Zahraniční exkurze Goethe centra JU

Dlouhodobým cílem Goethe centra JU (GC JU) je zatraktivnění výuky němčiny na školách v jižních Čechách. Cílovou skupinou však nejsou pouze žáci a žákyně či studentky a studenti, ale i učitelky a učitelé německého jazyka, kteří se chtějí dále vzdělávat a rozvíjet své know-how i s ohledem na rychle se měnící trendy a potřeby ve školství. V rámci programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zástupci Goethe centra JU společně s učitelkami němčiny působících na nejrůznějších školách Jihočeského kraje – tento rok se jedná výlučně o ženy – absolvovali první ze dvou zahraničních exkurzí.

Od začátku školního roku 2022/2023 nabízí Goethe centrum JU dva mimořádné kurzy, které jsou akreditované v programu DVPP MŠMT. Tematicky se jedná samozřejmě o německý jazyk a jeho výuku. V zimním semestru 2022/2023 byl úspěšně zahájen kurz s označením Vademecum II. Sprachkurs für Fortgeschrittene, který svou koncepcí cílí především na kvalifikované učitele německého jazyka, kteří se chtějí dále zdokonalovat v konverzaci, zajímají je aktuální celospolečenská témata a usilují o navázání dalších kontaktů a spolupráce s dolnobavorskými či hornorakouskými vzdělávacími institucemi a dalšími spolupracujícími subjekty.

Nedílnou součástí pravidelných konverzačních setkání jsou i dva výjezdy, přičemž první z nich návštěvníci kurzu absolvovali ve čtvrtek, 1. prosince 2022. S ohledem na většinu byla stěžejním bodem programu návštěva střední ekonomické školy v Pergu Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Perg, kde účastníky exkurze přátelsky přivítala paní ředitelka Gabriela Teubenbacher spolu s poradkyní pro vzdělávání a práci s mládeží Edith Kern-Klambauer. „Společně jsme si mohli prohlédnout školu, pohovořit s tamními žáky, navštívit knihovnu a seznámit se s chodem a provozem žákovských fiktivních firem, které perfektně simulují prostředí skutečného trhu,“ doplňuje vedoucí Goethe centra JU Mgr. Lucie Trnková. Díky možnosti osobního setkání, vzájemné výměně zkušeností a navázání osobních vztahů tak bude moci být snáze navázána další spolupráce zainteresovaných škol do budoucna.

Dalším neméně zajímavým místem bylo starobylé městečko Enns, které je spjato s původním osídlením římských vojáků a kde se i dnes nachází jednotka rakouské armády Bundesheer s vlastní poddůstojnickou akademií. Nedaleko od Enns je možnost navštívit i památník Mauthausen. Přímo v Linci pak členové exkurze navštívili „muzeum budoucnosti“ Ars electronica center, které se zaměřuje na nové technologie a jejich roli v běžném životě i při vzdělávání. Muzeum, které je běžně nazývané "Škola budoucnosti", nabízí pestrý program pro všechny napříč generacemi, stejně jako vzdělávací workshopy a semináře pro učitele, a to podle potřeby i v češtině. „Všechny podněty, které jsme po cestě mohli načerpat, tak budou moci paní učitelky dále předat na svých školách a využít je tak k zatraktivnění výuky – nejenom němčiny,“ upřesňuje vedoucí Goethe centra JU. Na závěr exkurze pak její účastníci zavítali na vánoční trh s nabídkou místních produktů a ochutnávkou originálních lineckých specialit.

„Za spolupráci na tomto mimořádném výjezdu děkujeme HAK u. HAS Perg, Oberösterreich Tourismus a Jihočeskému kraji,“ doplňuje na závěr magistra Trnková.

GOETHE CENTRUM JU
Krajinská 2
370 01 České Budějovice
Tel.: 724 503 704
www.goethecentrum.cz

Fotogalerie

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1