• Úvod
  • Univerzita
  • Aktuálně
  • Informace k omezení provozu na Jihočeské univerzitě - 30. 12. 2020 - AKTUALIZOVÁNO!

Informace k omezení provozu na Jihočeské univerzitě - 30. 12. 2020 - AKTUALIZOVÁNO!

Usneseními vlády č. 55, 56 a 57 ze dne 22. ledna 2021 byly stávající podmínky prodlouženy do 14. února 2021.

 

Vážené kolegyně a kolegové,
Vážené studentky a studenti,

na základě usnesení vlády ČR ze dne 23. prosince 2020 č. 1377, o přijetí krizového opatření, bylo stávající omezení provozu vysokých škol prodlouženo do 10. ledna 2021, tj. fakticky z hlediska výuky na JU pro zápočtový týden 4.–8. ledna 2021, a změněno takto: Nadále se až na uvedené výjimky zakazuje osobní přítomnost studentů a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na výuce. Účast na zkouškách v rámci studia je povolena do 10 osob (v jeden čas v jedné místnosti), přičemž pro účely JU se tímto rozumí jakákoli forma kontroly studia podle Studijního řádu (tj. zápočet, kolokvium, zkouška, souborná postupová zkouška a státní zkouška).

Povolena je dále také účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy.

Zpěv či sportovní činnost (v rámci výuky nebo zkoušek povolených na základě výše uvedených výjimek) jsou povoleny pouze ve studijních programech nebo oborech, kde jsou stěžejní součástí studia.

Rovněž jsou povoleny návštěvy Akademické knihovny za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury (výdejní okénko).

Nezapomeňte prosím respektovat aktuálně platná nařízení ohledně ochrany dýchacích cest. Podle opatření MZ ČR se ochranou dýchacích cest rozumí respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. V případech, kdy je nezbytné, aby student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od studentů. Výjimkou pro použití ochrany dýchacích cest jsou vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

V obecné rovině trvá zákaz poskytování ubytování na kolejích studentům, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, nicméně se mění stávající výjimky ve vazbě na povolenou přítomnost studentů (viz výše). Na koleji může být aktuálně ubytován každý student, který má v dané době nějakou prezenční studijní aktivitu, včetně zápočtů, zkoušek apod. I v těchto případech důrazně doporučujeme omezit pobyt na kolejích na minimum (např. příjezd den před zkouškou, odjezd den po zkoušce apod.).

Výše uvedené je aktuálně vyhlášeno s účinností do 10. ledna 2021. V případě, že se změní okolnosti a spolu s tím i závazná pravidla, jimiž se JU musí řídit, budeme Vás o tom opět informovat.

prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.
rektor

PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.
prorektor pro studium

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1