Mgr. Vojtěch Blažek, Ph.D.

 • Pracoviště:
  PF Katedra geografie | odborný asistent
  PF Katedra informatiky | doktorand
 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 033 035
 • Místnost:
  050103013 pracovna pedagogů 013 - 3. patro - Děkanát PF a výuka - Jeronýmova I(10) (pracovna 414)
  Jeronýmova 200/10, 370 01 České Budějovice
  navigovat

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Životopis

* Písek 1987

2001 - 2005: Gymnázium Písek

2006 - 2011: Magisterské studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; studijní obor: učitelství pro 2. stupeň ZŠ (zeměpis - přírodopis a pěstitelství).

2018 - 2022: Doktorské studium Katedra informatiky, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 

ZAMĚSTNÁNÍ

od 2018 

asistent na katedře geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

2014 - 2018

externí vyučují na katedře geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

2012 - 2018

regioskop z.s.p.o/ NEBE s.r.o. Operátor informačních systémů

Tvůrčí činnost

(2023)

Kraft, S., Marada, M., Petříček, J., Blažek, V., Mrkvička, T. (2021). Identifikace hotspotů motocyklových nehod v ČR. ArcRevue. Praha: Arcdata Praha, 2023, 30(2), 10-11. ISSN 1211-2135.

Kraft, S., Mrkvička, T., Petříček, J., Blažek, V. (2023): Modelling the Road Network Riskiness for Motorcycle Transport: The use of Accident Probability and Accessibility of Emergency Medical Service. Moravian Geographical Reports, 31, 2, 64-72. doi: 10.2478/mgr-2023-0006 (IF 2022 = 2,5; Q2 in Geography)

Marada, M., Zévl, J., Petříček, J., Blažek, V. Interurban mobility: Eurythmic relations among metropolitan cities monitored by mobile phone data. Applied Geography [online]. 2023, 156. ISSN 01436228. Dostupné z: doi:10.1016/j.apgeog.2023.102998

Gebeltová, Z., Hálová, P., Malec, K., Bartoňová, K., Blažek, V., Maitah, M., Koželský, R., Phiri J, Appiah-Kubi SNK, Tomšík K, Severová L and Marušiak J (2023) Geopolitical risks for Egypt wheat supply and trade. Front. Sustain. Food Syst. 7:1137526. doi: 10.3389/fsufs.2023.1137526

(2022)

Kraft, S., Marada, M., Petříček, J., Blažek, V., Mrkvička, T. Identification of motorcycle accidents hotspots in the Czech Republic and their conditional factors: The use of KDE and two‐step cluster analysis. The Geographical Journal. 2022, 188(3), 444-458 . ISSN 0016-7398. Doi:10.1111/geoj.1244 (IF 2021 = 3,384)

Kraft, S., Blažek, V., Marada, M. Exploring the daily mobility rhythms in an urban environment: using the data from intelligent transport systems. Geografie [online]. 2022, 127(2), 127-144 . ISSN 1212-0014. Doi:10.37040/geografie.2022.004 (IF 2021 = 1.5)

Kraft, S., Halás, M., Klapka, P., Blažek, V. Functional regions as a platform to define integrated transport system zones: The use of population flows data. Applied Geography . 2022, 144 . ISSN 01436228. Doi:10.1016/j.apgeog.2022.102732 (IF 2021 = 4,732)

(2021)

Halás, M., Blažek, V., Klapka P., Kraft, S. (2021). Vizualizace pravidelných prostorových pohybů osob: s využitím lokalizačních dat mobilních operátorůArcRevue. Praha: Arcdata Praha, 2021, 28(2), 12-15. ISSN 1211-2135.

