Skip to main content

Seznam akreditovaných studijních programů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích po novele zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. Seznam ke stažení zde.

Fakulta1) Kód studijního programu
Název studijního programu Profil studijního programu2) Kód klasifikace oborů vzdělání ISCED-F Oblast vzdělávání Standardní doba studia (počet akademických roků) podle typu studia3) Forma4)/
jazyk studia
Rigorózní řízení
            BSP

NMSP

MSP

DSP
   

1) Fakulta, která studijní program uskutečňuje nebo se na uskutečňování studijního programu podílí. 2) AZ - akademicky zaměřený studijní program, PZ - profesně zaměřený studijní program. 3) BSP - bakalářský studijní program, NMSP - magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program, MSP - magisterský studijní program, DSP - doktorský studijní program. 4) P - prezenční forma studia, K - kombinovaná forma studia, D - distanční forma studia.

Ekonomická
fakulta
B0311A050011 Analýza v ekonomické a finanční praxi AZ 0311 Ekonomické obory 3     P/Čj  
Ekonomická
fakulta
B0413P050031 Cestovní ruch PZ 0413 Ekonomické obory 3     P, K/Čj  
Ekonomická
fakulta
B0413A050023 Ekonomika a management AZ 0413 Ekonomické obory 3     P, K/Čj  
Ekonomická
fakulta
B0411A050005 Finance a účetnictví AZ 0411 Ekonomické obory 3     P, K/Čj  
Ekonomická
fakulta
B0413P050011 Management regionálního rozvoje PZ 0413 Ekonomické obory 3     P, K/Čj  
Ekonomická
fakulta
B0688A140010 Podniková informatika AZ 0688 Informatika; Ekonomické obory 3     P, K/Čj  
Ekonomická
fakulta
N0311A050030 Analýza v ekonomické a finanční praxi AZ 0311 Ekonomické obory   2   P/Čj  
Ekonomická
fakulta
N0613A140025

Aplikovaná informatika
- spec. Podniková informatika
- spec. Softwarové inženýrství

AZ 0613 Informatika   2   P/Čj  
Ekonomická
fakulta
N0413A050036 Ekonomika a management AZ 0413 Ekonomické obory   2   P, K/Čj  
Ekonomická
fakulta
N0488A050006 Finance a účetnictví AZ 0488 Ekonomické obory   2   P, K/Čj  
Ekonomická
fakulta
N0413A050052 Management regionálního rozvoje AZ 0413 Ekonomické obory   2   P, K/Čj  
Ekonomická
fakulta
N0413A050027 Regional European Project Management AZ 0413 Ekonomické obory   2   P/Aj  
Ekonomická
fakulta
P0413D050021 Ekonomika a management - 0413 Ekonomické obory     4 P, K/Čj  
Ekonomická
fakulta
P0413D050022 Economics and Management - 0413 Ekonomické obory     4 P, K/Aj  
                     
Fakulta rybářství
a ochrany vod
B0588A030002 Ochrana vod AZ 0588 Biologie, ekologie a životní prostředí 3     P, K/Čj  
Fakulta rybářství
a ochrany vod
B0831A370002 Rybářství AZ 0831 Zemědělství 3     P, K/Čj  
Fakulta rybářství a ochrany vod N0831A370004 Rybářství a ochrana vod AZ 0831 Zemědělství; Biologie, ekologie a životní prostředí   2   P, K/Čj  
Fakulta rybářství a ochrany vod N0831A370003 Fishery and Protection of Waters AZ 0831 Zemědělství; Biologie, ekologie a životní prostředí   2   P, K/Aj  
Fakulta rybářství
a ochrany vod
P0588D030003 Ochrana vodních ekosystémů - 0588 Biologie, ekologie a životní prostředí     4 P, K/Čj  
Fakulta rybářství
a ochrany vod
P0588D030004 Protection of Aquatic Ecosystems - 0588 Biologie, ekologie
a životní prostředí
    4 P, K /Aj  
Fakulta rybářství
a ochrany vod
P0831D370001 Rybářství - 0831 Zemědělství     4 P, K/Čj  
Fakulta rybářství
a ochrany vod
P0831D370002 Fishery - 0831 Zemědělství     4 P, K/Aj  
                     
