• Úvod
  • Univerzita
  • Aktuálně
  • Rektor Jihočeské univerzity jmenoval nové docenty a udělil Ceny rektora za prestižní vědecké publikace

Rektor Jihočeské univerzity jmenoval nové docenty a udělil Ceny rektora za prestižní vědecké publikace

Ve středu 15. března 2023 na zasedání Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích předal rektor univerzity prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., diplomy nově jmenovaným docentům.

doc. Mgr. Lenka Šedová, Ph.D., ze Zdravotně sociální fakulty JU
doc. Mgr. Lenka Šedová, Ph.D., byla s účinností od 1. listopadu 2022 jmenována docentkou pro obor „Ošetřovatelství“ a obhájila habilitační práci na téma „Role sestry v úpravě životního stylu u osob s vysokým   kardiovaskulárním rizikem“.

doc. PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D., ze Filozofické fakulty JU
doc. PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D., byl s účinností od 1. prosince 2022 jmenován docentem pro obor „České dějiny“ a obhájil habilitační práci na téma Markéta Marie Španělská v alegorické řeči barokních performancí“.

doc. RNDr. Jindřich Chmelař, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty JU
doc. RNDr. Jindřich Chmelař, Ph.D., byl s účinností od 1. ledna 2023 jmenován docentem pro obor „Molekulární a buněčná biologie a genetika“ a obhájil habilitační práci na téma: „The role of tick salivary serpins in the modulation of host’s immune system“.

doc. RNDr. Alena Panicucci Zíková, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty JU
doc. RNDr. Alena Panicucci Zíková, Ph.D., byla s účinností od 1. února 2023 jmenována docentkou pro obor „Molekulární a buněčná biologie a genetika“ a obhájila habilitační práci na téma „Mitochondrial adaptations throughout the Trypanosoma brucei life cycle“.

 

Zároveň s tím udělil Ceny rektora za prestižní vědecké publikace.

Sekce humanitních a jazykovědných oborů:

PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D. (FF JU, Historický ústav)
The Reign of Constantine, 306 – 337. Continuity and Change in the Late Roman Empire
Palgrave Macmillan, Cham 2022
Původní vědecká monografie

Oceněná kniha se především zabývá složitými problémy spojenými s politickou kariérou císaře Konstantina I., věnuje se však také politickým dějinám tetrarchie obecně a v úvodní kapitole podrobně probírá politické dějiny celého 3. století. Dalším účelem knihy je rozbor ekonomické, náboženské a sociální situace římské říše v různých fázích jejího vývoje ve 3. století a v první třetině 4. století. Autor polemizuje se závěry některých význačných vědců, kteří se zabývali či zabývají Konstantinovou kariérou, a nabízí svou vlastní interpretaci k některým problémům, které historická věda dlouhodobě řeší. Nejde tedy jen o další převyprávění Konstantinova příběhu, ale naopak o hledání zcela nového uchopení Konstantinovy osoby a jeho politiky v kontextu dějin 3. a raného 4. století.

 

Sekce společenskovědních a ekonomických oborů:

Mgr. Gabriel Šaffa, prof. Jan Zrzavý, Dr. Pavel Duda – všichni (PřF JU)
Global phylogenetic analysis reveals multiple origins and correlates of genital mutilation/cutting
Nature Human Behaviour, 6(5), 635-645, 2022
Původní vědecká práce (článek v časopisu)

Rituály, při kterých lidé úmyslně ohrožují své zdraví a snižují svou plodnost, představují pro evoluční antropology přetrvávající záhadu. K těmto rituálům patří také tradiční formy mužské a ženské obřízky. Oceněná studie kombinuje etnografická, demografická a ekologická data s moderními fylogenetickými metodami a ukazuje, že obřízky vznikly vícekrát nezávisle na sobě, v několika případech o 2000–3000 let dříve, než dokládá archeologický záznam. Ženská obřízka přitom vzniká a udržuje se pouze ve společnostech, které praktikují mužskou obřízku.

 

Sekce pro zemědělské a rybářské obory:

MSc. Ganna Fedorova, Ph.D., a kolektivu autorů (FROV)
Water reuse for aquaculture: Comparative removal efficacy and aquatic hazard reduction of pharmaceuticals by a pond treatment system during a one year study.
Journal of Hazardous Materials 421 (2022) 126712, Elsevier
Původní vědecká práce (článek v časopisu)

Opětovné využívání odpadních vod se v současnosti stává pro akvakulturu stále důležitějším a pomáhá snižovat tlak na vodní zdroje. Opakované použití vyčištěné odpadní vody však přináší určitá bezpečnostní rizika. V oceněné studii byla testována účinnost biologického rybníka z pohledu odstraňování léčiv z vyčištěných odpadních vod a byla hodnocena rizika používání vyčištěné vody pro produkci ryb. Potenciální ekotoxikologická rizika, včetně rezistence vůči antibiotikům, byla významně snížena, což může být zásadní pro následné opětovné použití odpadní vody v akvakultuře.

 

 

Fotogalerie

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1