doc. PhDr. Michal Šroněk, CSc.

 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 034 879
 • Místnost:
  023400053 pracovna pedagogů 053 - přízemí - FF a Rektorát´
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigovat

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Životopis

doc. PhDr. Michal Šroněk, CSc.

narozen 1952 v Praze

Studium a vědecké hodnosti

1970–1976: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor dějiny umění – estetika

1976: Diplomová práce (dějiny umění): Alegorie v českém výtvarném umění a Iconologie Cesara Ripy

1978: PhDr.

1992: CSc., Kandidátská práce: Jan Jiří Heinsch (1647–1712)

2013 habilitace na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně na základě práce: Náboženský obraz v teorii a praxi radikální reformace v předbělohorských Čechách

Průběh zaměstnání

1976–1983: Okresní muzeum v Ústí n. L. – historik umění a kurátor umělecké sbírky

1983–2002: Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, vědecký aspirant a vědecký pracovník se specializací na renesanční a barokní výtvarné umění v Čechách a ve střední Evropě

2003–2004: Geisteswissenschaftliches Centrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas E.V., vědecký pracovník, člen projektu Konfessionalisierung vedeného prof. W. Eberhardem

2004–2020: Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, vědecký pracovník

2005–2008: externí pedagog v Semináři dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

2008–2013: Ústav dějin umění Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, odborný asistent

2013– dosud Ústav věd o umění a kultuře Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, docent, zástupce ředitele ústavu

 

Zahraniční pobyty

1992–1993 držitel stipendia dr. Alfreda Badera, šestiměsíční studijní pobyt v Římě a ve Vídni

2003–2004: Geisteswissenschaftliches Centrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas E.V., vědecký pracovník, člen projektu Konfessionalisierung vedeným prof. W. Eberhardem

Tvůrčí činnost

Doc. PhDr. Michal Šroněk, CSc. – Bibliografie a projekty

Vědecké monografie

 1. ŠRONĚK, Michal a HORNÍČKOVÁ, Kateřina a IVANEGA, Jan. Zbožnost, účelnost, reprezentace. Zařizování kostelů na schwarzenberských panstvích v 17. a 18. století. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2020. 229 s. 50 % podíl.
 2. ŠRONĚK, Michal. De sacris imaginibus: patroni, malíři a obrazy předbělohorské Prahy. Praha: Artefactum, 2013, 173 s. 100 % podíl.
 3. ŠRONĚK, Michal. Jan Jiří Heinsch (1647–1712). Malíř barokní zbožnosti. Praha: Gallery, Správa Pražského hradu, Ústav dějin umění Akademie věd ČR, 2006. 192 s. 100 % podíl.
 4. ŠRONĚK, Michal a HAUSENBLASOVÁ, Jaroslava. Gloria et Miseria 1618–1648. Praha v době třicetileté války. Praha: Gallery, 1998, 279 s. 50 % podíl. Souběžně byla vydána i anglická a německá mutace se stejnými bibliografickými parametry: Gloria et Miseria 1618–1648. Prague during the Thirty Years War a Gloria et Miseria 1618–1648. Prag und der Dreissigjährige Krieg.
 5. HAUSENBLASOVÁ, Jaroslava a ŠRONĚK, Michal. Urbs aurea. Praha císaře Rudolfa II., Praha: Gallery, 1997, 256 s. (50 % podíl). Souběžně byla vydána i anglická a německá mutace se stejnými bibliografickými parametry: Urbs Aurea. Prague of Emperor Rudolf II a Urbs Aurea. Das Rudolfinische Prag.
 6. ŠRONĚK, Michal. Pražští malíři 1600–1650. Mistři, tovaryši, učedníci a štolíři v Knize Staroměstského malířského cechu. Biografický slovník, Praha: Artefactum, 1997, 235 s. 100 % podíl.
 7. KAISER, Vladimír a ŠRONĚK, Michal. Michal Šroněk. Ernst Gustav Doerell, Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, 1986, 75 s. (50 % podíl).
 8. ŠRONĚK, Michal. Portréty 17.¬19. století ve sbírkách muzea v Ústí nad Labem. Katalog výstavy, Ústí nad Labem: Okresní vlastivědné muzeum, 1981, 35 s. 100 % podíl.

Kapitoly v monografiích a hesla ve výstavních (monografických nebo tématických) katalozích