Fakulta zemědělská a technologická B0811A370021 Agroekologie AZ 811 Zemědělství 3     P, K/Čj  
Fakulta zemědělská a technologická B0811P370002 Agropodnikání PZ 0811 Zemědělství 3     P, K/Čj  
Fakulta zemědělská a technologická B0811A370020 Biologie a ochrana zájmových organizmů AZ 0811 Zemědělství; Biologie, ekologie
a životní prostředí
3     P, K/Čj  
Fakulta zemědělská a technologická B0114A300110

Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy
- spec. Chemie se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ

AZ 0114 Učitelství 3     P/Čj  
Fakulta zemědělská a technologická B0731P370001 Pozemkové úpravy a převody nemovitostí PZ 0731 Zemědělství 3     P/Čj  
Fakulta zemědělská a technologická B0888A370002 Zemědělská technika a technologie AZ 0888 Zemědělství, Ekonomické obory 3     P/Čj  
Fakulta zemědělská a technologická B0811A370017 Zemědělské biotechnologie PZ 0811 Zemědělství 3     P/Čj  
Fakulta zemědělská a technologická B0811A370016 Zemědělství AZ 0811 Zemědělství 3     P, K/Čj  
Fakulta zemědělská a technologická B0811A370019 Zootechnika AZ 0811 Zemědělství 3     P, K/Čj  
Fakulta zemědělská a technologická N0811A370024 Agroekologie
- spec. Péče o krajinu
- spec. Ekologické zemědělství

AZ 0811 Zemědělství   2   P, K/Čj  
Fakulta zemědělská a technologická N0522A030004 Biologie a ochrana zájmových organizmů AZ 0522 Zemědělství; Biologie, ekologie
a životní prostředí
  2   P, K/Čj  
Fakulta zemědělská a technologická N0721A370001 Kvalita a zpracování zemědělských produktů AZ 0721 Zemědělství,
Potravinářství
  2   P/Čj  
Fakulta zemědělská a technologická N0811A370026 Multifunctional Agriculture AZ 0811 Zemědělství   2   P/Aj  
Fakulta zemědělská a technologická N0811A370022 Zemědělská technika a technologie AZ 0811 Zemědělství; Strojírenství, technologie a materiály; Elektrotechnika; Doprava   2   P/Čj  
Fakulta zemědělská a technologická N0811A370023 Zemědělské biotechnologie AZ 0811 Zemědělství   2   P/Čj  
Fakulta zemědělská a technologická N0811A370025 Zootechnika AZ 0811 Zemědělství   2   P, K/Čj  

Fakulta zemědělská a technologická

P0888D030001 Agroekologie a aplikovaná ekologie - 0888 Zemědělství; Biologie, ekologie a ochrana přírody     4 P, K/Čj  
Fakulta zemědělská a technologická P0811D370012 Obecná produkce rostlinná - 0811 Zemědělství     4 P, K/Čj  
Fakulta zemědělská a technologická P0811D370014 Obecná zootechnika - 0811 Zemědělství     4 P, K/Čj  
Fakulta zemědělská a technologická P0811D370013 Zemědělská chemie a biotechnologie - 0811 Zemědělství     4 P, K/Čj  
Fakulta zemědělská a technologická P0888D370009 Zemědělství a technologie 4.0 - 0888 Zemědělství; Kybernetika; Informatika; Strojírenství, technologie a materiály     4 P/Čj  
                     
Filozofická
fakulta
B0231A090031 Anglický jazyk a literatura AZ 0231 Filologie 3     P/Čj  
Filozofická
fakulta
B0114A300095 Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy AZ 0114 Učitelství 3     P/Čj  
Filozofická
fakulta
B0222A120012 Archeologie AZ 0222 Historické vědy 3     P/Čj  
Filozofická
fakulta
B0322A120005 Archivnictví AZ 0322 Historické vědy 3     P/Čj  
Filozofická
fakulta
B0232A090005 Bohemistika AZ 0232 Filologie 3     P/Čj  
Filozofická
fakulta
B0231A090033 Česko-německá areálová studia AZ 0231 Filologie 3     P/Čj  
Filozofická
fakulta
B0114A300094 Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy AZ 0114 Učitelství 3     P/Čj  
Filozofická
fakulta
B0114A300098 Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední školy AZ 0114 Učitelství 3     P/Čj  
Filozofická
fakulta
B0213A320003 Dějiny umění AZ 0213 Vědy o umění a kultuře 3     P/Čj  
Filozofická
fakulta
B0213A320007 Estetika AZ 0213 Vědy o umění a kultuře 3     P/Čj  
Filozofická
fakulta
B0231A090034 Francouzský jazyk a literatura AZ 0231 Filologie 3     P/Čj  
Filozofická
fakulta
B0231P090001 Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod PZ 0231 Filologie;
Ekonomické obory
3     P/Čj  
Filozofická
fakulta
B0114A300096 Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy AZ 0114 Učitelství 3     P/Čj  
Filozofická
fakulta
B0222A120014 Historie AZ 0222 Historické vědy 3     P/Čj  
Filozofická
fakulta
B0231A090035 Italský jazyk a kultura AZ 0231 Filologie 3     P/Čj  
Filozofická
fakulta
B0388A180001 Kulturní studia AZ 0388 Mediální a komunikační studia 3     P/Čj  
Filozofická
fakulta
B0231A090036 Německý jazyk a literatura AZ 0231 Filologie 3     P/Čj  
Filozofická
fakulta
B0114A300109 Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy AZ 0114 Učitelství 3     P/Čj  
Filozofická
fakulta
B0114A300110

Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy
- spec. Historie se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ

AZ 0114 Učitelství 3     P/Čj  
Filozofická
fakulta
B0231A090037 Španělský jazyk a literatura AZ 0231 Filologie 3     P/Čj  
Filozofická
fakulta
B0231P090002 Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod PZ 0231 Filologie; Ekonomické obory 3     P/Čj  
Filozofická
fakulta
B0114A300097 Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy AZ 0114 Učitelství 3     P/Čj  
Filozofická
fakulta
N0231A090024 Anglická a americká literatura AZ 0231 Filologie   2   P/Čj  
Filozofická
fakulta
N0222A120017 Archeologie AZ 0222 Historické vědy   2   P/Čj PhDr.
Filozofická
fakulta
N0322A120003 Archivnictví AZ 0322 Historické vědy   2   P/Čj PhDr.
Filozofická
fakulta
N0232A090005 Bohemistika AZ 0232 Filologie   2   P/Čj PhDr.
Filozofická
fakulta
N0231A090025 Česko-německá areálová studia AZ 0231 Filologie   2   P/Čj  
Filozofická
fakulta
N0213A320003 Dějiny umění a vizuální studia AZ 0213 Vědy o umění a kultuře   2   P/Čj  
Filozofická
fakulta
N0222A120018 Historie AZ 0222 Historické vědy   2   P/Čj PhDr.
Filozofická
fakulta
N0388A180001 Kulturální studia AZ 0388 Mediální a komunikační studia   2   P/Čj PhDr.
Filozofická
fakulta
N0231A090073 Německý jazyk a literatura AZ 0231 Filologie   2   P/Čj PhDr.
Filozofická
fakulta
N0231A090026

Překladatelství
- spec. Překladatelství anglického jazyka - překladatelství francouzského jazyka
- spec. Překladatelství anglického jazyka - překladatelství italského jazyka
- spec. Překladatelství anglického jazyka - překladatelství německého jazyka
- spec. Překladatelství anglického jazyka - překladatelství španělského jazyka

AZ 0231 Filologie   2   P/Čj  
Filozofická
fakulta
N0231A090027

Románská filologie
- spec. Francouzská filologie
- spec. Italská filologie
- spec. Španělská filologie

AZ 0231 Filologie   2   P/Čj PhDr.
Filozofická
fakulta
N0114A300081

Učitelství pro střední školy
- spec. Český jazyk a literatura
- spec. Dějepis
- spec. Anglický jazyk a literatura
- spec. Francouzský jazyk a literatura
- spec. Německý jazyk a literatura
- spec. Španělský jazyk a literatura

AZ 0114 Učitelství   2   P/Čj PhDr.
Filozofická
fakulta
P0222D120028 Archeologie - 0222 Historické vědy     4 P, K/Čj  
Filozofická
fakulta
P0222D120029 Archaeology - 0222 Historické vědy     4 P, K /Aj  
Filozofická
fakulta
P0222D120007 České dějiny - 0222 Historické vědy     4 P, K/Čj  
Filozofická
fakulta
P0222D120008 Pomocné vědy historické - 0222 Historické vědy     4 P, K/Čj  
Filozofická
fakulta
P0231D090012 Románské jazyky - 0231 Filologie     4 P, K/Čj  
Filozofická
fakulta
P0232D090016 Teorie a dějiny novější české literatury - 0232 Filologie     4 P, K/Čj  
Filozofická
fakulta
P0232D090015 Theory and History of Modern Czech Literature - 0232 Filologie     4 P, K /Aj  
                     
