• Úvod
  • Univerzita
  • Aktuálně
  • Jihočeská univerzita zvolila kandidáta na funkci rektora na období 2024–2028

Jihočeská univerzita zvolila kandidáta na funkci rektora na období 2024–2028

Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (JU) dnes na svém zasedání zvolil kandidáta na funkci rektora pro období 2024–2028. Stal se jím prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D., dosavadní děkan Fakulty rybářství a ochrany vod JU.

Profesor Pavel Kozák byl zvolen 32 hlasy, 4 senátoři se zdrželi hlasování.

„V první řadě si nesmírně vážím důvěry, kterou ve mně vložili senátoři svou volbou, a dlouhodobé podpory děkanů jednotlivých fakult. Zvolení do funkce rektora beru jako obrovský osobní závazek,“ komentoval výsledek volby zvolený kandidát na funkci rektora profesor Pavel Kozák, který zároveň stručně nastínil svou vizi naplňování rektorského úřadu: „Chci rozvíjet moderní a konkurenceschopnou univerzitu, která bude transparentní v hospodaření, rozhodování a komunikaci s veřejností. Pro studenty musí být JU otázkou první volby pro svoji kvalitu vzdělávání a příjemné motivační prostředí. Chci posílit značku Jihočeské univerzity jak v regionu, tak na národní i mezinárodní úrovni. Pro region je Jihočeská univerzita unikátní svým vědeckým potenciálem a nezastupitelná v profesním vzdělávání pedagogů, zdravotníků, sociálních pracovníků, zemědělců a dalších profesí.“

Prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D., je český vědec a pedagog, který se specializuje na chov korýšů a měkkýšů. V současné době působí jako děkan Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Narodil se v roce 1971 v Pacově. Vystudoval Zemědělskou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde získal v roce 1993 titul inženýra. V roce 2002 získal na téže univerzitě titul Ph.D., v roce 2009 dosáhl hodnosti docenta a profesorem v oboru Rybářství byl jmenován na Fakultě rybářství a ochrany vod JU v roce 2015.

Pavel Kozák je zkušeným lídrem, v letech 2009–2017 byl ředitelem Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického ve Vodňanech a zároveň vedoucím Laboratoře etologie ryb a raků. Od roku 2009, kdy byla založena Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity, až do roku 2013 působil jako proděkan pro vnější vztahy a následně roku 2017 se stal děkanem fakulty, kterým je dodnes.

Byl členem Akademického senátu Jihočeské univerzity, Mezinárodní vědecké rady fakulty a centra CENAKVA a vědeckých rad několika vzdělávacích či vědeckých institucí. Ministrem zemědělství byl jmenován členem Monitorovacího výboru OP Rybářství (MZe) a dalších komisí souvisejících s rybářstvím. Od roku 1998 je členem Mezinárodní astakologické organizace a od roku 2015 působí v jejím nejužším vedení. Je dlouholetým členem hodnotících panelů Grantové agentury České republiky a nyní předsedá hodnotícímu panelu Ekologie rostlin a živočichů.

Pavel Kozák je ženatý, má tři děti a tři vnoučata. Ve volném čase se věnuje rybaření, cyklistice, četbě a přírodě.

Kandidáta na funkci rektora Jihočeské univerzity volí Akademický senát JU, který má 40 členů. Ty tvoří zástupci všech osmi fakult univerzity, každá fakulta je v senátu zastoupena třemi akademickými pracovníky a dvěma studenty. Návrh kandidáta na funkci rektora je přijat, jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční většina všech členů senátu, to znamená minimálně 21 senátorů. Rektora jmenuje na návrh akademického senátu veřejné vysoké školy prezident republiky.

Funkční období stávajícího rektora prof. PhDr. Bohumila Jirouška, Dr., končí 31. 3. 2024.

Úvodní fotografie - zdroj: ČTK, Václav Pancer

Fotogalerie

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1