• Úvod
  • Univerzita
  • Aktuálně
  • Jihočeská univerzita se připojí k Evropskému týdnu udržitelného rozvoje

Jihočeská univerzita se připojí k Evropskému týdnu udržitelného rozvoje

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) se společně s dalšími českými veřejnými vysokými školami letos vůbec poprvé připojí k Evropskému týdnu udržitelného rozvoje (ETUR), který se uskuteční od 20. do 26. září 2023, respektive do 8. října 2023. Jednotlivé univerzity připravují na tento týden bohatý doprovodný program pro studenty, zaměstnance i širokou veřejnost.

Během Evropského týdne udržitelného rozvoje se napříč celou Evropou každoročně konají tisíce různých akcí. V letošním roce se do této iniciativy zapojí také téměř všechny veřejné univerzity či vysoké školy v České republice, které budou pořádat v termínu od 20. září do 8. října 2023 celou řadu aktivit. „Jako vzdělávací instituce si uvědomujeme, že je velmi důležité na myšlenky či aktivity udržitelného rozvoje nejen poukazovat, ale zároveň se do nich také aktivně zapojit. Dát prostor nejen studentům a zaměstnancům univerzit, ale také široké veřejnosti. Hlavním poselstvím je, abychom výše zmíněným skupinám ukázali, že udržitelnost není pro nás jen pojmem v teoretické rovině, ale že to také prakticky umíme. A to například pořádáním nejrůznějších vzdělávacích aktivit v podobě přednášek, seminářů a workshopů v dané oblasti,“ říká doc. Zuzana Tučková, řešitelka projektu z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Mezi zapojenými univerzitami nechybí ani Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Během Evropského týdne udržitelného rozvoje na svých webových stránkách a sociálních sítích představí jednotlivé aktivity, které v této oblasti realizuje a zároveň uspořádá přednášky a exkurze s tématikou udržitelného rozvoje. Jedná se například o přednášku doc. Ing. Jaroslava Bernase, Ph.D., z Fakulty zemědělské a technologické JU na téma „Posuzování životního cyklu (LCA) & Environmentální design“, která se uskuteční 2. října 2023 od 14:30 ve velké zasedací místnosti rektorátu JU (Branišovská 31a, České Budějovice). Fakulta rybářství a ochrany vod JU si pro zájemce připravila 3. října od 10 hodin přednášku spojenou s exkurzí do Akvaponické haly, která se nachází v centrálním kampusu JU. V neposlední řadě 2. října od 15 hodin proběhne přednáška pro širokou veřejnost na téma „Bioekomonika“ doc. Ing. Evy Cudlínové, CSc., a Ing. et Ing. Nikoly Sagapové, Ph.D., z Ekonomické fakulty JU.

Udržitelnému rozvoji se Jihočeská univerzita věnuje dlouhodobě a v souladu se Strategickým záměrem Jihočeské univerzity dochází k mnoha centrálním krokům, díky kterým se univerzita snaží přispět k naplnění mezinárodně deklarovaných Cílů udržitelného rozvoje OSN. Jedná se například o chystanou instalaci fotovoltaických panelů na několik univerzitních budov. V loňském roce přibyly v kampusu dvě chytré solární lavičky, které díky využití solární energie umožní nabití mobilních telefonů a notebooků. Nově také mohou studenti, zaměstnanci i veřejnost využít i dětské a workoutové hřiště.

„S ohledem na stále se zvyšující spotřebu pitné vody nejen pro provoz, ale i pro výzkum a výuku, byl již v roce 2021 řešen projekt na vybudování vrtané studny. Tato vrtaná studna byla vybudována pomocí ekologicky šetrné metody a je vybavena nezbytnou technologií pro úpravu kvality vody, která umožní nahrazení vody pitné vodou užitkovou, a to i s ohledem na zásadní požadavky na její kvalitu,“ doplňuje výčet aktivit Ing. Michal Hojdekr, MBA, kvestor a prorektor pro strategii a rozvoj JU.

Mezi další kroky v rámci udržitelnosti patří například centrální opatření spojená s efektivní správou budov, podpora udržitelné mobility či odpovědné nakupování a zadávání veřejných zakázek. Nedílnou součástí strategického rozhodování v oblasti udržitelnosti je pak také sběr dat a jejich pravidelné reportování. Jihočeská univerzita se tak letos poprvé aktivně zapojila do mezinárodního hodnocení v žebříčcích UI GreenMetric World University Rankings a QS World University Rankings: Sustainability.

Seznam akcí, které se budou konat od 18. září do 8. října 2023 a podporují udržitelný rozvoj na vysokých školách, lze nalézt na https://unilead.muni.cz, další informace na https://www.tydenudrzitelnosti.cz/.

ETUR je celoevropskou iniciativou a zapojují se do něj i další evropské státy mimo EU. Loni jich bylo 24, předloni 28 a v roce 2018 dokonce 34. V loňském roce se v Evropě pod hlavičkou ETUR uskutečnilo 7047 akcí a z toho 113 v České republice.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1