Pedagogická
fakulta
B0313A230011 Arteterapie AZ 0313 Psychologie; Vědy o umění a kultuře 3     K/Čj  
Pedagogická
fakulta
B0114A300135 Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku AZ 0114 Učitelství 3     P/Čj  
Pedagogická
fakulta
B0114A300123 Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání pro střední školy a základní umělecké školy AZ 0114 Učitelství 3     P/Čj  
Pedagogická
fakulta
B0114A300105 Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy AZ 0114 Učitelství 3     P/Čj  
Pedagogická
fakulta
B0114A300110 Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy
- spec. Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ
AZ 0114 Učitelství 3     P/Čj  
Pedagogická
fakulta
B0114A300110 Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy
- spec. Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ
AZ 0114 Učitelství 3     P/Čj  
Pedagogická
fakulta
B0114A300110 Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy
- spec. Fyzika se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ
AZ 0114 Učitelství 3     P/Čj  
Pedagogická
fakulta
B0114A300110 Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy
- spec. Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ
AZ 0114 Učitelství 3     P/Čj  
Pedagogická
fakulta
B0114A300110 Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy
- spec. Informační technologie se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ
AZ 0114 Učitelství 3     P/Čj  
Pedagogická
fakulta
B0114A300110 Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy
- spec. Matematika se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ
AZ 0114 Učitelství 3     P/Čj  
Pedagogická
fakulta
B0114A300110 Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy
- spec. Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ
AZ 0114 Učitelství 3     P/Čj  
Pedagogická
fakulta
B0114A300110 Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy
- spec. Přírodopis se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ
AZ 0114 Učitelství 3     P/Čj  
Pedagogická
fakulta
B0114A300110 Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy
- spec. Ruský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ
AZ 0114 Učitelství 3     P/Čj  
Pedagogická
fakulta
B0114A300110 Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy
- spec. Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ
AZ 0114 Učitelství 3     P/Čj  
Pedagogická
fakulta
B0114A300110 Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy
- spec. Technická výchova a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ
AZ 0114 Učitelství 3     P/Čj  
Pedagogická
fakulta
B0114A300110 Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy
- spec. Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ
AZ 0114 Učitelství 3     P/Čj  
Pedagogická
fakulta
B0114A300110 Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy
- spec. Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ
AZ 0114 Učitelství 3     P/Čj  
Pedagogická
fakulta
B0114A300110 Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy
- spec. Zeměpis se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ
AZ 0114 Učitelství 3     P/Čj  
Pedagogická
fakulta
B0313A230010 Psychologie AZ 0313 Psychologie 3     P/Čj  
Pedagogická
fakulta
B0111P190006 Speciální pedagogika PZ 0111 Neučitelská pedagogika 3     P/Čj  
Pedagogická fakulta B1014P280002 Tělesná výchova a sport PZ 1014 Tělesná výchova a sport; kinantropologie 3     P/Čj  
Pedagogická
fakulta
B0114A300104 Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy AZ 0114 Učitelství 3     P/Čj  
Pedagogická
fakulta
B0112P300002 Učitelství pro mateřské školy PZ 0112 Učitelství 3     P, K/Čj  
Pedagogická
fakulta
B0114A300114 Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ AZ 0114 Učitelství 3     P/Čj  
Pedagogická
fakulta
B0114A300106 Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy AZ 0114 Učitelství 3     P/Čj  
Pedagogická fakulta N0313A230010 Psychologie AZ 0313 Psychologie   2   P/Čj PhDr.
Pedagogická
fakulta
N0111P190002 Speciální pedagogika PZ 0111 Neučitelská pedagogika   2   P/Čj  
Pedagogická fakulta N1014P280002 Tělesná výchova a sport PZ 1014 Tělesná výchova a sport; kinantropologie   2   P/Čj  
Pedagogická
fakulta
N0114A300118 Učitelství hry na nástroj pro střední školy a základní umělecké školy AZ 0114 Učitelství   2   P/Čj PhDr.
Pedagogická
fakulta
N0114A300142 Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ - jednooborové studium AZ 0114 Učitelství   2   P/Čj  
Pedagogická
fakulta
N0114P300001

Učitelství odborných předmětů
- spec. Učitelství odborných pedagogicko psychologických předmětů
- spec. Učitelství odborných technických předmětů
- spec. Učitelství odborných ekonomických předmětů
- spec. Učitelství odborných zdravotnických předmětů