 1. ŠRONĚK, Michal. Introduction: The Jesuits and the Visual Arts in the Czech Lands. In Kateřina Horníčková and Michal Šroněk eds. Jesuit Art and Czech Lands, 1556‒1729. Missionizing through the Arts. Lanham, MA: Lexington Books /Rowman & Littlefield 2023, s. xvii‒xliv.
 2. ŠRONĚK, Michal. In Kateřina Horníčková and Michal Šroněk eds. Jesuit Art and Czech Lands, 1556‒1729. Missionizing through the Arts. Lanham, MA: Lexington Books /Rowman & Littlefield 2023, s. xlv‒xlix.
 3. ŠRONĚK, Michal. Marian Columns from Rome to Central Europe: The Transfer of Symbolic Triumph. In Kateřina Horníčková and Michal Šroněk eds. Jesuit Art and Czech Lands, 1556‒1729. Missionizing through the Arts. Lanham, MA: Lexington Books /Rowman & Littlefield 2023, s. 49‒90.
 4. ŠRONĚK, Michal and HORNÍČKOVÁ, Kateřina. Devotional I,age Series in Jesuit Mission: On the Early Modern Multiplication of the Image. In Kateřina Horníčková and Michal Šroněk eds. Jesuit Art and Czech Lands, 1556‒1729. Missionizing through the Arts. Lanham, MA: Lexington Books /Rowman & Littlefield 2023, s. 91‒124.
 5. ŠRONĚK, Michal. Die Belagerung der Prager Alt- und Neustadt im Jahr 1648 und ihre Rezeption in der bildenden Kunst. In Claudia Reichl-Ham ed. „15 Wochen lang bey Tag und Nacht von denen Schweden belägert“: das Tagebuch des Johann Norbert Zatočil von Löwenbruck zur Belagerung von Prag durch die Schweden im Jahr 1648. Heeresgeschichtliches Museum Wien. Wien 2022, s. 467–497.
 6. ŠRONĚK, Michal and HORNÍČKOVÁ, Kateřina. Prague and Bohemia During the Thirty Yearsʼ War. In  Claudia Brink und Susanne Jaeger und Marius Winzeler eds. Bellum et Artes. Central Europe in the Thirty Yearsʼ War. Leipzig – Dresden – Praha, 2021, s. 245–256.
 7. ŠRONĚK, Michal. Umění ve službách konfesí v městech pražských (předbělohorské a pobělohorské období. In Státníková, Pavla a Fejtová Olga a kolektiv. Praha 1580–1680. Místo konfesijních střetů. The Place of Confessional Clashes, Praha 2021, s. 139–155.
 8. ŠRONĚK, Michal. Johann Georg Bendl a mariánský sloup v Praze. In Ondřej Jakubec – Pavel Suchánek edd., Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze, Praha 2020, s. 197‒235.
 9. ŠRONĚK, Michal. Proměna vizuality obrazu v době rané protireformace. In: Ondřej Jakubec – Pavel Suchánek edd., Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze, Praha 2020, s. 136‒165.
 10. ŠRONĚK, Michal. The Jesuits and their Urban Visual Presence in the Bohemian Lands. In: Faces of Community in Central European Towns: Images, Symbols, and Performances, 1400–1700, Kateřina Horníčková ed., Lanham, MA: Lexington Books /Rowman & Littlefield 2018, s. 279¬310.
 11. ŠRONĚK, Michal. The Representation Practices of the Prague Painters’ Guild in the Late Middle Ages and the Early Modern Period. In: Faces of Community in Central European Towns: Images, Symbols, and Performances, 1400–1700, Kateřina Horníčková ed., Lanham, MA: Lexington Books /Rowman & Littlefield 2018, s. 149¬194.
 12. ŠRONĚK, Michal. Kapitoly in: Art in the Czech Lands 800¬2000. Taťána Petrasová & Rostislav Švácha (eds.), Praha 2017, vyšlo 2018: Representatio & memoria, s. 395¬397 (s. Janem Chlíbcem), The Utraquists and the Unity of Brethren, s. 398¬401. The Art of the Lutheran Reformation, s. 405¬407. Bohemian Renaissance Towns, s. 408¬410 (s Ivanem P. Muchkou). Burghers as Builders, s. 411¬413 (s. Ivanem P. Muchkou). The Catholic Revival in the Towns II – Baroque in Church Interiors and Public Spaces during the Thirty Yearsʼ War, s. 454¬457 (se Štěpánem Váchou). Karel Škréta and Painting in the Seventeenth Century, s. 461¬463 (se Štěpánem Váchou). The Role of the Jesuits in Commissioning Works of Art, s. 468¬470. Painters of the High Baroque – Johann Rudolf Byss and Peter Brandl, s. 538¬541. Charles Bridge – Sculptors, Patrons, and Regional Patriotism, s. 542¬545 (s Ivanou Panochovou). The Swansong of the Religious Orders and Their Artistic Investment at the Close of the Baroque, s. 590¬593 (s Martinem Mádlem).
 13. ŠRONĚK, Michal. Kapitoly in: Dějiny umění v českých zemích 800¬2000, Taťána Petrasová & Rostislav Švácha (eds.), Praha 2017, vyšlo 2018: Representatio & memoria, s. 395¬397 (s. Janem Chlíbcem). Utrakvisté a Jednota bratrská, s. 398¬401. Umění luteránské reformace, s. 405¬407. Města české renesance, s. 408¬410 (s Ivanem P. Muchkou). Měšťan jako stavebník, s. 411¬413 (s. Ivanem P. Muchkou). Katolická obnova ve městech II – baroko v chrámových interiérech a veřejném prostoru za třicetileté války, s. 454¬457 (se Štěpánem Váchou). Jezuité jako umělečtí objednavatelé, s. 468¬470. Karel Škréta a malířství 17. století, s. 461¬463 (se Štěpánem Váchou). Malíři vrcholného baroka: Jan Rudolf Bys a Petr Brandl, s. 538¬541. Karlův most: sochaři, objednavatelé a zemský patriotismus, s. 542¬545 (s Ivanou Panochovou), Labutí píseň církevních řádů a jejich umělecké investice na sklonku baroka, s. 590¬593 (s Martinem Mádlem).