Maitah, M., Malec, K., Ge, Y., Gebeltová, Z., Smutka, L., Blažek, V., Pánková, L., Maitah, K., Mach, J. Assessment and Prediction of Maize Production Considering Climate Change by Extreme Learning Machine in Czechia. Agronomy. 2021; 11(11):2344. https://doi.org/10.3390/agronomy11112344. (IF 2021 = 3,417; Q1 in Agronomy | Q1: Plant Science)

Appiah-Kubi, SNK., Malec, K., Phiri, J., Maitah, M., Gebeltová, Z., Smutka, L., Blažek, V., Maitah, K., Sirohi, J. Impact of Tax Incentives on Foreign Direct Investment: Evidence from Africa. Sustainability. 2021; 13(15):8661. https://doi.org/10.3390/su13158661 (IF 2021 = 3,251; Q2 in Enviromental Sciences)

Halás, M., Blažek, V., Klapka, P., Kraft, S. (2021): Population movements based on mobile phone location data: the Czech Republic. Journal of Maps. doi: 10.1080/17445647.2021.1937730 (IF 2019 = 2,365; Q2 in Geography).

(2020)

Kraft, S., Květoň, T., Blažek, V., Pojsl, L., Rypl, J. (2020): Travel diaries, GPS loggers and Smartphone applications in mapping the daily mobility patterns of students in an urban environment. Moravian Geographical Reports, 28, 4, 259-268. doi: 10.2478/mgr-2020-0019 (IF 2019 = 2,479; Q2 in Geography).

Blažek, V., Prener, J. (2020): Virtuální realita ve škole – 21. století ve výuce zeměpisu. Geografické rozhledy, Praha: P3K, 2020, 29(5), 20-23. ISSN 1210-3004.

Blažek, V. (2020): Využití metod Eye-trackingu a biometrického testování při studiu kognitivní zátěže v prostředí ArcGIS Story map. In: International Journal of Information and Communication Technologies in Education. Ostrava: University of Ostrava, 2020, s. 3-20. ISBN 978-80-7599-210-9. ISSN 1805-3726.

(do 2019)

Blažek, M., Lána, M., Blažek, V., Dvořák, J. (2017): Information Technologies in Teaching Geography from the Teacher’s Point of View. In: Karvánková, P. et al. (eds.) Current Topics in Czech and Central European Geography Education. Springer, Heidelberg, p. 169-186.

Mapový portál Encyklopedie Českých Budějovic [online]. České Budějovice: Regioskop, z.s.p.o. / NEBE, 2016 [cit. 2018-05-09]. Dostupné z: https://arcg.is/0qL99W

Blažek, V. (2013)ed. Veränderung des Böhmerwaldes: in Bildern. 1. deutsche Aufg. České Budějovice: Nebe, [2013]. 171 s. ISBN 978-80-904100-6-0.

Blažek, V. (2013)ed. Veränderung des Böhmerwaldes: in Statistik. 1. deutsche Aufg. České Budějovice: Nebe, [2013]. 163 s. ISBN 978-80-904100-5-3.


GRANTY

Spoluřešitel  – Interreg CE:  Virtual Reality Education and Training Solutions for Medicine Sector CE0100136 (Jihočeský vědeckotechnický park a.s.)

Spoluřešitel – Česko-bavorská síť pro Otevřená data (Jihočeský vědeckotechnický park a.s.)

Spoluřešitel – Interreg: VReduNet  -  ATCZ256 (Jihočeský vědeckotechnický park a.s.)

Spoluřešitel – TAČR Éta: Systém pro podporu marketingového rozhodování DestinACE – TL02000423 (PF, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)

Spoluřešitel – OP VVV: Inovace přípravy učitelů pro praxi – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960 (PF, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)

Spoluřešitel – OP VVV: Podpora rozvoje digitální gramotnosti – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366 (PF, Univerzita Karlova)

Spoluřešitel – OP VVV: Nová mobilita - vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace - CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430 (Masarykova Univerzita v Brně, Univerzita Karlova)

Aktuální rozvrhInformace

https://orcid.org/0000-0002-3499-5232

https://www.researchgate.net/profile/Vojtech-Blazek 

tel: +420 387 773 035    e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  datová schránka: rd72x3x

konzultační hodiny: MS teamskdykoli, když jsem v kanceláři nebo po předchozí domluvě 

zaměření: geografické informační systémy, didaktika GIS, technologie ve výuce

 

Člen disciplinární komise PF JU XII 2021 - XII 2023

Člen akademického senátu PF JU 2021 - 2024

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1