PZ 0114 Učitelství   2   P, K/Čj  
Pedagogická
fakulta
M0113P300001 Učitelství pro 1. stupeň základních škol PZ 0113 Učitelství   5   P/Čj PhDr.
Pedagogická
fakulta
N0114A300102 Učitelství pro 2. stupeň základních škol
- spec. Anglický jazyk
AZ 0114 Učitelství   2   P/Čj PhDr.
Pedagogická
fakulta
N0114A300102 Učitelství pro 2. stupeň základních škol
- spec. Český jazyk a literatura
AZ 0114 Učitelství   2   P/Čj PhDr.
Pedagogická
fakulta
N0114A300102 Učitelství pro 2. stupeň základních škol
- spec. Český jazyk jako druhý jazyk
AZ 0114 Učitelství   2   P/Čj PhDr.
Pedagogická
fakulta
N0114A300102 Učitelství pro 2. stupeň základních škol
- spec. Dějepis
AZ 0114 Učitelství   2   P/Čj PhDr.
Pedagogická
fakulta
N0114A300102 Učitelství pro 2. stupeň základních škol
- spec. Fyzika
AZ 0114 Učitelství   2   P/Čj PhDr.
Pedagogická
fakulta
N0114A300102 Učitelství pro 2. stupeň základních škol
- spec. Hudební výchova
AZ 0114 Učitelství   2   P/Čj PhDr.
Pedagogická
fakulta
N0114A300102 Učitelství pro 2. stupeň základních škol
- spec. Chemie
AZ 0114 Učitelství   2   P/Čj PhDr.
Pedagogická
fakulta
N0114A300102 Učitelství pro 2. stupeň základních škol
- spec. Informatika
AZ 0114 Učitelství   2   P/Čj PhDr.
Pedagogická
fakulta
N0114A300102 Učitelství pro 2. stupeň základních škol
- spec. Matematika
AZ 0114 Učitelství   2   P/Čj PhDr.
Pedagogická
fakulta
N0114A300102 Učitelství pro 2. stupeň základních škol
- spec. Německý jazyk
AZ 0114 Učitelství   2   P/Čj PhDr.
Pedagogická
fakulta
N0114A300102 Učitelství pro 2. stupeň základních škol
- spec. Přírodopis
AZ 0114 Učitelství   2   P/Čj PhDr.
Pedagogická
fakulta
N0114A300102 Učitelství pro 2. stupeň základních škol
- spec. Ruský jazyk a literatura
AZ 0114 Učitelství   2   P/Čj PhDr.
Pedagogická
fakulta
N0114A300102 Učitelství pro 2. stupeň základních škol
- spec. Technická výchova a praktické činnosti
AZ 0114 Učitelství   2   P/Čj PhDr.
Pedagogická
fakulta
N0114A300102 Učitelství pro 2. stupeň základních škol
- spec. Tělesná výchova
AZ 0114 Učitelství   2   P/Čj PhDr.
Pedagogická
fakulta
N0114A300102 Učitelství pro 2. stupeň základních škol
- spec. Výchova k občanství
AZ 0114 Učitelství   2   P/Čj PhDr.
Pedagogická
fakulta
N0114A300102 Učitelství pro 2. stupeň základních škol
- spec. Výtvarná výchova
AZ 0114 Učitelství   2   P/Čj PhDr.
Pedagogická
fakulta
N0114A300102 Učitelství pro 2. stupeň základních škol
- spec. Zeměpis
AZ 0114 Učitelství   2   P/Čj PhDr.
Pedagogická
fakulta
N0114A300081 Učitelství pro střední školy
- spec. Hudební výchova
- spec. Tělesná výchova
- spec. Základy společenských věd
AZ 0114 Učitelství   2   P/Čj PhDr.
Pedagogická
fakulta
N0114A300119 Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ AZ 0114 Učitelství   2   P/Čj PhDr.
Pedagogická
fakulta
P0111D300034 Didaktika biologie - 0111 Učitelství     4 P, K/Čj  
Pedagogická fakulta P0111D300036 Oborové didaktiky STEM předmětů   0111 Učitelství     4 P/Čj  
Pedagogická
fakulta
P0313D230015 Pedagogická psychologie - 0313 Psychologie; Učitelství     4 P, K/Čj  
Pedagogická
fakulta
P0313D230016 Educational Psychology - 0313 Psychologie; Učitelství     4 P, K/Aj  
                     
