Poděkování rektora

Vážení a milí zaměstnanci, studenti, přátelé Jihočeské univerzity, v souvislosti s končícím nouzovým stavem v České republice mi dovolte, abych Vás krátce oslovil s poděkováním, jménem svým, ale také jménem celého vedení JU.

Velmi Vám děkuji za to, jak jsme aktuální složitou a často nepřehlednou situaci všichni zvládli, myslím, že i ve srovnání s jinými univerzitami si vedeme velmi dobře, dokázali jsme zajistit výuku, rozvinout neuvěřitelně rychle distanční a on-line formy výuky, v rozsahu, který by před pár týdny nikdo nečekal. Leccos z toho určitě bylo provizorním řešením, ale i to výrazně zvýšilo naše IT kompetence, které se nám všem budou hodit do příštích let, nebudeme mít strach ze systémů jako je Moodle či MS Teams, jejich užívání tak už bude do budoucna pro řadu z nás mnohem snazší volbou, byť třeba jen jako podpůrných forem klasických „frontálních“ forem výuky. Nepochybně tím vzrostly IT kompetence studentů i vyučujících, jedno je provázané s druhým, a leckdy třeba byli studenti těmi, kteří své vyučující něčemu z nových technologií přiučili. I to patří k univerzitám jako celku, ke kolegialitě mezi studenty a učiteli, která v slově universitas jako společenství učitelů a studentů je obsažena.

Děkuji za snahu na fakultách i na všech součástech krizovou situaci zvládat, za snahu všech akademických i neakademických zaměstnanců i studentů řešit problémy poctivě, ale zároveň s nadhledem, od útvarů pro zahraniční vztahy a studium přes pracovníky zajišťující fungování IT až po knihovnu či koleje a menzy. Samozřejmě hlavním posláním univerzity je věda a výuka, jejich vzájemné propojení. I tady věřím, že se nám dařilo a daří v těchto časech bádat, psát projekty, a třeba se zamýšlet i nad novými tématy výzkumu s ohledem na turbulentnost dnešního světa. Pedagogové se učí novým technologiím, a patří jim za to velký dík, stejně jako studentům za shovívavost, pokud se nám to technicky či jinak nedaří tak úplně na jedničku.

Mnozí z Vás se zapojují do dobrovolnických aktivit, i za to Vám děkuji, ostatně na webových stránkách JU i v médiích jsme o mnohých z těchto činností informovali. JU osvědčuje, že v těžkých časech umíme držet při sobě. A to je velké pozitivum těchto dní.

S koncem nouzového stavu se postupně vracíme do běžného života, jakkoli stále s určitými omezeními, v soukromém i pracovním životě. Z hlediska výuky, zkoušek, fungování institucí, včetně JU, se postupně vracíme k „normálu“, obohaceni o zkušenosti, třeba i s home office. Někteří třeba získali zkušenost, že leccos lze zařizovat z domova snadno, jiní získali pocit, že na home office se už raději nikdy octnout nechtějí, protože vše se jim jevilo mnohem komplikovanější než při osobním setkání se spolupracovníky. I to bude patřit ke zkušenostem těchto dní, jež s koncem nouzového stavu snad už budou končit pomalu také.

Všem nám přeji, aby příští dny a týdny byly radostné, v očekávání dovolených a nastávajícího léta, s nímž – doufejme – přijde i úleva od všech omezení daných epidemiologickou situací letošního jara.

Váš

Bohumil Jiroušek

Fotogalerie

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1