• Úvod
  • Univerzita
  • Aktuálně
  • Pohled na vědu očima žen vědkyň? Oslavte s JU Mezinárodní den žen a dívek ve vědě!

Pohled na vědu očima žen vědkyň? Oslavte s JU Mezinárodní den žen a dívek ve vědě!

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě byl vyhlášen v prosinci 2015 Valným shromážděním Organizace spojených národů, každoročně tento den připadá na 11. února. Jeho cílem je připomenout zásadní úlohu žen ve světě vědy a podpořit je v zapojení se do výzkumné činnosti. Zdůrazňuje rovný přístup žen a dívek ke vzdělání, vědě a technologiím, jelikož dlouhodobé průzkumy ukazují, že ženy jsou méně zastoupené ve vědeckém světě, jsou hůře placené a méně často publikují v odborných časopisech. Ženy rovněž chybí v rozhodovacích pozicích ve výzkumných institucích a objevují se ve finančně nedoceněných oblastech výzkumu. Zastoupení žen mezi vědeckými pracovníky se v České republice dokonce snižuje.

Nejenže podíl žen je mezi pracovníky výzkumu a vývoje nízký, ale ještě se v čase snižuje. V roce 2000 představoval 36 %, v roce 2019 již jenom 30 %. To je pokles o 6 procentních bodů. (Zdroj Český statistický úřad, Ženy a muži v datech 2020)

Přínos žen v oblasti vědy a výzkumu a nutnost rovných příležitostí si uvědomuje i Jihočeská univerzita a dlouhodobě ženy ve vědě podporuje. V rámci tohoto významného dne proto představíme hned několik vybraných vědkyň napříč fakultami Jihočeské univerzity a pomocí krátkých medailonků a rozhovorů přiblížíme jejich práci, pohled na svět vědy, roli žen vědkyň v něm a zároveň společně s nimi popřejeme úspěch všem ženám ve vědeckých profesích.

Podpora žen-vědkyň ale na Jihočeské univerzitě nekončí připomenutím tohoto dne. K aktivnímu formování genderové politiky se JU hlásí nejen ve svém Strategickém záměru, ale i v Plánu genderové rovnosti JU. Smyslem těchto dokumentů je zajistit rovné příležitosti a kvalitu života žen a mužů, identifikovat možné a specifické bariéry v instituci vyplývající z genderových stereotypů a předsudků a předcházet jim vhodně nastavenými opatřeními. JU se dlouhodobě věnuje i tématu podpory rodičovství a přistupuje s maximální vstřícností k těhotným ženám a rodičům malých dětí.

Jihočeská univerzita se tak snaží vytvořit co nejpřívětivější prostředí pro výzkum i mezi ženami a na základě analýzy dat z minulých let je jasné, že je v tomto přístupu úspěšná. Univerzita se totiž drží nad celorepublikovým průměrem – z celkového počtu vědců na JU tvoří celých 45% ženy.

Ač má Jihočeská univerzita mnoho skvělých vědkyň, představíme vám pouze některé z nich. Co vzkazují svým kolegyním, ženám a dívkám, které se rozhodují o vědecké kariéře?

Medailonky, videa a přání si prohlédněte v následujícím odkazu.

Pokud se budete chtít o ženách vědkyních a vědě na JU obecně dozvědět více, podívejte se na publikaci o aktuálním výzkumu na JU zde

United Nations International Day of Women and Girls in Science, 11 February

https://www.facebook.com/jihoceska.univerzita 

#ZenyVeVede #February11

Fotogalerie

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1