Přírodovědecká
fakulta
B0613P140006 Aplikovaná informatika PZ 0613 Informatika 3     P/Čj  
Přírodovědecká
fakulta
B0541A170027 Aplikovaná matematika AZ 0541 Matematika 3     P/Čj  
Přírodovědecká
fakulta
B0533A110029 Biofyzika AZ 0533 Fyzika 3     P/Čj  
Přírodovědecká
fakulta
B0512A130004 Biological Chemistry AZ 0512 Chemie 3     P/Aj  
Přírodovědecká
fakulta
B0511A030021 Biologie AZ 0511 Biologie, ekologie a životní prostředí 3     P/Čj  
Přírodovědecká
fakulta
B0522A030002 Biologie a ochrana zájmových organizmů AZ 0522 Biologie, ekologie a životní prostředí 3     P/Čj  
Přírodovědecká
fakulta
B0114A300099 Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy AZ 0114 Učitelství 3     P/Čj  
Přírodovědecká
fakulta
B0533A110027 Fyzika AZ 0533 Fyzika 3     P/Čj  
Přírodovědecká
fakulta
B0114A300100 Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy AZ 0114 Učitelství 3     P/Čj  
Přírodovědecká
fakulta
B0114A300134 Geografie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy AZ 0114 Učitelství 3     P/Čj  
Přírodovědecká fakulta B0531A130037 Chemie AZ 0531 Chemie 3     P/Čj  
Přírodovědecká
fakulta
B0114A300101 Chemie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy AZ 0114 Učitelství 3     P/Čj  
Přírodovědecká
fakulta
B0114A300102 Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy AZ 0114 Učitelství 3     P/Čj  
Přírodovědecká
fakulta
B0511A030018 Laboratorní a medicínská biologie AZ 0511 Biologie, ekologie a životní prostředí 3     P/Čj  
Přírodovědecká
fakulta
B0114A300103 Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy AZ 0114 Učitelství 3     P/Čj  
Přírodovědecká
fakulta
B0713A060009 Měřící a výpočetní technika AZ 0713 Elektrotechnika; Fyzika; Informatika 3     P/Čj  
Přírodovědecká fakulta N0522A030005 Aplikovaná ekologie a ochrana přírody AZ 0522 Biologie, ekologie a životní prostředí   2   P/Čj RNDr.
Přírodovědecká
fakulta
N0619P140001 Artificial Intelligence and Data Science PZ 0619 Informatika   2   P/Aj  
Přírodovědecká
fakulta
N0533A110055 Biofyzika AZ 0533 Fyzika   2   P/Čj RNDr.
Přírodovědecká fakulta N0512A130016 Biochemie AZ 0512 Chemie   2   P/Čj RNDr.
Přírodovědecká
fakulta
N0512A130012 Biological Chemistry AZ 0512 Chemie   2,5   P/Aj  
Přírodovědecká
fakulta
N0511A030064 Biologie ekosystémů AZ 0511 Biologie, ekologie a životní prostředí   2   P/Čj RNDr.
Přírodovědecká
fakulta
N0511A030062 Botanika AZ 0511 Biologie, ekologie a životní prostředí   2   P/Čj RNDr.
Přírodovědecká
fakulta
N0521A030002 Ecology AZ 0521 Biologie, ekologie a životní prostředí   2   P/Aj RNDr.
Přírodovědecká fakulta N0511A030065

Functional Genetics and Bioinformatics
- spec. Bioinformatics
- spec. Biotechnology
- spec. Human molecular genetics
- spec. Molecular cell biology and genetics

