• Úvod
 • Univerzita
 • Aktuálně
 • Informace k omezení provozu na JU - 28. 2. 2021 - AKTUALIZOVÁNO

Informace k omezení provozu na JU - 28. 2. 2021 - AKTUALIZOVÁNO

Usnesením vlády č. 315 ze dne 26. 3. 2021 byly stávající podmínky prodlouženy do 11. 4. 2021!

Vážené kolegyně a kolegové,
Vážené studentky a studenti,

vzhledem k vydání nových usnesení vlády ČR ke zpřísnění omezení s ohledem na pandemickou situaci shrnujeme, jaká aktuálně platí omezení z hlediska provozu JU. Většina stávajících pravidel zůstává beze změny, aktualizovány byly zejm. podmínky týkající se kvalifikační přípravy sociálních pracovníků a pravidla pro programy celoživotního vzdělávání a zkoušky pro veřejnost.

Nadále se až na uvedené výjimky zakazuje osobní přítomnost studentů a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na výuce. Dále není možné konat jazykové zkoušky pořádané pro veřejnost BC JU, GC JU aj.). Výuka bude probíhat distanční formou ve stávajícím režimu nastaveném fakultami.

Povoleny jsou tyto prezenční vzdělávací aktivity:

 • účast na zkouškách a dalších formách ověřování výsledků studia s max. 10 účastníky zkoušky v jeden čas v jedné místnosti;
 • individuální konzultace a další aktivity související se zpracováním kvalifikačních prací;
 • klinická a praktická výuka a praxe studentů zdravotnických studijních programů;
 • pedagogická praktická výuka a praxe studentů v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy;
 • praktická výuka a praxe podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních;
 • praktická příprava na výkon regulovaného povolání sociální pracovník podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
 • praxe studentů, kde to provoz příslušných pracovišť s ohledem na pandemickou situaci umožňuje;
 • přijímací zkoušky za účasti nejvýše 10 osob.

 

Ubytování na kolejích a návštěvy Akademické knihovny za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury se řídí stávajícím režimem uvedeným v příslušných rozhodnutích ředitele KaM a ředitelky AK JU.

Prosím, respektujte rovněž aktuálně uplatňovaná nařízení a doporučení ohledně ochrany dýchacích cest, používání desinfekce apod. V budovách JU se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek dle příslušných norem (FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující normy ČSN EN 14683+AC (této normě zpravidla vyhovují zdravotnické roušky prodávané v lékárnách či drogeriích). Výjimkou mohou být vzdělávací aktivity (zkoušky), jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). V případě aktivit, kdy je nezbytné, aby student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od studentů.

Výše uvedené je aktuálně vyhlášeno s účinností do 21. března 2021. V případě, že se změní okolnosti a spolu s tím i závazná pravidla, jimiž se JU musí řídit, budeme Vás o tom opět informovat.

prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.
rektor

PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.
prorektor pro studium

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1