 14. ŠRONĚK, Michal. Calvinist Views on Religious Images in Bohemia, From Hus to Luther. Visual culture in the Bohemian reformation (1380–1620), Kateřina Horníčková and Michal Šroněk eds., Turnhout 2016, s. 231¬246.
 15. ŠRONĚK, Michal. The Unity of the Brethren and Images, From Hus to Luther. Visual culture in the Bohemian reformation (1380–1620), Kateřina Horníčková and Michal Šroněk eds., Turnhout 2016, s. 193¬218.
 16. ŠRONĚK, Michal. Visual Culture of the Bohemian Reformation, (s K. Horníčkovou),From Hus to Luther. Visual culture in the Bohemian reformation (1380–1620), Kateřina Horníčková and Michal Šroněk eds., Turnhout 2016, s. 1¬6.
 17. ŠRONĚK, Michal. Katalogová hesla vSvatá Anežka česká, princezna a řeholnice, Vladimír Kelnar ed., Praha 2012: J. J. Heinsch, Sv. Anežka zakládá klášter křižovníků, s. 196, J. J. Heinsch, Sv. Anežka předává klášter křižovníkům, s. 197, J. J. Heinsch, Sv. Anežka vstupuje do řádu klarisek, s. 198.
 18. ŠRONĚK, Michal and HORNÍČKOVÁ, Kateřina. Umění české reformace – terra inkognita(s Kateřinou Horníčkovou, 50 % podíl), in: Kateřina Horníčková – Michal Šroněk (eds), Umění české reformace 1380–1620, Praha 2010. s. 13–16.
 19. ŠRONĚK, Michal. „Neučiníš sobě rytiny…“Jednota bratrská a výtvarná kultura. in: Kateřina Horníčková – Michal Šroněk (eds), Umění české reformace 1380–1620, Praha 2010. s. 303–316.
 20. ŠRONĚK, Michal. Kalvinisté v Čechách, in: Kateřina Horníčková – Michal Šroněk (eds), Umění české reformace 1380–1620, Praha 2010, s. 355–363.
 21. ŠRONĚK, Michal. Katalogová hesla in: Kateřina Horníčková – Michal Šroněk (eds), Umění české reformace 1380–1620, Praha 2010: VI/1 Jednolist s mapou Čech, (s R. Novotným), 185–188, IX/3 L. Cranach, Zákon na Milost, s. 282–283, IX/7 Sochy z hl. olt. kostela v Krásném Březně, s. 292–293, IX/8 Pašijový cyklus z kazatelny kostela v Krásném Březně, s. 294–296, IX/9 Archa varhan z kostela v Krásném Březně, s. 297–298, IX/10 Klanění měděnému hadu, Ukřižování, Poslední soud, Poslední večeře, s. 299–300, IX/11 M. Luther a J. Hus podávají pod obojí, s. 301–302, X/1 Apologia Šturma / Odpověďna Silvia Uberýna, s. 317–318, X/2 Koule Danielova V. Brosia, s. 319–320, X/4 Medaile J. Kálefa, s. 323–324, X/5 Bratrský kalich ze Sležan, s. 325–326, X/6 Bratrský kalich z Ústí n. O, s. 327–328, X/7 Bratrské kalichy z Lešna (s K. Horníčkovou), s. 329–330, XII/2 Z. Bruncvík, Kázání, s. 366–367, XII/3 M. Kultrarius, Kázání, s. 368–369, XII/4 J. Mathiades, Modla, in: s. 370–371, XII/5 A. Scultet, Krátká zpráva, s. 372–374, XII/6 Torzo oltáře P. Marie z sv. Víta, s. 375–376, XII/7 Obrazoborectví u Sv. Víta, s. 377–378, XII/8 J. Makarius, Rozmlouvání, s. 379–381, XII/9 K. Arsenius, Pobožná knížka, s. 382–383, XIII/1 Epitaf N. Müllera (s O. Jakubcem), s. 398–400, XV/2 Zázračné zachránění místodržících, s. 479–480, XV/4 Archanděl Michael, s. 483–485, XV/5 Theses ex universa theologia, s. 486–487.
 22. ŠRONĚK, Michal. Malířští současníci Karla Škréty v Praze a v Čechách, in: Karel Škréta 1610–1674. Doba a dílo, Lenka Stolárová – Vít Vlnas (eds), Praha 2010, s. 475–479.
 23. ŠRONĚK, Michal. Katalogová hesla in: Karel Škréta 1610–1674. Doba a dílo, Lenka Stolárová – Vít Vlnas (eds), Praha 2010: I/9 Hans von Aachen, Zvěstování Panně Marii, s. 50¬51, I/13 Karel Škréta, Podobizna matematika s chotí, s. 58¬59, II/1 K. Škréta (?), Sv. Mikuláš Tolentinský (se Š. Váchou), s. 66¬67, III/14 K. Škréta, Narození a pohřeb světce, s. 126, III/25 K. Škréta ml., Obrácení sv. Pavla, s. 142, V/5 K. Škréta, Sv. Karel Boromejský, s. 214¬215, V/6 K. Škréta, Sv. Karel Boromejský, s. 216, X/5 K. Škréta, Pieta, s. 434¬435, XII/1 J. J. Hering, Navštívení P. Marie, s. 480¬481, XII/2 J. J. Hering, Podobizna J. Lohelia, s. 482¬483, XII/3 M. Mayer, Sv. Václav, s. 484¬485, XII/4 K. Škréta, Sv. Lukáš, s. 486¬487, XII/6 K. Dittmann, Sv. Prokop, s. 490¬491, XII/7 M. Zimprecht, Sv. Anna, s. 492¬493, XII/9 F. Mazanec, Sv. Ludmila, s. 494¬495, XII/10 J. J. Heinsch, Převezení sv. Václava, s. 496¬497, XII/11 J. J. Heinsch, Sv. Lukáš, s. 498¬499, XII/12 J. J. Heinsch, Sv. Jan Nepomucký, s. 500¬501, XII/13 J. J. Heinsch, Jiří Ignác Pospíchal, s. 502¬503.
 24. ŠRONĚK, Michal. Contemporaries of Karel Škréta, in: Karel Škréta (1610–1674): His Work and his era, Lenka Stolárová – Vít Vlnas (eds), Prague: National Gallery, 2010, s. 475–479.  + 19 katalogových hesel č. I/9, I/13, II/1, III/14, III/25, V/5, V/6, X/5, X/1, X/2, X/3, X/4, X/6, XII/7, XII/9, XII/10, XII/11, XII/12, XII/13.
 25. ŠRONĚK, Michal. Zvěstování Panně Marii, in: Hans von Aachen, Malíř na evropských dvorech. 1552–1615, Thomas Fusenig ed., München 2010, s. 260–261.
