Mgr. Vojtěch Blažek, Ph.D.

 • Unit:
  PF Department of Geography | Assistant Professor
  PF Department of Computer Science | Doctoral Student
 • E-mail:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Phone number:
  +420 389 033 035
 • Room:
  050103013 pracovna pedagogů 013 - 3. patro - Děkanát PF a výuka - Jeronýmova I(10) (pracovna 414)
  Jeronýmova 200/10, 370 01 České Budějovice
  navigate

Projects

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

CV

 

od 2018

doktorské studium Katedra informatiky, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

2006 - 2011

Magisterské studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; studijní obor: učitelství pro 2. stupeň ZŠ (zeměpis - přírodopis a pěstitelství).

od 2018: doktorské studium Katedra informatiky, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

ZAMĚSTNÁNÍ

od 2018 

asistent na katedře geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

2014 - 2018

externí vyučují na katedře geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

2012 - 2018

regioskop z.s.p.o/ NEBE s.r.o. Operátor informačních systémů

Creative activity

(2023)

Kraft, S., Mrkvička, T., Petříček, J., Blažek, V. (2023): Modelling the Road Network Riskiness for Motorcycle Transport: The use of Accident Probability and Accessibility of Emergency Medical Service. Moravian Geographical Reports, 31, 2, 64-72. doi: 10.2478/mgr-2023-0006 (IF 2022 = 2,5; Q2 in Geography)

Marada, M., Zévl, J., Petříček, J., Blažek, V. Interurban mobility: Eurythmic relations among metropolitan cities monitored by mobile phone data. Applied Geography [online]. 2023, 156. ISSN 01436228. Dostupné z: doi:10.1016/j.apgeog.2023.102998

Gebeltová, Z., Hálová, P., Malec, K., Bartoňová, K., Blažek, V., Maitah, M., Koželský, R., Phiri J, Appiah-Kubi SNK, Tomšík K, Severová L and Marušiak J (2023) Geopolitical risks for Egypt wheat supply and trade. Front. Sustain. Food Syst. 7:1137526. doi: 10.3389/fsufs.2023.1137526

(2022)

Kraft, S., Marada, M., Petříček, J., Blažek, V., Mrkvička, T. Identification of motorcycle accidents hotspots in the Czech Republic and their conditional factors: The use of KDE and two‐step cluster analysis. The Geographical Journal. 2022, 188(3), 444-458 . ISSN 0016-7398. Doi:10.1111/geoj.1244 (IF 2021 = 3,384)

Kraft, S., Blažek, V., Marada, M. Exploring the daily mobility rhythms in an urban environment: using the data from intelligent transport systems. Geografie [online]. 2022, 127(2), 127-144 . ISSN 1212-0014. Doi:10.37040/geografie.2022.004 (IF 2021 = 1.5)

Kraft, S., Halás, M., Klapka, P., Blažek, VFunctional regions as a platform to define integrated transport system zones: The use of population flows data. Applied Geography . 2022, 144 . ISSN 01436228. Doi:10.1016/j.apgeog.2022.102732 (IF 2021 = 4,732)

(2021)

Halás, M., Blažek, V., Klapka P., Kraft, S. (2021). Vizualizace pravidelných prostorových pohybů osob: s využitím lokalizačních dat mobilních operátorůArcRevue. Praha: Arcdata Praha, 2021, 28(2), 12-15. ISSN 1211-2135.

