• Úvod
  • Univerzita
  • Aktuálně
  • Univerzita se představila zájemcům o studium

Univerzita se představila zájemcům o studium

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) uspořádala v pátek 19. ledna 2024 Den otevřených dveří (DOD). Jedná se o jednu z největších a nejnavštěvovanějších akcí, do které se tradičně zapojuje všech osm fakult univerzity. Akce, kterou navštěvují především zájemci o studium, se konala od 8 do 15 hodin.

Návštěvníci DOD získali podrobné informace o nabízených studijních programech na jednotlivých fakultách, náplni studia, požadavcích pro přijetí, uplatnění absolventů v praxi, o možnostech vyjet na stáž do zahraničí apod.

DOD nabídl vedle informací o studiu také doprovodný program, jehož cílem bylo zábavnou formou představit jednotlivé studijní programy. Každá fakulta jej pojala po svém a účastníci si tak kromě získávání informací prohlédli zázemí jednotlivých fakult, laboratoře i odborná pracoviště. Na řadě stanovišť pak byli zájemci o studium do prezentace aktivně zapojeni a mohli si na vlastní kůži vyzkoušet řadu dovedností. Po celý den jim byli na každé fakultě k dispozici vyučující i studenti, kteří ochotně odpovídali na zvídavé otázky budoucích kolegů a seznamovali uchazeče s novinkami, které si jednotlivé fakulty pro příští akademický rok připravily.

Například na Ekonomické fakultě začal DOD představením samotné fakulty a jejího přístupu k výuce, ale také představením studentského života a propojení studia s praxí. Následovalo podrobné představení jednotlivých studijních programů, kde budoucí studenti získali přesné informace o svých možnostech a kariérních perspektivách. Návštěvníci měli také možnost si popovídat o studiu se současnými studenty. V učebně virtuální reality si mohli vyzkoušet nevšední způsoby výuky a technologie v praxi, ukázka stavebnice Průmysl 4.0 pak představila moderní přístup k ekonomickým a podnikatelským procesům. Jednou ze zajímavostí byla možnost spočítat si svou ekologickou stopu, což mnohé návštěvníky upozornilo na důležitost udržitelnosti a ekologické odpovědnosti. Další inovací byla šance promluvit si s novým avatarem umělé inteligence, který odpovídal na nejrůznější dotazy návštěvníků. Tato interakce zájemcům o studium ukázala, jak moderní technologie mohou obohatit komunikaci a poskytnout personalizované informace. Pro uchazeče byla připravena i Stezka příběhů Fairtrade, na které se dozvěděli o etických a spravedlivých obchodních praktikách, které fakulta podporuje.

Filozofická fakulta letos v čase mezi dopoledním a odpoledním programem připravila i neformální část, během které se díky besedě na téma studium na vysoké škole, potažmo na Filozofické fakultě, nebo prostřednictvím prohlídky s průvodci zájemci seznámili se stávajícími studujícími a prostředím fakulty. Filozofická fakulta, která poskytuje vzdělání v oblasti historických věd, filologie (angličtina, čeština, francouzština, italština, němčina a španělština), lingvistiky, literární vědy, estetiky, dějin umění či kulturních studií, nabízí i bakalářské programy s volnými kombinacemi. Uchazeči mohou vybírat také z celé řady studijních programů Učitelství pro střední školy s výběrem vždy dvou aprobací.

Velkým lákadlem DOD je vždy také Simulační centrum pro zdravotnické obory Zdravotně sociální fakulty, ve kterém moderními metodami za využití sofistikovaných modelů a přístrojů připravuje fakulta budoucí zdravotnický personál pro své povolání. Fakulta také inovovala výuku anatomie a fyziologie, která je nově vedena ve specializované učebně za pomoci moderních technologií a virtuální reality. Fakulta nad rámec DOD připravila na svých webových stránkách pro zájemce o studium instruktážní videa k jednotlivým studijním programům.

