• Úvod
  • Univerzita
  • Aktuálně
  • Delegace JU navštívila univerzity ve Vietnamu

Delegace JU navštívila univerzity ve Vietnamu

Rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., prorektorka pro zahraniční vztahy doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D., kvestorka JU Ing. Jiřina Valentová a předseda Akademického senátu JU JUDr. Rudolf Hrubý podnikli ve dnech 22. 10. 2022 až 28. 10. 2022 akviziční cestu do Vietnamu.

Jejich cesta zahrnovala návštěvu tří vietnamských univerzit – Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City (TDTU), Ho Chi Minh City University of Technology (HUTECH) a University of Cuu Long.

Podrobný program cesty a fotogalerie níže:

Ton Duc Thang University (TDTU), Ho Chi Minh City

TDTU je veřejná vysoká škola založená v roce 1997. Skládá se ze 16 fakult a je jednou z nejvýznamnějších výzkumných univerzit ve Vietnamu.

Delegace JU během své návštěvy jednala se zástupci vedení TDTU – úřadujícím prezidentem Dr. Tran Trong Dao, ředitelem European Cooperation Centre (ECC) Dr. Phan Dao, úřadujícím ředitelem Institutu pro mezinárodní spolupráci a výzkum Dr. Dinh Hoang Bach a se zástupci vedení fakult TDTU. Součástí programu bylo také setkání s děkankou Fakulty podnikohospodářské (Faculty of Business Administration) docentkou Pham Thi Minh Ly a děkankou Fakulty životního prostředí a ochrany zdraví (Faculty of Environment and Labour Safety) Dr. Ho Ngo Anh Dao.

S TDTU podepsala Jihočeská univerzita v roce 2020 smlouvu o spolupráci (Memorandum of Understanding), která je v současnosti rozvíjena především mezi Faculty of Business Administration TDTU a Ekonomickou fakultou JU. V průběhu jednání se diskutovalo o možnostech rozvoje spolupráce mezi oběma univerzitami.

Dalším významným bodem programu byla přednáška rektora JU prof. PhDr. Bohumila Jirouška, Dr., o historii jižních Čech, po níž následovala diskuse se studenty studijního programu zaměřeného na cestovní ruch. Studenti se zajímali o ochranu památek v České republice, o vztah cestovního ruchu a ochrany životního prostředí a o to, co může Česká republika turistům z asijských zemí nabídnout.

Během návštěvy proběhla také přednáška JUDr. Rudolfa Hrubého na téma Instituce Evropské unie a mezinárodní a evropské právo pro studenty z Faculty of Business Administration TDTU. Společně s děkankou fakulty byl projednán další postup týkající se zejména přípravy a vytvoření projektu pro zajištění výuky studentů této fakulty na Ekonomické fakultě JU. V průběhu pobytu byla také prezentována anglicko-vietnamská kniha Introduction to the EU Law, jejímiž autory jsou Ing. Martina Krásnická, Ph.D. LL.M., JUDr. Rudolf Hrubý a Dr. Phan Dao. Tato učebnice bude využívána jak pro výuku evropského práva ve Vietnamu, tak pro výuku evropského práva na JU.

Ho Chi Minh City University of Technology (HUTECH), Ho Chi Minh City

HUTECH je veřejná vysoká škola, která byla založena v roce 1990. Skládá se z 11 fakult, 14 výzkumných center a univerzitu navštěvuje 23 000 studentů. Mezi hlavní obory Ho Chi Minh City University of Technology patří technologie, průmysl, podnikání a management.

Během setkání představitelů JU s vedením HUTECH byla 26. 10. 2022 rektory obou univerzit podepsána smlouva o spolupráci (MoU), která se nabízí především s Ekonomickou fakultou JU a Fakultou zemědělskou a technologickou JU.

University of Cuu Long

University of Cuu Long je soukromá univerzita založená v roce 2002. Univerzitu Cuu Long navštěvuje 12 000 studentů a skládá se z 11 fakult: Pharmacy, Health Sciences, Business Administration, Finance – Accounting, Engineering Technology, Agriculture and Fisheries, Information-Communication Technology, Foreign Languages, Economic Law, Social Sciences and Humanities, Faculty of Post-Graduate a také Institute of International Cooperation and Training.

Součástí programu bylo setkání se zástupci vedení univerzity Cuu Long – zejména s rektorem Assoc. Prof. Luong Minh Cu, děkankou Fakulty zemědělství a rybářství (Faculty of Agriculture and Fisheries) a děkankou Fakulty zdravotní (Faculty of Health Sciences).

Zájem o spolupráci s JU je především v oblastech rybářství a ochrany vod, zemědělství, práva a ekonomie, zdravotních věd (biochemie, kontrola potravin, léků), farmacie a ošetřovatelství.

S University of Cuu Long byla během setkání dne 27. 10. 2022 podepsána smlouva o spolupráci (Memorandum of Understanding). Možná spolupráce se nabízí zvláště s Ekonomickou fakultou JU, Fakultou zemědělskou a technologickou JU, Fakultou rybářství a ochrany vod JU a Zdravotně sociální fakultou JU.

Univerzita také vyjádřila svůj zájem o možnost uskutečnit online přednášky odborníků z obou univerzit a pozvala delegaci profesorů z JU k návštěvě univerzity. Studentům z JU nabízí dvoutýdenní kurz vietnamské kultury a vietnamského jazyka s možností poskytnutí stipendia a ubytování.

Fotogalerie

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1