• Úvod
  • Univerzita
  • Aktuálně
  • Na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity vznikly nové vzdělávací metodiky

Na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity vznikly nové vzdělávací metodiky

Na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byly ve spolupráci s ENKI, o.p.s. Třeboň vytvořeny nové inovativní vzdělávací metodiky k tématu role vegetace v koloběhu vody a distribuce sluneční energie v krajině.

Proč je stín stromu chladnější než stín slunečníku? Proč vzrostlý strom ve městě chladí lépe a levněji než běžná přístrojová klimatizace? Jak může vegetace pomoci udržet vodu v krajině a zabránit dalšímu vysychání? Jak pomocí vegetace zabránit přehřívání měst?  A jak o tom všem poutavě učit pomocí atraktivizujících výukových přístupů s využitím moderní měřící techniky v žákovských experimentech?  Na to se v rámci projektu podporovaného Technologickou agenturou České republiky (TAČR) zaměřil řešitelský tým vedený RNDr. Renatou Ryplovou, Ph.D.  z katedry biologie Pedagogické fakulty JU a doc. RNDr. Janem Pokorným, CSc., z ENKi, o.p.s. Třeboň. Výsledkem jejich bádání jsou nové inovativní vzdělávací metodiky, které se zaměřují na roli vegetace v koloběhu vody a distribuce sluneční energie v krajině.

I přesto, že vegetace hraje v životním prostředí člověka z pohledu utváření klimatu a zachování dostatku vody v krajině zcela klíčovou roli, je bohužel všeobecné povědomí o této problematice poměrně nízké. Díky všeobecné neznalosti základních rostlinných fyziologických funkcí a s nimi souvisejícího významu rostlin v krajině pak dochází k neuváženým zásahům do vegetačního krytu, které mají výrazný dopad na životní prostředí člověka. Jedním z těchto dopadů, který se v poslední době projevuje velmi negativně a pro existenci lidstva má zásadní význam, je rozšiřující se sucho.

Základem informovanosti budoucích generací a široké veřejnosti je školní výuka. Téma role vegetace v distribuci sluneční energie a koloběhu vody v krajině je v ní však doposud opomenuto. Výuku tohoto tématu je potřeba posílit především v rámci inovace výuky přírodopisu. Proto v tomto projektu spojili své síly a využívají své dlouholeté know-how pedagogičtí pracovníci katedry biologie PF JU a mezinárodně uznávaní vědci z ENKI, o.p.s. Třeboň, aby společně vytvořili inovativní vzdělávací metodiky k tomuto tématu.

V rámci tohoto projektu byly vytvořeny celkem 4 publikace. Šlo o tři vzdělávací metodiky a teoretický rámec k těmto metodikám. Vzdělávací metodika k tématu role vegetace v distribuci sluneční energie a koloběhu vody v krajině vznikla v několika verzích: pro vysokoškolské studenty učitelství přírodopisu a pro základní školy a víceletá gymnázia. Tyto publikace jsou zaměřeny na konkrétní didaktické využití cílového tématu na úrovni základních škol a obsahuje náměty na jednotlivé výukové aktivity pro školskou praxi, zpracované s využitím moderních didaktických metod (badatelská výuka, projektová výuka, mezipředmětová výuka). Cílem vysokoškolské metodiky pak je vytvořit u studentů učitelství přírodopisu tzv. technicko-didaktickou znalost obsahu.

Nevznikla však jen metodika pro školní výuku, nýbrž i pro pracovníky městských úřadů, protože zaměstnanci státní správy a samosprávy, kteří rozhodují o rozvoji měst, péči o zeleň a úpravě krajiny doposud postrádali srozumitelné podklady pro porozumění a argumentaci o úloze a funkci zeleně a různého krajinného pokryvu v místním klimatu a životním prostředí obecně. Zaměstnanci městských úřadů se na tvorbě vzdělávací metodiky přímo podíleli jako aplikační garanti (Město Dačice a Město Třeboň) a proto je takzvaně „šita na míru“ jejich potřebám. Na základě jejich návrhů a připomínek vzniklo 13 výukových situací popisujících vybrané konkrétní terénní případy, spolu se způsoby jejich hodnocení. Některá města metodiku již využívají při tvorbě Adaptačních strategií přizpůsobení se změnám klimatu v podmínkách ČR.

Trojice publikací byla doplněna knihou tvořící teoretický rámec k těmto metodikám, s názvem Slunce – voda – rostliny – klima: Podklady k poznání a výuce, kde mohou vyučující všech typů škol, pracovníci městských úřadů i široká veřejnost čerpat hlubší informace k tomuto tématu.

Vytvořené vzdělávací materiály jsou široké veřejnosti k dispozici zdarma ke stažení na webových stránkách projektu: https://projekty.pf.jcu.cz/svv.

Fotogalerie

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1