• Úvod
  • Univerzita
  • Aktuálně
  • Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity získala prestižní mezinárodní grant EMBO

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity získala prestižní mezinárodní grant EMBO

17. ledna 2023 byly vyhlášeny výsledky „EMBO Installation Grants“, které poskytují víceleté finanční prostředky hlavním výzkumným pracovníkům na založení a rozvoj jejich vědeckých týmů a laboratoří v jednotlivých zúčastněných zemích. Jedním z vítězů a příjemců grantu se stala i Mgr. Michaela Fencková, Ph.D., z Katedry molekulární biologie a genetiky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Ta uspěla ve velké konkurenci výzkumem základní formy učení zvané habituace.

Noví příjemci grantů, kterých je celkem 11, zřídí své laboratoře v sedmi zemích: Chorvatsku, České republice, Estonsku, Litvě, Polsku, Portugalsku a Turecku. Výzkumné projekty se budou zabývat tak různorodými tématy, jako jsou biologie rakoviny, dynamika virů, technologie pro úpravu genů a úloha fytoplanktonu v globálním cyklu uhlíku.

Granty “EMBO Installation Grants” poskytují výzkumným pracovníkům obrovskou příležitost pustit se do široké škály ambiciózních projektů v oblasti věd o živé přírodě," říká ředitelka EMBO Fiona Wattová. "Program podporuje vedoucí skupin při zakládání a rozvoji jejich laboratoří, poskytuje mentoring, možnosti navazování kontaktů a školení a také pomáhá budovat živé, interdisciplinární národní a mezinárodní výzkumné komunity,“ doplňuje ředitelka EMBO.

Jako jediný projekt z České republiky uspěl výzkum Mgr. Michaely Fenckové, Ph.D., z Katedry molekulární biologie a genetiky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zabývá se základní formou učení, tzv. habituací. Ta je rozšířena od jednobuněčných organismů až po člověka. Slouží k odfiltrování nepodstatných informací z prostředí a umožňuje soustředit se na důležité podněty, jako je potrava nebo nebezpečí. Genetické faktory však mohou způsobit, že se habituace pokazí, což přispívá k poruchám, jako jsou mentální postižení a autismus. Doktorka Michaela Fencková se snaží tyto vlivy objasnit studiem habituace u ovocné mušky drozofily.

„Jak mohou genetické defekty způsobit dysfunkci nervových procesů, které habituaci řídí, je stále zahaleno tajemstvím,“ popisuje doktorka Michaela Fencková. „Přibližně tři čtvrtiny genů, jejichž defekty vedou ke vzniku mentálního postižení a autismu, existují také u drozofil. Pomocí vysoce výkonného habituačního testu budeme zkoumat, jakými mechanismy ovlivňují nervovou aktivitu a naučené chování, které u mušek vede k habituačnímu deficitu,“ doplňuje doktorka Fencková. Konečným cílem jejího výzkumu je rozklíčovat genetické a environmentální vlivy vedoucí k patologickým stavům a podpořit tak hledání léčebných postupů.

„Je povzbuzující získat pro tento výzkum podporu grantu EMBO Installation Grants a úžasný pocit, že mohu své výzkumné nápady proměnit ve skutečnost. Zdejší kampus je skvělý a univerzita mě velmi podporuje a poskytuje veškeré zařízení, které je nezbytné k mému výzkumu. Můj tým i já budeme obrovsky profitovat ze školení a kurzů osobního rozvoje, jež EMBO nabízí, stejně jako z možnosti získávat další kontakty a spolupráce,“ dodává doktorka Fencková.

Letošní granty podpořily Ministerstvo vědy a vzdělávání Chorvatska, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Estonskou radu pro výzkum, Radu pro výzkum v Litvě, Ministerstvo vědy a vysokého školství Polska, Champalimaudovu nadaci, Instituto Gulbenkian de Ciência, Nadaci pro vědu a technologie Portugalska a Radu pro vědecký a technologický výzkum (TÜBITAK) Türkiye.

Noví příjemci grantů EMBO Installation Grants zřídí laboratoře v různých evropských zemích. Jedna laboratoř bude v Chorvatsku, jedna v České republice, jedna v Estonsku, dvě v Litvě, dvě v Polsku, dvě v Portugalsku a dvě v Turecku (Türkiye). Šest z 11 příjemců grantu jsou ženy (55 %) a pět jsou muži (45 %). Všichni strávili během čtyř let před podáním žádosti nejméně dva po sobě jdoucí roky mimo zemi, ve které zřizují svou laboratoř.

O společnosti EMBO

EMBO je organizace sdružující více než 1 900 předních výzkumných pracovníků, která podporuje excelentní výzkum ve vědách o živé přírodě v Evropě i mimo ni. Cílem organizace je podporovat talentované vědce ve všech fázích jejich kariéry, stimulovat výměnu vědeckých informací a pomáhat budovat výzkumné prostředí, v němž mohou vědci dosahovat svých nejlepších výsledků.

EMBO pomáhá mladým vědcům rozvíjet jejich výzkum, podporovat jejich mezinárodní viditelnost a zajišťovat jejich mobilitu. Kurzy, workshopy, konference a vědecké časopisy šíří nejnovější výzkum a nabízejí školení v technikách pro udržení vysokých standardů excelence ve výzkumné praxi. EMBO pomáhá utvářet politiku v oblasti vědy a výzkumu tím, že usiluje o získání podnětů a zpětné vazby a pozorně sleduje trendy ve vědě v Evropě.

Další informace: www.embo.org.

Fotografie:

1. Mouchy na destičce pro habituaci

2. Mozek larvy fluorescence

3. Mozek larvy

4. Mgr. Michaela Fencková, Ph.D.

Fotogalerie

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1