• Úvod
  • Univerzita
  • Aktuálně
  • Rektor Jihočeské univerzity jmenoval nové docenty a udělil Cenu rektora za prestižní vědecké publikace za rok 2020

Rektor Jihočeské univerzity jmenoval nové docenty a udělil Cenu rektora za prestižní vědecké publikace za rok 2020

Předání diplomů nově jmenovaným docentům Jihočeské univerzity:

 

doc. ThLic. Adam Mackerle, Th.D., z Teologické fakulty JU

doc. ThLic. Adam Mackerle, Th.D., byl s účinností od 1. prosince 2019 jmenován docentem pro obor „Teologie“ a obhájil habilitační práci na téma „Etické aspekty u předexilních Malých proroků“.

 

doc. Ing. Miloš Buřič, Ph.D., z Fakulty rybářství a ochrany vod JU

doc. Ing. Miloš Buřič, Ph.D., byl s účinností od 1. února 2021 jmenován docentem pro obor „Rybářství“ a obhájil habilitační práci na téma „Chování raků jako nástroj pro výzkum invazních druhů a měnících se podmínek prostředí“.

 

Cena rektora JU za prestižní vědeckou publikaci za rok 2020:

 

Přírodovědné obory:

Prach K, Walker LR (2020) Comparative plant succession among terrestrial biomes of the world. Cambridge University Press.

Rostlinná sukcese je jedním ze základních ekologických procesů. Kniha Karla Pracha a Lawrence R. Walkera je souhrnným dílem, popisujícím a porovnávajícím sukcesi vegetace na nově vznikajících površích i narušených stanovištích napříč světovými suchozemskými biomy. Shrnuje poznatky celoživotního studia Karla Pracha, jedné z vůdčích osobností oboru ekologie obnovy. Kromě své nesporné vědecké hodnoty je toto dílo využitelné pro všechny, kteří se zabývají biologií ochrany přírody, obecnou ekologií či přímo ekologií obnovy. Toto významné dílo bylo také velmi dobře hodnoceno v recenzi publikované ve velmi prestižním časopise Trends in Ecology and Evolution. V této recenzi se mimo jiné píše: "The culmination of the book is Chapter 16: Synthesis. I expect that some summarizing tables or diagrams from this chapter will make it into ecology textbooks soon. […] For now, we may conclude that Prach and Walker’s synthesis is a monumental attempt and they should be congratulated on this achievement."

 

Společenskovědní a ekonomické obory:

Vacková J a kolektiv (2020) Sociální práce v systému koordinované rehabilitace. Grada Publishing, Praha.

Jde o ojedinělou publikaci v oblasti koordinované rehabilitace u klientů po získaném poškození mozku, zejména pak po cévní mozkové příhodě, v jejich přirozeném domácím prostředí. Koordinovaná rehabilitace, představující systematickou a multidisciplinární péči o takto postižené osoby (sociální práce, fyzioterapie, ergoterapie, medicína, logopedie, a psychologie) je klíčová pro kvalitu jejich dalšího života. Výsledky dosahující mezinárodního rozměru a prezentované v této monografii mají význam nejen pro teoretické poznání, ale zejména pro každodenní praxi sociální práce. Ve své podstatě experimentální výzkum, na kterém je monografie založena, ukázal, že by systém koordinované rehabilitace měl být běžně dostupnou součástí nabízených služeb, mimo jiné prostřednictvím tvorby státní koncepce koordinované rehabilitace.

 

Humanitní a jazykovědné obory:

Radimská J (2020) Les livres et les lectures d’une princesse au XVIIe siècle. Honoré Champion, Paris

Tato kniha, na níž spolupracoval také Václav Grubhoffer a která vychází v prestižní řadě renomovaného francouzského nakladatelství, je vyústěním celoživotního díla Jitky Radimské. Představuje v širších dobových souvislostech osobní knihovnu kněžny Marie Ernestiny z Eggenbergu, která žila v letech 1666-1717 na zámku v Českém Krumlově. Autorka však ve svém díle nepodává jen zprávu o vlastní krumlovské knihovně, ale sestavuje portrét této kněžny na základě identifikace jejích čtenářských zájmů a preferencí doložených nákupem knih, komentujícími vpisky či zatrhanými partiemi. Lidské obrysy této výjimečné ženy pak dokreslil právě Václav Grubhoffer svým pojednáním o kněžnině smrti a její poslední vůli. Kniha představuje cenný příspěvek k dějinám nakladatelské činnosti a čtenářství v době Ludvíka XIV.  

 

Zemědělské a rybářské obory:

Grabicová K a kolektiv (2020) Psychoactive pharmaceuticals in aquatic systems – different approaches for environmental monitoring. Environmental Pollution 261: 114150

Psychoaktivní látky vyskytující se ve vodním prostředí působí na centrální nervový systém vodních organismů. Mohou tak vést ke změnám chování těchto organismů a v důsledku ke změnám jejich zdatnosti. Tato studie s vysoce praktickým dopadem srovnává vypovídací schopnost různých vzorkovacích postupů využitelných pro sledování přítomnosti psychoaktivních látek ve vodním prostředí. Mimo jiné potvrzuje teorii, že podstatnější charakteristikou pro míru znečištění než množství přitékající odpadní vody, je díky tzv. faktoru naředění poměr tohoto množství vůči velikosti řeky.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1