• Úvod
  • Univerzita
  • Aktuálně
  • Informace k omezení provozu na Jihočeské univerzitě - 9. 10. 2020

Informace k omezení provozu na Jihočeské univerzitě - 9. 10. 2020

Vážené kolegyně a kolegové,
Vážené studentky a studenti,

na základě usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2020 č. 997 o přijetí krizového opatření se s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 omezuje provoz vysokých škol tak, že se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. Povolena je účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů zdravotnických studijních programů.

Pro podmínky JU toto nařízení aplikujeme tak, že budovy JU zůstávají otevřeny, pouze v uvedeném období bude hromadná prezenční výuka nahrazena jiným způsobem výuky. Povoleny jsou zkoušky a také individuální studijní a vzdělávací aktivity a aktivity související s výkonem pracovní činnosti studentů na pracovištích JU (konzultace, samostudium v knihovně, řešení badatelských projektů a závěrečných prací, práce v laboratořích apod.), přičemž je třeba respektovat aktuálně platná nařízení (ochrana dýchacích cest).

V provozu zůstává také Akademická knihovna JU i Koleje a menzy JU (aktuální režim provozu se řídí pokyny ředitelky AK a ředitele KaM).

V platnosti zůstává také vyhlášení voleb do Akademického senátu JU. Volby se uskuteční ve čtvrtek 15. října 2020 od 10.00 do 16.00 hodin a v pátek 16. října 2020 od 8.00 do 14.00 hodin za dodržení stanovených hygienických opatření.

V návaznosti na dříve vyhlášené obecné zásady pro zajištění výuky v ZS 2020/21 připomínáme, že:

  • Za nalezení vhodného náhradního způsobu výuky odpovídá vyučující, po případné konzultaci s garantem předmětu, vedoucím garantující katedry a garanty dotčených studijních programů.
  • Je nezbytné, aby vyučující neprodleně písemně informovali studenty (formou hromadného e-mailu prostřednictvím IS STAG nebo jiným pro daný předmět zavedeným a spolehlivým způsobem) o náhradním způsobu výuky a o případné aktualizaci příslušných požadavků.
  • Časový rozvrh náhradního způsobu výuky by měl odpovídat standardnímu rozvrhu výuky, není-li pro změnu objektivní důvod. V každém případě je nutné vyloučit kolizní časové požadavky na studenty.
  • Pro uskutečňování distanční výuky jsou určeny univerzitní systémy LMS Moodle (elearning) a MS Teams. Vyučují by neměli zatěžovat studenty dalšími systémy pro podporu výuky, pokud lze výuku zajistit s podporou uvedených systémů a pokud pro využívání dalšího systému není podstatný důvod související s povahou studovaného předmětu. Je třeba zajistit, aby nedocházelo k nepřiměřenému zahlcování studentů různými technickými nároky více paralelně studovaných předmětů.


Klinická a praktická výuka a praxe studentů zdravotnických studijních programů zůstává ve stávajícím režimu, tj. probíhá při respektování příslušných nařízení (ochrana dýchacích cest). V případě nutnosti o náhradním způsobu výuky rozhodují dle aktuálních možností vyučující (viz výše).

V případě, že se změní okolnosti a spolu s tím i závazná pravidla, jimiž se JU musí řídit, budeme Vás o tom opět informovat. Pokud se aktuálně vyhlášené podmínky nezmění, od pondělí 26. října se JU opět vrátí k současnému režimu výuky.

prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.
rektor prorektor pro studium

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1