Mgr. Pavel Černý, Ph.D.

 • Pracoviště:
  PF Katedra aplikované fyziky a techniky | odborný asistent
  FZT Katedra techniky a kybernetiky | vědecký, výzkumný a vývojový pracovník
 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 033 057
 • Místnost:
  050201017 pracovna pedagogů 017 - 1. patro - Výukový objekt PF - Jeronýmova II (8) (pracovna 239)
  Jeronýmova 199/8, 370 01 České Budějovice
  navigovat

Konzultační hodiny

 • Středa (12:00 - 13:00)

Vyučované předměty

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Publikace

Detail publikace Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace

Životopis

Vzdělání:

2011 - 2018 Technická univerzita v Liberci, Strojní fakulta
Studijní obor: Materiálové inženýrství (titul Ph.D.)
2006 - 2011 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta
Studijní obor: Učitelství fyziky, výpočetní techniky a technické výchovy (titul Mgr.)
2002 - 2006 Střední průmyslová a vyšší odborná škola Písek
Studijní obor: Slaboproudá elektrotechnika, zaměření Výpočetní technika a programování
1993 - 2002 Základní škola J. K. Tyla Písek

Profesní růst a pracovní zkušenosti:

Od 2013 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta
od 2013 – odborný asistent
od 2016 – tajemník Katedry aplikované fyziky a techniky
od 2019 – člen rady programu učitelství pro 2. st. ZŠ
Od 2020 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta zemědělská a technologická
Spolupracovník v oblasti vědy a výzkumu (KTT FZF JU)
2018-2020 SurfaceTreat, a.s.
Vědecký pracovník v oblasti plazmových povrchových úprav
2015-2016 UMI FS ČVUT v Praze
Výzkumný a vývojový pracovník
2013-2014 VOSSS, s.r.o., České Budějovice
Učitel fyziky a informatiky na SŠ

 Zahraniční stáže:

9/2014-12/2014

Hochschule Hof, University of Applied Sciences
Hof, Německo

Odborná stáž – depozice tenkých vrstev pomocí PVD technologie

1/2020

University of Applied Sciences Amberg-Weiden
Amberg, Německo

Erasmus training

11/2022

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Nitra, Slovensko
Erasmus Teaching

Zvané přednášky:

11/2022

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta
Nitra, Slovensko

Ekologická a environmentální rizika používání plastů

11/2022

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Přírodovědecká fakulta
Nitra, Slovensko
Plazma a jeho využití pro ošetření materiálových povrchů

Tvůrčí činnost

Články v impaktovaných časopisech

ČERNÝ, Pavel, Maryna BABENKO, Petr BARTOŠ, Yevhen KONONETS, Pavel KŘÍŽ, et al. Complex Study of the Composite Building Material Based on Flax Straw Organic Waste: Hygrothermal and Physicochemical Properties. Waste and Biomass Valorization. 2023. DOI: 10.1007/s12649-023-02273-7
Q3 (Environmental Sciences), IF 3.2


KUNEŠ, Radim, Zbyněk HAVELKA, Pavel OLŠAN, Antonín DOLAN, Radim STEHLÍK, Bojana PETROVIC, Luboš SMUTNÝ, Petr BARTOŠ, Maohua XIAO, Pavel KŘÍŽ a Pavel ČERNÝ. Comparison of the Three Approaches for Determining Ammonia Emissions in the Intensive Breeding of Fattening Pigs with Respect to the Integrated Pollution Prevention and Control: Case Study for the Czech Republic. Atmosphere. 2022, 13(12), 2084. Dostupné z: doi:10.3390/atmos13122084
Q3 (Environmental Sciences), IF 3.110


MAROUŠEK, Josef, Anna MAROUŠKOVÁ, Rajiv PERIAKARUPPAN, G.M. GOKUL, Ananthan ANBUKUMARAN, Andrea BOHATÁ, Pavel KŘÍŽ, Jan BÁRTA, Pavel ČERNÝ, Pavel OLŠAN. Silica Nanoparticles from Coir Pith Synthesized by Acidic Sol-Gel Method Improve Germination Economics. Polymers. 2022, 14(2), 266. DOI:10.3390/polym14020266
Q1 (Polymer Science), Q1 (Polymers and Plastics), IF 4.329


