JU se představila zájemcům o studium

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) uspořádala v pátek 20. ledna 2023 Den otevřených dveří (DOD). Jedná se o jednu z největších a nejnavštěvovanějších akcí, do které se tradičně zapojuje všech osm fakult univerzity. Akce, kterou navštěvují především zájemci o studium, se konala od 8 do 15 hodin.

Návštěvníci DOD získali podrobné informace o nabízených studijních programech na jednotlivých fakultách, náplni studia, požadavcích pro přijetí, uplatnění absolventů v praxi, o možnostech vyjet na stáž do zahraničí apod.

DOD nabídl vedle informací o studiu také doprovodný program, jehož cílem bylo zábavnou formou představit jednotlivé studijní programy. Každá fakulta jej pojala po svém a účastníci si tak kromě získávání informací prohlédli zázemí jednotlivých fakult, laboratoře i odborná pracoviště. Na řadě stanovišť pak byli zájemci o studium do prezentace aktivně zapojeni a mohli si na vlastní kůži vyzkoušet řadu dovedností. Po celý den jim byli na každé fakultě k dispozici vyučující i studenti, kteří ochotně odpovídali na zvídavé otázky budoucích kolegů a seznamovali uchazeče s novinkami, které si jednotlivé fakulty pro příští akademický rok připravily.

Novinek je jako každý rok celá řada. Jedná se například o nový bakalářský program Ekonomické fakulty Podniková informatika, který lze studovat v prezenční i kombinované formě, a navazující studijní program Aplikovaná informatika, který fakulta nabízí ve dvou specializacích: Podniková informatika a Softwarové inženýrství. To je nabízeno ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou. Další novinkou je nový navazující magisterský studijní program Management regionálního rozvoje.

Filozofická fakulta, která kromě jiného nabízí i bakalářské programy s volnými kombinacemi, nově akreditovala např. navazující magisterský studijní program Překladatelství ve specializaci Překladatelství anglického jazyka – překladatelství německého jazyka. Studijní program Překladatelství lze na Filozofické fakultě studovat v dalších specializacích (angličtina – italština, angličtina – francouzština, angličtina – španělština). Uchazeči mohou vybírat také z celé řady studijních programů Učitelství pro střední školy v různých kombinacích, například Český jazyk a literatura, Dějepis nebo Anglický jazyk a literatura.

Velkým lákadlem DOD bylo také Simulační centrum pro zdravotnické obory Zdravotně sociální fakulty, ve kterém moderními metodami za využití sofistikovaných modelů a přístrojů připravuje fakulta budoucí zdravotnický personál pro své povolání. Vyjma tohoto simulačního centra vznikla v hlavní budově fakulty nová virtuální učebna anatomie a fyziologie. Fakulta nad rámec DOD připravuje ještě dvě virtuální setkání se zájemci o studium, a to formou on-line prezentace fakulty. První z nich proběhne 10. února 2023, kdy se zájemci budou moci se svými dotazy obrátit na určené zástupce jednotlivých studijních programů. Stejné setkání proběhne ještě jednou začátkem dubna před finálním datem pro podávání přihlášek ke studiu. Termíny budou oznámeny na webových stránkách fakulty a na sociálních sítích.

S novinkami přišla i Přírodovědecká fakulta. Tato výzkumně zaměřená fakulta nabízí nejen špičkové vzdělání v přírodních vědách, ale připravuje pro své povolání také učitele středních škol (matematika, fyzika, chemie, geografie, biologie a informatika). Učitelské studium je dvouoborové, uchazeč tedy volí kombinaci dvou aprobačních předmětů. Fakulta nabízí také některé kombinace ve spolupráci s Filozofickou fakultou a Teologickou fakultou. Úspěchem je také získání akreditace pro profesní bakalářský studijní program Aplikovaná informatika a pro navazující magisterský mezinárodní studijní program MAID (Artificial Intelligence and Data Science program) ve spolupráci s Technische Hochschule Deggendorf. Fakulta rovněž upravila podmínky přijímacího řízení tak, aby v rámci rozdílné náročnosti jednotlivých středních škol, ze kterých uchazeči přicházejí, lépe vyhodnotila znalosti uchazečů o studium. Nově také fakulta v rámci přijímacího řízení uznává a zohledňuje výsledky z Národních srovnávacích zkoušek těch uchazečů, kteří dosáhli percentilu 70 nebo lepšího.

I letos se uchazeči mohou hlásit na bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy Teologické fakulty, a to na Filosofii, Teologii, Religionistiku, Sociální práci a na Pedagogiku volného času. Studovat lze v prezenční i kombinované formě. Fakulta nabízí i široké spektrum kurzů celoživotního vzdělávání, jehož součástí je také Univerzita třetího věku. Novinkou v letošním roce je doktorský studijní program Spiritualita a etika v sociální práci.

Pedagogická fakulta přichází v reakci na požadavky měnícího se světa s novou koncepcí přípravy učitelů „Učitel Pro Futuro“. Velký zájem je nejen o specializace studijního programu Učitelství pro základní školy, kterých fakulta nabízí celkem 16, ale také např. o studijní programy pro přípravu učitelů středních škol (Tělesná výchova, Hudební výchova a Základy společenských věd), Psychologii, nebo Speciální pedagogiku. Tu nově fakulta akreditovala také pro navazující magisterské studium. Další novinkou je akreditace nového bakalářského studijního programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku. 

Fakulta rybářství a ochrany vod, která je svým zaměřením a nabídkou programů jedinečnou v České republice i ve střední Evropě, nabízí vzdělání v programu Rybářství a v programu Ochrana vod. Tato fakulta klade velký důraz na praktickou výuku a svým studentům, které už v rámci bakalářských a diplomových prací zapojuje do svého výzkumu, nabízí bohatý stipendijní program.

Fakulta zemědělská a technologická reagovala změnou svého názvu v loňském roce na aktuální vývoj v zemědělství i cele společnosti, kde zemědělství prochází dynamickým vývojem, který je dán intenzivním rozvojem v perspektivních oborech lidské činnosti, jako je robotika, umělá inteligence, biotechnologie či elektronika. Zároveň chce fakulta zachovat důraz na udržitelný rozvoj a ekologické aspekty zemědělství a potravinářství. Při příležitosti Dne otevřených dveří také představila uchazečům tři nová pracoviště: Výzkumné centrum pro robotizované dojení, Vývojové centrum pro expertní systémy v rostlinné produkci a Mezinárodní školící a vývojové centrum společnosti DeLaval. I zde se budoucí studenti mohou těšit na intenzivní propojení studia s praxí.

Přímo v budově rektorátu na Branišovské ulici byl k dispozici informační stánek, na kterém studenti JU podávali základní informace o fakultách i oborech a navigovali středoškoláky do jednotlivých budov a přednáškových prostor všech fakult. Současní studenti návštěvníkům také více přiblížili studentský život na univerzitě a pomohli jim v orientaci na webových stránkách fakult i na centrálním webu JU.

Fotogalerie

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1