 26. ŠRONĚK, Michal. Hans von Aachen, Verkündigung an Maria, in: Hans von Aachen. Hofkünstler in Europa. 1552–1615, München 2010, s. 260–261.
 27. ŠRONĚK, Michal. Hans von Aachen, The Annunciation, in: Hans von Aachen. Court Artist in Europe. 1552–1615, München 2010, s. 260–261.
 28. ŠRONĚK, Michal. Epitaf Georga Estereicha se Zmrtvýchvstáním Krista, in: Ku věčné památce. Malované renesanční epitafy v českých zemích, kat. výstavy, MUO Olomouc, 2007, Ondřej Jakubec ed., s. 143‒145.
 29. ŠRONĚK, Michal. Čeští umělci – exulanti Valdštejnovy doby, in: Valdštejn. Albrecht z Valdštejna. Inter arma silent musae?, Eliška Fučíková – Ladislav Čepička (eds), Praha 2007, s. 173–175.
 30. ŠRONĚK, Michal. Böhmische Künstler – Auswanderer zur Zeit Waldsteins, in: Albrecht von Waldstein. Inter arma silent musae?, Eliška Fučíková – Ladislav Čepička (eds), Prag 2007. S. 173–175.
 31. ŠRONĚK, Michal. Matyáš Mayer – Sv. Václav mezi anděly. Kat. č. 1.23, in: Valdštejn. Albrecht z Valdštejna. Inter arma silent musae?, Eliška Fučíková – Ladislav Čepička (eds), Praha 2007, s. 407–408.
 32. ŠRONĚK, Michal. Matthias Mayer – Der Hl. Wenzel zwischen Engeln. Kat. Nr. 1.23, in: Albrecht von Waldstein. Inter arma silent musae?, Eliška Fučíková – Ladislav Čepička (eds), Prag 2007, S. 407–408.
 33. ŠRONĚK, Michal. Visual Culture and the Unity of Brethern: „Do not make unto yourselves graven images…“,in: Public Communication in European Reformation. Artistic and other Media in Central Europe. 1380–1620, Milena Bartlová – Michal Šroněk (eds), Prague 2007, s. 335–369.
 34. ŠRONĚK, Michal. Der Statuenschmuck der Prager Karlsbrücke in der Bildpropaganda der Gesellschaft Jesu. Die Brücke und ihre Ausschmückung in ihrer geschichtlichen Entwicklung vom 12. bis zum 20. Jahrhundert, in: Jesuitische Frömmigkeitskulturen. Konfessionelle Interaktion in Ostmitteleuropa 1570–1700, Stuttgart 2006, Anna Ohlidal – Stefan Samerski (eds), s. 119–140.
 35. ŠRONĚK, Michal. Barokní umění, Jaromír Neumann (1924–2001), in: Lubomír Konečný – Jaroslava Hausenblasová – Michal Šroněk, Ústav dějin umění AV ČR 1953–2003, Praha 2003, s. 71–75, 127–128.
 36. ŠRONĚK, Michal. Kramářovy sbírky kresby 16.–18. století a 19. století, in: Vojtěch Lahoda – Olga Uhrová (eds), Vincenc Kramář, od starých mistrů k Picassovi, kat. výst. Národní galerie, Praha 2001, s. 51–52 (s Alenou Volrábovou a Romanem Prahlem).
 37. ŠRONĚK, Michal. Kunstmäzenatentum in Prag 1580–1650 als Ausdruck gesellschaftlicher Veränderungen, in: Marina Dimitrieva – Karin Lambrecht (eds), Krakau, Prag und Wien. Funktionen von Metropolen im frühmodernen Staat. Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, Bd. 10, Stuttgart 2000, s. 185–195.
 38. ŠRONĚK, Michal. Painters in Prague between the Guild and the Court ca. 1595–1650, in: Rudolf II, Prague and the World, Prague 1998, s. 216–219.
 39. ŠRONĚK, Michal. Vincenc Kramář a obrazoborectví v Katedrále svatého Víta v Praze roku 1619, in: Michal Šroněk (ed.), Vincenc Kramář, Zpustošení Chrámu svatého Víta v roce 1619, Praha 1998, s. 11–25.
 40. ŠRONĚK, Michal. Katalogová hesla, in: Tomáš Sekyrka (ed.), Umění a mistrovství (pražská malířská bratrstva 1348–1782), kat. výst. NG, Praha 1997.
 41. ŠRONĚK, Michal. Sochařství a malířství v Praze 1550–1650, in: Eliška Fučíková et al. (ed.), Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum Evropy, Praha – Londýn ­ Milán 1997, s. 353–375.
 42. ŠRONĚK, Michal. Sculpture and painting in Prague, 1550–1650, in: Rudolf II and Prague. The Court and the City, Eliška Fučíková (ed.), London 1997, s. 353–375.
 43. ŠRONĚK, Michal. Bildhauerei und Malerei in Prag 1550–1650, in: Eliška Fučíková et al. (ed.), Rudolf II. und Prag, Praha 1997, s. 353–375.
 44. ŠRONĚK, Michal. Sculpture and painting in Prague 1550–1650, in: Eliška Fučíková et al. (ed.), Rudolf II and Prague. The Court and the City, Praha 1997, s. 353–375.
 45. ŠRONĚK, Michal. Katalogová hesla, in: E. Fučíková et al. (ed.), Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy. Katalog vystavených exponátů, Praha 1997.
 46. ŠRONĚK, Michal. Hesla, in: Nová encyklopedie českého výtvarného uměníAnděla Horová (ed.), Praha 1995.
 47. ŠRONĚK, Michal. Katedrála v 18. století, Výzdoba a zařízení katedrály, in: Anežka Merhautová (ed.), Katedrála sv. Víta v Praze, Praha 1994, s. 185–197.
 48. ŠRONĚK, Michal. Výzdoba a zařízení katedrály, in: Anežka Merhautová (ed.), Katedrála sv. Víta v Praze, Praha 1994, s. 259–279.
 49. ŠRONĚK, Michal. Pražské dílo Paola Piazzy /Cosmy a Castelfranco/, in: Barokní umění, Praha 1991, s. 63–67.
 50. ŠRONĚK, Michal. Barokní malířství 17. století v Čechách, in: Dějiny českého výtvarného uměníII/1, Praha 1989, s. 323–355.
 51. ŠRONĚK, Michal. Paolo Piazza – ein malender Kapuziner im rudolfinischen Prag, Prag um 1600,Beiträge zur Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II., Freren 1988, s. 284–288.