KŘÍŽ, Pavel, Michaela HORČIČKOVÁ, Roman BUMBÁLEK, Petr BARTOŠ, Luboš SMUTNÝ, Radim STEHLÍK, Tomáš ZOUBEK, Pavel ČERNÝ, Vladimír VOCHOZKA a Radim KUNEŠ. Application of the Machine Vision Technology and Infrared Thermography to the Detection of Hoof Diseases in Dairy Cows: A Review. Applied Sciences. 2021, 11(22), 11045. DOI:10.3390/app112211045
Q2 (Engineering, Multidisciplinary), IF 2.679


KOCIRA, Sławomir, Agnieszka SZPARAGA, Anna KRAWCZUK, Petr BARTOŠ, Grzegorz ZAGUŁA, Michał PLAWGO a Pavel ČERNÝ. Plant Material as a Novel Tool in Designing and Formulating Modern Biostimulants—Analysis of Botanical Extract from Linum usitatissimum L. Materials. 2021, 14(21), 6661. DOI:10.3390/ma14216661
Q1 (Metallurgy & Metallurgical Engineering), Q2 (Materials Science, Multidisciplinary), IF 3.623


KŘÍŽ, Pavel, Radim KUNEŠ, Luboš SMUTNÝ, Pavel ČERNÝ, Zbyněk HAVELKA, Pavel OLŠAN, Maohua XIAO, Radim STEHLÍK, Antonín DOLAN a Petr BARTOŠ. Methodology for Measurement of Ammonia Emissions from Intensive Pig Farming. Agriculture. 2021, 11(11), 1073. DOI:10.3390/agriculture11111073
Q1 (Agronomy), IF 2.925


KŘÍŽ, Pavel, Pavel OLŠAN, Zbyněk HAVELKA, Andrea BOHATÁ, Syam KRISHNA, Pavel ČERNÝ, Martin FILIP, Petr BARTOŠ, Slawomir KOCIRA a Petr ŠPATENKA. Experimental Investigation into the Influence of Plasma Technology on Seed Surface Wettability. Applied Sciences. 2021, 11(21), 9994. DOI:10.3390/app11219994
Q2 (Engineering, Multidisciplinary), IF 2.679 


ČERNÝ, Pavel, Petr BARTOŠ, Pavel KŘÍŽ, Pavel OLŠAN a Petr ŠPATENKA. Highly Hydrophobic Organosilane-Functionalized Cellulose: A Promising Filler for Thermoplastic Composites. Materials. 2021, 14(8), 2005. DOI:10.3390/ma14082005
Q1 (Metallurgy & Metallurgical Engineering), Q2 (Materials Science, Multidisciplinary), IF 3.623


KUNEŠ, Radim, Petr BARTOŠ, Gustavo Kenji IWASAKA, Aleš LANG, Tomáš HANKOVEC, Luboš SMUTNÝ, Pavel ČERNÝ, Anna POBORSKÁ, Pavel SMETANA, Pavel KŘÍŽ, Naděžda KERNEROVÁ. In-line Technologies for the Analysis of Important Milk Parameters during the Milking Process: A Review. Agriculture. 2021, 11(3), 239. DOI:10.3390/agriculture11030239
Q1 (Agronomy), IF 2.925


FILIP, Martin, Tomáš ZOUBEK, Roman BUMBÁLEK, Pavel ČERNÝ, Carlos E. BATISTA, Pavel OLŠAN, Petr BARTOŠ, Pavel KŘÍŽ, Maohua XIAO, Antonín DOLAN, Pavol FINDURA. Advanced Computational Methods for Agriculture Machinery Movement Optimization with Applications in Sugarcane Production. Agriculture. 2020, 10(10), 434. DOI: 10.3390/agriculture10100434
Q1 (Agronomy), IF 2.925


