• Úvod
 • Mezinárodní spolupráce
 • Pro zaměstnance
 • Informace a formuláře pro vyjíždějící zaměstnance, metodika programu E+

Pro zaměstnance

Informace a formuláře pro vyjíždějící zaměstnance, metodika programu E+

Pohotovostní linka - Emergency call
 • pohotovostní linka pro studenty a zaměstnance JU, kteří se ocitnou v mimořádné situaci

Pohotovostní linka, tzv. Emergency call,

mobilní telefonní číslo: +420 702 027 176,

je služba, jež byla zřízena za účelem poskytnutí pomoci účastníkům zahraničních mobilit na JU (tj. studentům a zaměstnancům, kteří jsou na studijním či pracovním pobytu v zahraničí) při řešení krizových situací (KS) souvisejících se zahraniční mobilitou a to zejména v době mimo standardní pracovní dobu, tj. v režimu 24/7.

Svůj požadavek můžete také poslat na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Na pohotovostní linku se můžete obrátit v těchto situacích:

 • stanete se obětí závažné trestné činnosti (napadení/znásilnění, pohřešování, únos, vážný úraz, úmrtí atd.)
 • dojde k vážnému zhoršení psychického stavu nebo k pokusu o sebevraždu účastníka mobility
 • přírodní/antropogenní krize v místě pobytu (živelné pohromy velkého rozsahu, hromadné nákazy, havárie velkého rozsahu, politická/sociální krize, válečný konflikt, zhoršení bezpečnostní situace, terorismus aj.)

 

Do systému podpory pohotovostní linky nespadá řešení dalších situací, např. běžné zdravotní problémy, ztráta/odcizení dokladů, osobních věcí nebo financí, finanční krize, vízové poradenství, pracovněprávní problematika, soudní řízení v důsledku spáchání přestupku/trestného činu, apod.

V těchto případech se obraťte na příslušné orgány státní správy nebo oddělení Jihočeské univerzity:

 • Ztráta/odcizení dokladů, osobních věcí nebo financí – Policie v místě pobytu
 • Finanční krize – pokud souvisí s vyplácením stipendií, obraťte se na příslušné oddělení fakulty/rektorátu
 • Rady na cestu, vízové poradenství - Ministerstvo zahraničních věcí ČR  
  • Očkování do zahraničí: Státní zdravotní ústav
  • Pracovněprávní problematika – příslušné personální oddělení rektorátu/fakulty
  • Běžné zdravotní problémy – zdravotnické zařízení dle aktuálního místa pobytu (kontaktujte nejprve svou pojišťovnu)

   

  PŘED JAKOUKOLIV CESTOU DO ZAHRANIČÍ DOPORUČUJEME REGISTRACI V SYSTÉMU DROZD

  Jak postupovat při výjezdu na mobilitu Erasmus+

  1) Zaměstnanec, který obdržel od fakultního koordinátora oznámení, že byl vybrán v rámci výběrového řízení a jeho mobilita byla schválena, kontaktuje přijímající univerzitu - zašle jim návrh Mobility Agreementu (MA) dle typu své aktivity (STA - výuka, STT - školení), odsouhlasí s nimi program a termíny své pracovní činnosti. Podpisem si nechá potvrdit, že přijímající instituce souhlasí s jeho příjezdem. Dokument obíhá v oskenované podobě.

  2) Zaměstnanec zašle Mobility Agreement svému fakultnímu koordinátorovi (se svým podpisem a podpisem přijímající instituce). Zaměstnanec také vyplní a podepíše Účastnickou smlouvu (ÚS) a zašle ji ve dvou výtiscích fakultnímu koordinátorovi. Fakultní koordinátor podepíše MA za vysílající fakultu, zkontroluje ÚS a oba dokumenty (MA i ÚS) zašle Útvaru pro zahraniční vztahy rektorátu (ÚZV). Pokud zaměstnanec cestuje letecky a bude potřebovat zajistit letenku,požádá fakultního koordinátora, aby s ÚZV domluvil objednání letenky v požadovaném termínu a destinaci.  Seznam fakultních koordinátorů - viz Kontakty. Agendu zaměstnanců na ÚZV vede institucionální koordinátorka Mgr. Zdeňka Novotná, zastupuje ji Mgr. Caroline Zoubek.

  3) ÚZV potvrdí ÚS v obou výtiscích. Jedno paré ÚS pak zašle zpět fakultnímu koordinátorovi, druhé je založeno do centrální evidence mobilit programu Erasmus+. 

  3) Zaměstnanec včas, nejlépe min. 14 dní před odjezdem, vyplní cestovní příkaz (CP) dle typu svého výjezdu (STA - výuka, STT - školení), nechá ho podepsat svým nadřízeným a předá fakultnímu koordinátorovi. Současně zašle nebo oznámí požadované datum pro vyzvednutí zálohy. V případě, že o zálohu nežádá, tuto skutečnost oznámí. Fakultní koordinátor tyto podklady zašle na ÚZV pro přípravu zálohy. 

  4) ÚZV schválí CP a vypíše Žádost o vystavení zálohy v požadovaném termínu.

  5) Zaměstnanec si vyzvedne zálohu na pokladně rektorátu v pokladních hodinách.

  6) V posledním dnu ukončení mobility na přijímající instituci požádá zaměstnanec o potvrzení své pracovní činnosti podpisem a razítkem (formulář "Confirmation").

  7) Po návratu z mobility zaměstnanec do 1 týdne doručí fakultnímu koordinátorovi potvrzení o jeho pracovním výkonu u zahraniční univerzity (originál musí být předán na ÚZV) a na Ekonomické odd. paní Bc. Ivě Haiklové předá kopii potvrzení o pracovní v činnosti v zahraničí a doklady k vyúčtování CP (časy odjezdů, příjezdů, překročení hranice, poskytnutné stravování, doklady za ubytování, jízdné...).

  8) Zaměstnanec vyplní závěrečnou zprávu nejdéle do 30 dnů od ukončení mobility - bude mu doručen do e-mailu automaticky generovaný link ze systému Moblity Tool+ (EU Survey).

  9) V případě velmi dobrých či špatných zkušeností z moblity informuje zaměstnanec o této situaci ÚZV, nejlépe písemnou formou.

  10) Zaměstnanec šíří příklady dobré praxe a své odborné zkušenosti, znalosti a dovednosti ze zahraničí mezi svými kolegy a studenty JU.

   

  Metodika k poskytování cestovních náhrad u zahraničních mobilit zaměstnanců v rámci programu Erasmus+ 2014 - 2020

  Dodatek č. 1 (použití služebního vozu)

  Dodatek č. 2 (použití taxi)

  Dodatek č. 3 (dorovnání vysokých vnitrostátních nákladů)

  Důležité odkazy

  STT Nabídka školení

  Vhodné pracovní pobyty pro akademické, ale i administrativní a technické pracovníky, kteří mají zájem o získání a prohloubení znalostí ve své pracovní oblasti, o navázání spolupráce a o zlepšení svých jazykových dovedností (z 99% v AJ) na zahraničních univerzitách

  Kalkulátor vzdálenosti

  Přihlaste si
  odběr newsletteru

  Zůstaňme v kontaktu na
  sociálních sítích

  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Branišovská 1645/31a, 370 05
  České Budějovice
  Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

  © 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Cookies

  1