Práce v periodicích

 1. ŠRONĚK, Michal and HORNÍČKOVÁ, Kateřina. Staging Oriental Delegations at the Habsburg Imperial Court in Prague (1600-1610). Culture & History Digital Journal, December 2022, vol. 11, no. 2, p. 1¬26, https://cultureandhistory.revistas.csic.es/index.php/cultureandhistory
 2. ŠRONĚK, Michal. Proměna vizuality a uměleckého prostředí v Praze za třicetileté války. Souvislosti, revue pro literaturu a kulturu,2021, vol. 32, no. 2, p. 135‒143.
 3. ŠRONĚK, Michal. Tovaryšstvo Ježíšovo a město jako prostor řádové reprezentace. Umění,2018, vol. 66, no. 4, p. 264‒282.
 4. ŠRONĚK, Michal and HORNÍČKOVÁ, Kateřina. Between document, imagination and propaganda. Religious violence in the prints showing the plundering of monasteries in Prague 1611. Umění, 2016, vol. 64, no. 6, p. 480–496.
 5. ŠRONĚK, Michal. Pražský malířský cech a jeho reprezentace v pozdním středověku a raném novověku. Umění,2016, vol. 64, no. 5, p. 371–394.
 6. ŠRONĚK, Michal. Comput digital and Jan Hus as Defender of the Faith / Comput digital a Jan Hus jako obhájce víry. Umění, 2013, vol.61, no. 1, p. 2–22.
 7. ŠRONĚK, Michal and HORNÍČKOVÁ, Kateřina. Altarpiece of Nový Bydžov and its Denominational Transformations. Umění2012, vol. 60, no. 5, p. 363–383.
 8. ŠRONĚK, Michal and HORNÍČKOVÁ, Kateřina. Der Cranach-Altar im Veitsdom: seine Entstehung und sein Untergang. Umění, 2010, vol. 58, no. 1, p. 2–16.
 9. ŠRONĚK, Michal. Artikulové smluvení na držení kompaktáta teorie náboženského obrazu v době pohusitské. Umění, 2010, vol. 58, no. 5‒6, p. 384–387.
 10. ŠRONĚK, Michal. The Veil of the Virgin Mary. Relics in the Conflict Between Roman Catholics and Utraquists in Bohemia in the 14th and 15th Centuries. Umění, 2009, vol. 57, no. 2, p. 118–139.
 11. ŠRONĚK, Michal. Johann Barvitius als Mäzen im rudolfinischen Prag. Studia Rudolphina. Bulletin Centra pro výzkum umění a kultury doby Rudolfa II. / Bulletin of the Research center for Visual Arts and Culture in the Age of Rudolf II, 2008, vol. 8, p. 49–57.
 12. ŠRONĚK, Michal. Antonio Abondio a jeho práce pro biskupy Jednoty bratrské. Studia Rudolphina. Bulletin Centra pro výzkum umění a kultury doby Rudolfa II. / Bulletin of the Research center for Visual Arts and Culture in the Age of Rudolf II, 2007, vol. 7, p. 131–135.
 13. ŠRONĚK, Michal. Jan Beckovský, protireformační ikonoklasmus a husitské obrazy. Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 2007, vol. 67, č. 1–2, p. 193–196.
 14. ŠRONĚK, Michal. Johann Blumberger – ein Sticker im Rudolphinischen Prag und im sächsischen Exil. Umění, 2005, vol. 53, no. 3, p. 285–295.
 15. ŠRONĚK, Michal. „Telonij, oder Türkischen Baltasar genant“. Studia Rudolphina. Bulletin Centra pro výzkum umění a kultury doby Rudolfa II. / Bulletin of the Research center for Visual Arts and Culture in the Age of Rudolf II, 2002, vol. 2, p. 50–54.
 16. ŠRONĚK, Michal. Privileg Rudolfs II. von 1595 – nochmals und anders. Studia Rudolphina. Bulletin Centra pro výzkum umění a kultury doby Rudolfa II. / Bulletin of the Research center for Visual Arts and Culture in the Age of Rudolf II, 2002, vol. 2, p. 16–28.
 17. ŠRONĚK, Michal a ROHÁČEK, Jiří a DANĚK, Petr. Václav Trubka z Rovin – studie o měšťanském mecenátu v rudolfínské Praze. Umění, 1999, vol. 47, no. 4, p. 295–308.
 18. ŠRONĚK, Michal. Umění v Praze za třicetileté války. Umění a řemesla, 1998, vol 40, no. 4, p. 17‒22.
 19. ŠRONĚK, Michal a KONEČNÝ, Lubomír. Malířská výzdoba Lobkovického paláce. Umění, 1995, vol. 43, no. 5, p. 433–441.
 20. ŠRONĚK, Michal. Matyáš Mayer, Oldřich Musch a David Altmann – pražští malíři první poloviny 17. století. Umění, 1992, vol. 40, no. 2, p. 148–162.
 21. ŠRONĚK, Michal. Fabián Václav Harovník: práce v Loretě, pozůstatek knihovny. Umění, 1986, vol. 34, no. 5, p. 451–455.
 22. ŠRONĚK, Michal. Nové prameny k historii vzniku sousoší sv. Františka Xaverského na Karlově mostě. Umění, 1985, vol. 33, no. 4, p. 360–361.
 23. ŠRONĚK, Michal. Jan Michal Bretschneider (1656–1727). Umění, 1983, vol. 31, no. 1, p. 56–64.
 24. ŠRONĚK, Michal. Nález dalšího neznámého díla Antonína Machka. Umění, 1981, vol. 29, no. 2, p. 179–180.

Práce v periodických sbornících

 1. ŠRONĚK, Michal. Hrobka Bukůvků z Bukůvky v Postřelmově u Zábřehu – její minulost a druhý život, in: Epigrafica & Sepulcralia, Jiří Roháček (ed.), Praha 2009, s. 321–329.
 2. ŠRONĚK, Michal. Karel IV., Jan Rokycany a „šlojíř nejistý“, in: Colloquia mediaevalia Pragensia. Zbožnost středověkuVI, Martin Nodl (ed.), Praha 2007, s. 79–110.
 3. ŠRONĚK, Michal. Pohřební ceremonie Petra Voka z Rožmberka a jejich konfesijní pozadí, in: Epigraphica & Sepulcralia I, Praha 2005, Dalibor Prix – Jiří Roháček (eds) s. 201–215.
 4. ŠRONĚK, Michal. Malerei im rudolfinischen Prag – Kunst oder Gewerbe, in: Berichte und Beiträge des Geisteswissenschaftliches Zentrums Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e V, 2001, Heft 2, Vorträge und Studien, Leipzig 2003, s. 156–179.
 5. ŠRONĚK, Michal. Karel Škréta, Samuel Globic of Bučina et infelicissima quadratura circuli, Bulletin Národní galerie v Praze9, 1999, s. 20–32, 126–134.
 6. ŠRONĚK, Michal a SEIFERTOVÁ, Hana. „Gestreift doppelt Bild“ from Prague`s Rudolfine Collections, Bulletin Národní galerie v Praze5–6, 1995–96, č. s. 138–145, s. 251–255.
 7. ŠRONĚK, Michal. Exoticism in the Drawings of Johann Georg Heinsch, Bulletin Národní galerie v Praze1, 1992, s. 51–59.
 8. ŠRONĚK, Michal. Pražské oltáře v době třicetileté války. Documenta Pragensia, 1991, vol. 9, no. 2, p. 439–447.