ČERNÝ, Pavel, Petr BARTOŠ, Pavel OLŠAN a Petr ŠPATENKA. Hydrophobization of Cotton Fabric by Gliding Arc Plasma Discharge. Current Applied Physics. 2019, 19(2), 128-136. DOI:10.1016/j.cap.2018.11.006
Q2 (Materials Science, Multidisciplinary), IF 2.480


HORÁKOVÁ, Marta, Pavel ČERNÝ, Pavel KŘÍŽ, Petr BARTOŠ a Petr ŠPATENKA. Sputter Deposition of Nanostructured TiO2 Thin Films. IEEE Transactions on Plasma Science. 2014, 42(10), 2790-2791. DOI:10.1109/TPS.2014.2326896
Q4 (Physics, Fluids & Plasmas), IF 1.222

Kapitoly v odborných monografiích

ČERNÝ, Pavel, Hana ŠOURKOVÁ a Petr ŠPATENKA, 2018. Plasma treatment of cellulose-based biomaterials. ČIŽMÁROVÁ, Elena a Vincenzo DESIDERIO. New trends in biomedical and bio-based materials. Jindřichův Hradec: Epika. ISBN 978-80-7608-017-1.

Články v časopisech indexovaných WOS

OROZCO-RODRIGUEZ, Dianita, Pavel ČERNÝ a Ladislav CVRČEK. Photocatalytic activity of coatings based on titanium oxides deposited by reactive magnetron sputtering method. Tecnologia en Marcha. 2018, 31, 3-10. ISSN 0379-3982. DOI:10.18845/tm.v31.i5.4083

Články ve sbornících

SOSNA, Tomáš, Pavla WEGENKITTLOVÁ, Pavel ČERNÝ, Pavel KŘÍŽ, Vladimír VOCHOZKA, David BEUTL a Pavel BICAN. The Current Status of Technical Education at the 2nd Stage of Primary Schools in the South Bohemia Region. In: Proceedings of IAC in Vienna 2022: Global Education, Teaching and Learning (IAC-GETL). Praha: Czech Institute of Academic Education, 2022, s. 159-164. ISBN 978-80-88203-30-8.


VOCHOZKA, Vladimír, Veronika BURDOVÁ, Pavel ČERNÝ. Torricelliho zákon, Pythagorův a Tantalův pohár, stejnosměrný motor. Kéhar, Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9. Změny v RVP a jejich dopady do obsahu výuky fyziky - Sborník z konference. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s. 158-163. ISBN 978-80-261-1092-7.


VOCHOZKA, Vladimír, Veronika BURDOVÁ, Jiří TESAŘ a Pavel ČERNÝ. Physical model of coin acceptor. In: AIP Conference Proceedings 2152. AIP Publishing, 2019, 2019, s. 030038. Dostupné z: doi:10.1063/1.5124782


VOCHOZKA, Vladimír, Zdeněk KOUDELA, Pavel ČERNÝ a Veronika BURDOVÁ. Kvantitativní vyhodnocení experimentu „Vejce v lahvi“. In: VELETRH NÁPADŮ UČITELŮ FYZIKY 24 - Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Hradec Králové, 2019, s. 190-196. ISBN 978-80-7435-770-1.


ČERNÝ, Pavel, Marta HORÁKOVÁ, Irena ŠLAMBOROVÁ, Veronika ZAJÍCOVÁ, Petr ŠPATENKA a Jiří CERMAN. Investigation of Plasma Treatment of Nanofiber Fabric. In: 56th Annual Technical Conference Proceedings. Providence: Society of Vacuum Coaters, 2013, s. 552-558. ISSN 0737-5921


ČERNÝ, Pavel, Marta HORÁKOVÁ, Irena ŠLAMBOROVÁ, Veronika ZAJÍCOVÁ, Petr ŠPATENKA a Jiří CERMAN. Investigation of Plasma Sterilization of Nanofiber Fabric. In: Potential Application of Plasma and Nanomaterials 2013 [CD]. Liberec: Technical University of Liberec, 2013. ISBN 978-80-7372-988-2.


