the area of Hemera forest (Czech Republic). In: Morintz, A. S. – Kogaliceanu, R. (eds.), Survey in Archaeology, Often and Neglected Science. Archaeological debates 2/2012. Giurgiu, 187-197.

-    Ondřej Chvojka 2012: Osídlení z doby bronzové v povodí říčky Smutné v jižních Čechách – terénní aktivity v posledním roce grantového projektu. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2011. Sborník referátů z informačního kolokvia. Zprávy České archeologické společnosti – Supplément 85. Praha, 20-21.

-    Ondřej Chvojka – Tereza Šálková 2011: Březnice u Bechyně. K interpretaci sídelního areálu z mladší doby bronzové se žlabovitými objekty. In: Doba popelnicových polí a doba halštatská. Příspěvky z XI. konference, Příbram 7. – 10. 9. 2010. Podbrdsko – Miscelanea 2. Příbram, 103-127.

-    Ondřej Chvojka – Jaroslav Jiřík – Martin Pták – Jiří Fröhlich – Jan Michálek – Tereza Šálková 2011: Archeologický výzkum objektu z pozdní doby bronzové v areálu nemocnice v Písku – předběžná zpráva. In: Doba popelnicových polí a doba halštatská. Příspěvky z XI. konference, Příbram 7. – 10. 9. 2010. Podbrdsko – Miscelanea 2. Příbram, 203-210.

-    Ondřej Chvojka 2011: Grantový projekt „Struktura osídlení povodí říčky Smutné v době bronzové“ na Bechyňsku. Terénní archeologická prospekce a výzkumy v roce 2010. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2010. Sborník referátů z informačního kolokvia. Zprávy České archeologické společnosti – Supplément 81. Praha, 18-19.

-    Ondřej Chvojka – Jan Michálek 2011: Radčice, Bohemia (Rep. Ceca). In: Piccoli, A. – Laffranchini, R. (eds.). Enigma. Un antico processo di interazione europea: le Tavolette Enigmatiche / An ancient European interaction: the Enigmatic Tablets. Cavriana, 125-127.

-    Ondřej Chvojka – Miloslav Chytráček – Milan Metlička 2011: Forschungen zur Bronzezeit in Süd- und Westböhmen in den Jahren 1990–2010. In: Fines Transire 20. Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/Oberösterreich, 20. Treffen 2010 in Eschenbach. Rahden/Westf., 223-236.

-    Ondřej Chvojka 2010: Bronzezeitliche Siedlungen in Südböhmen. In: Fines Transire 19. Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/Oberösterreich. 19. Treffen 17. – 20. 6. 2008 in Prachatice. Rahden/Westf., 109-128.

-    Ondřej Chvojka 2010: Postavení jižních Čech v rámci středoevropských kultur popelnicových polí. In: Furmánek, V. – Miroššayová, E. (eds.), Popolnicové polia a doba halštatská. Nitra, 117-138.

-    Petr Šída – Petr Pokorný – Ondřej Chvojka – Petr Kuneš 2010: Výzkum okolí jezera Švarcenberk v letech 2005 až 2008. In: Krištuf, P. – Vařeka, P. (eds.), Opomíjená archeologie 2007–2008. Plzeň, 36-45.

-    Ondřej Chvojka – Petr Zavřel 2010: Pravěké osídlení Českých Budějovic. Nové nálezy z let 1993 – 2010 z města a jeho blízkého okolí, Staré Budějovice 4,  7-24.

-    Ondřej Chvojka 2010: Nové poznatky k době bronzové v povodí říčky Smutné na Bechyňsku. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2009. Sborník referátů z informačního kolokvia. Zprávy České archeologické společnosti Supplément 78. Praha, 25-26.

-    Ondřej Chvojka 2009: The Late Urnfield Period and the Beginning of the Iron Age in Bohemia. In: De ľ âge du Fer en France et en Europe occidentale (Xe – VIIe siècle av. J.-C.). Actes du XXXe colloque international de ľAFEAF, Saint-Romain-en-Gal, 26. – 28. mai 2006. Dijon, 427-432.

-    Petr Pokorný – Petr Kuneš – Petr Šída – Ondřej Chvojka – Ivo Světlík 2009: Environmental archaeology of the Mesolithic period in Bohemia. In: Fines Transire 18/2009. Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/ Oberösterreich. 18. Treffen 25. – 28. 6. 2008 in Manching. Rahden/Westf., 165-171.

-    Petr Šída – Ondřej Chvojka – Petr Pokorný – Petr Kuneš 2009: Die archäologische Untersuchung der mesolithischen Besiedlung am Teich Švarcenberk, Kr. Jindřichův Hradec. In: Fines Transire 18/2009. Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/Oberösterreich. 18. Treffen 25. – 28. 6. 2008 in Manching. Rahden/Westf., 173-179.

-    Ondřej Chvojka – Petr Zavřel 2009: Archeologické výzkumy Jihočeského muzea v roce 2008. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2008. Sborník referátů z informačního kolokvia. Zprávy České archeologické společnosti Supplément 75, Praha, 23-25.

-    Ondřej Chvojka – Petr Zavřel 2009: Archeologické výzkumy Jihočeského muzea v roce 2008. In: Výroční zpráva Jihočeského muzea v Českých Budějovicích za rok 2008, 52-54.

-    Ondřej Chvojka – Daniel Kovář 2008: Archeologické osobnosti Českých Budějovic. In: Staré Budějovice 3, 29-35.

-    Petr Pokorný – Petr Šída – Petr Kuneš – Ondřej Chvojka 2008: Mezolitické osídlení bývalého jezera Švarcenberk (jižní Čechy) v kontextu vývoje přírodního prostředí. In: Beneš, J. – Pokorný, P. (eds.), Bioarcheologie v České republice. České Budějovice – Praha, 145-176.

-    Ondřej Chvojka – Petr Zavřel 2008: Nové poznatky k pravěkému osídlení Bechyňska. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2007. Sborník referátů z informačního kolokvia. Zprávy ČAS – Supplément 71. Praha, 15-16.

-    Ondřej Chvojka 2008: Projekt „Archeologie bez bariér“ a archeologický výzkum v Březnici u Bechyně. In: Výroční zpráva Jihočeského muzea v Českých Budějovicích za rok 2007. České Budějovice, 50-52.

-    Miloslav Chytráček – Ondřej Chvojka – Jan Michálek 2008: Das Kultareal bei Nemějice in Südböhmen und die religiöse Symbolik in der Urnenfelder- und Hallstattzeit. In: Ritus und Religion in der Eisenzeit. Beiträge zur Sitzung der AG Eisenzeit während der Jahrestagung des Mittel- und Ostdeutschen Verbandes für Altertumsvorschung e.V. in Halle an der Saale 2007. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 49. Langenweissbach, 97-106.

-    Miloslav Chytráček – Ondřej Chvojka – Jan Michálek – Miloslav Slabina 2008: Die Problematik von Bearbeitung, Auswertung und Inventarisation der Fund

Aktuální rozvrhPřihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1