AZ 0511 Biologie, ekologie a životní prostředí   2   P/Aj RNDr.
Přírodovědecká
fakulta
N0533A110005 Fyzikální měření a modelování AZ 0533 Fyzika   2   P/Čj  
Přírodovědecká
fakulta
N0511A030059 Fyziologie a buněčná biologie rostlin AZ 0511 Biologie, ekologie a životní prostředí   2   P/Čj RNDr.
Přírodovědecká
fakulta
N0531A130011 Chemie životního prostředí AZ 0531 Chemie   2   P/Čj  
Přírodovědecká
fakulta
N0511A030058 Klinická biologie AZ 0511 Biologie, ekologie a životní prostředí   2   P/Čj RNDr.
Přírodovědecká
fakulta
N0511A030060 Molekulární a buněčná biologie a genetika AZ 0511 Biologie, ekologie a životní prostředí   2   P/Čj RNDr.
Přírodovědecká
fakulta
N0511A030061 Parazitologie AZ 0511 Biologie, ekologie a životní prostředí   2   P/Čj RNDr.
Přírodovědecká
fakulta
N0114A300081 Učitelství pro střední školy
- spec. Biologie
- spec. Fyzika
- spec. Chemie
- spec. Informatika
- spec. Matematika
AZ 0114 Učitelství   2   P/Čj PhDr.
Přírodovědecká
fakulta
kód SP bude doplněn Učitelství science pro střední školy AZ 0114 Učitelství   2   P/Čj PhDr.
Přírodovědecká
fakulta
N0511A030063 Zoologie AZ 0511 Biologie, ekologie a životní prostředí   2   P/Čj RNDr.
Přírodovědecká
fakulta
P0533D110047 Aplikovaná fyzika - 0533 Fyzika     4 P/Čj  
Přírodovědecká
fakulta
P0533D110048 Applied Physics - 0533 Fyzika     4 P/Aj  
Přírodovědecká
fakulta
P0533D110039 Biofyzika - 0533 Fyzika     4 P/Čj  
Přírodovědecká
fakulta
P0533D110041 Biophysics - 0533 Fyzika     4 P/Aj  
Přírodovědecká
fakulta
P0512D130003 Biochemie - 0512 Chemie     4 P, K/Čj  
Přírodovědecká
fakulta
P0512D130004 Biochemistry - 0512 Chemie     4 P, K /Aj  
Přírodovědecká
fakulta
P0511D030050 Biologie ekosystémů a ekologie - 0511 Biologie, ekologie a životní prostředí     4 P, K/Čj  
Přírodovědecká
fakulta
P0511D030057 Ecosystem biology and ecology - 0511 Biologie, ekologie a životní prostředí     4 P, K/Aj  
Přírodovědecká
fakulta
P0511D030049 Botanika - 0511 Biologie, ekologie a životní prostředí     4 P, K/Čj  
Přírodovědecká
fakulta
P0511D030056 Botany - 0511 Biologie, ekologie a životní prostředí     4 P, K/Aj  
Přírodovědecká
fakulta
P0511D030051 Entomologie - 0511 Biologie, ekologie a životní prostředí     4 P, K/Čj  
Přírodovědecká
fakulta
P0511D030058 Entomology - 0511 Biologie, ekologie a životní prostředí     4 P, K/Aj  
Přírodovědecká
fakulta
P0511D030052 Hydrobiologie - 0511 Biologie, ekologie a životní prostředí     4 P, K/Čj  
Přírodovědecká
fakulta
P0511D030059 Limnology - 0511 Biologie, ekologie a životní prostředí     4 P, K/Aj  
Přírodovědecká
fakulta
P0511D030053 Integrativní biologie - 0511 Biologie, ekologie a životní prostředí     4 P, K/Čj  
Přírodovědecká
fakulta
P0511D030060 Integrative biology - 0511 Biologie, ekologie a životní prostředí     4 P, K/Aj  
Přírodovědecká
fakulta
P0511D030054 Parazitologie - 0511 Biologie, ekologie a životní prostředí     4 P, K/Čj  
Přírodovědecká
fakulta
P0511D030061 Parasitology - 0511 Biologie, ekologie a životní prostředí     4 P, K/Aj  
Přírodovědecká
fakulta
P0511D030055 Zoologie - 0511 Biologie, ekologie a životní prostředí     4 P, K/Čj  
Přírodovědecká
fakulta
P0511D030062 Zoology - 0511 Biologie, ekologie a životní prostředí     4 P, K/Aj  
                     