ČERNÝ, Pavel, Jan HLADÍK, Michal ŠERÝ, Jiří CERMAN a Petr ŠPATENKA. Universal computer-controlled laboratory plasma plant. In: Book of Extended Abstracts: Potential and Application of Nanotreatment of Medical Surfaces. Liberec: Technical University of Liberec, 2012, s. 51-52. ISBN 978-80-7372-890-8.

Posterová sdělení

ČERNÝ, Pavel, Petr ŠPATENKA, Petr BARTOŠ a Taťána VACKOVÁ. Plasma surface modification of cellulose and its application as filler in the polypropylene composites. 16th International Conference on Plasma Surface Engineering. Garmisch-Partenkirchen, 2016.


BARTOŠ, Petr, Pavel KŘÍŽ, Petr ŠPATENKA, Pavel ČERNÝ, Marta HORÁKOVÁ, Jan PTÁČNÍK, Pavel OLŠAN a Zbyněk HAVELKA. Treatment of seeds by microwave plasma discharge. 15th International Conference on Plasma Surface Engineering. Garmisch-Partenkirchen, 2014.


ČERNÝ, Pavel, Marta HORÁKOVÁ, Irena ŠLAMBOROVÁ, Veronika ZAJÍCOVÁ, Petr ŠPATENKA a Jiří CERMAN. Investigation of Plasma Treatment of Nanofiber Fabric. In: 56th Annual Technical Conference Proceedings. Providence: Society of Vacuum Coaters, 2013, s. 552-558. ISSN 0737-5921.


ČERNÝ, Pavel, Marta HORÁKOVÁ, Irena ŠLAMBOROVÁ, Veronika ZAJÍCOVÁ, Petr ŠPATENKA a Jiří CERMAN. Investigation of Plasma Sterilization of Nanofiber Fabric. In: Potential Application of Plasma and Nanomaterials 2013 [CD]. Liberec: Technical University of Liberec, 2013. ISBN 978-80-7372-988-2.


ČERNÝ, Pavel, Jan HLADÍK, Michal ŠERÝ, Jiří CERMAN a Petr ŠPATENKA. Universal computer-controlled laboratory plasma plant. In: Book of Extended Abstracts: Potential and Application of Nanotreatment of Medical Surfaces. Liberec: Technical University of Liberec, 2012, s. 51-52. ISBN 978-80-7372-890-8.

Akademické práce

ČERNÝ, Pavel. Plazmochemické úpravy za účelem funkcionalizace povrchu. České Budějovice, 2017. Technická univerzita v Liberci. Disertační práce. Vedoucí práce Petr Špatenka.


ČERNÝ, Pavel. Plazmová modifikace práškových materiálů. České Budějovice, 2011. Jihočeská univerzita. Diplomová práce. Vedoucí práce Petr Bartoš.

Člen týmu několika grantů a projektů, například:

TRIO FV40315 Kompozitní materiály pro beztlakové technologie (3D tiskárny a rotační spékání) (2019-2020 – aktivní spoluúčast na řešení)
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000659 Společenství praxe - platforma pro rozvoj klíčových kompetencí (2017-2019 – člen řešitelského týmu – garant a didaktik pro oblast odborných předmětů)
CZ.1.07/2.3.00/30.0006 Vytvoření postdoktorandských pozic na JU a podpora intersektorální mobility formou odborných zahraničních stáží (2014-2015 – asistent postdoka)
CZ.1.05/2.1.00/03.0086 CEPLANT - Nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy (2012-2014 – výzkumný pracovník)

Aktuální rozvrhInformace

Zabývám se povrchovými úpravami materiálů, biomateriály, kompozity a moderními technologiemi. 

 • Studenti mě mohou kontaktovat na telefonním čísle +420 737 647 304.
 • Konzultační hodiny jsou orientační, preferována je individuální domluva přes e-mail, nebo telefonicky.
 • Najdete mě v budově Jeronýmova v místnosti J239.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1