• Úvod
 • Univerzita
 • Aktuálně
 • Informace k omezení provozu na JU od 24. 5. 2021

Informace k omezení provozu na JU od 24. 5. 2021

Vážené kolegyně a kolegové,

Vážené studentky a studenti,

na základě usnesení vlády ČR č. 471 ze dne 17. května 2021 došlo s účinností od 24. května k úpravě dříve vyhlášených omezení provozu vysokých škol. Povolena byla teoretická výuka pro studenty všech ročníků, výuka a zkoušky v programech celoživotního vzdělávání i další vzdělávací akce a zkoušky pro veřejnost, a to s dále uvedenými podmínkami.

na základě usnesení vlády ČR č. 471 ze dne 17. května 2021 došlo s účinností od 24. května k úpravě dříve vyhlášených omezení provozu vysokých škol. Povolena byla teoretická výuka pro studenty všech ročníků, výuka a zkoušky v programech celoživotního vzdělávání i další vzdělávací akce a zkoušky pro veřejnost, a to s dále uvedenými podmínkami.

Studium ve studijních programech

 • Při výuce, s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe, a zkouškách studentů musí být mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru.
 • Účast na vzdělávacích aktivitách je umožněna pouze tehdy, pokud student nemá příznaky onemocnění COVID-19 a předloží doklad o provedeném preventivním testu s negativním výsledkem, nebo doklad o příslušné výjimce z nařízení o preventivním testování (podrobněji viz dříve vyhlášená pravidla).
 • Sportovní činnosti se mohou konat bez omezení v rámci studijních programů, ve kterých jsou tyto činnosti stěžejní součástí studijního programu. V ostatních studijních programech jsou sportovní činnosti možné ve vnějších prostorech bez omezení, ve vnitřních prostorech pouze za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 12 osob ve skupině a nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště; zakazuje se přítomnost v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod.
 • V rámci výuky není povolen zpěv, s výjimkou studijních programů, ve kterých jsou tyto čin­nosti stěžejní součástí studijního programu; zpěv je případně povolen za osobní přítomnosti nejvýše 6 studentů v místnosti.
 • Prosím, respektujte rovněž aktuálně uplatňovaná nařízení a doporučení ohledně ochrany dýchacích cest, použí­vání desinfekce apod. V budovách JU se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek dle příslušných norem (FFP2, KN 95). Výjimkou mohou být vzdělávací aktivity (zkoušky), jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). V případě aktivit, kdy je nezbytné, aby student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od studentů.

 

Přijímací zkoušky

 • Přijímací zkoušky mohou být konány prezenčně, je-li mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru. Uchazeči předloží doklad o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, nebo doklad o prodělaném onemocnění covid-19, nebo certifikát MZ o provedeném očkování.

 

Programy celoživotního vzdělávání, vzdělávací akce a zkoušky pro veřejnost

Prezenční konání kurzů celoživotního vzdělávání, jiných vzdělávacích akcí a zkoušek pro veřejnost je možné s tím, že maximální přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně vystupujících, pořadatelů, zkoušejících apod.) nesmí být vyšší než 50 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 100 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech. Dále je nutné splnit tyto podmínky:

 • Účast je povolena pouze osobám bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.
 • Všechny přítomné osoby použijí po celou dobu konání akce ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek dle příslušných norem (FFP2, KN 95). Výjimkou mohou být vzdělávací aktivity (zkoušky), jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). V případě aktivit, kdy je nezbytné, aby účastník při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od účastníků.
 • Všichni účastníci musí být usazeni, nejde-li o praktickou výuku nebo praktickou zkoušku, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené sedadlo.
 • Všechny přítomné osoby předloží:
 1. potvrzení o negativním výsledku RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeném nejdéle před 7 dny, nebo
 2. potvrzení o negativním výsledku POC testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeném nejdéle před 72 hodinami, nebo
 3. certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 osvědčující, že od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo že od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
 4. potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19, přičemž u této osoby uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

 

Ubytování na kolejích a provoz Akademické knihovny se řídí režimem uvedeným v příslušných rozhodnutích ředitele KaM a ředitelky AK JU.

Výše uvedené je aktuálně vyhlášeno s účinností do odvolání. V případě, že se změní okolnosti a spolu s tím i závazná pravidla, jimiž se JU musí řídit, budeme Vás o tom opět informovat.


prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.
rektor

PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.
prorektor pro studium

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.