Skip to main content

Inaugurace rektora Jihočeské univerzity se zúčastnila řada významných hostů

V úterý 14. května 2024 se v Zámecké jízdárně v Českém Krumlově uskutečnila slavnostní inaugurace rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (JU) prof. Ing. Pavla Kozáka, Ph.D. Na této výjimečné události, která se na JU konala po mnoha letech, nechyběla řada osobností nejen z řad akademické obce.

Téměř 200 hostů nejdříve přihlíželo slavnostnímu příchodu vysoce postavených akademiků z mnoha českých univerzit. Slavnostní akt zahájil PhDr. Petr Dvořák, Ph.D., předseda Akademického senátu JU, inauguraci řídil PhDr. Pavel Král, Ph.D., prorektor pro rozvoj a vnější vztahy JU, který po přivítaní vzácných hostů požádal emeritního rektora Jihočeské univerzity prof. Bohumila Jirouška, aby přednesl svůj projev.

Poté již následoval slavnostní akt inaugurace, při kterém rektor JU profesor Pavel Kozák převzal z rukou předsedy Akademického senátu JU insignie univerzity, složil akademický slib a přednesl svůj slavnostní projev. V něm nový rektor například zmínil vědeckou kvalitu JU a její zvyšování, které považuje za jednu z priorit svého funkčního období. „Jihočeská univerzita patří mezi špičkové vědecké instituce a výzkum v oblasti ochrany životního prostředí, biologie, rybářství, vodního hospodářství a dalších disciplín kvalitně pokrývá i díky svým výzkumným infrastrukturám od Vodňan, přes Papuu Novou Guineu až po polární centrum na Svalbardu. Tento výzkum má nejen lokální, ale i globální dopad a přináší inovativní řešení pro současné i budoucí generace. Bez kvalitní vědy nemůže být kvalitní výuka. Náš výzkum není možný bez úzké spolupráce s dalšími vědeckými institucemi. Zmínit chci spolupráci s Akademií věd ČR, jež má v Českých Budějovicích dlouholetou tradici. Díky našemu partnerství s AV ČR jsme schopni sdílet lidské zdroje, znalosti a infrastrukturu a držet tak vědu na špičkové úrovni“, řekl ve svém projevu rektor Kozák.

Nicméně nezapomněl ani na další kvality univerzity. „Jihočeská univerzita hraje se svými 8 fakultami také klíčovou roli v profesním vzdělávání. V oblasti zdravotnictví a sociální péče připravujeme budoucí generaci zdravotních sester a dalších nelékařských zdravotnických oborů a sociálních služeb. Naše učitelské programy připravují pedagogy pro kvalitní výuku v mateřských, základních i středních školách. Programy v oblasti zemědělství, rybářství či ekonomiky podporují rozvoj odborníků potřebných do mnoha odvětví v regionu,“ doplnil rektor.

Dále rektor poděkoval svým předchůdcům, děkankám a děkanům fakult JU a všem pracovníkům a studentům, kteří z JU vytvořili zdravou a ambiciózní instituci s vynikajícími úspěchy ve vědě v přírodních i humanitních oborech na mezinárodní úrovni. Zmínil ale také řadu výzev, se kterými se JU bude muset v následujícím období vypořádat. „Očekáváme nárůst počtu studentů a zároveň se musíme vypořádat s vysokou neúspěšností zejména v prvních semestrech studia. Plánujeme intenzivně pracovat na zlepšení přípravy studentů, podpořit je v přechodu na vysokoškolské studium a zvýšit úspěšnost studia. Uvědomujeme si potřebu intenzivněji spolupracovat se zaměstnavateli, regionálními samosprávami a středními školami, abychom lépe přizpůsobili vzdělávací programy potřebám trhu práce. Stěžejní je pro nás úzká spolupráce s Jihočeským krajem,“ řekl rektor Jihočeské univerzity.

Po slavnostním projevu rektora došlo také na představení prorektorky a prorektorů JU, kteří se na vedení JU budou po dobu funkčního období nového rektora podílet.

Slavnostní inaugurace se účastnila také celá řada významných hostů z řad veřejné sféry, mezi kterými nechyběli paní prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT, paní prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., předsedkyně Akademie věd České republiky, pan MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje, paní doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, primátorka statutárního města České Budějovice, pan Mgr. Ing. Miroslav Šimek, předseda Správní rady JU a pan prof. Dr. Norbert Müller, prezident Mezinárodní rady JU.

Vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., uvedla, že nový rektor je zkušeným manažerem a ocenila jeho vizi budoucnosti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. „Pan rektor Kozák kandidoval s vizí univerzity, která bude transparentní v hospodaření, rozhodování a v komunikaci s veřejností. Jsem přesvědčena, že výzvu řídit univerzitu v souladu s tímto vytyčeným cílem díky svým bohatým zkušenostem nejen z akademického prostředí zvládne s přehledem a těším se na konstruktivní a přátelskou spolupráci,“ uvedla ve svém projevu profesorka Wildová.

Panu rektorovi Kozákovi poblahopřál i hejtman Jihočeského kraje MUDr. Martin Kuba. „Tak výrazná podpora ze strany Akademického senátu svědčí o velké důvěře a já jsem přesvědčen, že všechny profesní výzvy, které vás v nadcházejícím období čekají, s radostí přijmete. Jsem totiž přesvědčen, že máme stejný cíl. Aby byla Jihočeská univerzita značkou, kterou budou její absolventi nosit s hrdostí a při výběru vysoké školy bude vždy první volbou. Moderní a transparentní vedení univerzity, které jste slíbil, je nejen potřebné, ale také vítané. Věřím, že Vaše bohaté akademické zkušenosti a vášeň pro vzdělávání povedou naši jihočeskou univerzitu k dalším úspěchům a její pověst vynikajícího zázemí pro studenty i výzkumníky bude pod vaším vedením jen posílena. Vážený pane profesore, přeji Vám mnoho úspěchů v nové funkci a jsem přesvědčen, že spolupráce mezi Jihočeským krajem a Jihočeskou univerzitou bude plodná a prospěšná pro celý region,“ zmínil ve svém projevu hejtman Kuba.

Dalším významným gratulantem byla primátorka statutárního města České Budějovice doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová. „Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích získává v novém rektorovi světově uznávaného vědce a výborného manažera, který se již osvědčil jak v roli ředitele výzkumného centra CENAKVA, tak v pozici úspěšného děkana Fakulty rybářství a ochrany vod JU. Chtěla bych popřát panu profesorovi Kozákovi a jeho týmu, aby univerzita v jejich rukou vzkvétala a rozvíjela se, neboť z toho bude mít velký prospěch nejen naše univerzitní město, ale i celý region Jižní Čechy. Jako primátorka statutárního města České Budějovice vnímám, jak velmi univerzitní prostředí kultivuje naši občanskou společnost, jak díky univerzitě a jejím studentům je naše město věčně mladé a díky vědeckým týmům na katedrách, v ústavech či v jejích laboratořích má naše město světový věhlas,“ zmínila primátorka ve svém projevu.

Slavnostní atmosféru inaugurace nového rektora JU prof. Ing. Pavla Kozáka, Ph.D., umocnil na závěr krátký hudební program Kvartetu 4 YOU a tradiční Gaudeamus igitur v podání trubačů.

Fotogalerie

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1