Správní rada

Poslání a působnost

V souladu s § 7, 14 a 15 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), zahájila dne 1. dubna 1999 na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (JU) svoji činnost Správní rada JU.


Správní rada veřejné vysoké školy vydává předchozí písemný souhlas:
  • k právním jednáním, kterými vysoká škola hodlá nabýt nebo převést vlastnické právo k nemovitým věcem,
  • k právním jednáním, kterými vysoká škola hodlá nabýt nebo převést vlastnické právo k movitým věcem, jejichž cena je vyšší než pětisetnásobek částky, od níž jsou věci považovány podle zvláštního předpisu za hmotný majetek,
  • k právním jednáním, kterými vysoká škola hodlá zřídit věcné břemeno nebo jiné věcné právo nebo předkupní právo,
  • k právním jednáním, kterými vysoká škola hodlá jinou právnickou osobu ustavit, zrušit anebo přeměnit, a k vkladům s peněžitým nebo nepeněžitým předmětem do těchto a jiných právnických osob.


Správní rada veřejné vysoké školy po schválení v akademickém senátu veřejné vysoké školy:

  • projednává zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávacích, tvůrčích a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy, předloženou rektorem, a dodatky k této zprávě,
  • schvaluje rozpočet veřejné vysoké školy, předložený rektorem,
  • schvaluje strategický záměr veřejné vysoké školy,
  • projednává výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření veřejné vysoké školy, předložené rektorem.


Správní rada veřejné vysoké školy se vyjadřuje k dalším věcem, které jí k projednání předloží rektor; dává podněty a vyjadřuje stanoviska k činnosti veřejné vysoké školy, která zveřejňuje ve veřejné části internetových stránek veřejné vysoké školy.

Správní rada veřejné vysoké školy dbá na zachování účelu, pro který byla veřejná vysoká škola zřízena, na uplatnění veřejného zájmu v její činnosti a na řádné hospodaření s jejím majetkem.


Působnost Správní rady JU upravuje:

Členové

Správní rada JU má 12 členů:

Jméno Funkce/Pracoviště
Mgr. Ing. Miroslav Šimek (předseda)       vrchní rada, zástupce ředitelky a vedoucí oddělení převodu majetku státu, Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, České Budějovice

Ing. Jiří Boček (místopředseda)

bývalý ředitel společnosti Budějovický Budvar, n.p., České Budějovice
Ing. Hana Šťastná (místopředsedkyně) ředitelka úřadu Regionální agrární komory Jihočeského kraje a Okresní agrární komory České Budějovice  
Mgr. Zdeňka Erhartová ředitelka Střední školy a Vyšší odborné školy cestovního ruchu, České Budějovice
Ing. Pavel Fantyš ředitel sekce, Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Prachaticích

Mgr. Karolína Gondková

ředitelka odboru vysokých škol, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Jan Hůda, Ph.D. předseda představenstva Rybářství Třeboň Hld. a.s., Třeboň
Ing. Ivo Moravec předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice
MUDr. Jaroslav Novák, MBA                1. místopředseda představenstva, zástupce generálního ředitele a ředitel Úseku ostatních zdravotnických oborů Nemocnice České Budějovice, a.s.
Mgr. Antonín Sekyrka ředitel, Gymnázium, České Budějovice, Česká 64
Ing. František Štangl bývalý ředitel Jihočeského muzea v Českých Budějovicích
Ing. Jaromír Talíř člen kulturní komise Jihočeského kraje, bývalý primátor, poslanec a ministr
   

Materiální a technickou podporu činnosti Správní rady JU zabezpečuje Rektorát JU. Administra­tivní činnost Správní rady JU zabezpečuje tajemník Správní rady JU. Tajemník není členem Správní rady JU, má však oprávnění se jednání Správní rady JU účastnit.

Tajemnice Správní rady JU: Ing. Lenka Smítalová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1