• Úvod
  • Univerzita
  • Aktuálně
  • MŠMT uspořádalo na JU Seminář k reformě a aktuálním výzvám doktorského studia

MŠMT uspořádalo na JU Seminář k reformě a aktuálním výzvám doktorského studia

Dne 24. dubna proběhl v prostorách Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích seminář k reformě a aktuálním výzvám doktorského studia, který zorganizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Diskutována byla zejména témata reformy doktorského studia a zajištění jeho kvality, nastavení standardu školitele v doktorském studiu nebo příklady z praxe zapojení doktorských studentů do tvůrčí či grantové činnosti.

„Ať už najdou absolventi a absolventky uplatnění ve vědeckém prostředí, soukromé sféře nebo jiném sektoru, všude hrají významnou roli díky dovednostem a znalostem, kterými disponují, a díky kterým mohou hledat a implementovat inovativní řešení společenských, technologických a jiných problémů a výzev. Práce na rozvoji a zvyšování kvality doktorského studia je proto zcela zásadní,“ uvedla v úvodu semináře náměstkyně pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Radka Wildová.

Semináře se mimo jiné jako řečníci účastnili náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Jaroslav Miller, předseda Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství Robert Plaga či děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity František Vácha jakožto zástupce hostitelské univerzity.

V dopolední části semináře byly diskutovány zejména standardy školitele v doktorském studiu podle návrhu Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, Studentské komory Rady vysokých škol a České asociace doktorandek a doktorandů. Odpolední část semináře byla poté věnována sdílení příkladů dobré praxe, a to jak v tématu standardů školitele, tak v zapojení doktorských studentů do praxe a tvůrčí činnosti, do které se zapojili zástupci vedení mnoha českých vysokých škol. Zároveň bylo možné diskutovat i studenta, jenž byl přímo jedním z řečníků v tomto bloku a mohl přednést svou zkušenost se zapojením do výzkumné činnosti či sdílet zkušenost z cest na zahraniční vědecká pracoviště.

„Lepší podpora doktorských studentů a studentek jak z hlediska financí, tak z hlediska odborného vedení a podpůrných služeb, učiní z českého vysokého školství atraktivnější destinaci pro zájemce o vědecké kariéry i v mezinárodní konkurenci a podpoří jeho pozici přinejmenším v mezinárodním kontextu. Ministerstvo školství je připraveno podpořit aktivity s tomu směřující. Pro dosažení takových cílů je ale v konečném důsledku nutné zapojení, spolupráce a snaha všech klíčových aktérů,“ uvedla na závěr semináře vrchní ředitelka Radka Wildová.

Zdroj: www.msmt.cz

Fotogalerie

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1