Maitah, M., Malec, K., Ge, Y., Gebeltová, Z., Smutka, L., Blažek, V., Pánková, L., Maitah, K., Mach, J. Assessment and Prediction of Maize Production Considering Climate Change by Extreme Learning Machine in Czechia. Agronomy. 2021; 11(11):2344. https://doi.org/10.3390/agronomy11112344. (IF 2021 = 3,417; Q1 in Agronomy | Q1: Plant Science)

Appiah-Kubi, SNK., Malec, K., Phiri, J., Maitah, M., Gebeltová, Z., Smutka, L., Blažek, V., Maitah, K., Sirohi, J. Impact of Tax Incentives on Foreign Direct Investment: Evidence from Africa. Sustainability. 2021; 13(15):8661. https://doi.org/10.3390/su13158661 (IF 2021 = 3,251; Q2 in Enviromental Sciences)

Halás, M., Blažek, V., Klapka, P., Kraft, S. (2021): Population movements based on mobile phone location data: the Czech Republic. Journal of Maps. doi: 10.1080/17445647.2021.1937730 (IF 2019 = 2,365; Q2 in Geography).

(2020)

Kraft, S., Květoň, T., Blažek, V., Pojsl, L., Rypl, J. (2020): Travel diaries, GPS loggers and Smartphone applications in mapping the daily mobility patterns of students in an urban environment. Moravian Geographical Reports, 28, 4, 259-268. doi: 10.2478/mgr-2020-0019 (IF 2019 = 2,479; Q2 in Geography).

Blažek, V., Prener, J. (2020): Virtuální realita ve škole – 21. století ve výuce zeměpisu. Geografické rozhledy, Praha: P3K, 2020, 29(5), 20-23. ISSN 1210-3004.

Blažek, V. (2020): Využití metod Eye-trackingu a biometrického testování při studiu kognitivní zátěže v prostředí ArcGIS Story map. In: International Journal of Information and Communication Technologies in Education. Ostrava: University of Ostrava, 2020, s. 3-20. ISBN 978-80-7599-210-9. ISSN 1805-3726.

(do 2019)

Blažek, M., Lána, M., Blažek, V., Dvořák, J. (2017): Information Technologies in Teaching Geography from the Teacher’s Point of View. In: Karvánková, P. et al. (eds.) Current Topics in Czech and Central European Geography Education. Springer, Heidelberg, p. 169-186.

Mapový portál Encyklopedie Českých Budějovic [online]. České Budějovice: Regioskop, z.s.p.o. / NEBE, 2016 [cit. 2018-05-09]. Dostupné z: https://arcg.is/0qL99W

Blažek, V. (2013)ed. Veränderung des Böhmerwaldes: in Bildern. 1. deutsche Aufg. České Budějovice: Nebe, [2013]. 171 s. ISBN 978-80-904100-6-0.

Blažek, V. (2013)ed. Veränderung des Böhmerwaldes: in Statistik. 1. deutsche Aufg. České Budějovice: Nebe, [2013]. 163 s. ISBN 978-80-904100-5-3.


GRANTY

Spoluřešitel – Česko-bavorská síť pro Otevřená data (Jihočeský vědeckotechnický park a.s.)

Spoluřešitel – Interreg: VReduNet  -  ATCZ256 (Jihočeský vědeckotechnický park a.s.)

Spoluřešitel – TAČR Éta: Systém pro podporu marketingového rozhodování DestinACE – TL02000423 (PF, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)

Spoluřešitel – OP VVV: Inovace přípravy učitelů pro praxi – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960 (PF, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)

Spoluřešitel – OP VVV: Podpora rozvoje digitální gramotnosti – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366 (PF, Univerzita Karlova)

Spoluřešitel – OP VVV: Nová mobilita - vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace - CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430 (Masarykova Univerzita v Brně, Univerzita Karlova)

Current scheduleInformation

https://orcid.org/0000-0002-3499-5232

tel: +420 387 773 035    e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  datová schránka: rd72x3x

consulting hours: MS teams 

zaměření: geografické informační systémy, didaktika GIS, technologie ve výuce

 

Member of the disciplinary commission PF JU XII 2021 - XII 2023

Member of the Academic Senate PF JU 2021 - 2024

Subscribe
to our newsletter

Stay in touch
social media

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.jcu.cz

© 2021 University of South Bohemia
Cookies

Dear visitors, we have just launched the new website of the University including all faculties, departments and constituent parts. You can still access the old version before you get used to the new website.

1