• Úvod
  • Univerzita
  • Aktuálně
  • Zemřel profesor Miloš Velemínský, uznávaný odborník a významná osobnost ZSF JU

Zemřel profesor Miloš Velemínský, uznávaný odborník a významná osobnost ZSF JU

S hlubokou lítostí oznamujeme, že v noci ze soboty na neděli zemřel profesor Miloš Velemínský, uznávaný lékař, pedagog a vědec. Bylo mu 87 let a do posledních dnů byl velmi aktivní. Odborná i laická veřejnost v něm ztratila velkého profesionála i laskavého a ochotného člověka, na něhož bude s úctou a vděčností vzpomínat několik generací Jihočechů. Prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., doctor honoris causa, byl významnou osobností Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity (ZSF JU). Začal s ní spolupracovat v roce 1991 a rozšířil zde své vědecké aktivity. V letech 1998–2004 zde byl proděkanem pro vědu a výzkum, pak byl sedm let děkanem ZSF JU a působil zde až dosud.

Děkanku ZSF JU Mgr. Ivanu Chloubovou, Ph.D., zpráva o úmrtí profesora Velemínského velmi zarmoutila. „Odešel velký člověk, kterému i ve vyšším věku záleželo na lidech i chodu naší fakulty. Sledoval dění i aktivity, které jsme organizovali, projekty, které jsme získávali, nebyla mu lhostejná hodnocení výuky – zkrátka žil pro fakultu a s fakultou. Společně s dalšími bývalými děkany (doc. Šemberovou, doc. Vurmem a prof. Tóthovou) nastavil směr naší fakulty a významně se podílel na jejím rozvoji. Jako lékař vnímal potřebu kvalitního vzdělávání v nelékařských zdravotnických programech, nezbytnost sociálního přesahu v péči o člověka i důležitost profesionálního zásahu při řešení krizových situací. Přestože byl odborníkem pro dětské lékařství, kde bylo těžiště jeho výuky, aktivně se zajímal i o znalosti studentů v preklinických oborech a o jejich všeobecný rozhled. V předmětu Úvod do studia provázel studenty v prostorách fakulty a snažil se o to, aby nasáli atmosféru života na fakultě a přijali ji jako svůj další domov. Zaměstnance fakulty vnímal jako svoji druhou velkou rodinu a věřím, že nás měl rád a my měli rádi jeho,“ uvedla děkanka ZSF JU.

Profesor Velemínský se narodil 14. 8. 1936 v rodině budějovického zvěrolékaře. Promoval v roce 1960 na Fakultě dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Působil na dětském oddělení nemocnice v Jindřichově Hradci. V roce 1969 nastoupil jako ordinář na dětské oddělení krajské nemocnice v Českých Budějovicích, 13 let byl primářem novorozeneckého oddělení a jeho zásluhou byla vytvořena v 70. letech 20. století první jednotka intenzivní péče pro patologické novorozence v ČR. V roce 1984 založil v Českých Budějovicích první samostatné novorozenecké oddělení v ČR. Byl také zakladatelem a ředitelem společnosti Lékařská služba první pomoci v Třeboni. Do konce minulého roku ještě ordinoval ve své dětské ordinaci v Třeboni, pro niž předtím dlouho a pečlivě hledal pediatra, který ho nahradí.

Za svoji činnost obdržel řadu prestižních ocenění. Získal cenu Zlatá šupina udělovanou těm, kteří se svými činy a celoživotní prací zasloužili o rozvoj či dobré jméno kraje, a také Cenu města Třeboň. Byl nositelem zlaté Janského plakety, za přínos neonatologii dostal v roce 2010 občanskou cenu Purpurové srdce. V říjnu 2018 mu prezident Miloš Zeman při slavnostním ceremoniálu ve Vladislavském sále Pražského hradu předal vysoké státní vyznamenání: medaili Za zásluhy.

Kromě mnoha odborných publikací byl tento známý pediatr autorem několika populárně naučných knih oslovujících i širokou veřejnost tím, jak srozumitelně a v širším kontextu zpracovávají témata. Kniha „Nemocné dítě – průvodce pro rodiče“ je výrazným podnětem k navázání kvalifikovaného a oboustranně obohacujícího kontaktu mezi lékaři a rodiči. Ve své pediatrické praxi potkal prof. Velemínský mnoho matek s těžkými životními osudy, které mu uvízly v paměti i v srdci. Jejich příběhy shrnul v několika knihách zaměřených i na sociální problematiku. O rodinách, kterým se narodí postižené dítě, napsal knihu „Celebritami proti své vůli. Poté s novinářkou Ivanou Karáskovou sepsal v roce 2018 autobiografickou knihu „Takový je život“, což je rozhovor prokládaný skutečnými příběhy pacientů, které podávají svědectví o neobyčejné rodičovské obětavosti a vůli. V roce 2023 spolu vytvořili další knihu založenou na autentických příbězích, která se jmenuje „Mámo, táto, a co já?“ a pojednává o vlivu rozvodů a rozchodů na život dětí.

Rozhovor s prof. Velemínským vyšel také v knize Syndikátu jihočeských novinářů nazvané „Jak nepromarnit život“. Další publikace je právě v tiskárně: jmenuje se „Věda je život, život není věda“ a skládá se z osmi rozhovorů s vědci a pedagogy z Jihočeské univerzity a Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích. Kapitola o Miloši Velemínském obsahuje i velice výstižnou citaci jedné z maminek, která k němu chodila se svým dítětem. Zdůraznila jeho člověčenství a schopnost komunikovat s rodiči o těch nejcitlivějších věcech – výtečného lékaře a člověka z něj dělala schopnost milovat lidi, a to i v jejich nejslabších chvílích. Tato kniha s bohužel posledním velkým rozhovorem s Milošem Velemínským bude mít křest 11. dubna od 16 hodin v kampusu Jihočeské univerzity u Lavičky Václava Havla vedle budovy rektorátu.

Vážený pane profesore, velmi jsme si Vás vážili a nezapomeneme na Vás. Odpočívejte v pokoji. Čest Vaší památce!

Foto: Václav Pancer

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1