Teologická
fakulta
B0223A100006 Filosofie AZ 0223 Filozofie, religionistika a teologie 3     P, K/Čj  
Teologická
fakulta
B0114A300113 Náboženství a etika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy AZ 0114 Učitelství 3     P/Čj  
Teologická
fakulta
B0922P190001 Pedagogika volného času PZ 0922 Neučitelská pedagogika 3     P, K/Čj  
Teologická
fakulta
B0221A100011 Religionistika AZ 0221 Filozofie, religionistika a teologie 3     P, K/Čj  
Teologická
fakulta
B0923P240012 Sociální a charitativní práce PZ 0923 Sociální práce 3     P, K/Čj  
Teologická
fakulta
B0221A100012 Teologie AZ 0221 Filozofie, religionistika a teologie 3     P, K/Čj  
Teologická
fakulta
N0923A240004 Etika v sociální práci AZ 0923 Sociální práce   2   P, K/Čj  
Teologická
fakulta
N0223A100009 Filosofie AZ 0223 Filozofie, religionistika a teologie   2   P/Čj  
Teologická
fakulta
N0922A190003 Pedagogika volného času AZ 0922 Neučitelská pedagogika   2   P, K/Čj  
Teologická
fakulta
N0221A100013 Teologie AZ 0221 Filozofie, religionistika a teologie   2   P, K/Čj  
Teologická
fakulta
N0221A100014 Teologie služby AZ 0221 Filozofie, religionistika a teologie   2   P, K/Čj  
Teologická
fakulta
N0114A300081 Učitelství pro střední školy
- spec. Náboženství a etika
AZ 0114 Učitelství   2   P/Čj  
Teologická
fakulta
M0221A100004 Teologie AZ 0221 Filozofie, religionistika a teologie   5   P/Čj ThLic.
Teologická
fakulta
P0223D100012 Filosofie - 0223 Filozofie, religionistika a teologie     4 P, K/Čj  
Teologická
fakulta
P0223D100021 Philosophy - 0223 Filozofie, religionistika a teologie     4 P, K/Aj  
Teologická
fakulta
P0923D240007 Spiritualita a etika v sociální práci - 0923 Filozofie, religionistika a teologie;
Sociální práce
    4 P, K/Čj  
Teologická
fakulta
P0221D100013 Teologie - 0221 Filozofie, religionistika a teologie     4 P, K/Čj  
Teologická
fakulta
P0221D100026 Theology - 0221 Filozofie, religionistika a teologie     4 P, K/Aj  
                     
Zdravotně sociální
fakulta
B0915P360013 Fyzioterapie PZ 0915 Zdravotnické obory 3     P/Čj  
Zdravotně sociální
fakulta
B0914P360008 Laboratorní diagnostika PZ 0914 Zdravotnické obory 3     P, K/Čj  
Zdravotně sociální
fakulta
B0913P360012 Nursing PZ 0913 Zdravotnické obory 3     P/Aj  
Zdravotně sociální
fakulta
B0915P360014 Nutriční terapie PZ 0915 Zdravotnické obory 3     P/Čj  
Zdravotně sociální
fakulta
B1032P020004 Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE PZ 1032 Bezpečnostní obory 3     P, K/Čj  
Zdravotně sociální
fakulta
B0913P360013 Pediatrické ošetřovatelství PZ 0913 Zdravotnické obory 3     P, K/Čj  
Zdravotně sociální
fakulta
B0913P360009 Porodní asistence PZ 0913 Zdravotnické obory 3     P/Čj  
Zdravotně sociální
fakulta
B0914P360005 Radiologická asistence PZ 0914 Zdravotnické obory 3     P/Čj  
Zdravotně sociální
fakulta
B0923P240002 Sociální práce
- spec. Sociální práce se seniory a s klienty se zdravotním postižením
- spec. Sociální práce ve veřejné správě
- spec. Sociální práce s menšinami, imigranty a uprchlíky
PZ 0923 Sociální práce 3     P, K/Čj  
Zdravotně sociální
fakulta
B0913P360010 Všeobecné ošetřovatelství PZ 0913 Zdravotnické obory 3     P, K/Čj  
Zdravotně sociální
fakulta
B0923P240003 Zdravotně-sociální péče PZ 0923 Sociální práce; Zdravotnické obory 3     P, K/Čj  
Zdravotně sociální
fakulta
B0913P360011 Zdravotnické záchranářství PZ 0913 Zdravotnické obory 3     P/Čj  
Zdravotně sociální
fakulta
N0988A240003 Management sociální práce v organizacích AZ 0988 Sociální práce   2   P, K/Čj PhDr.
Zdravotně sociální
fakulta
N0913A360002 Specializace v ošetřovatelství
- spec. Ošetřovatelská péče v interních oborech
- spec. Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech
- spec. Ošetřovatelství v intenzivní péči
AZ 0913 Zdravotnické obory   2   P, K/Čj PhDr.
Zdravotně sociální
fakulta
P0913D360003 Ošetřovatelství - 0913 Zdravotnické obory     4 P, K/Čj  
Zdravotně sociální
fakulta
P0913D360004 Nursing - 0913 Zdravotnické obory     4 P, K/Aj  
Zdravotně sociální
fakulta
P0923D240005 Sociální práce - 0923 Sociální práce     4 P, K/Čj  
Zdravotně sociální
fakulta
P0923D240006 Social Work - 0923 Sociální práce     4 P, K/Aj  

 

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1