S novinkami v letošní roce přichází i Přírodovědecká fakulta, která nově a jako první v ČR nabízí jedinečný magisterský dvouletý studijní program Učitelství science pro SŠ. Tento nový studijní program reaguje na aktuální reformu vzdělávání učitelů, je inspirován ze zahraničí a je zajímavou volbou pro absolventy bakalářských učitelských i neučitelských programů. Tato výzkumně zaměřená fakulta dále nabízí nejen špičkové vzdělání v přírodních vědách, ale připravuje pro své povolání také učitele středních škol (matematika, fyzika, chemie, geografie, biologie a informatika). Učitelské studium je dvouoborové, uchazeč tedy volí kombinaci dvou aprobačních předmětů. Fakulta nabízí také některé kombinace ve spolupráci s Filozofickou fakultou a Teologickou fakultou. Úspěchem fakulty je také získání akreditace pro studijní profesní bakalářský studijní program Aplikovaná informatika a pro navazující magisterský mezinárodní studijní program MAID (Artificial inteligence and Data Science program) ve spolupráci s Technische Hochschule Deggendorf.

I letos se uchazeči mohou hlásit na bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy Teologické fakulty, a to na Teologii, Filosofii, Pedagogiku volného času, Spiritualitu a etiku v sociální práci, Religionistiku, Sociální a charitativní práci, Etiku v sociální práci a Teologii služby. Studovat lze v prezenční i kombinované formě. Fakulta nabízí i široké spektrum kurzů celoživotního vzdělávání, jehož součástí je také Univerzita třetího věku.

Pedagogická fakulta přichází v reakci na požadavky měnícího se světa s novou koncepcí přípravy učitelů „Učitel Pro Futuro“. Velký zájem je každý rok nejen o specializace studijního programu Učitelství pro základní školy, kterých fakulta nabízí celkem 16, ale také např. o studijní programy pro přípravu učitelů středních škol (Tělesná výchova, Hudební výchova a Základy společenských věd), Psychologii, nebo Speciální pedagogiku. Nově fakulta akreditovala studijní program Tělesná výchova a sport pro bakalářské i navazující magisterské studium. Další novinkou je akreditace navazujícího magisterského studijního programu Učitelství odborných předmětů, který je realizován spolu s některými dalšími fakultami Jihočeské univerzity, a také doktorský studijní program Oborové didaktiky STEM předmětů.

Fakulta rybářství a ochrany vod, která je svým zaměřením a nabídkou programů jedinečnou v České republice i ve střední Evropě, nabízí vzdělání v programu Rybářství a v programu Ochrana vod. Tato fakulta klade velký důraz na praktickou výuku a svým studentům, které už v rámci bakalářských a diplomových prací zapojuje do svého výzkumu, nabízí bohatý stipendijní program. V rámci DOD si tato fakulta připravila pro zájemce například ukázky aplikace moderních technologií v akvakultuře, měření chemismu vody, modelů rybníků i živočichů, mikroskopických technik používaných nejen při studiu reprodukce ryb, původních i nepůvodních druhů raků apod. Návštěvníci mohli také ochutnat rybí výrobky z fakultní zpracovny ryb nebo si zakoupit odbornou literaturu.  

Zajímavou skladbu studijních programů, které intenzivně propojují studium s praxí, nabízí také Fakulta zemědělská a technologická JU. Dlouhodobě etablované studijní programy jsou průběžně inovovány tak, aby jejich obsah reagoval na aktuální trendy v zemědělství i celé společnosti, jako je například zavádění moderních výpočetních technologií, využití metod umělé inteligence a další. S tím je spojena řada investičních akcí do špičkového přístrojového vybavení, které si budou moci uchazeči o studium během DOD prohlédnout – Mezinárodní školící a vývojové centrum společnosti DeLaval, Laboratoř pro zemědělství 4.0 či pracoviště Katedry potravinářských technologií. Fakulta zemědělská a technologická JU si pro uchazeče letos připravila také dvě novinky. Tou první je zcela nová budova pro Katedru agroekosystémů a Katedru aplikované chemie. Druhou novinkou je možnost podat přihlášku do nově akreditovaného doktorského studijního programu Zemědělství a technologie 4.0. I v tomto studijním programu se studenti mohou těšit na intenzivní propojení studia s praxí, na které fakulta klade velký důraz.

Přímo v budově rektorátu na Branišovské ulici byl k dispozici informační stánek, na kterém studenti JU podávali základní informace o fakultách i studijních programech a navigovali středoškoláky do jednotlivých budov a přednáškových prostor všech fakult. Současní studenti návštěvníkům také více přiblížili studentský život na univerzitě a pomohli jim v orientaci na webových stránkách fakult i na centrálním webu JU.

Fotogalerie

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1