Neperiodické sborníky

 1. ŠRONĚK, Michal a HORNÍČKOVÁ, Kateřina. Zbožné obrazové kolekce v použití jezuitské misie. K novověké multiplikaci obrazu, in: Protřepat, nemíchat! Meziliterární vědou a kulturálními studii. K 60. narozeninám Petra A. Bílka. David Skalický, Jan Wiendl (eds.), Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2022, s. 173-193.
 2. ŠRONĚK, Michal and HORNÍČKOVÁ, Kateřina. Sen a revoluce. K dvěma málo známým motivům v Bibli Filipa z Padeřova, (s. Kateřinou Horníčkovou), in: Johana Lomová – Jindřich Vybíral (edd.), Umění a revoluce. Pro Milenu Bartlovou, Praha 2018, s. 150¬172.
 3. ŠRONĚK, Michal. Jeroným Pražský v Chrudimi, in: Jan Hus, husitství a východní Čechy. Chrudim 16.¬18. 9. 2015. Příspěvky z konference, Chrudim 2015, s. 43¬49.
 4. ŠRONĚK, Michal and HORNÍČKOVÁ, Kateřina. Husovy obrazy v 15.¬17. století, (s Kateřinou Horníčkovou), in: Jan Hus 1415¬2015, Tábor 2015, s. 57¬82.
 5. ŠRONĚK, Michal. Praha 1611 – vpád Pasovských a slavnost Masopustu, in: Petr R. Beneš – Petr Hlaváček – Tomáš Sterneck et al. eds, Čtrnáct mučedníků pražských. Vpád Pasovských a závěr vlády Rudolfa II., Praha 2014, s. 111–119.
 6. ŠRONĚK, Michal. Bratrská Bible z roku 1596. Příběh výzdoby a polemiky, in: In puncto religionis. Konfesní dimenze předbělohorské kultury Čech a Moravy, Kateřina Horníčková – Michal Šroněk (eds), Praha 2013, s. 217–232.
 7. ŠRONĚK, Michal. Jan Amos Komenský a jeho cesta k obrazům, in: (In)tolerance v evropských dějinách. (In)tolerance in European History, Petr Hlaváček et al., Praha 2011, s. 141–
 8. ŠRONĚK, Michal. Neznámí pražští obchodníci s obrazy dvacátých let 17. století, in:Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka, Brno 2009, s. 675–677.
 9. ŠRONĚK, Michal. Boření obrazů jako svátek, in: Ženave člunu. Sborník Hany J. Hlaváčkové, Kateřina Horníčková – Michal Šroněk (eds), Praha 2007, s. 391–404.
 10. ŠRONĚK, Michal. Bohoslužebný řád Smiřických z roku 1613 a obrazy po předcích, in: Pictura verba cupit. Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného, Praha 2006, Beket Bukovinská – Lubomír Slavíček (eds), s. 435–440.
 11. ŠRONĚK, Michal. Obrazy na hlavním oltáři kostela Panny Marie Sněžné v Praze, in: Historia Franciscana II, Sborník textů, Petr R. Beneš – Petr Hlaváček (eds), Kostelní Vydří 2005, s. 180–187.
 12. ŠRONĚK, Michal. K teorii zobrazování v předbělohorských Čechách, aneb „Obrazové slovou ničemnicemi“, in: Jan Royt – Petra Nevímová (eds), in: Album amicorum. Sborník ku poctě prof. Mojmíra Horyny, Praha 2005, s. 142–148.
 13. ŠRONĚK, Michal. Malíř Georg Neher – pobělohorský emigrant, in: Beket Bukovinská – Lubomír Konečný (eds), Ars longa. Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy, Praha 2003, s. 165–172.
 14. ŠRONĚK, Michal. Obrazy u soudu, in: Dalibor Prix (ed.),Pro Arte. Sborník k poctě Ivo Hlobila, Praha 2002, s. 299–302.
 15. ŠRONĚK, Michal. České moderní malířství ve sbírkách Okresního vlastivědného muzea v Ústí nad Labem, Historický sborník2 (Z minulosti Ústecka), 1988, s. 101–107.
 16. ŠRONĚK, Michal. K dějinám české barokní náhrobní plastiky, Ústecký sborník historický, 1983, s. 229–243.
 17. ŠRONĚK, Michal. Nález tzv. „svatebního poháru“ v Ústí nad Labem, Historický sborník Okresního vlastivědného muzea v Ústí n. L., 1981, s. 47–50.
 18. ŠRONĚK, Michal. Zpráva o průzkumu sklepů v historickém jádru města Ústí nad Labem, Historický sborník Okresního vlastivědného muzea v Ústí n. L., 1981, s. 51‒58.
 19. ŠRONĚK, Michal. Opevnění města Ústí nad Labem, Historický sborník Okresního vlastivědného muzea v Ústí n. L., 1981, s. 59‒64.

