• Úvod
  • Univerzita
  • Aktuálně
  • Informace k omezení provozu na Jihočeské univerzitě platné od 25. 11. 2020

Informace k omezení provozu na Jihočeské univerzitě platné od 25. 11. 2020

Vážené kolegyně a kolegové,
Vážené studentky a studenti,

na základě usnesení vlády ČR ze dne 20. listopadu 2020 č. 1198 a 1199, o přijetí krizového opatření, bylo stávající omezení provozu vysokých škol s účinností od 25. listopadu 2020 změněno takto: Nadále se až na uvedené výjimky zakazuje osobní přítomnost studentů a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na výuce. Účast na zkouškách v rámci studia je povolena do 10 osob. Povolena je účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a pedagogickou praxi ve školách nebo v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Nově jsou povoleny také:

  • účast na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů,
  • laboratorní, experimentální nebo umělecká výuka v posledním ročníku bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů,
  • výuka v doktorském studijním programu,
  • individuální konzultace.

 

Nové povolení individuálních konzultací znamená, že individuální konzultace mohou probíhat nejen na dobrovolné bázi jako doposud, ale také jako součást studijních povinností, resp. individuální výuky. Rovněž jsou povoleny návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury.

Povolení „laboratorní, experimentální nebo umělecké výuky“ pro podmínky JU aplikujeme tak, že se tato výjimka vztahuje na veškerou výuku praktického charakteru (semináře, cvičení), kterou z povahy předmětu nelze nahradit distanční výukou (samozřejmě vč. omezení pro poslední ročníky a nejvýše 20 studentů ve skupině). Předmětem pro poslední ročníky se rozumí předmět, u kterého je v IS STAG uvedeno, že je doporučen pro poslední ročníky některého studijního programu nebo na kterém je zapsán alespoň jeden student v posledním roce studia; účast na prezenční výuce takového předmětu je povolena všem studentům, kteří mají předmět zapsán, bez ohledu na jejich rok studia.

V této souvislosti připomínáme, že povolení prezenční výuky neznamená její nařízení, tj. v odůvodněných případech (zejm. s ohledem na personální možnosti a sladění rozvrhu prezenční a distanční výuky) je možné pokračovat v distanční výuce i v předmětech, kde je již prezenční výuka povolena. Prosíme, aby vyučující předmětů, kterých se týkají výše uvedené výjimky, neprodleně informovali studenty o dalším průběhu výuky. Nebude-li vyučujícím sděleno jinak, platí, že výuka předmětů, kde je povolena prezenční forma výuky, bude od 25. 11. 2020 probíhat prezenční formou. Případné kolize prezenční a distanční výuky (vzhledem k přecházení studentů mezi předměty prezenční a distanční výuky) prosím řešte neprodleně v rámci garantujících kateder.

Nezapomeňte prosím respektovat aktuálně platná nařízení ohledně ochrany dýchacích cest. Podle opatření MZ ČR ze dne 20. 11. 2020 se ochranou dýchacích cest rozumí respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. V případech, kdy je nezbytné, aby student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od studentů. Výjimkou pro použití ochrany dýchacích cest jsou vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

Trvá zákaz poskytování ubytování na kolejích studentům, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v platnosti ovšem zůstávají i aktuálně platné výjimky, vč. možnosti ubytování studentů, kteří mají s JU uzavřen pracovněprávní vztah. Nově se výjimky vztahují také na studenty, kteří se účastní vzdělávání podle výše uvedených bodů.

Ke snížení kolejného za měsíc listopad o 50 % studentům, kteří z důvodu krizových opatření nemohou být na kolejích ubytováni, případně mají nařízenou pracovní povinnost krajským úřadem, se vztahují opatření ředitele KaM č. 18 a 19/2020. Řešení situace se dále bude odvíjet od případných dalších vládních nařízení, jejich délky a rozsahu. Vedle aktuálně sníženého kolejného zůstává studentům také možnost ukončit ubytování předčasně dle platného kolejního řádu, tj. s povinností oznámit ukončení ubytování 30 dní předem.

Výše uvedené je aktuálně vyhlášeno s účinností do 12. prosince 2020. V případě, že se změní okolnosti a spolu s tím i závazná pravidla, jimiž se JU musí řídit, budeme Vás o tom opět informovat.

 

prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.
rektor

 

PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.
prorektor pro studium

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1