• Úvod
  • Univerzita
  • Aktuálně
  • Na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity byly poprvé uděleny Ceny Miroslava Papáčka

Na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity byly poprvé uděleny Ceny Miroslava Papáčka

V úterý 15. června byli v Aule Miroslava Papáčka oceněni dva akademičtí pracovníci a jeden student Pedagogické fakulty. Z rukou děkanky Pedagogické fakulty a rektora Jihočeské univerzity převzali historicky první Ceny Miroslava Papáčka za mimořádný společenský přínos.

Děkanka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se rozhodla nově oceňovat mimořádné úspěchy akademických pracovníků a studentů své fakulty, a tak v březnu letošního roku vydala Statut Ceny Miroslava Papáčka za mimořádný přínos. Podle něj budou tyto úspěchy oceňovány pravidelně každý rok.

„Hlavním smyslem oceňování vědeckých výkonů Cenou Miroslava Papáčka je zejména snaha o zvýšení prestiže výkonů akademických pracovníků, popřípadě studentů Pedagogické fakulty. Současně je cílem prezentovat i popularizovat vědecké počiny, výkony vytvářené v oblasti pedagogiky, psychologie, didaktiky nebo v oblastech souvisejících se zaměřením jednotlivých pracovišť na Pedagogické fakultě. Zároveň věřím, že možnost ocenění bude motivací pro začínající vědce na naší fakultě k jejich vědecké práci,“ vysvětluje své rozhodnutí doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D., děkanka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity.

Hned v prvním roce bylo členy akademické obce nominováno na Cenu Miroslava Papáčka za rok 2020 celkem 7 akademických pracovníků a studentů. Děkanka nakonec na základě doporučení pětičlenné odborné poroty udělila cenu třem z nich.
 

Laureáti Ceny Miroslava Papáčka za rok 2020:
 

  • prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

Profesorka Stuchlíková působí na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity jako proděkanka pro vědu, tvůrčí činnost a koncepci doktorských studií. Dlouhodobě se věnuje pedagogické psychologii, kde se zaměřuje zejména na emoce a motivaci v situacích, které souvisejí s učením, vyučováním a výchovou. Druhou oblastí jejího zájmu je výzkum badatelsky orientované výuky v přírodovědném vzdělávání a formativní hodnocení žáků při badatelském učení.

Profesorka Iva Stuchlíková byla členkou expertního týmu pro přípravu Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+. Cenu Miroslava Papáčka získala právě za tento mimořádný společenský přínos, který z hlediska dosahu výrazně přesahuje rámec PF JU.

  • PhDr. Petr Bahenský, Ph.D.

Doktor Bahenský působí jako zástupce vedoucího Katedry tělesné výchovy a sportu na Pedagogické fakultě. Dlouhodobě se zabývá fyziologií sportu a regenerací po sportovní zátěži a je trenérem atletiky I. třídy. Zároveň řídí expertní výzkumný tým Laboratoře funkční zátěžové diagnostiky. Právě za budování tohoto excelentního výzkumného týmu získal Cenu Miroslava Papáčka, protože pod jeho vedením se z laboratoře stalo významné diagnostické centrum zabývající se fyziologickými, biochemickými a výkonnostními změnami při různých intenzitách zátěže.

  • Mgr. David Marko

Mgr. David Marko je absolventem navazujícího magisterského studijního programu Učitelství tělesné výchovy pro střední školy. Již několik let působí jako asistent v Laboratoři funkční zátěžové diagnostiky. Na základě zkušeností a kontaktů, které získal během svého studijního pobytu v USA na Georgia Southern University Savannah, se mu podařilo rozšířit tematické výzkumné portfolio Laboratoře funkční zátěžové diagnostiky.

David Marko publikuje své vědecké studie v prestižních časopisech (Q1, Q4). Je uváděn jako první autor u vědecké studie pro Journal of Strenght and Conditoning Research (tento časopis je v Q1). Cenu Miroslava Papáčka získal právě za tyto vynikající výsledky v oblasti vědy.Prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
Narodil se 1. října 1953 ve Vimperku, zemřel 29. dubna 2019 v Českých Budějovicích.

V roce 1976 absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v oboru učitelství biologie a chemie pro střední školy. Záhy po skončení studia získal doktorát v oboru zoologie a poté v roce 1988 obhájil kandidaturu v oboru entomologie. Zpočátku působil jako učitel na gymnáziu v Prachaticích, odkud přešel na místo odborného asistenta na tehdejší samostatné Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Zde se ve své odbornosti dále rozvíjel a postupně získal pověst vynikajícího a mezinárodně uznávaného odborníka v oblasti biologie, ekologie, morfologie a taxonomie nepomorfních ploštic (Insecta: Hemiptera: Heteroptera) a biodiverzity vodního hmyzu. V oboru zoologie se habilitoval a nedlouho poté byl v roce 1995 jmenován vysokoškolským profesorem.

Cena Miroslava Papáčka se uděluje za mimořádný společenský přínos akademického pracovníka Pedagogické fakulty a za mimořádný společenský přínos studenta Pedagogické fakulty. Může být udělena za mimořádný výkon vytvořený v souvisejících vědeckých disciplínách, který byl publikován nebo uskutečněn v daném kalendářním roce.

Fotogalerie

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.