Encyklopedie, slovníky

 1. ŠRONĚK, Michal. de Capauli, Giovanni – Cocsell, Michal Josef, in: Biografický slovník českých zemí. Sešit C. Praha 2008, s. 384–385, 441.
 2. ŠRONĚK, Michal. Čechpauer, Jan Pavel, in: Biografický slovník českých zemí. Sešit 10.Č–Čerma. Praha 2008, s. 563.
 3. ŠRONĚK, Michal. Byss, Johann Rudolf, in: Biografický slovník českých zemí. Sešit 8. Brun – By. Praha 2007, s. 367.
 4. ŠRONĚK, Michal. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Dodatky, Anděla Horová (ed.) Praha 2006. Slovníková hesla: Altman, David Norbert, z Eysern, Ferdinand, z Felzu, Hanuš, Geminger, Johann, Graffer ze Schlagenfelsu, Havel, Hes z Hesic, Jan Bedřich, Hutský, Matyáš, Kristl, Jan Kryštof st. a ml., Kulík, Jan Vojtěch, Ledecký, Ambrož, Lexa, Daniel, Majer, Jiří Gabriel, Musch, Oldřich, Ornys z Lindperka, Matouš, Podolský z Podolí, Šimon, Radouš, Matouš, Rog, Pavel, Ruhrweyd, Tomáš, Špindler, Gabriel.
 5. ŠRONĚK, Michal. Hesla, in: P. Vlček (ed.), Umělecké památky Prahy. Pražský hrad a Hradčany, Praha 2000.
 6. ŠRONĚK, Michal. Hesla, in: P. Vlček (ed.), Umělecké památky Prahy. Malá Strana, Praha 1999.
 7. ŠRONĚK, Michal. Nová encyklopedie českého výtvarného uměníAnděla Horová (ed.), Praha 1995. Slovníková hesla: Petr Brandl, Jan Michal Bretschneider, Jan Rudolf Bys, Norbert Grund, Josef Hager, Michal Václav Halbax, Fabián Václav Harovník, Jan Jiří Heinsch, Jan Jiří Hering, Jan Hiebel, Petr Keck, Antonín Kern, Jan Karel Kovář, Jan Kupecký, Jan Kryštof Liška, František Julius Lux, Matyáš Mayer, Jan Petr Molitor, František Antonín Muller, Obrazárna Pražského hradu, Ignác Viktorin Raab, Václav Vavřinec Reiner, Jan Adam Schöpf, Jan Václav Spitzer, Antonín Stevens, Jan Jakub Stevens ze Steinfelsu, Karel Škréta, Michal Leopold Willmann, Matěj Zimprecht.
 8. ŠRONĚK, Michal. Hesla, in: Růžena Baťková (ed.), Umělecké památky Prahy, Nové Město, Vyšehrad, Praha 1998.
 9. ŠRONĚK, Michal. Hesla, in: P. Vlček (ed.), Umělecké památky Prahy. Staré Město, Josefov, Praha 1996.

Recenze a zprávy v odborných recenzovaných časopisech

 1. ŠRONĚK, Michal a HORNÍČKOVÁ Kateřina. Jan Chlíbec – Klára Benešovská (edd.), Více Krásy / Tereza Johanidesová (ed.), Skok vysoký Josefa Krásy, in: Umění 70, 2022, s. 231–233. (s Kateřinou Horníčkovou).
 2. ŠRONĚK, Michal a HORNÍČKOVÁ Kateřina. Viktor Kubík, Bible táborského hejtmana Filipa z Padeřova, Praha: NLN, 2018, 263 s., (rec.) in: Umění 68, 2020, 232‒237, (s Kateřinou Horníčkovou).
 3. ŠRONĚK, Michal. Howard Louthan, Converting Bohemia: Force and Persuasion in the Catholic Reformation, Cambridge: Cambridge University Press, 2009, 351 pp., 25 b/w ill. ISBN 978-0-521-88929-2, (rec.) in: Acta Comeniana: archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského, sv. 25 (49), (2011), s. 274¬280.
 4. ŠRONĚK, Michal. Jana Hubková, Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky. Letáky jako pramen k vývoji a vnímání české otázky v letech 1619-1632, in: Umění 59, 2011, s. 170–
 5. ŠRONĚK, Michal. "...aby se umění malířskému vyučoval": křestní, výuční a zachovací listy z fondu Pražská malířská bratrstva, Radka Tibitanzlová – Martina Beranová (eds), Praha 2009, (rec.), Umění57, 2009, s. 581–582.
 6. ŠRONĚK, Michal. Lochmanové: pět generací písecké malířské rodiny a tradice českého malířství od baroka k obrození, Ivo Kořán, Písek 2005, (rec.), Umění56, 2006, s. 101–103.
 7. ŠRONĚK, Michal. Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost v a 18. století. Stati o umění, kultuře a společnosti v 17. a 18. století, (kat. výst.), Vít Vlnas (ed.), Praha 2001 – Sláva barokní Čechie. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století, Vít Vlnas (ed.), Praha 2001, (rec.), Umění53, 2001, s. 245–247.
 8. ŠRONĚK, Michal. Obraz a kult v Čechách a 18. století, Jan Royt, Praha 1999, (rec.), Umění48, 2000, s. 381–382.
 9. ŠRONĚK, Michal. Nově restaurovaná díla barokního umění. Obrazy P. Brandla, J. J. Heinsche, S. Noseckého, V. V. Reinera, F. Tevisaniho a plastika M. J. Brokofa. Umění, 1995, vol. 43, no. 5, p. 480‒481.
 10. ŠRONĚK, Michal. Strahovská obrazárna. Od gotiky k romantismu, Ivana Kyzourová – Pavel Kalina (eds). – Galerie křížovníků. Sbírky z majetku řádu křižovníků s červenou hvězdou, (rec.), Umění43, 1995, s. 276–278.
 11. ŠRONĚK, Michal. Konference: Kultura šporkovského prostředí a její vyznění. Umění, 1986, vol. 34, vol. 4, p. 378‒379.

