• Úvod
 • Mezinárodní spolupráce
 • Pro zaměstnance
 • Informace a formuláře pro vyjíždějící zaměstnance, metodika programu E+

STT a STA krok za krokem

Před výjezdem

Mobility Agreement

 • Zaměstnanec, který obdržel od fakultního koordinátora oznámení, že byl vybrán v rámci výběrového řízení a jeho mobilita byla schválena, kontaktuje přijímající instituci - zašle jim návrh Mobility Agreementu (MA) dle typu své aktivity (STA - výuka, STT - školení).
 • Zaměstnanec odsouhlasí s přijímající institucí program a termíny své pracovní činnosti.
 • Zaměstnanec si nechá podpisem potvrdit, že přijímající instituce souhlasí s jeho/jejím příjezdem. Dokument obíhá v oskenované podobě.
 • Zaměstnanec zašle MA se svým podpisem a podpisem přijímající instituce svému fakultnímu koordinátorovi / fakultní koordinátorce, který/která ho také podepíše a postoupí na Útvar pro zahraniční vztahy rektorátu (ÚZV).

Účastnická smlouva

 • Zaměstnanec vyplní a podepíše Účastnickou smlouvu (ÚS). Pokud si přeje nechat vyplatit zálohu pro svou mobilitu, uvede tak v ÚS.
 • ÚS zašle ve dvou výtiscích fakultnímu koordinátorovi. Fakultní koordinátor zkontroluje ÚS a oba dokumenty (MA i ÚS) postoupí na ÚZV.
 • Agendu zaměstnanců na ÚZV vede institucionální koordinátorka Mgr. Zdeňka Novotná, zastupuje ji odborná referentka Mgr. Kateřina Vinická.
 • ÚZV potvrdí ÚS v obou výtiscích. Jedno paré ÚS pak zašle zpět fakultnímu koordinátorovi, druhé je založeno do centrální evidence mobilit programu Erasmus+. 

Cestovní příkaz a zálohy

 • Zaměstnanec včas, nejlépe min. 14 dní před odjezdem, vyplní cestovní příkaz (CP) dle typu svého výjezdu (STA - výuka, STT - školení), nechá ho podepsat svým nadřízeným a předá fakultnímu koordinátorovi. Fakultní koordinátor tyto podklady zašle na ÚZV. Zálohy nemohou být vyplaceny bez řádně vyplněného CP.
 • ÚZV schválí CP a vypíše Žádost o vystavení zálohy v požadovaném termínu.
 • Zaměstnanec si vyzvedne zálohu na pokladně rektorátu v pokladních hodinách.
Během výjezdu

Confirmation of Erasmus+

 • V posledním dnu ukončení mobility na přijímající instituci požádá zaměstnanec o potvrzení své pracovní činnosti podpisem a razítkem (formulář "Confirmation of Erasmus+").
Po návratu

Confirmation of Erasmus+

 • Po návratu z mobility zaměstnanec do 1 týdne doručí fakultnímu koordinátorovi potvrzení o jeho pracovním výkonu u zahraniční univerzity (Confirmation of Erasmus+), fakultní koordinátor originál zašle na ÚZV.

Vyúčtování CP

 • Zaměstnanec předá na ekonomické odd. paní Janě Janákové  kopii potvrzení o pracovní činnosti v zahraničí a doklady k vyúčtování CP (časy odjezdů, příjezdů, překročení hranice, poskytnutné stravování, doklady za ubytování, jízdné apod.)

Závěrečná zpráva

Zaměstnanci bude doručen do e-mailu automaticky generovaný link ze systému Beneficiary Module, který vyplní a tím oficiálně ukončí celou svou mobilitu.

 

Důležité odkazy

STT Nabídka školení

Vhodné pracovní pobyty pro akademické, ale i administrativní a technické pracovníky, kteří mají zájem o získání a prohloubení znalostí ve své pracovní oblasti, o navázání spolupráce a o zlepšení svých jazykových dovedností (z 99% v AJ) na zahraničních univerzitách

Evropská komise

DZS

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1