• Úvod
 • Univerzita
 • Aktuálně
 • Za obzor a pro vzájemné poznání: konference doktorandů Jihočeské univerzity

Za obzor a pro vzájemné poznání: konference doktorandů Jihočeské univerzity

Ve dnech 3.-4. listopadu 2021 pořádala Jihočeská univerzita celouniverzitní konferenci svých doktorandů. Myšlenka této konference byla založena na třech pilířích:

 • Potřeba posilování sociální integrace doktorandů nad rámec oborů a fakult
 • Jednota vědy a vzájemný respekt vědců všech oborů jako základ pro její úspěšný rozvoj
 • Nezbytnost interdisciplinárního přístupu k řešení řady aktuálních celospolečenských výzev

Cílem konference pak bylo začít hodnoty odpovídající těmto pilířům rozvíjet už od počátku vědecké kariéry. To se myslím podařilo. Konference, která celá proběhla v angličtině, se aktivně zúčastnilo 60 doktorandů všech fakult, z nichž 53 prezentovalo svou práci na přednáškách a 7 prostřednictvím posterů. Patrony konference byli kromě prorektora pro vědu a výzkum také proděkani všech fakult s agendou vědy a výzkumu.

Dvoudenní konference probíhala ve velmi příjemné a neformální atmosféře. Program nebyl úmyslně sestaven tematicky, ale naopak s ohledem na cíl konference tak, aby byly v jednotlivých sekcích pestře namíchané prezentace studentů různých fakult. Příspěvky tak byly rozkročeny od otázek spojených s rozmnožováním ryb přes problematiku dobrého sportu a excelentních studentů až po roli sester během pandemie covidu či tematiku pesticidů a bioodpadu. Studenti tak měli mimořádnou příležitost nahlédnout svou tematickou rozrůzněnost, čehož v následných diskusích hojně využívali. Bylo také moc fajn sledovat živé diskuse studentů během přestávek na kávu.

Dvoudenní konferenci uzavřel společenský večer, na kterém jsme mimo jiné vyhlásili čtyři nejlepší prezentace a jeden nejlepší poster. O těchto cenách do značné míry svým hlasováním rozhodovali samotní studenti. Husí kůži pak vyvolávalo nespoutané nadšení účastníků konference při vyhlašování jejich oceněných kolegů. Oceněnými studenty jsou:

 • Anna Maroušková (Ekonomická fakulta)
 • Tomáš Tichopád (Fakulta rybářství a ochrany vod)
 • Xiao Xue (Přírodovědecká fakulta)
 • Ivana Mašková (Pedagogická fakulta)
 • Petr Mráz (Zemědělská fakulta, poster)

Moc děkuji všem studentům za účast a pozitivní atmosféru, kterou svou přítomností a přístupem vytvořili, a všem proděkanům s agendou vědy a výzkumu, Útvaru marketingu JU a Útvaru pro vědeckou a výzkumnou činnost JU za neocenitelnou pomoc při přípravě a samotné realizaci konference.

Už teď víme, že v příštích dvou letech uspořádáme další ročníky této konference. Budeme se opět těšit na hojnou účast studentů a množství jejich krásných témat.

Luděk Berec Prorektor pro vědu a výzkum

Fotogalerie

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1