Skip to main content

Společenská odpovědnost a udržitelný rozvoj

V souladu se Strategickým záměrem Jihočeské univerzity jsou realizovány nejen centrální, ale i fakultní kroky, díky kterým se univerzita snaží přispět k naplnění mezinárodně deklarovaných Cílů udržitelného rozvoje OSN.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích je již třetím rokem hrdým členem Asociace společenské odpovědnosti, největši iniciativy Cílů udržitelného rozvoje OSN a ESG v Česku.

Sílu tématu společenské odpovědnosti vysokých škol reflektoval Centralizovaný rozvojový projekt (rok 2023) „University leaders in SDG II“, který navazoval na projek z roku 2022. Účelem projektu bylo posílení role univerzit jako efektivních, odpovědných a inkluzivních veřejných organizací zajištěním účinnější spolupráce v přenosu dobré praxe při implementaci cílů udržitelného rozvoje v rámci provozních aspektů univerzit a postupně formovat dobrovolný soubor doporučení pro strategické plánování a následnou implementaci procesů a opatření.

Podrobnější informace k projektům UNILEAD jsou dostupné zde.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovcích

Mezi centrální aktivity zaměřené na společenskou odpovědnost lze zařadit například instalaci fotovoltaických panelů na několik univerzitních budov. V roce 2022 přibyly v kampusu dvě chytré solární lavičky, které díky využití solární energie umožní nabití mobilních telefonů a notebooků. Nově také mohou studenti, zaměstnanci i veřejnost využít i dětské a workoutové hřiště.

S ohledem na stále se zvyšující spotřebu pitné vody nejen pro provoz, ale i pro výzkum a výuku byl již v roce 2021 řešen projekt na vybudování vrtané studny. Tato vrtaná studna byla vybudována pomocí ekologicky šetrné metody a je vybavena nezbytnou technologií pro úpravu kvality vody, která umožní nahrazení vody pitné vodou užitkovou, a to i s ohledem na zásadní požadavky na její kvalitu. Mezi další kroky v rámci udržitelnosti patří například centrální opatření spojená s efektivní správou budov, podpora udržitelné mobility či odpovědné nakupování a zadávání veřejných zakázek.

Nedílnou součástí strategického rozhodování v oblasti udržitelnosti je také sběr dat a jejich pravidelné reportování. Jihočeská univerzita se tak letos poprvé aktivně zapojila do mezinárodního hodnocení v žebříčku QS World University Rankings: Sustainability. V hodnocení Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích obsadila 5. místo mezi 11 reporotovanými českými univerzitami.

Ekonomická
fakulta

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity se už dlouhou dobu hlásí k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí a věnuje se aktivitám, které podporují udržitelnost.

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je první fairtradovou fakultou ve střední Evropě, která získala tento status. Stalo se tak už na jaře roku 2013. K získání tohoto statusu musela fakulta splnit pět důležitých kritérií, mezi které se řadí: podpora ze strany vedení fakulty, dostupnost fairtradových produktů na škole nebo v blízkém okolí, vyučování globálních rozvojových témat, pořádání osvětových akcí na podporu Fairtrade a medializace.

Fairtradové produkty jsou dostupné ve snackových a nápojových automatech, které se nachází v budovách A a F Ekonomické fakulty. Tyto automaty ve své nabídce poskytují výběr z několika druhů zrnkové fairtradové kávy: od espressa až po latte macchiato, instantní fairtradové kakao a čaj. Kromě teplých nápojů nabízí automaty i různé druhy snacků jakou jsou: fairtradové čokoládové tyčinky, chipsy, bonbóny, oříšky, sušenky a chlazené nápoje.

Fakulta pořádá pravidelně Férové snídaně, které se konají vždy druhou květnovou sobotu v rámci Světového dne pro Fairtrade.

Dalším klíčovým krokem, kterým fakulta prokazuje svůj závazek, je její účast v projektu LOKNI. Filtrační stanice, kterou nechala Ekonomická fakulta nainstalovat do jednoho pavilonu učeben, filtruje vodu tak, aby byla nejen chutnější, ale zároveň bez bakterií, nečistot, mikroplastů, chlóru a nepříjemných pachů. Studenti si tak mohou načepovat až 3 litry kvalitní vody zdarma a zároveň ušetří spotřebu plastu díky používání vlastních lahví! Za 2 měsíce činnosti se zatím podařilo touto cestou ušetřit téměř 3000 PET lahví.

Kromě toho v roce 2023 nechala Ekonomická fakulta na střechu budovy nainstalovat solární panely, které jí v budoucnu pomohou pokrýt značnou část energie.