Editorství a spolueditorství tématických sborníků a publikací

 1. HORNÍČKOVÁ, Kateřina and ŠRONĚK, Michal. Jesuit Art and Czech Lands, 1556‒1729. Missionizing through the Arts, Lanham, MA: Lexington Books /Rowman & Littlefield 2023, 376 s.
 2. HORNÍČKOVÁ, Kateřina and ŠRONĚK, Michal. From Hus to Luther. Visual culture in the Bohemian reformation (1380–1620). Brepols: Turnhout, 2016. 323 s.
 3. HORNÍČKOVÁ, Kateřina a ŠRONĚK, Michal. In puncto religionis. Konfesní dimenze předbělohorské kultury Čech a Moravy. Praha: Artefactum, 2013. 272 s.
 4. HORNÍČKOVÁ, Kateřina a ŠRONĚK, Michal. Umění české reformace 1380–1620. Praha: Academia, 2010, 556 s.
 5. BARTLOVÁ, Milena and ŠRONĚK, Michal. Public Communication in European Reformation. Artistic and other Media in Central Europe. 1380–1620. Prague: Artefactum, 2007, 373 s.
 6. HORNÍČKOVÁ, Kateřina a ŠRONĚK, Michal. Žena ve člunu. Sborník Hany J. Hlaváčkové. Praha: Artefactum, 2007, 419 s.
 7. HAUSENBLASOVÁ, Jaroslava a KONEČNÝ, Lubomír a ŠRONĚK, Michal. Ústav dějin umění AV ČR 1953–2003. Praha: Artefactum, 2003, 176 s.
 8. FUČÍKOVÁ, Eliška et al. (ed.), Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum Evropy. Praha – Londýn ­ Milán: Správa Pražského hradu, Thames and Hudson, Skira, 1997.
 9. FUČÍKOVÁ, Eliška et al. (ed.), Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy. Katalog vystavených exponátů. Praha: Správa Pražského hradu, 1997.
 10. KROUPA, Jiří K. a SVATOŠ, Martin a ŠRONĚK, Michal. Legenda, její funkce a zobrazení. Příspěvky z mezioborových setkání konaných 29. října 1991 ‒ I. Funkce legendy v proměnách křesťanské společnosti, 10. prosince 1991 ‒ II. Proměny zobrazení legendárního hrdiny, 11. února 1992 – III. Legenda jako slovesný útvar a výtvarná inspirace (Vztah slova a obrazu v legendě), 14. dubna 1992 – IV. Vlastenecké a nacionální aspekty legend o českých světcích, 16. června 1992 ‒ V. Sémiotika atributů světců, 13. října 1992 – Legendové motivy v novodobém českém slovesném a výtvarném umění. Praha: Ústav pro klasická studia ČSAV a Ústav dějin umění ČSAV, č. I.‒IV. a KLP – Koniasch Latin Press, č. V‒IV. 1991‒1992.

Edice nepublikovaného rukopisu V. Kramáře Zpustošení Katedrály sv. Víta r. 1619 z archivu Ústavu dějin umění AV ČR, Fond V. Kramář, sign. K IX/4

 1. ŠRONĚK, Michal. Vincenc Kramář, Zpustošení Chrámu svatého Víta v roce 1619. Praha: Artefactum, 1998, 162 s.

Grantové projekty

 1. Idea a její realizace: výtvarná kultura jezuitského řádu v českých zemích, Grantová agentura ČR, (grant číslo 17-11912S), 2017¬2019. Řešitel. Splněn. Výstup: HORNÍČKOVÁ, Kateřina and ŠRONĚK, Michal. Jesuit Art and Czech Lands, 1556‒1729. Missionizing through the Arts, Lanham, MA: Lexington Books /Rowman & Littlefield 2023, 376 s.
 2. Barokní výbava schwarzenberských patronátních kostelů v Čechách: oltáře a kazatelny 1660-1789, Grantová agentura ČR, (grant číslo 16-22333S), 2016¬2018). Řešitel. Splněn. Výstup: ŠRONĚK, Michal a HORNÍČKOVÁ, Kateřina a IVANEGA, Jan. Zbožnost, účelnost, reprezentace. Zařizování kostelů na schwarzenberských panstvích v 17. a 18. století. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2020. 229 s. 50 % podíl.
 3. Obrazy jako nástroje katolické konfesijní polemiky v českých zemích v období 1550–1650, Grantová agentura ČR, (grant číslo IAA800330902), 2009–2012. Řešitel. Splněn. Výstup: ŠRONĚK, Michal. De sacris imaginibus: patroni, malíři a obrazy předbělohorské Prahy. Praha: Artefactum, 2013, 173 s. 100 % podíl.
 4. Média a struktury konfesijní identity v českých zemích pozdního středověku a raného novověku, 1380–1620, Grantová agentura ČR, (grant číslo 408/05/0574), 2005–2007. Spoluřešitel (s Milenou Bartlovou). Splněn. Výstup: BARTLOVÁ, Milena and ŠRONĚK, Michal. Public Communication in European Reformation. Artistic and other Media in Central Europe. 1380–1620. Prague: Artefactum, 2007, 373 s.
 5. Příprava monografie Jana Jiřího Heinsche, 1647–1712, Grantová agentura ČR, (grant číslo A 8033103 a publikační grant ICE 800330601), 2001–2002. Řešitel. Splněn. Výstup: ŠRONĚK, Michal. Jan Jiří Heinsch (1647–1712). Malíř barokní zbožnosti. Praha: Gallery, Správa Pražského hradu, Ústav dějin umění Akademie věd ČR, 2006. 192 s. 100 % podíl.
 6. Mobiliář katedrály sv. Víta v 17. a 18. století, Grantová agentura ČR, (grant číslo 404/96/0932), 1996–1997. Řešitel. Splněn. Výstup: ŠRONĚK, Michal. Vincenc Kramář, Zpustošení Chrámu svatého Víta v roce 1619. Praha: Artefactum, 1998, 162 s.
 7. Rudolf II. a Praha (příprava výstavy), Grantová agentura Akademie věd ČR, (grant číslo (grant číslo A 933 409), 1993–1995. Řešitel. Splněn.
 8. Rudolf II. a Praha (příprava výstavy), Grantová agentura Akademie věd ČR, (grant číslo 93 307), 1991–1993. Řešitel. Splněn. Výstup obou projektů:
 9. Eliška Fučíková et al. (ed.), Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum Evropy, Praha – Londýn ­ Milán 1997.
 10. Fučíková et al. (ed.), Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy. Katalog vystavených exponátů, Praha 1997. Souběžně vyšlo v německé a anglické mutaci.

 Další významné práce

Spoluautor výstavy Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy uspořádané Správou Pražského hradu, Kanceláří prezidenta republiky, Ministerstvem kultury České republiky, hlavním městem Prahou a Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze v roce 1997 na Pražském hradě a ve Valdštejnské jízdárně. Spolueditor výstavního katalogu a sborníku odborných studií.

 

Autor výstavy Jan Jiří Heinsch. Malíř barokní zbožnosti, kterou uspořádala Správa Pražského hradu a Ústav dějin umění AV ČR od 20. 10. 2006 do 28. 1. 2007 v Císařské konírně Pražského hradu. Autor stejnojmenné publikace k výstavě.

 

Spoluautor výstavy Umění české reformace. 1380–1620, kterou uspořádala Správa Pražského hradu v roce 2009–2010 v Císařské konírně Pražského hradu (s Kateřinou Horníčkovou). Spoluautor a spolueditor stejnojmenné publikace.

 

Aktuální rozvrhPřihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1