Na Ekonomické fakultě JU není udržitelnost pouze heslem, ale také součástí výuky a celoživotního vzdělávání. Několik předmětů, např. Pluralismus v ekonomickém myšlení či Environmentální ekonomie, je součástí studijních programů. Veřejnost se také může přihlásit do nabízených kurzů, např. Land Art.

Fakulta rybářství a ochrany vod

Fakulta rybářství a ochrany vod  má vlastní akvaponický systém - akvaponickou halu - a to přímo v centrální části kampusu Jihočeské univerzity. Akvaponie, tedy kombinace chovu ryb a pěstování rostlin v hydroponii, je charakteristickým příkladem cirkulárního produkčního modelu. Většina živin potřebných pro růst rostlin v akvaponii pochází z metabolické aktivity ryb, tedy z rybího krmiva. Živinový profil rybího krmiva splňuje požadavky jednotlivých druhů ryb a je koncipován tak, aby docházelo k co nejefektivnějšímu využití živin. 

Filozofická
fakulta

Mezi cíle udržitelného rozvoje patří také "Konec chudoby", "Kvalitní vzdělávání" nebo také "Mír, spravedlnost a silné instituce". Tyto všechny cíle naplňuje projekt mezioborového týmu pod vedením dr. Lukáše Holaty z FF JU, která společně se spolkem Gulag.cz v letošním roce představila vzdělávací nástroj ve virtuální realitě umožňující žákům základních a středních škol lépe pochopit fungování totalitních systémů. Nástroj využívá principu herní simulace a tzv. pohlcujícího prostředí a brýle pro VR tak každého uživatele „přenesou“ na cca 15 minut do autentického a funkčního tábora Gulagu na Sibiři, který byl vystavěn na podkladě archeologického a historického výzkumu.

Uživatel nebude přitom pouhým pozorovatelem, ale stane se jedním z mnoha bezejmenných vězňů a zažije vybrané situace každodenního života v táboře, čímž získá konkrétní zkušenost a silný prožitek represivní moci.

Výukový model na školách zvyšuje povědomí mladé generace o významu slov „demokracie“, „svoboda“ či „lidská práva". Dále přispívá ke kultivaci kritického myšlení či rozvoji analytických schopností, což považujeme za zásadní zvlášť v současné době masivního šíření dezinformací a zvyšující se podpoře populistických či extremistických stran a hnutí nejen v ČR.

Projekt byl spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA.

Přírodovědecká
fakulta

Tématu udržitelnosti s přesahem hned do několika cílů udržitelného rozvoje se dlouhodobě věnuje velké množství projektů Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Jedná se například o projekty řešící zeleň ve městech, udržitelnost mokřadů, monitorování biodiverzity mozaikovitě sečených trávníků apod. Na témata týkající se udržitelnosti z hlediska biologie i chemie připravuje tato fakulta také řadu vzdělávacích kurzů, které budou nabízeny i v rámci Univerzity třetího věku. 

Fakulta také plánuje na příští rok akci Den Země s Přírodovědou 2024 (22. 4. 2024), která bude zaměřena na udržitelný rozvoj, zerowaste, upcycling, lokální produkci, ochranu biodiverzity (mozaikovité sečení, podporování opylovačů,...) a na změny ve městě jako příprava na globální oteplování.

Rozkvetlé trávníky: ve spolupráci s organizací Calla monitoruje fakulta biodiverzitu nejen mozaikově sečených trávníků, ale i extenzivně sečených trávníků na území města ČB. Před několika lety fakulta také založila květnaté pásy v kampusu a v parku Stromovka, kde také probíhá monitoring (více ZDE).

Pracovní skupina Ekologie: pracovní skupina Ekologie obnovy se věnuje nejen řízené, ale zejména spontánní sukcesi na člověkem narušených místech (více ZDE).

Zdravotně sociální fakulta

Jedním z cílů udržitelného rozvoje je i "Zdraví a kvalitní život". Ke vzdělávání studentů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity, kteří svým budoucím povoláním budou tuto oblast přímo podporovat, fakulta využívá i dvě nová špičková pracoviště. Prvním z nich je Simulační centrum pro zdravotnické obory, ve kterém moderními metodami za využití sofistikovaných modelů a přístrojů připravuje fakulta budoucí zdravotnický personál pro své povolání. Kromě tohoto simulačního centra nyní vznikla v hlavní budově fakulty ještě nová virtuální učebna anatomie a fyziologie.

Více o Simulačním centru se dočtete ZDE.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1